Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

понеделник, 31 януари 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Януари 2022)

Много вълнуващ инвестиционен януари, с доста волатилност и щастливи обрати. Ако за годината се съди по нейното начало, то 2022 г. също ще бъде успешна и доходоносна. Това в кръга на шегата разбора се, защото пазарната обстановка е много динамична и зависи от десетки фактори, които могат да се променят в следващите месеци. 


* * *  Американски акции * * *
Доста сериозна волатилност се наблюдаваше през януари на щатските пазари. Някои компании с раздути оценки върнаха доста от печалбите, но такива рискови имена в моята селекцията така или иначе няма. Най-зле се представиха NextEra Energy и JP Morgan, чиято капитализация спадна с 10-ина процента през януари. Банката отчете по-добра печалба от очакваното, но и предупреди за влошаващи се перспективи в обозримото бъдеще. Други компании също отстъпиха от позициите си и този стълб в портфейла загуби за месец около 6% от нереализираната печалба, връщайки я на ниво от 20.94% във функционалната валута. Поскъпването на долара обаче обра част от този луфт в левовата калкулация. 

Дивидентният месец не беше интересен, като плащанията донесоха допълнителни 2.16% върху входящия паричен поток към портфейла. 

Покупките за месеца бяха както следва: на 11-и Union Pacific ($245.80 на акция), на 14-и NextEra Energy ($84.05) и Pfizer ($54.55). Покупката на електроенергийният оператор беше с грешен тайминг, но както не веднъж съм отбелязвал - нито мога, нито се стремя да хващам дъна. * * * P2P * * *
Заложената автоматична стратегия работи и основната тежест на кредитното портфолио се премести върху заеми, издадени от ЮК и финландски оригинатори. Пасивната доходност от лихви възлезе на допълнителни 1.19% към входящите потоци за януари. Проблемните кредити, които все още остават значителна сума от P2P портфейла, спадат изключително бавно. Затова и този тип инвестиция е оставена донякъде на самотек, въпреки че доходността в идеалния случай не е за пренебрегване. 

* * * БФБ * * *
Истинското шоу беше на БФБ. В унисон със западните пазари, българският също започна корекция. Доста от "любимците на публиката" отбелязаха спадове, в това число и притежаваните от мен Доверие Обединен Холдинг и Софарма Трейдинг. 

В първите дни на месеца имаше раздвижване около групата на Химимпорт. Използвах случая и на 10-и продадох позицията в Зърнени Храни при цена от 0.164 лв./дял, реализирайки положителна доходност. Същия ден осредних с малка сума химимпорт при цена от 0.968 лв. Не много умен ход, но крачка в посоката на това позицията също да бъде закрита в обозримото бъдеще при по-малка загуба. 

Останалите средства от успешната търговия със Зърнени храни отидоха за усредняване на Монбат (12.01, 6.000 лв/акция ) и Неохим (19.01, 22.80 лв./акция). 

Междувременно се разреши казусът с непреведените дивиденти от чуждестранните акции, листнати на БФБ (от блога: Дивидентите на BSE International вече се изплащат коректно, 4 янаури, 2022 г.). От там дойде много прилична сума, която разду с 20-ина процента входящите потоци към всички стълбове. 

На 24 допуснах още една малка неточност, която есествено ми струва загубена доходност. Затворих малка част от позицията в Доверие Обединен Холдинг именно, за да заключа печалби при падащия пазар. Продадох акции на цена от 9.30 лв. за брой, което също ми донесе реализирана доходност, но не толкова, колкото можеш да бъде само няколко дни по-късно.

Голямото шоу обаче дойде след отчета на Неохим. В четвъртък, 27 янаури, записах най-сериозния си еднодневен ръст за всички времена. Торовият завод завърши сесията с повишение цената на книжата си от 45%, а на следващия ден добави нови 10% към пазарната си капитализация. На 27-и осъществих предпоследната сделка за месеца - покупка на още книжа на Неохим при цена от 32.00 лв. Малко повече за бул кейса на завода има в блогпоста "Силният отчет на Неохим и някои други обстоятелства". 

На 28-и открих и позиция в Българска Фондова Борса АД при цена от 9.30 лв. на акция. Конюнктурата направи дружеството печелившо и аз очаквам доброто му представяне да продължи в обозримото бъдеще. Покупната цена на актива не е ниска, но компанията пасва на дивидентната стратегия на портфейла. 

В крайна сметка българският стълб в цялостното портфолио записа ръст за януари, при това значителен. Събитието заслужава отбелязване, защото обикновено балансираният портфейл от американски акции бие българския еквивалент по доходност, а и по предвидимост. 

От блога:
Инвестиционен портфейл (Декември 2021)
Инвестиционен портфейл (Ноември 2021)
Инвестиционен портфейл (Октомври 2021)Share:

петък, 28 януари 2022 г.

Силният отчет на Неохим и някои други обстоятелства

Неохим Димитровград АД, дружество листнато на БФБ, оповести на 27 декември тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г. Силните резултати доведоха до рядко виждан ръст от 45% за ден в цената на акциите на торовия завод. 

В публикувания отчет (фиг.1) положителният резултат от 19.90 лв на акция (ръст от 240% за година) доведе до съотношене цена/печалба (P/E) от 1.76 при пазарна цена от 35 лв. Пазарната капитализация на завода при тази котировка е 92,902,503 лв. За сравнение към четвъртото тримесечие са отчетени парични средства и парични еквиваленти в размер на 71,155,000 лв. Това означава, че пазарната капитализация почти се равнява на свободнния кеш по сметките на Неохим. 

Основна суровина за производството на продукцята на торовия завод е природния газ. Разходите за суровини в публикувания отчет нарастват със 75% (от 132.2 млн. лв. до 232.3 млн. лв.). Удвоени са и разходите за въглеродни емисии, но те са по-малко перо (22.4 млн. лв за 2021 г.) във формирането стойността на продукцията. 

За сравнение приходите от продажби растат от 219,3 млн. лв през 2020 г. до 350.4 млн. за съпоставимия период до края на 2021 г. (+59.83%). Темпът на нарастване на продажбите е по-малък от оскъпяването на продукцията, но мениджмънтът на дружеството е успял да потисне някои разходи (външни услуги, персонал), както и да ликвидира запаси от готова продукция с добра печалба в силната за земеделците 2021 г., която беше много силна и за глобалната икономика като цяло. 
фиг. 1. Индивидуален отчет за всеобхватния доход за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. Един добър отчет, разбира се, не е всичко, което влияе върху цените на акциите на едно дружество. Неохим представи рекордна печалба, но в поседните години компанията не се радваше на особено инвеститорско внимание. Две от причините са непредвидимостта на бизнеса (конкурентна среда, валутни рискове, състояние на земеделския сектор и т.н.) и непредвидимостта на възвращаемостта на инвестициите. Дивидентът за 2020 г. възлезе на едва 7% от печалбата и разочарова пазара. През април 2021 г. цената на акция бе около 40 лв., но един процент дивидентна доходност тласна котировките надолу до 21.20 лв. на акция в седмицата преди последната Коледа. 

В началото на лятото избухна и пожар, който за късмет засегна само столовата на Неохим ("Евакуираха служители на "Неохим" заради огромния пожар, няма опасност за димитровградчани", България Он Еър, 15 юни 2021 г.).

* * *

Що се отнася до мениджмънта, той има и силни, и слаби страни. Формално компанията не се управлява от мажоритарен собственик, което в един идеален свят би означавало максимизиране на ползите за всички инвеститори, дори и дребните от ритейл пазара. 

В края на 2021 г. Неохим вписа в устава си преминаване от едностепенна в двустепенна форма на управление, т.е. дружеството ще се управлява от Управителен съвет, действащ под контрола на Надзорния съвет. 

Структурата на акционерния капитал е раздоребена на три големи дяла (Еко Тех АД с 24.28%, Евро Ферт АД с 24.03% и Феборан ЕООД с 20.30%), а останалите инвеститори притежават дялове под 10% от капитала на Неохим. Сред универсалните пенсионни фондове с големи дялове са УПФ Съгласие (3.33%), ЗУПФ Алинац (2.46%) и УПФ Сила с 2.19%. 

Първите две юридически лица са собственост на българи, докато Феборан ЕООД е собственост на австрийския химически концерн Бореалис. Бореалис влиза в Неохим през декември 2013 г. чрез регистрираното в България дружество, което по онова време е джойнт венчър с бахрейнската Фърст Енерджи Банк (FEB). От 2017 г. Бореалис е едноличен собственик на Феборан и съответно правната форма преминава от АД в ЕООД. 

фиг. 2. Прессъобщение в официалния сайт на Бореалис, 23.12.2021 г.  
фиг. 3. Исторически данни за търговията с книжата на Неохим в седмицата преди Коледа 2013 г. Източник: infostock.bg. 


Любопитен факт е, че сделката на дъщерната компания на Бореалис е представена като факт на 21 декември, което е събота. Съответно за цената на придобиването на пакета може да има само догадки. Стойността на една акция на 20 декември 2013 г. е била 39.40 лв., като ръстът в този ден е постигнат при пренебрежим обем (фиг. 3). 

Феборан притежава 538,902 акции на Неохим. 35,203,895 лева е внесеният капитал на ЕООД-то по данни от Търговския регистър. От един от последните отчети става ясно, че дружеството системно е на загуба от обезценки на направената инвестиция в димитровградския торов завод. 

Към края на 2019 г. оценката на актива в баланса на Феборан е за 9,215,224 лв. (фиг. 4.). За сравнение в края на 2017 г. тя е била 39,694,000 лв. при цена затваря на 31 декември 2017 г. от 55.00 лв. на акция. 

От същия отчет за 2019 г. става ясно, че Феборан разполага с около 4 млн. кеш, който представлява остатъчен първоначален капитал след осъществяването на сделката и няколко дивидента минус средствата, необходими за административното обслужване на юридическото лице, които са около 100,000 лв. на година. От инициирането на инвестицията досега Общото Събрание на Неохим е гласувало четири дивидента (за 2015 г. - 0.80 лв, за 2016 г. - 1.30 лв., за 2017 - 0.20 лв. и за 2020 - 0.40 лв.). Сумарно нетно това са 2.7 лв на акция, или 2.565 бруто след облагане с данък. Това са 1,382,284 лв. постъпления от дивиденти в баланса на Феборан ЕООД. 

Приблизителната калкулация води до предположение, че пакетът на Бореалис е придобит за около 32 млн. лева., което прави цената на акцията 59.38 лв. Важно е да се уточни, че това предположение се прави на базата на лимитирана информация за непубличното дружество, собственик на 20.3% от капитала на Неохим.
фиг. 4. Годишен консолидиран финансов отчет на Феборан ЕООД за годината приключваща на 31 декември 2019 г. Източник: Търговски регистър. 


* * *

Инвестицията на австрийския химически концерн Бореалис не е цялата историята около торовия завод в Димитровград. 

Неохим напуска индекса на "сините чипове" SOFIX през март 2018 г. в следствие спада на пазарната капитализация и ликвидността на ценните книжа. По този начин компанията изчезва от полезрението на няколкото фонда, които следват индекса. Това е валидно и за борсовотъргувания фонд на Експат, който теоретично дава експозиция към индивидуални чужди инвеститори. 

Натиск върху капитализацията оказва и конкурентната среда. Вносът и местните конкуренти потискат цените за крайни клиенти, докато високата стойност на основната суровина изяжда допълнително маржа. От друга страна силните години за земеделския сектор и в частност зърнопроизводството водят до засилени продажби. През 2021 г. зърнопроизводителите успяха да постигнат много високи цени за своята продукция, като по този начин прехвърлиха поскъпването на крайните клиенти. Евентуално нормализиране (спад) на цените на природния газ би донесъл още по-голяма печалба на компанията в следващите тримесечия. 

Ключов въпрос за цената на акцията е дивидентът, който мениджмънтът възнамерява да предложи на Общото събрание през 2022 г. Дори да се запази ниският Payout коефициент (7%), това би означавало изплащане на нетен дивидент от около 1.40 лв. на акция. При цена от 35 лв. на акция подобно плащане ще донесе 4% дивидентна доходност. Неразпределената печалба към края на 2021 г. обаче е 145,376,000 лв. и последващото ѝ значително увеличение ще трябва да се оправдае пред акционерите, особено като се има предвид, че към момента не са обявени някакви съществени капиталови разходи и технологични подобрения, които да донесат стойност на инвеститорите в по-дългосрочен план. 

* * *
 
Заб: Настоящата публикация не е препоръка за взимането на инвестиционни решения. Авторът притежава акции на Неохим към момента на написването ѝ. Използваните данни са публично достъпни, а източниците са посочени. Преди покупко-продажбата на ценни книжа напревате щателно собствено проучване и се посъветвайте с лицензиран инвестиционен консултант. 

Share:

понеделник, 24 януари 2022 г.

Хоризонт на инвестиране (спекула, трейдинг и дългосрочно инвестиране)

"Дългосрочно ли инвестирате? Колко години за вас значи дългосрочно - 3, 5, 10, 20 години? Питам, защото в някои случаи може да има много голямо значение за резултатите".

Това попита Стойчо Недев, финтек експерт, активен участник в българската инвестиционна общност и автор на блога vivainvest.eu, в няколко поста в социалните мрежи. Публикацията беше придружена с графика на Intel от периода преди спукването на "Дот Ком" балона (2000 г.) до сега. На нея ясно се вижда, че инвеститорите в производителя на чипове, които са купували акции в началото на века, 22 години не са излезли на капиталова печалба след спукването на балона. 

Примерът му е важен с онагледяването на това, че актив, купен на твърде висока цена, не е добра инвестиция. А лошите инвестиции превръщат някои инвеститори с настройка за "Buy & Hold" (Купи и Дръж) в инвеститори тип "Hold & Hope" (Дръж и се надявай). 
Фиг. 1. Използваната от Ст. Недев илюстрация на неговия пост в социалните мрежи.


* * * 

Силните години на пазарите имат свойството да заблуждават инвеститорите. Много хора добиват измамното усещане за богатство, наблюдавайки как сметката им при посредника расте всеки ден. Тогава идват самонадеяността и поемането на прекомерни рискове. Стремежът към финансова независимост и FIRE е точно обратното. Той е мотив за това изработеното богатство да се съхрани, за да може с времето така да се увеличи, че да позволи на собственика му да "откупи времето си" напълно. 

В публикацията "Десетте нива на финансовата независимост" са описани стъпките, които човек на теория може да извърви до достигането на заветната цел. В контекста на инвестиционния хоризонт всеки би следвало да оцени много прецизно къде се намира по картата на успеха, за да избегне попадането в капана на принудителното дългосрочно инвестиране или по-лошо - да му се наложи да ликвидира инвестиция на загуба. Минималното ниво, при което човек може да управлява инвестиционен портфейл изцяло на базата на изградената си стратегия, е четвърто. То е нивото, при което е постигната пълна кредитна свобода, наличен е наистина солиден авариен фонд, налични са и стабилни трудови доходи. 

В друг пост в блога са описани "Трите случая, при които инвестирането с голяма сума бие усредняването". Открояването им подсказва, че те са изключения от правилото. В посоченият с Intel (INTC) пример инвестицията с голяма единична сума през 2000 г. е била пагубна. Бектест на стратегия с усредняване и реинвестиране на дивидента обаче показва, че картината съвсем не е толкова отчайваща и подобна стратегия би донесла реална доходност (т.е. побеждаваща инфлацията доходност към днешна дата). 
* * *

Всъщност въпросът за инвестиционния хоризонт не е насочен към намерението на човек да инвестира по принцип във финансови инструменти, недвижими имоти, собствен бизнес и т.н., а е въпрос кога конкретна инвестиция да бъде реализирана в пари. Излизането от даден залог си е истинско изкуство и за него разписани правила няма. Затова е хубаво всеки сам за себе си да знае и да има представа как и кога би се случил изходът.

Аз например към днешна дата не планирам да излизам от инвестициите в Майкрософт изобщо. По тази позиция съм постигнал добра нереализирана капиталова доходност, а дивидентът, макар скромен като процент, е стабилен и растящ. Какъвто е и бизнесът на компанията.

През октомври 2021 г. (обзор Окт'21) обаче ликвидирах напълно акциите си на XPeng (XPEV) при цена от $44.07 на дял. Ценовата ми цел беше $44 и аз спазих дисциплина на инвестиционната стратегия и план. В последствие цената скочи до над 50 долара и чувството на пропуснатите ползи беше доста неприятно. Днес цената е под моята продажна и чувството за "превъзходство над пазара" трябва да бъде озаптено. Ако няма промяна в геополитическата обстановка и перспективите на компанията да остане листната в Ню Йорк се запазят, рейнджът за обратен вход е $30-$35 долара. Това обаче е пример за спекулация по позиция, която не е много типична за преследващите FIRE. Това е буквално игра с огъня. 

От блога: Анализ на XPeng Inc. (XPEV), 26 ноември 2020 г. 

Третият личен пример е с книжата на Exxon Mobil (XOM). Петролният мастодонт изживя тежки моменти при избухването на ковид кризата март 2020 г. с отрицателни цени на петролните фючърси, покриващи контангото. Акцията беше буквално разгромена, а заради спадналата капитализация тикърът дори напусна индекса Dow Jones. Впрочем тригодишната графика на Ексон е същата, като 20-годишната на Интел (фиг. 2). 
фиг. 2. Графика на Ексон Мобил (XOM) за периода 25.01.2019 - 24.01.2022. 


Първата моя покупка на дялове от петролния гигант беше 28 октомври 2019 г. "Високо в планината" на графиката така да се каже, в подножието на върха. Цена: $69.10 долара на дял. Само че още при първата покупка аз знаех, че искам тази компания заради солидния бизнес, заради визията ми, че към онзи момент цената на петрола е изкуствено потисната от опериращия преди това шистов добив, както и заради щедрия дивидент, който компанията успява да покрие дори и в лоши години. Осъзнавам обаче, че това явление може и да не е вечно, както и забелязвам тенденциите за електрифициране на транспорта и постигане на въглеродна неутралност в икономиката. 

Взимайки предвид всичко това съм си поставил цел да ликвидирам напълно позицията до 2024 г. До тогава обаче планът е да я увеличавам и да прибирам дивидентите, които ми се полагат. 

На долната графика (фиг. 3) са изобразени моментите, в които е правено усредняване. Общо взето същите интервали за покупка следва да продължат да се спазват до годината на ликвидация.

Между другото инвестицията ми с най-голяма натрупана доходност към днешна дата е тази в Ексон, а не Майкрософт. Това казва доста за стретегията за DCA (Dollar Cost Averaging, "Дивидентно инвестиране, усредняване и Мартингейл"). 


фиг. 3. Моментите на покупки при усредняване, маркирани по графика. Източник: My Stocks Portfolio appФиг. 4. Резултати от инвестицията в Exxon Mobil към датата на публикуване на този пост. Анюализираната очаквана норма на възвръщаемост след близо 3 години увеличаване на позицията е 35,02%


* * *

В горните редове онагледих три възможни отговора на върпоса за хоризонта на инвестиране. Самият процес е най-логично да продължи доживот. Отделните инвестиции вече могат да има собствени хоризонти, които би следвало да са съобразени с финансовите цели на инвестиращия, финаносовите му възможности, толеранса му към риск, дори менталното му състояние. 

Както винаги, имайте предвид, че горните редове не са съвет за взимане на инвестиционни решения. Правете собствени проучвания и се консултирайте с лицензиран инвестиционен консултант преди да вложите парите си в начинания, които носят значителен риск за финансовото ви положение. 


Share:

вторник, 4 януари 2022 г.

Дивидентите на BSE International вече се изплащат коректно

Още първия работен ден на 2022 г. носи добра новина за инвеститорите в чуждестранни компании, които са избрали да използват сегмента International на БФБ. 

С радост споделям, че публикацията отпреди няколко дни относно неразплатените за декември дивиденти, е вече неактуална. Причината е, че дължимите суми вече са кредитирани по сметката в инвестиционния посредник. Забавянето може да бъде отнесено в графа "простимо", тъй като от датите на изплащане на дивидентите до ден днешен имаше около 10 разкъсани от празниците работни дни. Конкретната причина за забавянето към момента на писането на тази публикация не ми е известна, тъй като нямам отговори на имейлите към Централния Депозитар и инвестиционния посредник, но тя не е и моя работа, ако дивидентите се изплащат коректно и в разумни срокове. 

Мога да потвърдя, че удържаният данък дивидент е 30%. За Exxon Mobil (XTRA:XONA) ми е начислен дивидент от 0.54 евро на акция (0.76 евро деклариран), за Johnson & Johnson (XTRA:JNJ) - 0.65 евро/акция (0.94 евро деклариран) и за Microsoft (XTRA:MSF) - 0.38 евро на акция (0.55 евро деклариран). 

Към текущите пазарни цени на изброените финансови инструменти годишната дивидентна доходност в евро е както следва на фиг. 1: Фиг. 1. Дивидентна доходност на три компании, листнати на BSE International. Показаните суми са в евро и съотвестват на актуалните цени на акциите и съответнтие обявени годишни дивиденти към момента на писане. 

Дори при по-високия данък дивидент спрямо някои от предлагащите услуги в България платформи (International Brokers, Revolut), има причини да се инвестира в чужди компании през БФБ. 

Най-напред е възможността да се управлява хибридно портфолио от български и чужди компании през една платформа (предоставена например от Елана, Карол или друг български инвестиционен посредник). Наличието на маркетмейкър и незабавна ликвидност може да помогне на индивидуалните инвеститори да съхраняват неинвестиран в български компании кеш в платформите, вместо да правят изходящи преводи или да задържат свободни средства, които да не носят доходност. 

Част от чуждите компании, листнати на BSE International, изплащат дивиденти на тримесечие. За сравнение обичайната практика на българските компании е да изплащат дивиденти веднъж годишно, ако изобщо изплащат. В последните години имаше и редки изключения с т.нар. извънредни дивиденти, но както и самото име подсказва, те не се консистентни. Селекция от чужди акции с четири дивидента би донесла на хибридния портфейл по-равномерни парични потоци през цялата година. 

Друга привилегия е възможността за жив контакт с обслужващия посредник. Не че водещите глобални платформи не предлагат съдействие на клиентите си, но с българските посредници контакт може да се осъществи както по имейл или чат, така и по телефон или на живо. Това може би не е кой знае какъв бонус, който да оправдае по-големия данък върху дивидентите, но е част от набора причини, поради които BSE International да бъде избран. 

Накрая, но не последно място е и една субективна причина. Тя е възможността с минимум транзакционни движения и разходи доходността от чуждестранните акции да бъде трансферирана към българската икономика. Инвестирането на пръв поглед изглежда като егоистичен процес, чиято цел е максимизирането на доходността. Това е така, но не рядко при взимането на инвестиционни решения играят фактори като лични морални съображения, житейски концепции, вярвания и стремежи за устойчиво развитие. Например немалко индивидуални инвеститори, а и големи фондове, избягват придобиването на компании, производители на тютюневи изделия и алкохол, хазартни оператори, дори петролни и минни компании. Моята лична визия в този смисъл е да подпомогна чрез моите инвестиции българската икономика. Капиталовият ни пазар и участництие в него имат своите слабости, но това не означава, че трябва да се губи надежда и оптимизъм, че заедно можем да напредваме и да се развиваме. 

Бъдещето
Следващата стъпка пред BSE International следва да бъде оптимизацията на данъчното третиране. Връзките с чуждите депозитари е по-дълъг и сложен процес, но и той е сред известните приоритети на борсата. Неприоритетен, но задаващ се проблем, са предстоящите отцепвания при две от големите листнати на БФБ компании (AT&T и Johnson & Johnson). 

Ако денят се познава по сутринта, то 2022 г. ще бъде много успешна за Българската Фондова Борса и сегмента BSE International. 


Заб.: Горните редове не са препоръка за взимането на инвестиционно решение. Имайте предвид, че капиталовите пазари са динамични. Както е видно от тази публикация, предишни статии могат да станат неактуални сравнително бързо. Винаги правете собствено щателно проучване на фактите и обстоятелствата, преди да пристъпите към реализирането на инвестиционни намерения. 


Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *