Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

вторник, 31 март 2020 г.

Инвестиционен портфейл (Март 2020)

Червеният март. Стотици левове загуби е претърпял всеки един инвеститор в почти всеки един ден от месеца, ако е останал инвестиран в акции на която и да е борса. Аз не правя изключение. В следващите редове ще маркирам резултатите на портфейла, а след това ще нахвърлям и какви са ми краткосрочните планове.


* * * БФБ * * *
Вложих 80.65% от месечната вноска на бъгарския пазар. Направих две нарушения на стратегията ми, за които съжалявам. Първото е, че вкарах пари в портфейла в началото, а не в края на месеца. Второто е, че си позволих малко трейдинг. С вноската първо купих Експат БГ шорт ЕТФ, а след два дни продадох на малка нетна печалба след приспадане на комисионите. След това на 13 март продадох "Софарма" на 3.070 лв./дял и "Градус" на 1.515 лв.. На 16 март купих повече бройки от продаденото в "Софарма" на 2.880 лв., по-малко дялове от "Градус" на 1.460 лв. и нови акции във "Фонд за недвижими имоти България" на 1.900 лв./дял.

Въпреки че ребалансирах и увеличих с малко позициите си, смятам, че дебненето и стресът не си струваха. През месеца няма друго движение по инвестиционната сметка, няма пасивен доход от БФБ. От създаването на портфейла резултатът е -5.92%. Като се има предвид движението на SOFIX през последната петилетка и случващото се сега, не мога да се оплача.


* * * Чужди пазари * * *
Две покупки през месеца - Johnson & Johnson (JNJ отваряне на позиция при цена от $130.38 / дял) и Exxon Mobil (ХОМ, осредняване при $36.43 / дял). 20% от месечната инвестиция беше алокирана за акции на американския пазар. Повече по темата има надолу в постинга. 0.57% от общия паричен поток към портфолиото се дължи на дивидента именно от петролната компания. Резултатът към момента е -22.56%, тук пътят към възстановяването ще е по-дълъг.


* * * P2P * * *
Драматичен месец за индустрията и най-силният за мен, откакто имам вложение в Минтос. Пасивният доход за март представлява 14.10% от общия паричен поток в трите инвестиционни стълба. Няма нови вложения, а доходността е капитализирана в кредитното портфолио. Основна причина за резкия скок е силното увеличение на печалбите от вторичен пазар.


Фиг. 1 Ключови показатели на инвестицията в Минтос за м. Март 2020. 


Разширих контролния модел с още два индикатора – висящи плащания (Pending Payments) и средтсва под риск (Funds at Risk). Първият е ясен, той показва съотношението между платените от кредитополучателите пари, чието плащане към мен е забавено от една страна, и размерът на цялото портфолио от друга. За март имам 12.99% висящи плащания. Вторият индикатор сумира дължимите суми към мен по кредити, издадени от оригинатори, които отпадат от Минтос. Имам такива кредити в Монего (Косово), Варкс (Армения), Пийчи (ЮК) и АлексКредит (Украйна). Кредитите ми в тези оригинатори съставляват 5.74% от целия портфейл и дефоулт по тях не е изключен. Добрата новина е, че възвръщаемостта на инвестицията е 6.70% и тя би покрила най-негативния сценарий. Диверсификацията в рамките на Минтос е дала нещо като резултат. Засега.


* * * Инвестиционен контекс * * *
Няма как да хвана падащия нож или поне не това е моето умение. Погледнах назад да видя какво се е случвало с американския капиталов пазар през Втората Световна Война, но истината е, колкото и нелепо да звучи, че корона-кризата е (потенциално) по-голям проблем от която и да било Световна война. Никога в историята на човечествето животът на всеки един човек на планетата не е бил под риск, както е в момента.

На този фон търговията на капиталовите пазари представлява особен микс от

 • Страх дали активите ще имат стойност и доходност (SELL),
 • Алчност за парите от количествените улеснения и фронтрънинг на централните банки (BUY);
 • Нетърпение да се заемат позиции в активи, които се справят добре в текущата криза (BUY);
 • Нервност да се освободи бързо кеш, за да има ресурс преди новия бичи пазар (SELL);
което пък от своя страна води до голямо натоварване за инвеститорите и повишен риск от грешки. Ето защо в следващите месеци, въпреки глобалната катастрофа, аз ще се постарая да репликирам стратегията от миналите месеци за плановo спестяване и инвестиции в този клас активи, който има най-висока очаквана доходност към момента, както и осредняване на цената акциитете, които харесвам и вече притежавам.

С АТ&T и Cisco Systems се оказах перфектно позициониран – две телекомуникационни компании в различни сегменти, чиито дивиденти не са застрашени и чиито услуги са много по-интензивно използвани в свят, работещ от вкъщи. Третата ми позиция - Exxon Mobil, не е добра, но надеждата ми е, че до две години ще мога да изляза при "нула на нула" от нея. За целта ще трябва и да намаля малко средната цена чрез покупки сега. "Петролният мир" не е на хоризонта, но е неизбежен рано или късно.

Купих Johnson & Johnson преди компанията да обяви, че работи върху ваксина за коронавирус, което ми осигури инстантни 2% ръст. Дори и да не беше така фармацевтичният концерн е част от решението на кризата и спадът на цената на акциите е добър момент за вход. Има и други компании, които не просто ще се справят добре в обстановката, но и ще имат извънредно високи печалби. Microsoft е една от тях, Amazon също. Вторите обаче не раздават дивидент, затова и няма да посягам към тях.

Не искам да нарушавам стратегията за покупка само на дивидентни акции, макар че не твърдя, че другите стратегии не работят. Стремежът към финансова независимост минава през притежанието на инвестиционни инструменти, които да осигуряват ликвиден кеш ежемесечно, с който пък да се покриват сметки и всякакви други разходи вбъдеще.

На БФБ също виждам потенциал и висока очаквана доходност при определени компании, с голямата уговорка, че на българската борса няма ред, логика и нищо никога не се случва точно както се очаква. "Софарма Трейдинг" е топзвездата (все още нямам акции), като се има предвид потребителското поведение. Клиентите на всички аптеки купуват каквото им се изпречи пред очите - от санитарни материали, през лекараства и витамини, до пълни щуротии под формата на хранителни добавки и вскякави други препарати. Очаквам и "Софарма" да се радва на добри резултати в следващите две години, макар че остатъчният пакет на Ромфарм и спорният кредит за "Доверие Об. Холд." могат да тежат още дълго.

Искам да имам дялове и от "Спиди" (в момента на писането нямам), макар че акциите на компанията не са много ликвидни. В текущите условия всеки работещ бус сменя масло всеки месец и работа има много. Доставките по домовете са почти денонощни и капацитетът е изпълнен на 100%, а какво по-хубаво за една куриерска компания?

В заключение – опитвам да спазвам плана и в добри, и в лоши дни. Голямо разочарование мога да изпитам само, ако загубя средставата в Минтос, което би било и труднопоправима щета върху портфейла.


---
Disclosure: Не съм лицензиран финансов консултат и горните редове не са препоръка за покупко-продажба на ценни книжа или инвестиции в P2P платформи. Текстсът е с развлекателна цел и показва моята лична инвестиционна стратегия. Притежавам акции в "Софарма", "Градус", "БРЕФ", "Cisco", "АТ & T", "Еxxon Mobil", "Johnson & Johnson" и не притежавам акции в "ДОВХЛ", "Софарма Трейдинг", "Спиди", "Microsoft" и "Amazon". 
Share:

сряда, 25 март 2020 г.

Кризата в Минтос

Публикуваният само преди десет дена пост "Минтос новини и динамика на P2P" вече е почти напълно неактуален.

Първото значимо събитие в този времеви прозорец беше уебинарът на изпълнителният директор на платформата Мартинс Султе в петък, 20 март (пълен запис в YouTube). Изгледах изявлението на Султе на живо и още тогава неговите думи ми вдъхнаха доверие.

Преди уикенда смятах, че ефектът върху Минтос от коронавирус кризата ще бъде лесно преодолян. Самият Султе заяви, че в банковата сметка на платформата има 3,6 млн. евро, която сума може да продължи да подържа операциите 15-18 месеца. Винаги съм смятал, че основният риск на краудлендинга e съответната платформата да не допуска вложителите до акаунтите им, тоест сайтът просто да изчезне. Точно това се случи с Envestio и Kuetzal (и за тях имаше постинг през януари).

Рискът в отделните оригинатори или групи намирам за далеч по-малък. Чрез Минтос събрах вложенията си от Монего (над 15 кредита в Косово), Метрокредит (около 30 кредита в Русия, повечето взети от вторичен пазар с отстъпка), сега имам малък дял в портфейла на Пийчи в Англия. Чрез моя Минтос модел (който на практика е ръчна стратегия) винаги съм балансирал според вкуса ми вътрешната диверсификация и към момента на писането на този текст имам кредити от 31 оригинатора, като този с най-висок дял заема около 15% от портфейла. Всички останали са под 10%, а 23 оригинатора имат дялове по под 5% от портфолиото. "Стърчащият" оригинатор е групата на Финко, тоест дори и там отделните субекти не заемат повече от 5% от всички кредити.


Голямата лоша новина
Голямата новина от 25 март е отнемането на лиценза на Варкс в Армения. Варкс е (или беше) най-добре функциониращият оригинатор в групата на Финко. Вътрешният рейтинг на Варкс в Минтос е B+ (най-високият в групата). 48.3 млн. евро е размерът на кредитното портфолио в Армения на Финко, общият оборот също е най-голям - близо 290 млн. евро (виж фиг. 1).Фиг. 1 Оригинатори в групата на Финко.
Източник: Модул Оригинатори в сайта на Минтос 


Фиг. 2 Статистика за Варкс.
Източник: Модул Статистика


Дългата история накратко - Варкс е too big to fail (твърде голям, за да се провали). На практика това е най-големият оригинатор в целия P2P пазар в сегмента с бързите кредити. 31,240,915 евро са парите, които се чакат от инвеститорите от Варкс към момента, всичките с бай-бек гаранция (виж фиг 2. по-горе).

Последният одитиран отчет, качен в сайта на Минтос, показва 3,5 млн. евро печалба за 2018 г. Официалното съобщение от днес е лаконично, все още не се казва защо регулаторът в Армения отнема лиценза на оригинатора. Със сигурност платформата скоро ще обяви, че се активира груповата гаранция на Финко. Отнемането на лиценза не означава, че крайните кредитополучатели са освободени от задълженията си и техните плащания би трябвало да бъдат засрещнати с купените от инвеститорите кредити в обозримото бъдеще.


След лошата идва една неутрална новина
Неутралната новина е, че Минтос на практика замрази дневния сетълмент на кредитите, за да възпрепятства паническото теглене от инвеститорите. В момента се изплащат много малко кредити, най-вече от сегмента на просрочие от 30 до 60 дни. В същото време расте размерът на "необслужваните" кредити (така ги виждат инвеститорите в Минтос, но това не означава, че оригинаторите не ги събират от длъжниците).

Расте и размерът на "висящите" плащания.

Моето мнение е, че за паника е късно. Така или иначе средният кешдраг (акумулиране на средства в сметката) е около 1% дневно от цялото портфолио, тоест ще ми трябват около 100 дни с този темп, за да се уредят всички кредити (с малки изключения).

Освен това разбирам напълно увеличения брой просрочени кредити. В обзора на протфейла за Януари имах 24.96% процента не-текущи заеми, което не ме безпокоеше ни най-малко. Все пак да не забравяме, че бързи кредити ползват хора с лошо ЦКР и в силно затруднено финансово положение дори и в добри времена. Броят на тези хора за съжаление ще се увеличи, което обаче пък е бизнес за небанковото кредитиране.

Затова смятам, че много лошата новина за Варкс може да свърши само по два начина:

 • провал на Минтос, масирани тегления и оттам разпад на цялата P2P индустрия поне до отшумяването на корона-кризата

  или
 • временно изкуствено възпрепятстване на тегленията до момента, в който Варкс и Финко започнат да уреждат задълженията си към инвеститорите. 

Теория на игрите
В ситуацията място намира и теорията на игрите. Без да бъде препоръка, аз смятам, че колективното вярно решение е да не се тегли панически и да се подпомогне функционирането на платформата.

Фиг. 3 Изходи от "затворническата дилема" в контекста на Минтос

Ако всички посегнат в един и същи момент да теглят, Минтос със сигурност изчезва преди да е изтеглено всичко. Ако от два субекта единият тегли, а другият не, платформата може и да оцелее достатъчно дълго, за да успее първият да напусне кораба на време, но дали вторият няма да се "усети" и да потопи всички след преосмисляне на своята стратегия и промяна на курса също към теглене? И накрая, ако пазарните субекти колективно преценят, че най-полезният ход е да не пипат нищо, това ще даде време на най-голямата P2P платформа да преодолее предизвикателствата.

Аз лично оставам с позитивни очаквания за краудлендинг индустрията, но трусове ще има още много. Светът няма да свърши и този път, сигурен съм.
Share:

понеделник, 23 март 2020 г.

Какво става с капиталовия пазар след голяма криза

Паника и хаос. Това са думите, които най-добре описват капиталовите пазари в разгара на коронавирус пандемията.

Цените на акциите летят вериткално надолу, иновации като криптовалутите също се обезценяват, P2P инвестициите замръзват, а сделките с недвижими имоти на много места по света са практически невъзможни.

На този фон инвеститори и спестители следят ежедневно новинарския поток, в който все повече ще се говори за рязък скок на безработицата, потиснато търсене, рецесия, фалити, държавни дефицити и т.н. Според някои прогнози щатската икономика ще се свие с около 30% през второто тримесечие на 2020 г. (1) (). Очакваната безработица е в двуцифрени проценти.

Едва ли ще са много четящите тези редове, които да са преживявали подобна глобална хуманитарна катастрофа, на чийто фон обявеният набързо за "Велика Рецесия"  кредит крънч (Credit Crunch, 2007-2008) излгежда като малко по-остър цикличен перигей. Последната подобна криза изглежда, че е Втората световна война.

Съществува едно интересно изследване на Бартън Бигс, в което се проследява поведението на американския капиталов пазар по време на последния глобален военен конфликт за 20 век. От книгата "Богатство, война и мъдрост" (2) става ясно, че пазарът категорично изпреварва събитията, като бичият пазар започва много преди края на бойните действия и последващите събития на политическата сцена.


Фиг. 1. Графика на индекса Дау Джоунс по време на Втората Световна война. Източник: investmentoffice.com

В средата на февруари индексът Дау Джоунс почти докосна нивото от 30,000 пункта, което е и най-високото от над 100-годишната история на измерителя. Малко по-късно планетата пламна с COVID-19, a Дау рухна с 35%.

Това е сериозна корекция, по-сериозна дори и от дните, когато Хитлер нахлува във Франция през май 1940 г. Тогава за 8 дни индексът губи "само" 23% от стойността си. Нова вълна от разпродажби на американски акции започва с атаката на японците срещу "Пърл Харбър" на 7 декември 1941 г. Така се стига до най-ниското ниво на Дау Джоунс от почти век - 92.69 пункта.

След това обаче следва неочакван възход, който не е отключен от никакво конкретно събитие. Тълкуванието е, че инвеститорите са се уверили в пълната мобилизация на САЩ и изглеждащата вече като по-вероятна победа във Втората Световна Война. Освен това и Федералният резерв държи лихвите близо до нулата към онзи момент. Дните на май 1942 г. водят след себе си бичи пазар, повишил Дау Джоунс със 130% за четири години.

През 1945 г. Фед вдига отново лихвите, което води до пазарна корекция, но големият поствоенен бум предстои.


Фиг. 2 Движението на DJIA в перспектива преди и след ВСВ.


Какви са приликите с наши дни? "Ние сме във война", обяви наскоро френският президент Еманюел Макрон. Хуманитарната криза е наистина голяма. Човечеството все още няма отговор на мутиралия коронавирус, който взима стотитици жертви ден след ден. Точно като на война.

На много места по света са мобилизирани и армиите, полевите болници се разгръщат. Голяма част от стопанската дейност е замразена, като само някои сектори увеличават оборотите (храна и продоволствия, фармация, специфичен транспорт).

Може би възстановяването ще отнеме повече време от очакваното (или желаното). Може би икономиката ще претърпи необратими промени. Но дори и в разгара на Втората Световна Война инвеститорите са имали как да съхранят активите си и дори да спечелят в такива сложни времена.

"Този път е различно" - класическа фраза при всяка криза. Да, светът е глобализиран, да, международната търговия ще бъде рестартирана и реорганизирана; врагът е непознат, а с това и по-опасен. "Историята се повтаря" - това обаче също е фраза, преминала през изпитанията на времето. Дори да не се повтори едно към едно, добре е все пак да познаваме историята.

-------

(1) Morgan Stanley sees US economy plunging 30% in second quarterBoomberg, 22.03.2020.
(2) "Wealth, War and Wisdom", 2008. Има я като аудио книга на английски в Storytel.
Share:

неделя, 15 март 2020 г.

Минтос новини и динамика на P2P пазара

Развитието покрай коронавируса кара мнозина инвеститори в P2P платформи да се питат дали да предприемат действия по ликвидирането на позициите си. Много от участниците на този пазар имат вложения и в акции, чиято стойност в момента се топи стряскащо бързо. Това пък води до много по-нисък рисков толеранс.

В следващите редове ще обобщя случващото се с Минтос от моя гледна точка, както и всичко, което ми е попадало напоследък относно други платформи.


Висящи плащания (Pending payments)
Минтос наскоро доразви статистиката си за висящите плащания и разбивката им по оригинатори. В момента платформата предоставя пълна прозрачност на паричните потоци и състоянието на кредитния портфейл на всека една небанкова институция, която листва кредити на този пазар.

В последните дни се забелязва известен ръст на висящите плащания. Това са суми, които кредитополучателите са върнали на оригинатора, но оригинаторът не ги е превел по сметките на Минтос, откъдето пък да ги преразпределят по инвеститорските сметки.

Към деня на писането на този пост на пазара има 23,448,428 евро задържани плащания, което е 3.01% от задълженията към инвеститорите по кредитните главници (виж фиг. 1 с обощението - сравнението е между Loans Outstanding и Pending Payments). Най-съществен е делът при бързите кредити, където непреведените суми са за над 17 милиона евро, а процентът към непогасените главници е 7.79%.


Фиг. 1. Статус на кредитите в Минтос, обобщени по клас и анализирани по текущо състояние

Платформата предоставя възможност за задълбочен анализ по оригинатори и юрисдикции на този линк. Най-много плащания по бързи кредити към момента задържат от Finko - 10,756,188 евро, следвани от Cashwagon (2,081,584 евро) и Sun Finance (2,074,163 евро).

Напомням - първо, това са пари, които кредитополучателите са върнали на оригинаторите, но вторите не са ги превели на Минтос, и второ, пиша този текст в неделя, когато банковите преводи нямат сетълмент.

Засега аз лично не съм притеснен от повишението на висящите плащания. В моето портфолио те наближават 10% заради голямата ми експозиция именно към трите цитирани оригинатора. Много повече би ме притеснил твърде рязък скок на необслужваните кредити, какъвто засега не наблюдавам.


Бъдещ поток (Forward flow)
Минтос въведе нов продукт в един много неподходящ по стечение на обстоятелствата момент. Става дума за т.нар. Бъдещ поток. По своето ествество това е препакетиране на кредити в дериват, чиято доходност ще бъде фиксирана за една година. Главницата се предоставя за 12 месеца на оригинатора, а той от своя страна гарантира лихвеното ниво за целия период и погасява само лихвите до настъпването на падежа.

Не че е лош този продукт, просто не му беше сега времето. Имайки предвид динамиката на пазара и сезонното изглаждане на лихвите, едни фиксирани 15% годишна лихва (каквато в момента предлага Varks) изглеждат фантастично на фона на абсолютно целия ритейл инвестиционен пазар. Към момента обаче не е ясно, дали оригинаторите няма да се изложат на допълнителен стрес с този продукт, гарантирайки, че цялата главница ще бъде ангажирана от тях 12 месеца в кредити с още по-висока лихва към крайните клиенти. За тяхно щастие паниката по света отблъсква новите инвестиции към платформата и съответно към този нов високо рисков за оригинаторите Forward flow.


Първичен и вторичен пазар
Като говорим за отлив, не можем да не маркираме огромния ръст на предлаганите кредити на първичен и вторичен пазар. Лихвите по бързите кредити на първичен пазар вече дори надхвърлят 17%, което вече е подозрително висока рискова премия. Много от вложителите напускат панически платформата, което води и до наводняване на вторични пазар. Там пък отстъпките за редовни кредити с лихви от 13% нагоре и гаранция за обратно изкупуване се търгуват с безумни отстъпки, стигащи до 20 и повече процента.

Интересно е да се види какво ще се случи с Invest&Access услугата на Минтос. Възможно е да се окаже, че няма кой да посрещне на вторичен пазар панически излизания, съответно това е и стрес тест за този продукт на платформата.

Що се отнася до личното ми портфолио, динамиката на пазара ме накара за първи път да настроя автоинвест стратегия, за да се възползвам максимално от създалата се паника. Очаквайте през следващата седмица детайлите на моята стратегия, когато ще имам повече данни за това дали тя работи добре.


Други P2P и краундфъндинг новини
Въпреки че личното здраве и това на близките на всеки е първи приоритет, очевидно има интерес и към коментари и новини свързани с икономическото бъдеще. В мрежата има широк избор от публикации и прогнози.

Explore P2P - един от реномираните сайтове на тема краудфъндинг, споделя своите прогнози кои са най-рисковите инвестиции в индустрията и кои са тези, които ще се представят по-добре. В своя публикация медията споделя очакването, че най-застрашени са следните инвестиции:

 • Необезпечени кредити към малкия бизнес;
 • Заеми към самонаети лица;
 • Заеми, обезпечени със земя;
 • Кредити в някои проекти за недвижими имоти в строеж;
 • Заеми, предоставени от нестабилни оригинатори,

а вероятно най-добре представящите се ще бъдат:

 • Автолизинги;
 • Заеми, обезпечени с недвижими имоти;
 • Кредити, предоставени от оригинатори в добро здраве,
 • Заеми, предоставени на лица в по-слабо засегнати от коронавируса страни.
В статия в P2Pfinance.co.uk пък се коментира поведението на краудфъндинг индустрията в тези тежки за капиталовите пазари времена.

"Фиксираната доходност, която P2P кредитирането има, по дефиниция елиминира волатилността като фактор. Инвеститорите предоставят парите си за определено време срещу определена лихва. Рискът, разбира се, зависи от платформата и щателното проучване на всички субекти по веригата. Докато кредитополучателите плащат своите дългове, инвеститорите ще продължават да виждат силно представяне и добра доходност. Затова P2P е добра инвестиция, защото се влияе много малко от пазарния сентимент", коментира Ян Мурикано, изпълнителен директор на Blend Network.

Засега няма новини за серизони трусове сред P2P платормите. Единствено проектът със затихващи функции Funding Circle затваря офисите си в Берлин и Амстердам. Информацията е маркирана накратко от P2P-banking.com.

Чуват се и отделни оплаквания по форуми за забавени тегления. Самите участници в социалните мрежи обаче опровергават помежду си повечето опасения.

*   *   *

Важно! Тази публикация не е съвет за взимане на инвестиционно решение. Краудфъндинг инвестициите са високорисково начинание, затова моля, правете щателно проучване преди реализирането на каквито и да било намерения, свързани с P2P инвестиции.
Share:

събота, 14 март 2020 г.

BG FIRE с туитър акаунт

Блогът за финансова независимост в България BG FIRE вече има туитър акаунт.

Засега няма нищо оригинално нито в хендъла (bgfire_blog), нито в името на акаунта (Radko Krastanov), чрез които можете да го намерите в социалната мрежа.

Ще видим как и дали ще еволюира този страничен елемент. Идеята е да мога да споделям по-бързо и по-накратко всичко, което ми се струва интересно от света на FIRE движението, финансовите пазари, финтех пробивите и други подобни теми, касаещи личните финанси и финансовата грамотност.

Можете да видите с един поглед последните три туита в дясната колона на блога в модула "По жицата".

Ще се радвам, ако последвате BG FIRE в туитър, а защо не и да проведем интересна и полезна дискусия по някоя актуална тема. Там съм :)


Share:

вторник, 10 март 2020 г.

Черният понеделник - Пазарен обзор на 9 март 2020 г.

Не е обичайно за блога, няма да бъде и занапред, но днес реших да споделя разсъжденията си върху най-големия еднодневен срив на световните борси от 2008 г. насам. Подобни дни са рядкост, но имат решаващо значение при изграждането на капитал за финансова независимост. Ще споделя и каква рискова сделка направих, но всичко това в следващите редове.

Черният понеделник - причините
В последните седмици пазарите се клатушкаха в рейндж в очакване на повече яснота за това какво ще бъде влиянието на коронавируса върху глобалната икономика. Федералният резерв на САЩ понижи извънредно основния лихвен процент, което временно подкрепи цените на акциите. В неделя, 8 март, друго събитие разтърси финансовия свят много повече и това беше провала на преговорите на ОПЕК+ за цената на петрола. Започването на петролна война между Саудитска Арабия и Русия потопи цената на суровината още в неделя там, където пазарите бяха отворени. Истинската "кървава баня" обаче бе оставена за понеделник, когато първо европейските, а после и щатските индекси се оцветиха във винено червено.

Цифрите накратко:
DAX (Германия):  -7,94%
FTSE 500 (Великобритания):  -7.69%
CAC 40 (Франция):  -8.39%

SOFIX:  -10,25%
BG40:  -8.55%

S&P 500:  -7,58%
Dow Jones Industrial Average  -7,79%
NASDAQ:  -7,29%

Какво ще правя с американските акции в портфейла?
След Черния понеделник портфейлът в Револют свети на -20,62%. За съжаление имам една по-изразено проблематична позиция и тя е Exxon Mobil. По-ниските цени на петрола означават по-ниски печалби за добивните компании. Тримесечният дивидент на мастодонта от Ървинг, Тексас трябва да бъде платен този месец и доходността върху моята средна цена на придобиване (Yield on cost) ще бъде 0,58% за периода (или 2.32% годишно). Тъй като Ексон Мобил обаче е дивидентен аристократ, надявам се да не намалява плащанията към инвеститорите дори и петролната война да се окаже по-продължителна.

Ниските цени на енергийните суровини всъщност са добра новина за глобалната икономика. Задаващите се проблеми за транспортните фирми във връзка с нарушенията на веригите за доставки ще бъдат удобно компенсирани от по-евтините горивата. Всъщност в цената на всяка една стока е калкулирана и доставката, която би била по-евтина за крайния потребител при по-продължителна петролната война. Отделно самите потребители, които ползват собсвтвен транспорт, ще харчат по-малко за автомобилите си и ще имат повече средства за друго потребление.

Затова моят план е съвсем плахо да усреднявам покупните си цени на трите дивидентни аристократа в следващите месеци и да не продавам при никакви обстоятелства. Другите две компании в портфолиото са AT&T и CISCO Systems.

Какво ще правя с българските акции?
Същото, като с американските, само че за този стълб на целия портфейл няма как да съм сигурен, че няма да се наложи да продам в следващите поне две години. Просто размерът тук е по-значим. Днешният спад от над 10% на SOFIX няма никакво фундаментално обяснение, освен страх, паника и корелация със световните борси. У нас няма дивидентни традиции, затова каква доходност ще донесат компаниите през лятото е мистика. Отчетите за 2019 г. обаче бяха прилични, а и както по-нагоре стана дума по-сериозен аргумент за притеснение е спадът в потреблението във връзка с коронавируса, отколкото спадът на цените на петрола.

Между другото сривът на БФБ можеше да бъде и много по-дълбок, ако нямаше забравени от месеци поръчки "купува" на по 10 и повече процента под обичайните доскоро цени. Въпреки плиткия пазар днес бе записан впечатляващ оборот от 3,771 млн. лв. Търговската сесия започна със "скромен" спад от около 5% на SOFIX заради моменталните прекъсвания по отделните позиции.

Към 13:30 бе достигнат пика от -12%, след което сините чипове върнаха малко нагоре. На скрийншота от моята платформа съм запечатал момент от сесията към 12:30 часа. Тогава "Химимпорт" се търгуваше при -22,74%, "Доверие Обединен Холдинг" при -18,45%, "ЦКБ" при -17,56%, "ПИБ" при  -15,22%, "Софарма" при -13,50%, като единствените две ценни книги, които следя, и които бяха на положителна територия към този момент, бяха "Булгартабак Холдинг" и борсово-търгувания фонд "Експат Шорт Софикс".


Скрийншот от 13:30 ч. на 09.03.2020. Отваря се на цял екран при клик.

Като споменахме "късия фонд", експериментално купух за малка сума дялове от този продукт на Експат Капитал. Изгарям от нетърпение да видя как ще бъде сметната нетната стойност на активите след Черния понеделник. При спад от 10% на SOFIX, ако фондът функционира спрямо проспекта си, очакваната доходност e 5%. Моментът е много важен за компанията, защото доверието в нея от страна на индивидуалните инвеститори не е голямо. Адекватно представяне на късия фонд, който позволява залози срещу основния индекс на БФБ, може да изизграе ключова роля за ново отпушване на борсата и привличане на нови капитали чрез иновативните продукти.

Парите за покупката дойдоха от провизията за инвестиции за март. Наруших правилото си да добавям суми в трите стълба на личното портфолио в края на месеца, тъй като бяха изкушен от новината за намалението на цената на газа за България. Ефектът обаче бе изконсумиран твърде вяло и само по позицията на "Неохим", затова парите останаха няколко дни непокътнати, докато не се отвори днешната възможност за експерименти.

Смятам, че SOFIX ще започне възстановяване до края на седмицата, затова съм готов да се освободя от късия си залог веднага. За съжаление нямам магически боб, който да предскаже ефектите от коронавируса в световен мащаб. Възможно е да има и задълбочаване на спада, затова, признавам си, нямам план за това колко ще държа дяловете на "Експат шорт Софикс".

Стратегията?
Няма да се промени. Остава важно да имам стабилни трудови доходи, които да ми позволяват да заделям и инвестирам всеки месец. По-евтините акции, означават по-висок доход върху разходите (yield on cost) в бъдеще, когато отново ще изгрее слънце на пазарите. Ще разширявам портфейла с дивидентни акции (тези, които така или иначе и сега притежавам), за да имам постоянен допълнителен паричен поток. Усредняването ще изглади капиталовите загуби, които също ще бъдат компенсирани рано или късно.

Възможно е да посегна спекулативно към най-разпродадените акции на БФБ. Факт е, че в мътна вода най-добре се лови риба, а българската борса ми е най-близка и позната. Не бих правил същото в САЩ. Там по-скоро бих удвоил диверсификацията до 6 позиции, като добавя само доказани дивидентни компании до края на 2020 г.

Единственият начин да загубя пари при тези спадове (точно това, което не трябва да правя), е да продавам под цената, на която съм купил. Ще се стремя да го избягвам.

Засега няма индикации, че P2P инвестициите са засегнати от събитията по света. Засега Минтос остава златната кокошка на портфейла и няма логика да я убивам. Разбира се и там ситуацията ще се следи малко по-изкъсо, защото и рискът е по-голям.

Най-важното е парите ми да са там, където имам най-високи очаквания за възвръщаемост в бъдещето. Второто по важност е активите ми да носят все по-голям редовен паричен поток. Мисля да се придържам към тези принципи.
Share:

неделя, 8 март 2020 г.

Моята инвестиционна история на БФБ - добрите и лошите решения

Една интересна тема във форума на Инвестор с красноречивото заглавие "Къде изядохте дървото" ме провокира да анализирам най-добрите и най-лошите си избори на компании на Българската фондова борса.

Да се следи личния портфейл не е работа за подценяване, защото в противен случай няма как да се взимат правилни, т.е. печеливши решения. Независимо от инвестиционните стратегии, самият процес на търговия има сериозно значение върху постигането на максимална ефективност. Понякога инвеститорите са склонни да се фокусират само върху текущото представяне на притежаваните акции, но не е излишно да се води отчетност и за минали сделки, особено ако инвестиционните намерения са дългосрочни.

От платформата на моя посредник успях да изтегля няколко отчета, единият от които за всички сделки от 2008 г. насам. Това е годината, в която започнах да търгувам сам чрез COBOS преди да бъдат въведени малко по-функционални платформи. След малко работа за изглаждане на данните (дублирани редове, излишни входящи и изходящи транзакции с права и разни други корекции) излезе, че за тези 12 години на БФБ съм имал в определен период дялове на общо 24 компании. Радвам се, че не са повече, честно казано, защото това щеше да означава, че съм "овъртрейдвал" (overtrading - свръхтъргуване).

От целия списък към момента имам акции от 6 компании - "Градус", "Елана Агрокредит", "Монбат", "Софарма", "Фонд за недвижими имоти България" и "Химимпорт". По тези позиции не съм определил дали търговията е печеливша или губеща поради причината, че все още не съм продал активите. Може би трябва да направя изключение за "Химимпорт", защото резултатът от сделките с дяловете на компанията във времето е такъв, че дори и акциите ми да изчезнат по някакъв магически начин, пак ще съм на печалба.

Добрите избори
"Албена" е номер едно в този списък. Това е и първата акция, която съм си купил сам през 2008 г.. Цената на придобиване започва от 29.99 лв. за брой, а цената на продажба стига до 42.003 лв. на дял на 23.09.2009 г. Това е момент, в който кризата пристигаше на БФБ.

Втори в списъка е "Еврохолд". Бърза спекулация около спорното влизане на холдинга в SOFIX, а от там и в ЕТФ-а на EXPAT, донесе експлозивен ръст на цената на акцията. Дялове в тази компания съм притежавал само 12 дни за 12 години на борсата (между 15-и и 27-и март 2017 г.)

Третият ми най-печеливш избор е "Петрол". Грешно подадена поръчка "Продава" за милиони акции на 10 декември 2013 г. доведе до прекъсване за нестабилност на борсата, но тъй като след него поръчката не беше свалена, много "будни" спекуланти успяха да купят от т.нар. "кюфте". 8 дни по-късно (28.12.2013 г.) съм продал всичко с близо 25% печалба.

Маркираните в зелено имена на компании в списъка по-долу са тези, от чиято търговия съм спечелил. В сделките с кои акции обаче съм "ял дървото"?

Лошите избори
Грешките са много по-важни за това един дългосрочен инвеститор или спекулант да се учи и да се развива.

Най-губеща ми е търговията с "Централна кооперативна банка". Спомням си през март 2011 г. цунамито в Япония и аварията във Фукушима. Тогава световните борси потънаха за няколко дни, но до масирани разпродажби не се стигна. Спекулативни продажби имаше и на БФБ и аз тогава реших да "вляза в ниското" в ЦКБ на цени от 1.683 лв. до 1.715 лв. за дял. Загубите и психическото натоварване в последствие достигнаха непоносими за мен размери тогава и това доведе до продажби дори на цена от 1.003 лв. за брой. Поуката за мен от този случай беше, че "не съм безсмъртен" и не съм чак толкова добър в разчитането на пазарните движения.

И сега, барабани. Втората ми най-губеща позиция е "Доверие Обединен Холдинг". Едва ли има друг участник на БФБ, който да е на загуба от тази компания. Моите сделки датират от 2017 г., когато никой не беше чувал нищо за никаква молдовска банка, освен ако не е имал някаква вътрешна информация под някакъв вид. Тогава обаче "Софарма" купуваше, а истерията във форума на Инвестор достигаше кресчендо. Продадох два месеца след покупката при една по-дълбока корекция. Поуките ми тук са две. Едната е много да внимавам какво чета и на кого и за какво вярвам. Всеки си говори каквото поиска, но единственото сигурно нещо е, че го казва през призмата на личния си интерес. Втората е да не "наказвам" с пренебрежение компании, ако причините за загубите ми са по-скоро в мен, отколкото в бизнеса.

Като трети в този списък ще поставя две акции - "Билборд" и "Булгартабак". Минавам направо към поуката ми - никога да не пипам ценни книжа на фирми с явно и доказано некачествен мениджмънт, който има враждебно отношение към собствениците на дребни, миноритарни дялове от фрий флоута.

Резултат под линия
В крайна сметка, като тегля чертата, съм на минимална печалба от трейдинга на БФБ.  От отчетите излезе, че имам приличен оборот за тези 12 години на борсата, но финансовата полза от множеството сделки е комично малък процент - 0.38% от целия ми оборот и около 5.27% от нетната текуща стойност от активите ми на нашата борса.

В сметките влизат и брокерските комисионни, които изяждат печалбите, но не съм калкулирал дивидентите. С дивидентите картината, разбира се, е доста по-добра и само потвърждава моментното ми становище, че мога да постигна по-добър финансов резултат, ако купувам и държа добри дивидентни компании, вместо да се мисля за "Вълка от Три уши" (улицата, на която се намира БФБ).

А сега и цветната история на моя портфейл:
Не забравяйте, че аз не съм лицензиран финансов консултант и горният текст не е препоръка за търговия с ценни книжа.
Share:

понеделник, 2 март 2020 г.

Инвестирането на БФБ поскъпва

От днес, 2 март, един от големите инвестиционни посредници - Елана Трейдинг, въвежда изменение в тарифите си. Промените, които касаят търговията на Българската Фондова Борса са две:

 • Попечителство и съхранение на ценни книжа се променя от 0,05% на 0,1% годишно върху стойността на ценните книжа;

 • Попечителство върху парични средства на клиенти в депозитарна институция се променя от 0,25% на 0,50% годишно върху стойността на паричните средства;

100% е ефективното "поскъпване" на обслужването на портфейл на БФБ при новите тарифи. С примерен портфейл от акции на стойност 10,000 лв. в края на годината клиентът дължи 10 лв. За да може да покрие този разход, той трябва да държи 10.06 лв. под формата на кеш, върху който ще дължи други 0.05 лв. такса попечителство на парични средства. Минималната комисиона при сделки остава 3 лв. (пълната тарифа на Елана Трейдинг).

За сравнение в Карол засега задържат миналната комисионна от 2.50 лв, както и процентът такса за попечителство на ценни книжа и свобдни парични средства, съответно 0,05% и 0,25%. В този инвестиционен посредник обаче има и такса от 1.20 лв. на календарно тримесечие за сметки, чрез които са извършени под три сделки за съответния срок. Дългосрочен инвеститор, който не търгува активно, ще дължи 4,80 лв. на година, както и останалите такси. За примерен портфейл от 10,000 лв. трябва да бъдат провизирани 9.83 лв. за периодични такси. (пълната тарифа на Карол),

От една страна разходите за подържане на индивидуален портфейл не са космически, но от друга не личат особени стимули да бъдат привлечени свободните средства на българските спестители. Така се влиза в една спирала, в която местните ритейл клинети, имайки достъп до безплатна търговия на външните пазари (виж статията за безплатната търговия в Револют), лишават местната борса от свободен кеш.Съответно и БФБ става безинтересна за компаниите, които трудно набират финансиране чрез капиталовия пазар. Всичко това води до по-малко клиенти, по-малко сделки и по-високи такси за обслужване на клиентските сметки.

Отделно основен постулат на FIRE (Finacial Independece / Retire Early) е оптимизацията на разходите. При ниската очаквана възвръщаемост на българските ценни книжа търговията на местния пазар става още по-непривлекателна, ако инвестирането се оказва по-скъпо. отколкото това на чуждите борси.

*  *  *

Други кратки новини на БФБ:

 • "Илевън Кепитъл" ще се опита да набере до 4 млн. лв. чрез публично предлагане, обслужвано от "Карол". Началният срок за подаване на заявки е 4 март. Повече за предлагането има в сайта на посредника.

 • Акциите на "Доверие Обединен Холдинг" (5DOV / DOVHL) достигнаха връх от 7.15 лв сутринта на 2 март, след което отстъпи с няколко процента назад. Движението по позицията е свързано с първия публикуван отчет на дружеството, в което са включени активите на наскоро придобитата молдовска банка. Рядкосрещаната волатилност създаде още по-рядко срещана възможност за краткосрочни и спекулативни сделки.

 • Книжата на "Първа Инвестиционна Банка" поевтиняха до 52-седмично дъно на 28 февруари до  2.52 лв. Сривът съвпадна с истерията покрай Коронавирус, но първопричината е отложеното от Комисията по финансов надзор увеличение на капитала. КФН отхвърли проспекта, с който банката щеше да търси от пазара около 200 млн. лева за изграждане на капиталов буфер според препоръките на Европейската Централна Банка и резултатите от последните стрестестове.

 • В същото време КФН одобри проспекта на "Алтерко" за увеличение на капитала на дружеството. Компанията ще търси поне 3 млн. лева от БФБ. От проспекта става ясно, че предлагането ще започне на или около 17 март. Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *