Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

сряда, 30 юни 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Юни 2021)

Този месец обзорът ще засегне много повече личните ми грешки, отколкото чисто техническото движение в различните стълбове. Мисля, че е разумно човек да си дава ясна представа за това, което прави, и дали го прави добре или не. Стъпките накриво при инвестирането винаги имат много ясно парично измерение, но това са правилата на играта. По-важното е умението да се разпознават причините за грешките, така че да може да бъде изградена система за тяхното минимизиране. Само така могат да се спазват първите две правила на Уорън Бъфет, а именно - да не се губят пари. 

Още нещо към увода. Това, че направих чисто трейдърски грешки през юни не означава, че инвестиционната 2021 г. е провалена, още по-малко, че стратегията за дивидентно инвестиране се е пропукала. Напротив. Получих уроци на сравнително ниска цена, които да ме върнат в правилния коловоз. 

И така, какво направих през юни...


* * * БФБ * * *
Вероятността да направя "беля" на БФБ винаги е много по-голяма. Това е присъщият допълнителен риск на пазар, който има много малко ликвидни дружества, значителна информационна асиметрия и относително малко участници. 

В началото на юни продадох позицията си в Софарма при цена от 3.58 лв. и се включих в ралито, което последва новия транш на предлагане на Телелинк Бизнес Сървисис. Раздялата с "Фармата" идва след години на нищожен капиталов ръст и на спрения дивидент за 2020 г. Покупката на ТБС дойде след задълбочено проучване (в рамките на моите възможности и публичната информация, разбира се). Проблемът с нея беше, че стана на суб-оптимална цена на входа. В момента позицията ми е със средна цена от 14.285 лв. за акция, което отново осигурява над 3% дивидентна доходност, ако мениджмънта не промени политика по разпределението. 

Завишената средна цена се дължи и на калкулираните комисиони. Такива бяха платени и на частичен изход, след като продадох изестно количество акции от ТБС пак през юни заради избухването на Доверие Обединен Холдинг, което трбяваше да бъде хванато на всяка цена. Обидното в случая е, че в Инвестиционен портфейл (май 2021) споделих как съм продал част от позицията си в Доверие, за да финансирам покупка на Агрия Груп Холдинг. Причината тогава да избера точно този "маршрут" беше, че цената на Доверие буксуваше и тъй като не се предвижда паричен поток от дивидент, логично беше оттам да прибера капиталова печалба.

Груба грешка погледно в ретроспектива. Нямаше да бъде такава, т.е. с цената нямаше да  се е случило нищо, ако не се беше появило раздвижване на пазара, вероятно подхранвано от непублична информация в част от пазарните участници. 

Освен посочената по-горе грешка, друго за отчитане в този стълб няма. Нямам акции от компании, чийто дивидент са изплаща през юни. Трите най-големи позиции в българския портфейл към края на първото полугодие са Фонд за Недвижими Имоти България (19.31 %), Доверие Обединен Холдинг (18.73%), а трети след поскъпване излезе Монбат (12.38%), изпреварвайки Елана Агрокредит (12.32%). 


От блога:
Динамика на БФБ: SOFIX катери нагоре, 24.06.2021 г. 


* * * P2P * * *

Ако инициирах в момента инвестиция в Минтос, нямаше да имам никакви причини да съм скептичен, напротив. Лихвите по по-интересните кредити спаднаха драстично и вече са едноцифрено число, както бяха през 2019 г., когато действително започнах. 

Пазарът изглежда стабилен, работещ. Нямам забележки и към платформата. Единственият проблем, а той остава значителен, е блокираната сума кредити от оригинатори с отнети лицензи. Все още не съм готов да възобновя депозитите. 

Пасивният доход за юни е 0.78% от всички входящи потоци за месеца, което очевидно е пренебрежим резултат.
* * * Американски акции * * *
През периода направих покупки на JNJ при цена от $165.16 на акция (7 юни) и на JPM срещу $155.15 / акция (15 юни). JP Morgan обяви повишение на дивидента с 11% от $3.60 на $4.00 на 28 юни, така че дивидентната доходност срещу средната ми цена е 2.58%. Входящият поток от дивиденти беше значителен (5.24%), защото през юни много компании изплащат такъв. Въпреки ръстовете по целия пазар, смятам да увелича кеша в портфейла до 10% (сега е само 4.07%). Това трябва да стане постепенно, като месечните покупки не надвишават сбора на депозита + дивидентите и с продажбата на единствената компания без дивидент - XPEV. XPeng отбеляза сериозен ръст напоследък и се приближава към SELL зона около $50. Предстоящото предлагане на акции на компанията в Хонконг може би ще спомогне за достигането на тази цел. 

На радара ми е компанията VICI Properties.


Заключителни думи
Благодаря отново за това, че стигнахте дотук. Радвам се, че моят инвестиционен път ви е любопитен и се надявам да намирате полза от блога. Ако това е така, не се колебайте да го споделяте с хората, с които дискутирате темите за инвестиции, финансова култура и преследване на FIRE. 

Не забравяйте, че горният текст не е препоръка за взимане на инвестиционни решения, тъй като преценката ми може да е повлияна от личен интерес, а освен това не съм и лицензиран консултант.

Успех, добри печалби и весело лято!
От блога:
Инвестиционен портфейл Май 2021
Инвестиционен портфейл Април 2021
Инвестиционен портфейл Март 2021Share:

четвъртък, 24 юни 2021 г.

Динамика на БФБ: SOFIX катери нагоре

Първични предлагания, любопитни увеличения на капитала, изненади в дневния ред на Общите събрания и политически скандали бележат живота на Българската фондова борса. На този фон основният индекс SOFIX бележи ръст от 22.94% от началото на годината, което на пръв поглед никак не е малко. За сравнение за същия период индексът S&P500 е донесъл възръщаемост от 13.14%. Сравнието, разбира се, е в кръга на шегата.


фиг.1 Представяне на индекса SOFIX от началото на годината (към 23.06.2021 г.). Източник: Bloomberg


Голяма роля за ръстa играе експлозията при Алтерко (+148.92% от началото на годината и +76,53% откакто е част от SOFIX), който е един от тежките конституенти на основния измерител на БФБ. Това за по-ранните акционери в компанията е отлична новина, но не е изчерпателна картина за капиталовия пазар, просто защото той е следен на базата на едва 15 компании. 

Други конституенти с по-голямо тегло сa Софарма (+9.84% YTD), Еврохолд (+43,68%) и Адванс Терафонд (+33.70%). В "червено" са Химимпорт (-8.30% YTD), ПИБ (-7,61%), ЦКБ (-3,06%) и замесената наскоро в публичен скандал Градус (-1.37%).

Ликвидността е обичайно ниска, спредът купува/продава - голям, което прави животът на спекулантите по-труден, а на трейдърите почти невъзможен. Търговия с компаниите извън SOFIX и BG40 на практика няма, а емитентите в "сенчестите" кътчета на пазара рядко имат дори по 10 поръчки от двете страни. Въпреки това цифрите показват, че на българската борса може да се постигне добра възвръщаемост, макар и при завишен ликвиден, политически и изобщо риск от всякакво естество. 


Интерес отвън
Такъв към българските компании към този момент няма или поне е пренебрежим.

Може би за отбелязване е фондът Utilico Emerging Markets Trust (uemtrust.co.uk), който пое част от предлаганеото на Телелинк Бизнес Сървисис (около 10% от капитала). Компанията представлява четвъртата по големина позиция на базирания в Лондон фонд в сектора на дейта услугите и дигиталната инфраструктура. Фиг. 2. ТБС е четвъртата по големина собственост на Utilico Emerging Markets Trust в технологичния сектор с позиция от около 9 млн. паунда. Източник: Отчет на фонда към 31 март 2021 г. (PDF).
Чака се с интерес и листването на Алтерко във Франкфурт. От компанията разпространиха документ, предоставящ актуалната официална информация по намерението, но проспект за предлагането в Германия все още няма. Крослистингът ще даде по-лесен и бърз достъп на чуждите инвеститори до капитала на дружеството, но очакванията не следва да са прекомерни с оглед и на опита. Софарма например също предлага свои акции на борсата във Варшава, но интерес няма. 

Когато говорим за немския капиталов пазар редно е да споменем и фонда върху SOFIX на Експат. В последните дни беше регистрирано голямо теглене именно през борсата във Франкфурт (ETF-ът e листнат и в Лондон). Към 22 юни дяловете намаляват до 6,976,497 от над 20 млн. в моментите на пиков интерес. Надеждите, които бяха възлагани на фонда, а именно да предоставят експозиция към българския пазар на чуждестранни инвеститори, на този етап остават химера. Всъщност, технически погледнато, възможността е предложена, но интерес към българския пазар и пакета от 15-те топ компании няма. 


На вътрешната сцена
Изглежда, че има кеш, но няма къде той да отиде. Битката за ключовите увеличения и предлагания е голяма, като дори вече се стига до скандали. (Една оферта купи 97% от цялото предлагане на акции на "Син Карс", Инвестор.бг, 01.06.2021 г.). Оказа се, че предлаганията на новия сегмент на БФБ за капитализиране на малки и средни предприятия (BEAM) са твърде малки като обем, за да задоволят глада за инвестиции на местните играчи. Това се видя и при предлагането на Биодит, очаква се подобна картина и при следващите предлагания. 

По-голямото предстоящо увеличение на капитала е при Еврохолд България. Еврохолд търси от пазара до 100 млн. евро, с които да изкупи активте на ЧЕЗ Груп в България, като за сделките е осигурен и кредит от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) в размер на 60 млн. евро. Всички права за това увеличение бяха изкупени на 21 юни. 

Доверие Обединен Холдинг пък търси от пазара минимум 5,804 млн. лв. (това са минимално записаните за успех 1,381,951 акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 4.20 лв.). Максимумът е 11,608 млн. лв., който като се има предвид сериозния глад за емисии най-вероятно ще бъде поет в цялост. На 23 юни акцията приключи сесията с последна сделка за 6.80 лв. за брой, което беше увеличение с 13.33% само за деня. При тази цена и при условието, че 6,7788 права ще са необходими за записването на една нова акция от 4.20 лв., то прогнозната цена на едно право към настоящия момент е 0.38 лв. Всяко право, закупено под тази цена, ще позволи записване на акции на цена под текущата борсова оценка (без да са взети предвид транзакционните разходи). 
Банките преливат
Фактор с отложено действие на вътрешната сцена е отказът на ключови банки да приемат повече депозити. След Уникредит Булбанк и Банка ДСК, наскоро и Пощенска Банка обяви, че спира да приема повече стандартни срочни влогове (Трета банка премахва стандартните срочни депозити, в-к Сега, 21.06.2021 г.). 

Депозитите на Домакинства и НТООД са 63,466 млрд. лв. (50.3% от БВП) в края на май 2021 година. Те се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на 2020 г. (11.9% годишен ръст през април 2021 година). 


фиг. 3. Парични, депозитни и кредитни показатели, май 2021 г. Източник: БНБ
Вероятността голяма част от бъдещите депозити на домакинствата да се насочат към БФБ е относително малка. Банките предлагат фондове, които инвестират в български акции, но обикновено те са с високорисков профил (и с право). Спестовните и инвестиционни продукти и услуги, които се предлагат на българските потребители, стават все по-разнообразни. Това включва както достъп до големи чуждестранни фондове, така и по-лесен и по-евтин излаз на чуждестранните капиталови пазари за индивидуална търговия.

Въпреки всичко ефектът от "затварянето" на банките за нови депозити може да се усети и на БФБ, както вече се усеща на имотния пазар в страната.


Очаквания и анализи
Българският пазар не се радва на особен аналитичен интерес, но от време на време се появяват професионално изработени доклади от инвестиционни посредници и други институции. 

Последният анализ на българска компания в Рисърч хъба на ЕБВР е този на Сирма от 16.06.2021. (Линк към ПДФ). Анализаторите на Woods & Co дават BUY сигнал със силно редуциран прайс таргет обаче (0.64 лв. сега спрямо 0.90 лв. преди). Цена затваря на 23 юни беше 0.52 лв. за дял. 

Другият по-актуален анализ е на Алтерко от 17.05.2021 г. (Линк към ПДФ). Финансистите развиват бул кейс (bull case) за комапнията с прайс таргет от 17.00 лв., който към настоящия момент е вече постигнат. Посочва се "здравия" баланс и отличните темпове на растеж на продажбите (най-вече на стоки), на EBITDA, на паричните потоци и най-вече на печалбата. 
фиг. 4. Финасови показатели на Алтерко. Източник: listed-sme.com
Елана Трейдинг дава HOLD сигнал за Корадо с прайс таргет от 7.57 лв./дял от 3 юни.

Без целева цена, но с изчисление на присъщата стойност на Телелинк анализаторите на Елана дават оценка от 22.78 лв. (intrinsic value). 

Последното обобщение на българския пазар с публичен достъп от Карол е за първото тримесечие на 2021 г. Там се отблеязват новини за основни емитенти, някои виждания от анализаторите на компанията относно разминавания в пазарните оценки и представянето на компаниите и т.н. (Линк към PDF)

фиг. 5. Източник: ИП Карол Заключителни слова
Българският капиталов пазар е трудна арена за инвестиции с много предизвикателствата. Международната конюнктура спомогна за възстановяването и връщането на БФБ на територията на положителната доходност. През тази година има доста нови предлагания, а очевидно има и излишен кеш у инвеститорите (индивидуални и институционални). Бизнес перспективите пред листнатите компании са различни, защото оперират в различни сектори на икономиката, но цялостното възстановяване и растеж дават отражение в резултатите на българските фирми. Като цяло борсата се радва на умерено позитивен сентимент, като картината ще се промени драстично в положителна посока, ако родните емитенти успеят да привлекат чуждестранен интерес. 

Моля, приемете горния текст като информационно-развлекателен и направете собствено проучване преди да инвестирате. Нищо от споменатото по-нагоре не е инвестиционен съвет. 

И още една молба от автора. Ако публикацията Ви е харесала и я намирате за полезна, моля, споделете я с вашето обкръжение или в социалните медии, за да достигне повече хора. Създаването на съдържание е трудоемка, времеемка и като цяло неблагодарна работа и достигането до по-голяма аудитория е съществено признание и радост.

Благодаря, че стигнахте дотук. Успех в инвестициите и по пътя Ви към FIRE. 
Share:

четвъртък, 10 юни 2021 г.

32 съвета за спестовен живот от Panda Boss

32 съвета за спестовен живот! Не е лесно да се измислят чак толкова много, но затова има блогъри, влогъри и всякакви други автори на съдържание в интернет, които да захранват потребността от нови идеи. 

Ана от Англия, известна още и като Panda Boss, е блогър, Ютубър и изобщо човек на социалните медии. Тя си е поставила за цел да постигне FIRE преди 35, а в момента е на 28 г. 

В едно нейно скорошно видео тя е успяла да събере въпросните 32 съвета и ми беше любопитно да резбера дали не пропускам някаква интересна възможност да оптимизирам личния си бюджет. Голяма част от препоръките не са приложими за мен, не ги намирам за добра идея, но все пак реших да ги резюмирам, за да ви спестя време. 

1. Ползвайте твърд сапун при къпане, вместо душ гел. Издържа много повече и е много по-евтин. 

2. Бършете в кухнята с пешкир или друга тъкан, вместо с домакинска хартия.

3. Станете минималисти. Питайте са за всяко нещо - наистина ли ми е необходимо? Ако покупката не е абсолютно неизбежна, значи може да бъде избегната.

4. Следете и използвайте кеш-бек промоции.

5. Опростете гардероба и не купувайте дрехи, които не съвпадат с нищо вече притежавано.

6. Оптимизирайте абонаментите за кабелна телевизия и най-вече пакетите за допълнителни канали. Наистина ли гледате повече, отколкото плащате?

7. Елиминирайте стрийминг услугите, вече не сме в локдаун.

8. Откажете се и се отпишете от всички маркетингови абонаменти, които ви пращат имейли. Ако се изкушавате от онлайн пазаруване, тези имейли застрашават вашата норма на спестявания.

9. Не се сравнявайте. Сравняването убива щастието. Нямата нужда от последния модел телефон, това е 100% сигурно. 

10. Напомняйте си защо го правите. Не забравяйте, че мотивацията за лишение сега идва от перспективата да не се лишавате в бъдеще, когато вече сте откупили времето си. 

11. Мислете за вещите не в цени, а в еквивалент на време. Например - струва ли един мой ден на работа това, за да си го купя?

12. Правете си кафе вкъщи.
(б.а.: Това изглежда е разковничето и съвет номер 1 за постигане на FIRE 😊 )
13. Не пазарувайте гладни.

14. Избирайте по-евтини магазини и собствени бранодве на супермаркетите.

15. Купувайте генерични лекарства, а не тези, които рекламират в момента.

16. Използвайте това, което вече имате. Оптимизирайте пазара спрямо това, което по някаква причина е било пренебрегвано в хладилника в последните дни. Не забравяйте да поглеждате какво има и в шкафа, защото там храните залежават най-лесно и дълго.

17. Ако можете да отглеждата част от храната си сами, не се колебайте. 

18. Свикнете да пиете филтрирана вода
(б.а.: в българската реалност можете да си наливате минерална)

19. Фиксирайте хранителен бюджет за седмицата и не излизайте от него. Или ако случайно излезете, "отрежете" част от следващия. Заделяйте достатъчно средства, разбира се.
(б.а.: Да се умира от глад не е никак добра идея и не води нито до финансова независимост, нито до нещо добро)

20. Гответе вкъщи. Това спестява разходи за бърза храна и ходене по ресторанти. Замразявайте порции.
(б.а.: Този навик да се яде замразена храна е много Брит, типичен е за англичаните. Те замразяват мляко, хляб, всичко. В България сме по-склонни да ядем два или три пъти поред една и съща манджа).

21. Винаги приоритизирайте продуктите с наближаващ краен срок. 

22. Огледайте се за "Zero waste movements" и се включете. Това са организации за превенция на изхвърлянето на храни от супермаркетите.

23. Минете на вегетарианство. Месото е по-скъпо от растителните продукти. 

24. Не складирайте бързо развалящи се храни една до друга. Нека между плодовете и зеленчуците, месото и отвореното мляко да има разумно разстояние.

25. Анализирайте и използвайте промокартите на супермаркетите. Често от тях има изгода, ако не се изкушавате да купувате излишни неща. 

26. Сравнявайте цена към тегло на продукта. Често има огромна разлика в цената, ако вземете по-голямата разфасовка. 

27. Не купувайте предварително обработени храни, защото те са с огромна надценка. Такива примери са нарязаната пакетирана салата, обезкостената риба, вакумираните нарязани колбаси и т.н. 

28. Направете списък на наличностите, за да избегнете свърхзапасяване. Още тоалетна хартия не е проблем, но дори и консервите имат срокове на годност и със сигурност не искате да се заринете в буркани. 

29. Проверявайте всички фактури, касови бележки и други документи. Грешки се допускат и не е добре да се плаща, когато не се внимава.

30. Ако получите повишение на заплатата или премия, пратете позитивната разлика в инвестиционната сметка или там, където са спестяванията. Ритъмът на крачките към FIRE понякога се нарушава за добро от прескоци.

31. Най-подходящото място за подаръците в пари също са инвестициите. Така подаръкът ще расте във времето. 

32. Водете си месечен отчет на приходите и разходите. Личният бюджет е в основата на финансовата грамотност
(б.а.: От блога:  Приложения за лични финанси и следене на инвестиционен портфейл, 03.09.2020 г.)


Ето го и самото видео на Panda Boss, както и линк към каналa ѝ в YouTube. 
Оказа се, че 28-годишната Ана поддържа и сайт, където също дава съвети за икономичен живот. 

А Вие мислите ли, че нейните съвети са приложими в България? Има ли нещо, което тя пропуска, а се струва да се спомене? Коментирайте този пост на воля, микрофонът е ваш.
Още по темата:
15 дупки в джоба, от които изтичат пари, 10.02.2020 г.
10-те нива на финансовата независимост
, 02.12.2019 г.

Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *