Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

четвъртък, 2 септември 2021 г.

Въвеждането на чужди акции на БФБ се оказа сполучливо

В понеделник, 5 юли 2021 г., участници на БФБ с изненада видяха котировките на няколко десетки чуждестранни компании и ETF-a, както и сделки с Vodafone, iShares S&P 500, Deutsche Bank, AT&T и Daimler AG. Това бяха първите сделки, реализирани благодарение на партньорството на Българска Фондова Борса и германския инвестиционен посредник ТрейдГейт АГ, който се явява маркетмейкър. 

В публикацията "Има ли ИмПулс и Доверие на БФБ" от 18 юли т.г. бяха очертани параметрите на нововъзникналата възможност за търговия на родния пазар, а два месеца по-късно може да се каже, че приемането от страна на инвеститорите е по-скоро положително. 

До 31 август оборотът на БФБ с книжата на Apple е за 63 хил. лв., с тези на Coca Cola е за 23 хил. лв., акции на Royal Dutch Shell за 51 хил. лв също са сменили собствеността си през инфраструктурата на софийската борса. Рекордьор по оборот в първите два месеца на търговия е Deutsche borse със 191 хил. лв. 

Цените на чуждестранните акции се котират в евро, което свари посредниците не съвсем готови за нововъведението. 

Неясни остават към този момент два въпроса - ще влязат ли по сметките на българските клиенти точно толкова дивиденти в евро, колкото биха влезели на немските в Германия, и как ще се уреди правото на глас в общите събрания на компаниите, след като акциите се съхраняват на имената на крайните собственици в Централния Депозитар и Clearstream. 

Първият въпрос най-вероятно вече има отговор, защото 29 акции на АТ&T бяха изтъргувани през БФБ на 5 юли. Екс-дивидентната дата на емисията (ISIN: US00206R1023, Ticker symbol: SOBA) e 8 юли, а рекърд датата е 9 юли, тоест клиринговите къщите са имали четири дни да обслужат сделката. Ако всичко е било наред, на 2 август или ден по-късно сметката в посредника на купувача е трябвало да бъде заверена с 0.494 евро на дял (0.52 евро е плащането преди данък)  или с около 27-28 лв. (14.33 евро). 

Същото се отнася и за Apple (Ticker symbol: APC), чиято последна екс-дивидентна дата е 6 август, а последното плащане е от 12 август. Ако намеря инвеститор през БФБ, който вече е получил дивидент, ще сверим заедно дали цялата верига работи както трябва и ще представя резултатите в отделна публикация в блога.



* * *

Въвеждането на чужди акции на БФБ беше важно усилие в привличането на интереса на българите към инвестициите. Моментът също се оказа сполучлив в една много силна за повечето пазари година (от блога: "Динамика на БФБ: SOFIX катери нагоре", 24 юни, 2021 г.). 

Освен доходността, която получава немалко гласност, бурно започна да се развива и общността ("Българският финансов уеб", 10 август, 2021 г.). Анализаторите вече споменават ритейл инвеститорите като някакъв фактор на родната борса, като последните примери са IPO-тата в сегмента BEAM и обирането на незаписаните права при търга за увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг. 

Всъщност по-малките портфейли получиха уникалната възможност да намалят значително риска си чрез новите предложения на БФБ. С уточнението, че минали събития не са гаранция за бъдещи такива, можем да потвърдим, че няма ликвиден риск при чуждите акции и изходът от инвестиция в 5- или нисък 6-цифрен порядък може да стане без асистенция от брокер и без това да повлие значително на цената на съответния инструмент. За по-големи обеми маркет-мейкинга на ТрейдГейт АГ не е тестван. 

В контекста на ликвидността чуждите акции всъщност могат да изиграят ролята на облигации или по-точно на "временни касички" до появата на инвестиционни възможности в български акции. Първите се търгуват при по-нисък спред и могат да понесат търговия с обеми в по-кратки срокове и при по-ниска волатилност. Разбира се, международните книжа също са подвластни на общата пазарна конюнктура и котировките им следват оценката на германската борса. 

Лимитиращият фактор в лицето на скромната библиотека с предложения (малко под 100 акции и ETF-и) се компенсира от гаранциите и удобствата, които дават българските инвестиционни посредници. Смесен портфейл от български и чужди акции в лицензиран посредник е защитен до 90% от Фонда за Компенсиране на инвеститорите (Гарантирани суми, ФКИ) - нещо, което международните посредници, опериращи в България, не предлагат. 

Последната позитивна новина около иновацията e приемането на ТрейдГейт АГ като борсов посредник от БФБ. Решението на борсата бе взето и оповестено на 1 септември. 






Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Данък Добавена Стойност - всичко, което може би искате да знаете

"Данъците са кражба" е цитат, чието авторство се приписва на Мъри Ротбард - либертарианец и икономист от австрийската школа. Той е...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *