Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

събота, 27 ноември 2021 г.

Дивиденти и Spin off на чуждите акции на БФБ

Два големи неразрешени въпроса стоят пред новия сегмент на БФБ - BSE International, на който се търгуват чужди акции. Единият е този за дивидентите, а другият е този за предстоящите отцепваниия (spin off) на бизнес сегменти от две големи и популярни листнати в сегмента компании, каквито са AT&T и Johnson & Johnson.

В последните седмици се завърнах към старото ми журналистическо амплоа, макар и този път не професионално, а в качеството ми на заинтересовано лице. Ако следите месечните обзори на моя FIRE портфейл, може би сте обърнали внимание, че през октомври направих покупки на четири скучни консервативни компании, които вече се предлагат на БФБ. Това са Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson и JP Morgan*. Все още не съм получавал дивиденти от тези компании, но през декември МSFT, XOM и JNJ ще разпределят такъв и по моята сметка би следвало да постъпят средства. Дали това ще се случи и как ще се случи, със сигурност ще опиша тук, в блога. 

* Заб.: Тикърите на БФБ са различни и съответстват с тези на съответните европейски борси, където книжата се търгуват.

И така, от частното преминаваме към общото. Какво се знае за предстоящите предизвикателства?

Дивидентите

Индикациите в социалните мрежи и във форума на Инвестор са, че меко казано не всичко върви по "мед и масло". Изглежда, че прехвърлянето на дивиденти се възпрепятства от чуждестраните депозитари, с които работи маркет мейкъра Трейдгейт АГ. 

Мариян Йорданов, дългогодишен водещ икономически и пазарен журналист, беше споделил в една от социалните мрежи, че този проблем е решен. Дали това е така, предстои да разбера в лично качество. 

Проблемът с дивидентите е, че те се акумулират в чужди депозитари**, а както е известно свързаността на България с тях е силно проблематчина. 

** От архива: Възможен ли е ръст на SOFIX с 25%, finfree.bg, 15 септември 2019 г.
В публикацията става дума за борбата на Експат Капитал да свърже българския капиталов пазар с европейските клирингови къщи. 

Акумулирането на дивидентите някъде извън България по клиентски подсметки и последващото им прехвърляне в страната коства определени такси, които правят инвестициите, особено за дивидентен доход, неизгодни. Според Мариян Йорданов обаче на този проблем е намерено решение. От борсовия оператор (БФБ) и от маркет мейкъра (Трейдгейт АГ) обаче никакви публични становища по въпроса. 

Аз самият не достигнах до по-надеждна информация. От кореспонденцията ми с борсата получих само следния коментар:

"Борсата е отправила запитване към данъчната администрация как се третират съответните суми и какъв е принципът на облагане. Въпросите са специфични в зависимост от държавата на произход на инструмента, политиката на съответния емитент, дори и политиката на централния регистър на притежателите на инструменти, с които емитентът работи". 

В този смисъл най-достоверната картина ще се получи, когато минат датите за плащане на дивиденти. 


Предстоящи отцепвания (spin offs)
Някъде в средата на 2022 г. се очаква да бъде официално осъщественo отцепването на Уорнър Медия от АТ&T  (АТ&T кешира Уорнър медия, ритейлът разпродава, 19 май 2021 г.). Бизнес подразделението ще се влее в нова компания, в която ще попаднат и всички активи на Дискавъри (Discovery). Всички собственици на акции на AT&T ще получат дялове в следствие на този spin-off в размер на 71% от капитализацията на новата компания. 

Проблемът е, че новият сегмент на БФБ - BSE International, все още не е преминавал през spin-off и съответно не е ясно как собствениците на акции на AT&T и Johnson & Johnson (листнати на БФБ) ще бъдат компенсирани за дяловете си в новите формирования, които пък не се предлагат за търговия. 

Изпратих официално запитване до БФБ по този въпрос, защото и Johnson & Johnson обяви намерение за spin-off (J&J to spin off consumer products and focus on pharmaceuticals, Reuters, 12 ноември 2021).

Ето какво бяха любезни от оператора да ми отговорят:

"Съгласно правилата на пазара, Регистрацията на инструменти се извършва по реда на ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, чл. 4, ал. (2) - след проучване за наличието на интерес към търговията със съответната емисия от страна на участниците в МСТ, техните клиенти и маркет-мейкъра по нея. При решението се вземат предвид ликвидността на емисията, както и други фактори. [...] При взимането на решение относно регистрацията на инструменти, създадени в следствие на spin off ще бъдат взети предвид и наличния интерес към инструмента, от който се отделя новосъздаденият инструмент. Всички стъпки по отношение на регистриране на нови инструменти са съпътствани от административни и финансови тежести".

Направих справка за т.нар. интерес към двете компании с предстоящ spin off. AT&T има 11 сделки от началото на предлагането в София, а JNJ - 2. Едната е моята, а другата е за 1 акция. 

(б.а. - Огледах и другите компании, от които съм купувал и се оказа, че и по трите аз съм бил най-големият купувач. Това внесе известно съмнение в целесъобразността на инвестиционните ми решения, но както винаги - времето ще покаже. Поне знам, че имам голям съотнесен към изтъргуваните обеми skin in the game и със сигурност ще преследвам решението и на двата проблема). 


Заключителни думи
Засега ситуацията с дивидентите от чуждестранните комапнии, листнати на БФБ, е неясна. Информацията е откъслечна по отношение на изплащаните суми, но знаем, че операторът е в сътрудничество със съответните институции за установяване на благоприятно данъчно третиране. По-голяма яснота ще имам в края на декември. 

По отношение на spin off-овете нито БФБ, нито маркетмейкърът имат идея как ще процедират към днешна дата. Ако интересът определя дали новите дружества ще бъдат качени за търговия на BSE International, то те със сигурност няма да бъдат предложени, макар че не е ясно и какви са били очакванията на БФБ и на Трейдгейт АГ за обемите. 

Обемите ще бъдат допълнително потиснати, ако българските инвестиционни посредници увеличат комисионите. 

Личното ми предположение, че полагащите се акции от бъдещите дружества ще бъдат продадени по служебен ред и собствениците на акции в AT&T и Johnson & Johnson ще получат парични компенсации. Подчертавам, че това е само предположение. 

Пазарът очаква официални становища по тези въпроси от борсовия оператор и от маркет мейкъра. 


Заб.: Настоящата публикация има информативен харектер и не е препоръка за търговия с финансови инструменти.
Share:

събота, 13 ноември 2021 г.

FIRE и инфлация

В една пазарна икономика цените на стоките и услугите могат винаги да се променят. Някои се повишават, други се понижават. За инфлация говорим, ако е налице общо повишение на цените на стоките и услугите, а не само на някои отделни артикули. Тя означава, че за 1 евро днес можете да купите по-малко от вчера. Иначе казано, с течение на времето инфлацията намалява стойността на парите. 

Това е дословно цитираното обяснение от официалния сайт на ЕЦБ в секцията с образователни материали. Настощата публикация няма за цел да разглежда що е инфлация, а как тя се отразява на хората, които се стремят към пълна финансова свобода (FIRE). 
Инфлация и реална доходност
Агресивното спестяване добива смисъл, когато заделените пари са инвестирани и "работят здраво" за техния притежател. През 2021 г., а и през 2020 г., доходността на повечето популярни финансови и спекулативни активи беше много добра, за което има доста причини. Светът се промени с пандемията, централните банки заляха пазарите с ликвидност, домакинствата и индивидите увеличиха нормите на спестяване заради свитите си разходи, а търсенето за определени активи надвиши значително предлагането. 

В същото време увеличаващите се разполагаеми средства у домакинствата, отложеното търсене, което се отключи в последните месеци, и нарушените вериги на доставки доведоха до повишена инфлация, която бе желана от години от правителствата и централните банки. 

На практика повишението на потребителските цени (инфлацията) е данък върху спестителите и облекчение за длъжниците. Стойността на кредитите ерозира точно както ерозират и депозитите. 

Реалната доходност от инвестициите е нетният финансов резултат след отчитането на инфлацията. Затова ако например притежаваните акции са поскъпнали с 20% през 2021, то реалната доходност е 15% след като се извади хипотетичната инфлация от 5% (цифрите са примерни). Този принцип е добре известен на пазарните участници, което пък ги кара да поемат много повече рискове от обичайното. Така се обясняват много силните ръстове както на пазара на акции, така и на този на криптовалути. 

Що се отнася до "бакалските сметки" колко е нужно за финансова независимост и ранно пенсиониране, те следва да бъдат направени наново. 

Слаб FIRE срещу Дебел FIRE, finfree.bg, 21.01.2021 г.

Досега отчитаната от официалната статистика инфлация в развитите пазари и България беше около и под 2%. Сега новото нормално предвижда около 5% средногодишен ръст на потребителските цени. Тези нови показатели следва да бъдат отразени в изчисленията с корекция нагоре на очакваните годишни разходи както и с ревизия на таргетите за бъдещите парични потоци. 


Инфлация срещу мотивация
Инвеститорите хвърлят с лопати пари във всеки един ETF, който има в името си "Инфлация", информира Блумбърг (Investors Throw Cash at Any ETF With ‘Inflation’ in the Name, advisorhub.com, 09.11.2021 г.). Изследване на медията показва, че 18 фонда в САЩ със стратегии за защита от повишаващи се цени, са отчели входящи парични потоци от 35.5 млрд долара за тази година. Органичният им ръст е три пъти по-голям от средното за пазара, който възлиза на общо 7.2 трилиона долара. 

"Повечето хора виждат инфлацията с очите си и не вярват на тезата за нейната преходност", коментира Ерик Балкунас, старши ETF анализатор в Блумбърг. 

Въпросните ETF-и са относително по-ниско рискови и съответно доходността им не се равнява на други по-горещи активи, но за сметка на това предлагат сигурност, че реализираният резултат ще бъде запазен. 

Важно е да се отбележи, че растящата инфлация не може и не бива да бъде причина да бъдат изоставяни личните финансови цели.

Пет принципа при целеполагането за финансова независимост, finfree.bg, 20.09.2019 г.

Тези цели трябва изначално да се поставят с известна доза гъвкавост, така че да бъдат адаптивни към всякакви пазарни условия. В този контекст личният риск мениджмънт е от ключово значение за напредъка. Опасността счетоводните печалби в даден момент да върнат процеса назад, не е малка. Важно е какво човек е съхранил, а не какво е спечелил през тази година напреимер. Образно казано снеговалежът навън може да е силен, но ако финансовата снежна топка не е добре оформена и здраво компресирана, тя може да се разпадне лесно. Този риск, разбира се, не може да служи за оправдание целите да бъдат изоставени.


Инфлация в персоналната потребителска кошница
Малко известно е, че съществуват потребителски финансови калкулатори, които да оценят как повишението на цените в магазина се отразяват на личния джоб. ЕЦБ е изградил такъв калкулатор за еврозоната, в който всеки може да изчисли спрямо собственото си потребление колко е неговата лична инфлация.

Персонален инфлационен калкулатор

Изчисленията са в евро, но с известно закръгление може да се направи изчисление и за българската потребителска кошница с условното приемане, че поскъпването е еднакво във всички страни от ЕС. 

Share:

четвъртък, 4 ноември 2021 г.

Анализ на Union Pacific Corp. (UNP)

Нарушените вериги на доставки са ключова тема в последните месеци. Секторът на товарните превози (freight, fracht) страда от остър недостиг на шофьори на наземни превозни средства. Морските контейнери също поскъпнаха значително, измерител на което е Baltic Dry Index (бенчмаркът на шипинг разходите за контейнер сухи стоки на едро). Цялостното увеличение в търсенето на товарен транспорт се отразява по цялата верига на доставки - от производител до доставчик последна миля, и накрая рефлектира в увеличение на крайните потребителски цени (потребителска инфлация), което всички ние усещаме към момента.източник: up.comИма много възможности за капитализиране на въпросното търсене и една от тях е железопътният транспорт. Железопътните превозвачи са капиталоемки компании, секторът е труден за пенетриране от нови участници, а технологията в известна степен позволява адаптация към стремежите за зелена икономика. Електрифицирането ЖП линиите изглежда по-постижимо от преминаването на глобалния ТИР-парк на електричество. 

Освен това железопътният транспорт предлага ефикасно и евтино наземно решение за големи обеми, което е най-голямото конкурентно преимущество спрямо влекачите. 

Union Pacific (UNP) е най-голямата публична железопътна компания в САЩ и втора по големина на пазара след Burlington Northern and Santa Fe Railway. Последната е непублична, а мажоритарен собственик е холдингът на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway. Двата превозвача формират дуопол в Западната част на Северна Америка. 

Други подобни на UNP компании са CSX Transportation, Canadian National Railway и Norfolk Southern Railway (фиг 1). фиг. 1. Товарна железопътна мрежа на САЩ. Източник: Асоциация на Американските Железници.


Фундамент
Union Pacific има добри финансови показатели и се търгува при коефициент P/E от 25.76 към момента на писане на този пост. За сравнение капитализацията на Norfolk Southern се оценява на 24.46 пъти текущата печалба. Canadian Pacific Railway се търгува при P/E от 20.54, но това е и компанията с най-нисък дивидент - 0.79% годишна доходност. NSC плаща дивидент от 1.51%, а дивидентната доходност на UNP e 1.78%, което е една от причините за ценовата премия. Пейаутът на разглеждания превозвач е 43.56%.

Разглежданата компания има EV/EBITDA съотношение от 16.23 при пазарен бенчмарк (SPX) от 17.83. С други думи акцията не е в никакъв случай подценена. 

Бизнес перспективите пред железопътният превозвач обаче изглеждат позитивни. Рентабилността (съотношението разходи/приходи) е 56.3% с отличен марж на печалбата, както стана ясно от последния отчет (Q3 2021). Това показа на пазара, че компанията може да се справи с повишаващите се цени на течните горива, с инфлационния натиск (материали и цена на труда), с интермодалното забавяне (липсата на персонал, който да товари и разтоварва корабите и влаковете) и с горските пожари, които са нещо обичайно в САЩ и нанасят материални щети на железниците. 

Възвръщаемостта на активите (ROA) e 8.86%. За сравнение сходна компания в лицето на Norfolk Southern записа 7.61% по този показател в последния си отчет. 

Chartmill предлага агрегираните данни от третото тримесечие на 2021 г. с крайна оценка, базирана на няколко компонента (UNP fundamental analysis). Рейтингът на рентабилността е много висок (9, фиг. 2), защото и превозвачът демонстрира по-добри коефициенти от своите конкуренти. Пазарната оценка обаче е мястото, където се крие най-големият риск, защото тя е доста щедра (фиг. 3).

фиг. 2. Източник: Chartmillфиг. 3. Източник: Chartmill


Дългът на железопътният превозвач е под контрол. Съотношението дълг към EBITDA e 2.8, което подсказва, че компанията използва здравословен размер кредитен лост. Техническа картина
Може бе е учудващо за нетехнологична компания, но Union Pacific донася алфа срешу основия индекс S&P500 през последните пет години (фиг. 4). фиг. 4. Сравнение между възвръщаемостта на UNP и S&P500. Източник: Mothley Fool. 


20- и 100-дневните плъзгащи средни сочат продължаващ бичи тренд. 

Препоръката на Yahoo Finance за Union Pacific e STRONG BUY (1.9), въпреки вече щедрата пазарна оценка. Към момента на писане ценовата цел е $254.04 (осреднено от изчисленията на 28 анализатора). 

Short interest възлиза на едва 1.25%, което е потвърждение от пазара, че няма голям интерес към залози срещу моментната цена на акцията. Заключителни думи
Union Pacific e консервативна компания, подходяща за балансирано дивидентно портфолио. Потенциалът за растеж е еднакво ограничен с риска от срив. Цената на акцията расте бавно, но сигурно, защото такова е естеството на бизнеса. 

41% от товарните превози на американския континент се извършват върху релси. За разлика от пътния транспорт, в сектора на железопътния транспорт няма голяма конкуренция и компанията няма проблем с това да прехвърля инфлация върху клиентите си. 

Дори и при сегашната си висока пазарна оценка, анализаторите задават по-високи ценови цели. 

Изпълнителният директор Ланс Фриц затвърди очакванията на пазара, че дивидентът  също ще продължи да расте, заедно с приходите и печалбите. 


Важно: Настоящият текст не е препоръка за покупко-продажба на акции. Вземането на инвестиционно решение следва да стане след допълнително индивидуално проучване. Използваната информация е публична и в повечето случаи източникът е цитиран. 
Share:

неделя, 31 октомври 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Октомври 2021)

Този месец обзорът на инвестиционният портфейл ще бъде в малко по-различен формат. Причината е, че през изминалите дни имаше много движения и големи решения. Досегашният стълб "Български акции" вече е много по-труден за отчитане, а и класификацията му вече не е докрай коректна. Защо е така, ще стане ясно в следващите редове. 

* * *

Нека започнем с P2P портфолиото в Минтос. Операциите в латвийската платформа вървят стабилно и ако не виждах в другите стълбове по-голяма очаквана доходност, със сигурност щях да подновя депозитите. За периода от избухването на ковид-кризата тържището за кредити се разви значително, включително и в насоката за гарантиране интересите на инвеститорите. 

Делът на доходността от P2P към общия входящ поток остава пренебрежим - 0,63% за октомври от всички добавени по стълбовете средства. 
* * * 

В портфолиото с американски акции постъпиха два по-малки дивидента (от VICI Properties и от CISCO Systems), a в края на периода кумулативната доходност от създаването на портфейла възлиза на 20.85% върху всички депозирани средства. С покачването на долара имам и около 1% нереализирана положителна валутна разлика в лева. 

Четири сделки бяха извършени през октомври. Продажбата на всички акции на XPeng (XPEV) на 19.10. ($44.07/бр) генерира единственото дотук данъчно събитие за годината. Не ме е яд, че не хванах локален връх (акцията стигна до 47 долара), защото все пак реализирах доходност и не е реалистично да мисля, че мога да улучвам винаги най-високите цени при продажба. Излязох от позицията, защото компанията не носи парични потоци, а капитализацията ѝ е обект на твърде много спекула и волатилност. Въпреки това съм готов да се върна при нива от около 35 долара.

От блога:
Анализ на XPeng Inc., 16 ноември 2020 г.

Имах и три покупки. На 13-и взех дялове от NextEra Energy (NEE, $78.70), AT&T (T, $25.45) и разкрих нова позиция с Union Pacific на 20 октомври (UNP, $225.50). Към железопътния превозвач имах интерес от много време и ме е адски яд, че не "посегнах" при скорошната корекция, тъй като цената на акцията му беше около $200 долара. Но както и при продажбите, така и при покупките е трудно да се хване дъно. Защо и как избрах UNP може би ще анализирам в някой следващ пост. 

* * *

През октомври стълбът с българските акции се промени значително. Всъщност нямам покупки на родни книжа през месеца, но взех решение да прехвърля едни спестявания по сметката си в Елана Трейдинг, чието предназначение преди беше начална вноска за инвестиционен имот.  Състоянието на имотния пазар в България е такова, че инвестицията в популярните компоненти - жилищна или търговска площ, в момента ми се струва твърде скъпо. Онези, които са влезли в имоти през 2018 или 2019 г., или са рискували с проект "на зелено", който е бил разплатен и реализиран през 2020 г., са истинските печеливши от бума в момента. Освен всичко, смятам и че нямам необходимата експертиза, за да стигна до добра сделка, от която да получавам доходност в бъдеще.

Ето защо реших да затворя един спестовен депозит и да пренасоча средства от него в чуждестранни акции, листнати на европейски борси и търгувани през БФБ. Така през октомври сключих сделки за книжа на Exxon Mobil и JPMorgan на 13-ти, с Microsoft (на 19-и) и с Johnson & Johnson на 27-и. Между другото най-лесният сток-пикинг (избор на акция) е този на Microsoft. Взех моите дялове преди отчетния сезон и успях да запиша отлична капиталова доходност буквално за дни. Тя, разбира се, все още не е реализирана. 

По отношение на чуждите акции на БФБ има още неясноти, особено с изплащането на дивидентите, но сега ще мога от първо лице да разбера какви са предизвикателствата и ако мога, да ги разреша. 

От блога:
Въвеждането на чужди акции се оказа сполучливо, 2 септември 2021


Едно от предизвикателствата между другото е как да отчитам обективно портфейла, с включени транзакционни разходи, евентуални валутни разлики и т.н. Затова и този месец няма да представям резултати, защото те биха били изкривени от големия входящ паричен поток от депозита.

Говорейки за входящи потоци, двидиентите от Фонд за Недвижими Имоти България и Телелинк добавиха прилична сума кеш към баланса. 


От блога:
Инвестиционен портфейл Септември 2021
Инвестиционен портфейл Август 2021
Инвестиционен портфейл Юли 2021Share:

четвъртък, 28 октомври 2021 г.

Инфлацията, балоните и инвестициите (от уебинара на Expat Capital)

Търсенето на доходност над нивата на инфлацията ще доведе до поскъпване на повечето финансови инструменти. Това е общоприетата към момента теза, споделяна и от Никола Янков от Експат Капитал. Инвестиционната компания проведе уебинар под заглавие "Инфлация, балони и инвестиции" с участието на главния икономист на Института по пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов. 

"Разкъсва се връзката между паричната политика и реалната икономика. Имаме концентрация в някои видове активи. Например в тех-сектора оценките са неясно формирани, там се търгуват единствено големи очаквания. Същото се отнася и за недвижимите имоти.

В България се оформя усещането, че недвижимите имоти винаги ще растат заради последните три години на неизменно поскъпване. Има гласове, които питат къде е балонът, при положение, че няма предлагане. Няма достатъчно жилища. Но проблемът с предлагането на недвижимите имоти е, че много собственици дори на празни имоти не са склонни в момента да участват на пазара като продавачи. Винаги има един момент, в който свършва горивото. Интересното е, че той съвпада с момента, в който се появи политически натиск да се увладее инфлацията. Това води до потискането на кредитната експанзия", коментира Лъчо Богданов. 

"Охлаждането на кредита се очаква още от следващата година - 2022. Около 10 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в имоти тази година. За това гориво става дума, това е много голям дял от свободните пари на българите. Човек трябва да внимава къде ще влиза от тук нататък и как иска да съхранява стойност", добави Никола Янков. 
"Не можеш да напечаташ петрол, не можеш да напечаташ газ. Те трябва да бъдат произведени с физически капитал, с труд, а всичко това поскъпва. Искаме да сменим от въглища на ВЕЦ-ове, но това отнема време. Това не става с включване и включване на капацитети. На спот пазара изчезва едно нещо, но другото не се е появило. Не можеш ноември да пуснеш нова ядрена централа, защото в Италия няма ток или в Германия липсва газ. Някои от европейските компании не инвестират в находища на петрол и газ заради ангажиментите към зеления преход. Това носи дисбаланси на пазара", сподели още Богданов. 

"Тази година нефтът е поскъпнал 70%. Същото важи и за металите. Има инструменти и фондове, които следят движението на тези цени. Може да се печели и в двете посоки - и когато пазарът върви нагоре, и когато тръгне надолу. Човек обаче трябва да знае какво се случва със съответната суровина", допълни Янков. 

Лъчезар Богданов обясни и ръста на множество популярни инвестиционни активи във втората половина на 2020 г. и цялата 2021 г.:

"Аз мога много лесно от телефона си да купувам крипто и акции в САЩ. Въпросът е как да прочета, че има бизнеси, които създават стойност например в развиващите пазари. И как да инвестирам? Същото е и в България. Няма как да участваш в успеха на нашите компании, защото никой не ги предлага. Свободната ликвидност се насочва там, където може и това е валидно глобално". 

Share:

сряда, 13 октомври 2021 г.

3 грешки, които да избягвате с кредитната карта

Мъдрото използване на кредитната карта може да бъде велико нещо. На теория. Просто не винаги човек може да предвиди какво ще се случи с него, а кредитът под формата точно на този продукт носи екстра риск. 

Да, кредитните карти имат своите ползи, но също така носят и заплахата да фалират човека, който е прибягнал до тях, особено когато е бил без пари.

Лирическо отклонение: Имам добър приятел, бивш съученик, който по стечение на обстоятелствата затъна в дългове. Обслужващата банка му е отпускала през времето необезпечени кредити, а той ги е поемал с радост, защото са му трябвали ликвидни средства за тежкото и продължително образование по медицина. Остава рано без семейство и без собствено жилище. Същият прави грубата финансова грешка да продаде наследствената гарсониера и постепенно затъва в спиралата на дълговете. Банката го вкарва в заблуда, че рефинансирането е в негова полза, като всеки път капитализира лихвата и издава нов кредит с малко по-малка вноска, но много по-дълъг период на погасяване.

Банката изобщо не изглежда обезпокоена нито от просрочията и лошия му кредитен статус (ЦКР), нито от собствените си системи за риск контрол. Предлагат му всички възможни свои продукти, включително овърдрафт и кредитна карта. 

Може да се каже, че клиентът даже е доволен от обслужването, докато не изпада в пълна несъстоятелност. Постепепнно губи социалната си среда. Губи работата си, след това наетото жилище, телекомите го гонят за стари сметки. Запори и съдебни изпълненители го дебнат от всякъде, макар че няма нито доходи, нито имущество. 

Най-голямата язва се оказва кредитната карта, по която има напълно непокриваемо салдо, върху което се трупат космически лихви. 

Позволявам си да спомената банката. Тя е Пощенска банка, макар че сигурно във всяка има поне по още един подобен случай. Когато банките отпускат злеоценени кредити на юридически лица, проблемът е на банката. Когато същите отпускат злеоценени кредити на физически лица, проблемът е на хората с дълг. 

На изображението по-долу се отбелязани две напълно нарушени точки от т.нар. "Харта на клиента", както и една, която също частично не е спазена. 

Точка 10 не е спазена, защото тонът, с който Централното Управление разговаряше със своя клиент в критичните моменти на просрочие от близо 90 дни, не беше точно приветлив и не издаваше усмивката на отсрещната страна.Слава Богу героят на това лирическо отклонение се съгласи да делегира общуването с банката и да се фокусира върху възстановяването на доходите си. Да се надяваме, че освен прескъпа финансова грамотност, той ще получи и нов шанс от съдбата да вземе живота си в ръце. 
Обратно на темата...

Какви са заплахите, които кредитните карти крият?

1. Да си удариш лимита

Да си удариш лимита означава точно това - да употребиш целия кредит и да нямаш никакво "пространство за мърдане", ако потрябват още пари. За да се стигне дотам, може да се направи обоснованото предположение, че закриването на салдото може да се окаже трудна задача. Освен това свръхупотребата на подобна карта всъщност може да навреди на кредитния рейтинг, вместо да го подобри. Разумната граница е 30% от отпуснатата кредитна линия.

2. Плащането на дължимия минимум

Банките слагат поносими месечни вноски. В тяхна полза е да се плащат само те, защото сумите едвам достигат до погашения по главницата. Така кредитополучателят на практика плаща още и още лихви, които за тези продукти не са никак ниски. За да се избегне тази грешка на всяка цена трябва да се плаща повече, отколкото е сантираният минимум, определен от кредитора. 

3. Пропуснати вноски

Всяка една забавена или пропусната вноска идва с нови наказателни такси и жестоки лихви. Така зле пресметнатият финансов план води да затъване в спиралата на дълговете, което очевидно не е желателно. За да се избегне този капан е редно средствата за минималната вноска винаги да са налични на падеж. Това може и а не е лесно, но е задължително, когато имаш кредитна карта. 

* * *

Заключителни бележки:  Кредитната карта не е задължително нещо лошо, но не и особено потребна на хората със стабилни финанси и добра финансова култура. Тези банкови продукти идват с някои примамливи оферти като кешбек, но кешбекът е компенсация върху цената на потребление, което иначе може би не би изглеждало толкова привлекателно. Излишното потребление е в конфликт с FIRE философията, така че желаещите да достигнат финансова независимост не виждат никаква логика в притежанието на кредитна карта.

За хората с ниска финансова култура тя може и обикновено е пагубна. 

Идеята на посочения пример е да се онагледи казаното с пример от реалността. Пощенска банка е добра и стабилна банка, но както нейните прокламирани ценности, така и тези на конкурентните банки, нямат нищо общо с действителността. Действителността е, че банките са търговски дружества, които целят максимизация на печалбите си. Кредитните карти са един от продуктите им с най-висок марж. Никой, който се стреми към финансова независимост, не следва да ползва нещо, за което плаща (или има риск да плати) много повече, отколкото е стойността на същото нещо. 

Share:

четвъртък, 30 септември 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Септември 2021)

Приключва силно тримесечие (Q3 2021). Растежът на икономиките започна да се забавя, краткосрочните очаквания бяха коригирани надолу, но пазарите останаха спокойни на фона продължаващата инфлация. Поскъпването на суровините, нарастването за разходите за труд и скокът в цените на недвижимото имущество все по-рядко се определя като преходно. 

В контекста на личното инвестиционно портфолио септември бе рекорден откъм входящи парични потоци от американски акции. Доходността от трите стълба (в случая само от американски дивиденти и погасени P2P кредити) представляваше от 8.17% от общия паричен поток към цялостното портфолио за месеца. Останалото, разбира се, са моите депозити. 


* * * БФБ * * *
Шоуто през септември беше на БФБ. Въпреки че инвестиционният ми посредник не успя да завери дивидента от Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ преди приключването на месеца, този стълб отбеляза много силен резултат и към края на отчетния период е на +20.79% от създаването си. 

В периода бяха пуснати за търговия акциите на Доверие Обединен Холдинг, закупени с правата от увеличението. Така в средата на месеца се оказах със скромен пакет на средна цена на акция от 4.87 лв. с включените такси и комисионни. Яд ме е, че не бях пуснал по-смела поръчка за права, но в ретроспектива винаги е лесно да откриеш грешки и възможности. След пускането на търговията се включих и в обирането на предлаганите бройки нагоре с покупки на 6.70 лв. Тази позиция в момента е с най-високата капиталова доходност в портфейла от 34.27% спрямо средната цена на всички притежавани акции. 

Отново обаче проявих стара слабост с микромениджмънт и свръх търговия. Имах възможността да съм пред платформата в сутринта на 2 септември и успях да взема акции на Българска Фондова Борса АД и да реализирам по-късно през деня малка доходност. Продажбата беше излишна, но така или иначе операцията не беше планирана, а и нямам достатъчно задълбочен поглед върху случващото се в оператора.

Добавих още Софарма Трейдинг на 10 септември, но цената не пое в моята посока към края на месеца въпреки влизането в SOFIX. Причината мож би е в раздялата с досегашния изпълнителен директор Димитър Димитров и възкачването на поста от самия Огнян Донев.

Записах и две сделки с Телелинк при цени от 16.30 лв./акция на 10 и 16 септември. Въпреки оптимистичните перспективи пред ТБСГ (Анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп, 27.09.2021 г.) цена от около 20 лв. ще бъде сигнал за продажба преди следващия транш публично предлагане на акции от собствениците. 

Закрих напълно позицията си в Елана Агрокредит през месеца с малка капиталова загуба и нетна доходност от нисък едноцифрен процент с акумулираните дивиденти. Просто не виждам как този бизнес може да расте и да ми носи повече дивиденти в бъдеще. 

Бурен месец на БФБ, но портфейлът добива желан вид. С 20% тегло в него е ТБСГ, втори е Доверие Обединен Холдинг с 15.50%, трета по големина позиция е Софарма Трейдинг с 15.47%. Другите две позиции с над 10% в портфолиото са ФНИБ и Монбат. * * * P2P * * *
Доходността по кредитите в Минтос образува 1.19% от общия входящ паричен поток за месеца. Нищо интересно за месеца, освен един изплатен кредит в дефолт от Финко/Динеро (Украйна). Остават още доста от Украйна, Армения, Виетнам, Индонезия, Филипини, но всяко възстановено евро е от значение. 
* * * Американски акции * * *
Три покупки направих през месеца. На 13-и взех Pfizer при цена от $14.77/акция. На 15-и добавих VICI Properties на цена от $29.79 и на 18-и добавих една акция Apple на цена от $146.52. 

Близо 7% от паричния поток към всички стълбове бе формиран от дивидентите на Pfizer, J&J, Microsoft, Exxon Mobil и NextEra Energy.

Покупките бяха предпазливи и оставиха малко кеш в акаунта за дългоочакваната от всички корекция. В портфолиото има само една компания без дивидент (XPeng), a за всички останали съм готов да усреднявам при спадове, в това число и AT&T, което е много несправедливо пребито в навечерието на прехода на американските потребители към 5G. 

JPM повиши дивидента си за радост на всички акционери и в унисон с тенденците компаниите да връщат към инвеститорите колкото могат повече чрез дивиденти и обратни изкупувания. 

13.78% е доходността от създаването на портфейла с включени дивиденти. Бъдещата дивидентна доходност върху вложените от мен пари (включително и в XPEV) е 3.11%. За 2022 г. трябва да се опитам да достигна до 4% с оглед на ускоряващата се инфлация. 

Иначе поскъпването на долара спрямо еврото носи допълнителен ефект в левовото изражение на този стълб от цялостния портфейл. 


От блога:
Инвестиционен портфейл Август 2021
Инвестиционен портфейл Юли 2021
Инвестиционен портфейл Юни 2021изображение: FT.com
Share:

понеделник, 27 септември 2021 г.

Анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Публикация 20/02/2023:
"Телелинк бизнес Сървисис Груп показа какво НЕ трябва да се прави"Телелинк Бизнес Сървисис Груп е една от представените на БФБ български ИТ компании и една от най-добре представящите се акции на родния капиталов пазар напоследък. Фирмата се занимава с облачни услуги, обслужване и подръжка на офиси и дистанционна свързаност на служителите, информационна сигурност, решения за телекоми, ИТ инфраструктура и други. 

Листнатата компания оперира като холдинг, собственик на 100% от капитала на юридическите лица, опериращи на вътрешния и чуждестранните пазар. Освен в България, ТБСГ има операции оше в Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словения, Албания и Северна Македония. 

За последната една година капитализацията на компанията се е увеличила с 51.85% (фиг.1). Вторичното предлагане на цена от 13.50 лв. на акция през юни т.г. достигна до успех за 20 минути, а към момента на писане на тази публикация последната сделка е осъществена при 16.40 лв./дял. фиг. 1. Графика на борсовото представяне на Телелинк Бизнес Сървисис срещу SOFIX към 24.09.2021 г. Източник: Infostock.bg. 


Телелинк Бизнес Сървисис Груп дава заявка да бъде дивидентна компания. През 2020 г. холдингът разпредели 6 млн. лева към инвеститорите. На последниото извънредно Общо събрание акционерите гласуваха още едно дивидентно плащане от 0.82 лв. бруто на акция за първото полугодие (Телелинк БСГ ще разпредели 0.82 лв. на акция за полугодието, Investor.bg, 07.09.2021 г.). Плащането носи доходност от малко под 5% нетно срещу цената на акцията към момента на писане. 

Като част от добрите корпоративни практики компанията представи пред инвеститорите резултатите за първото полугодие на 2021 г. на онлайн събитие на 16 септември. На него бяха коментирани и средносрочните цели пред ТБСГ.

Разрастването на компанията води със себе си известен спад на маржа, но приходите, EBITDA и резултатът под линия се увеличават през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. (фиг. 2).
фиг. 2. Резултати за Q2 2020 и 2021 г. Източник: Презентация ТБСГ.


За първото полугодие ръстът на приходите е 51% спрямо същия период на 2020 г., а нетната печалба нараства с 26% (фиг. 3). фиг. 3. Резултати за H1 за 2020 и 2021 г. Източник: Презентация ТБСГ.


Впреки рекордните резултати, ръководството вижда насрещни ветрове. Част от клиентите отлагат капиталови и оперативни разходи във връзка с икономическата обстановка и рисковете, свързани с глобалната пандемия. Така например става ясно, че голям клиент телеком от Западните Балкани е отложил ИТ инвестициите си заради капиталоемки операции по сливания и придобивания. Договореното партньорство с Луфтханза също очаква своите положителни ефекти, които още не са видими в корпоративния баланс (Българската Телелинк ще изгражда корпоративната мрежа на Lufthansa, Economic.bg, 07.07.2021 г.).

Освен това сегментите с по-ниски маржове растат по-бързо в сравнение с по-печелвишите такива. Въпреки корекциите надолу спрямо първоначалните заявки (фиг. 4), прогнозните резултати остават силни. 
Фиг. 4. Ревизирани очаквания на мениджмънта за 2021 г. 


На онлайн събитието беше представен още облика на органичния растеж, като беше подчертан нарастващия брой служители и представителства на различните пазари. От 159 служители през 2018 г. сега компанията разполага с персонал от 308.

За съжаление анализите на българските инвестиционни посредници по принцип са изключително оскъдни като брой. Телелинк Бизнес Сървисис е бил обект на интереса на два посредника - Ъптренд и Елана Трейдинг.

Анализът на Ъптренд датира от 5 юни 2020 и е публичен (Оценка на справедливата стойност на акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД). Според изчисленията тогава (Q12020) справедливата стойност е 17.28 лв. (фиг. 5 и фиг. 6).
фиг. 5. Анализ на ТБСГ, Източник: ИП Ъптренд


фиг. 6. Анализ на ТБСГ, Източник: ИП Ъптренд


Анализът на Елана Трейдинг за сметка на това е още "топъл", след като ревизираната оценка от 23 септември на присъщата стойност е за 20.53 лв. на акция дори след корекцията надолу (22.78 лв. стара оценка от юни т.г.). По изчисленията на анализатора на посредника Димитър Киряков справедливата стойност на акциите на холдинга по метода на дисконтираните парични потоци е 26.32 лв. (фиг. 7). Сравнението с мазарните множители на подобни компании пък води до очаквана цена на акция от 14.75% (фиг. 8). При 50% процента тегло на двата компонента се получава и препоръката "Купува" от Елана Трейдинг.Фиг. 7. Справедлива стойност на една акция на ТБСГ. Източник: Елана Трейдинг.


Фиг. 8. Сравнение с коефициентите на сходни компании (peers) като Accenture Plc (IE), Capgemini, Atos (FR), Tieto (FI) и други. Източник: Елана Трейдинг.


Перспективи
Проблемът пред Телелинк Бизнес Сървис Груп е в задаващото се забавяне на ръста на приходите и от доминацията на сегментите с по-нисък марж. Експозицията на българския пазар (70% от всички продажби) е неутрален за акцията факт. Бизнесът започва да се задъхва в пост-ковид условията и не е ясно доколко инвестициите в ИТ инфраструктура и облсужване ще бъдат приоритет на фирмите. От друга страна "срамежливият" за сега пробив на Румънския пазар, който е многократно по-голям от българския, предпоставя добри възможности за растеж.

Реализирането на стратегически партньорства като това с Луфтханза следва да е ключова маркетингова цел. Разширяването на акционерната структура с друг чуждестранен играч като английския инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust Plc пък може да доведе цената на акцията на нива, сходни с тези на конкурентите в Европа. Влизането на подобен играч обаче на този етап е възможно само през БФБ. На скорошното онлайн събитие изпълнителният директор Иван Житянов поясни, че идеята за листване на компанията във Франкфурт засега е замразена. 

В планът на мениджмънта за следващите пет години остава удвояване на приходите и печалбата преди данъчно облагане и амортизации (EBITDA). Освен всичко Телелинк Бизнес Сървис груп дава заявки да капитализира ноу-хауто си в хиперавтоматизацията (hyperautomation) в следващите години като един нов и високопечеливш бизнес сегмент. 

Въпреки че обратно изкупуване на собствени акции в момента не се случва, Телелинк Бизнес Сървисис Груп предла нелоша дивидентна възвръщаемост на инвеститорие, която не изглежда под заплаха в следващите години. 
Забележка: Настоящата публикация не е препоръка за взимането на инвестиционни решения. Авторът притежава акции в разглежданата компания, което може да оказва влияние върху изложените мнения и разсъждения. Използвани са публични източници на информация, като техният произход е надлежно цитиран. Авторът не носи отговорност за настъпили последващи промени в обстоятелствата след публикуването. 


Share:

четвъртък, 9 септември 2021 г.

Инвестиране и его

Искате да бъдете винаги прави или искате да постигате възвръщаемост върху капитала? Това е важен въпрос преди взимането на инвестиционно решение, чийто отговор на думи е ясен, но на практика нещата се случват по различен начин. 

Най-добрите инвеститори и трейдъри не са тези с най-високо IQ, със сигурност не са най-образованите хора на планетата, а и никой от тях не е известен с класата си на шахматната дъска. Този дисонанс се дължи на обективното наблюдение, че пазарите не се подчиняват на конвеционалните логика и знания. Висококвалифицираните професоналисти прилагат знанията и уменията си върху субекти, които се поддават на разбиране, на принципи, а често и закони. А кой може да посочи дори един неписан закон на капиталовите пазари?

Егото не е добър съветник по принцип. Това важи с особена сила за инвестирането. Морето от информация кара човек да мисли, че е научил не просто достатъчно, ами и повече от другите участници в инвестиционни процес. Прави по-добър технически анализ, разбира отлично даден клас активи, разчита по-правилно заглавията на финансовата преса. 

Когато един инвеститор си създаде усещането за непогрешимост и всезнание, тогава идват загубите. Егото взима превес над инстинктът за самосъхранение, който се проявява под формата на инстинкт за съхранениет на капитала. Егото е способно да въвежда в заблудата, че бъдещето е предвидимо. То не е предвидимо, никога не е било и няма изгледи да стане. 

Един инвеститор не би трябвало да го е срам да заяви, че не знае какво ще бъде състоянието на пазара и на неговите вложения след 6 месеца. Той обаче би следвало да знае дали има "План Б" при негативен сценарий, как да се защити при сривове, включително ментално, и готовност за адекватна реакция, ако благоприятна ситуация се появи. От блога: Защо финансовите прогнози са непотребни, 23 декември 2019 г.

Стенли Дръкенмилър, който има дългогодишни отлични инвестиционни резултати в партньорство с Джордж Сорос, споделя кой е най-големият урок, който е получил от Сорос:

"Научил съм много от Джордж, но може би най-важното е, че не е важно дали си прав или грешиш, а дали си на печалба, когато си прав и колко губиш, когато грешиш. Малкото случаи, в които съм получвал критика, са когато съм бил прав във вижданията си за пазара, но не съм ги монетизирал".

Дънинг-Крюгер ефект
Ефектът на Дънинг-Крюгер (Уики линк) е когнитивна заблуда, при която некомпетентни индивиди изпитват чувство за превъзходство, изразяващо се в надценяване на собствените си способности и знания. В социалните мрежи това явление е особено разпространено, което е и любезно напомняне да приемате редовете в този сайт със здравословна доза скептицизъм. 

От блога: Българският финансов уеб, 10 август, 2021 г. 

Компетентността и самочувствието изглежда имат обратна корелация. Колкото по-малко знае човек, толкова по-уверен е в способностите си и обратното, колкото повече знае, толкова по-разколебан е в действията си. Тази закономерност също може да бъде забелязана с просто око на сцената на инвестирането. 

През 2020 г. видяхме милениалите да стъпват смело на пазара и дори да раздават съвети. Всичко това бе породено от скуката на локдауните. Няма как на младежите да им бъде обяснено, че ковид годините са един от най-плодородните на капиталовите пазари. Самият пазар обаче рано или късно ще им го каже и покаже, но урокът може да се окаже твърде скъп и болезнен.

Акциите и облигациите за последно са скачали с по 15% на годишна база през далечната 1997-а. Малцина знаят и осъзнават колко благодатен е всъщност периода за всякакви инвестиции. Пазарите обаче имат свойството да променят правилата на играта и това, което работи в момента, скоро може да не работи.   

Решението
на проблемите с егото и алчността е в самосъзнанието. В разбирането, че има невидими сили, които могат да поемат контрол над процеса, вместо процесът да се случва според първоначалния дизайн. Целите помагат за придържането към пътя. Целеполагането е в основата на финансовата грамотност, а (само)дисциплината е ключова за следването на компаса. 

Когато пък се появят грешки в инвестиционния процес (те, разбира се, са неизбеждни), трезвият анализ следва да покаже дали егото и алчността са ги причинили или първоначалният замисъл е имал пробойни.
Share:

четвъртък, 2 септември 2021 г.

Въвеждането на чужди акции на БФБ се оказа сполучливо

В понеделник, 5 юли 2021 г., участници на БФБ с изненада видяха котировките на няколко десетки чуждестранни компании и ETF-a, както и сделки с Vodafone, iShares S&P 500, Deutsche Bank, AT&T и Daimler AG. Това бяха първите сделки, реализирани благодарение на партньорството на Българска Фондова Борса и германския инвестиционен посредник ТрейдГейт АГ, който се явява маркетмейкър. 

В публикацията "Има ли ИмПулс и Доверие на БФБ" от 18 юли т.г. бяха очертани параметрите на нововъзникналата възможност за търговия на родния пазар, а два месеца по-късно може да се каже, че приемането от страна на инвеститорите е по-скоро положително. 

До 31 август оборотът на БФБ с книжата на Apple е за 63 хил. лв., с тези на Coca Cola е за 23 хил. лв., акции на Royal Dutch Shell за 51 хил. лв също са сменили собствеността си през инфраструктурата на софийската борса. Рекордьор по оборот в първите два месеца на търговия е Deutsche borse със 191 хил. лв. 

Цените на чуждестранните акции се котират в евро, което свари посредниците не съвсем готови за нововъведението. 

Неясни остават към този момент два въпроса - ще влязат ли по сметките на българските клиенти точно толкова дивиденти в евро, колкото биха влезели на немските в Германия, и как ще се уреди правото на глас в общите събрания на компаниите, след като акциите се съхраняват на имената на крайните собственици в Централния Депозитар и Clearstream. 

Първият въпрос най-вероятно вече има отговор, защото 29 акции на АТ&T бяха изтъргувани през БФБ на 5 юли. Екс-дивидентната дата на емисията (ISIN: US00206R1023, Ticker symbol: SOBA) e 8 юли, а рекърд датата е 9 юли, тоест клиринговите къщите са имали четири дни да обслужат сделката. Ако всичко е било наред, на 2 август или ден по-късно сметката в посредника на купувача е трябвало да бъде заверена с 0.494 евро на дял (0.52 евро е плащането преди данък)  или с около 27-28 лв. (14.33 евро). 

Същото се отнася и за Apple (Ticker symbol: APC), чиято последна екс-дивидентна дата е 6 август, а последното плащане е от 12 август. Ако намеря инвеститор през БФБ, който вече е получил дивидент, ще сверим заедно дали цялата верига работи както трябва и ще представя резултатите в отделна публикация в блога.* * *

Въвеждането на чужди акции на БФБ беше важно усилие в привличането на интереса на българите към инвестициите. Моментът също се оказа сполучлив в една много силна за повечето пазари година (от блога: "Динамика на БФБ: SOFIX катери нагоре", 24 юни, 2021 г.). 

Освен доходността, която получава немалко гласност, бурно започна да се развива и общността ("Българският финансов уеб", 10 август, 2021 г.). Анализаторите вече споменават ритейл инвеститорите като някакъв фактор на родната борса, като последните примери са IPO-тата в сегмента BEAM и обирането на незаписаните права при търга за увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг. 

Всъщност по-малките портфейли получиха уникалната възможност да намалят значително риска си чрез новите предложения на БФБ. С уточнението, че минали събития не са гаранция за бъдещи такива, можем да потвърдим, че няма ликвиден риск при чуждите акции и изходът от инвестиция в 5- или нисък 6-цифрен порядък може да стане без асистенция от брокер и без това да повлие значително на цената на съответния инструмент. За по-големи обеми маркет-мейкинга на ТрейдГейт АГ не е тестван. 

В контекста на ликвидността чуждите акции всъщност могат да изиграят ролята на облигации или по-точно на "временни касички" до появата на инвестиционни възможности в български акции. Първите се търгуват при по-нисък спред и могат да понесат търговия с обеми в по-кратки срокове и при по-ниска волатилност. Разбира се, международните книжа също са подвластни на общата пазарна конюнктура и котировките им следват оценката на германската борса. 

Лимитиращият фактор в лицето на скромната библиотека с предложения (малко под 100 акции и ETF-и) се компенсира от гаранциите и удобствата, които дават българските инвестиционни посредници. Смесен портфейл от български и чужди акции в лицензиран посредник е защитен до 90% от Фонда за Компенсиране на инвеститорите (Гарантирани суми, ФКИ) - нещо, което международните посредници, опериращи в България, не предлагат. 

Последната позитивна новина около иновацията e приемането на ТрейдГейт АГ като борсов посредник от БФБ. Решението на борсата бе взето и оповестено на 1 септември. 


Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Данък Добавена Стойност - всичко, което може би искате да знаете

"Данъците са кражба" е цитат, чието авторство се приписва на Мъри Ротбард - либертарианец и икономист от австрийската школа. Той е...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *