Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

Показват се публикациите с етикет Чужди пазари. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Чужди пазари. Показване на всички публикации

понеделник, 21 ноември 2022 г.

Портфейлите на Уорън Бъфет, Бил Акман и Кати Ууд

Уебпространството е осеяно с информация за инвестиционни стратегии, графики и резултати на по-малки и по-големи инвеститори. В зависимост колко бързо иска да забогатее, човек избира и колко риск да поеме.

Сравнението на портфейлите на едни от най-известните мениджъри не е повод да се даде категоричен отговор коя стратегия е правилна и коя не. Струва си обаче структурата на техните инвестиции да бъде анализирана. 

Кати Ууд например притежава управлява високорисков и силно волатилен портфейл, чиято оценка зависи в много голяма степен от множество фактори, в това число икономическа среда, лихви, пазарен сантимент и т.н. фиг. 1. Сумарен портфейл на борсово-търгуваните фондове на Кати Ууд

На графиката по-горе се вижда ясно концепцията на радващата се на противоречив имидж фонд мениджърка. Най-голямата позиция на Кати Ууд е в производителя на електромобили Tesla. 10.68% от нейното портфолио са инвестирани в тази компания. 

Втората по големина позиция е на Zoom. Това е компания за комуникационни технологии и беше особено популярна в пиковите дни на ковид пандемията, когато работата в офис беше възпрепятствана почти навсякъде по света. Водещият продукт на Zoom обаче имам много конкуренция, включително и от продукта на Microsoft - Teams. 

Ковид залог е и експозицията към Roku - компания за стрийминг и мултимедия. 

4.01% от портфейла на Ууд е в Coinbase - платформа за търговия на криптовалути. 

От графиката е видно, че Кати Ууд предпочита силно диверсифициран портфейл във високо рискови компании с добър моментум. Голяма част от залозите ѝ са в сравнително млади компании в начален стадий на развитие. Нейните фондове постигнаха забележителни резултати по време на силния бичи импулс от средата на 2020 г. до края на 2021 г. 

* * *

Обратно нафондовете на Ууд, активите на Бил Акман са концентрирани в много по-малко компании.
фиг. 2. Структура на холдинга на Бил Акман


Акман управлява едва 7 позиции, което е доста скромна диверсификация. Едва 15% от портфейла е в нещо различно от потребителски дискреционни компании (такива, чиито продукти не са от първа необходимост). 

Dominos Pizza, друга компания, която избухна покрай Ковид, но не зависи от локдауните, е предпоследната най-малка позиция, а делът ѝ е... над 10%. Хотелската верига Hilton и ресотрантите Chipotle също заемат голям дял от портфейла, а водещата позиция е за компанията Lowe's, която на шега можем да наречем "просто една железерия с магазини из цяла Америка". 

Степента на диверсификация, която Бил Акман демонстрира с алокацията на активите си, показва, че има много начини да бъдеш успешен инвеститор и един от тях е да не разпиляваш вниманието си върху твърде много компании. Акман просто знае какво прави...

* * *

Относно диверсификацията Уорън Бъфет също е на мнение, че един инвеститор може да вложи парите си дори само в една компания, стига да я познава, да я разбира и да е убеден, че точно тя ще му донесе възвръщаемост. 

Портфолиото на Бъфет обаче спазва известни писани и неписани правила на риск мениджмънта. 
фиг. 3. Портфейлът на Уорън Бъфет


Всъщност последният представен портфейл се разпростира върху най-много компании. Може би това е защото и Бъфет управлява най-много пари в абсолютна стойност. От друга страна и Бъфет подобно на Акман има огромни експозиции към седем компании, а останалите 40 се побират в едва 18.36% от портфейла. Технологичен гигант, банка, производители на потребителски стоки, петролни компании - Оракулът от Омаха има експозиция към почти всички сектори на глобалната икономика. 

По структурата на портфейла му можем да заключим, че Бъфет предпочита концентрацията пред диверсификацията, а поради големият размер на управляваните средства той все пак прибягва до инструментите и постулатите на портфейлния риск мениджмънт. 

* * *
Демонстрираните структури на инвестициите на трима популярни мениджъри показват, че има повече от един начин да се постигне успех. А и времевият хоризонт е важен. Портфейлът на Кати Ууд е най-волатилен, но може да донесе и най-голяма възвръщаемост за най-кратко време. Този на Бъфет е с точно противоположната философия. В него влизат компании в зряла фаза от свеото развитие, които носят предвидимост, но и по-малък потенциал за алфа срещу широкия пазар. 

Горните редове имат информативен характер и не са препоръка за взимането на инвестиционни решения. 


Share:

вторник, 12 юли 2022 г.

Анализ на Dow Inc. (DOW)

DOW Inc (DOW) е компания с фокус върху химическите суровини и науката за материалите. Дружеството попада в списъците на инвеститорите, които търсят висока дивидентна доходност от стабилни бизнеси.

Кратка визитка
В сегашната си форма DOW се търгува на капиталовите пазари от 1 април 2019 г. Тя е плод на спин-оффa на DowDuPont, преди който обединената компания беше най-големият търговец с химикали в света. 

За 2021 г. бизнесът има продажби за 55 млрд. долара, над 35 хиляди служителя и над 100 производствени мощности и обекти в 31 страни. Основните продукти са лепила и уплътнители, полиетилен и полиуретан, силикон и силикон-водородни смеси (силани), еластомери и пластомери и други. Пазарите са широкообхватни и включват от строителството и индустриалното производство (лека и тежка промишленост) до козметика и канцеларски материали. 

Компанията са нарежда на 183-о място в индекса на щатските сини чипове S&P500 по отношение на теглото си в измерителя. Тя е и част от 30-те компонената на индекса DOW Jones Industrial Average (DJIA).

DOW Inc. е със седалище в Мидланд, Мичиган, където е базирана и основната дъщерна компания The Dow Chemical Company (TDCC). 


Финансови показатели
Към момента Debt/Equity коефициентът е 0.77, което е средна стойност за индекса DJIA. За да има контекст това число, MMM е с коефициент Debt/Eq от 1.12, а Procter & Gamble е с 0.75. Компанията не изглежда свръх задлъжняла при никакви обстоятелства и ливъриджът е в разумни стойности. 

ROA (Return of Assets, Възръщаемост на активите) е 11.00%. Това е важен показател при индустриалните предприятия, които разполагат с много машини, оборудване и производствени обекти. По него DOW може да бъде оценен високо в сравнение с конкурентите в химическия отрасъл. Общо 5 са компаниите в S&P500 в този сектор, като само Celanese Corporation (CE) има по-добър показател тук със 17.5% ROA, но пък тя е с три пъти по-малка капитализация, т.е. е по-малък бизнес. 

Profit margin е 11.70%, което е относително ниско. Отново за да бъде в контекст това число, в DJIA компанията се нарежда на 20 място от 30 по този показател, а в S&P500 е на 262-о място (или точно по средата). Може ли този показател да бъде оптимизиран съществено? По-скоро не, защото бизнесът е зрял, не е във фаза на растеж и възможността печалбата да се увеличи е ограничена до увеличението на продажбите. 

P/FCF (Price/Free Cash Flow или Цена/Свободни парични потоци) е 4.60. Компанията генерира пари, а тзи коефициент е сред по-добрите на пазара. През първото тримесечие на 2022 г. Dow отчете ръст на свободните парични потоци до 6.5 млрд. долара от 4.67 млрд. долара отчетени за тримесечието, завършващо декември 2021 г. Разбира се, минали резултати не са гаранция за бъдещи такива. 

Дивидентът, който DOW изплаща към момента, е $2.80. Payout ratio е 30.30%, т.е. плащанията са добре покрити. Дивидентната доходност ще бъде засегната в следващата секция, защото тя е функция на пазарната цена. 


Източник: finviz.com


Фундаментален анализ и пазарни показатели
Коефициентът Price/Sales (цена/продажби) e 0.65, което е относително ниско ниво включително и срещу сходни компании (МММ - 2.10, PG - 4.43). Това означава, че към моментната цена на акция от $50.95 се падат около $78.38 продажби. При споменатите вече маржове от 11%, това прави очакване за $8.62 печалба на акция, макар че ТТM EPS е 9.18. С други думи компонентът "цена на акция" вече включва намаляване на печалбата в бъдещи отчетни периоди. 

Едно свиване на икономиките и влизане в рецесия със сигурност ще се отрази и на резултатите на DOW, чиито продажби са зависими от индустриалното производство и потреблението на крайни продукти. 

Според MorningStar компанията е справедливо оценена (три звезди от пет). Zachs rank също е 3 (hold). Това я прави скрита за очите на ритейла, който е бомбардиран от медийно съдържание за други "модни" акции. В зависимост от индивидуалните инвеститорски предпочитания, "засенчените" компании могат да имат предимство в дългосрочен план, когато евентуално отново влязат в заглавията на вестниците и в кастовете в YouTube. 

Дивидентната доходност е 5.49% и както вече се спомена, е добре покрита в баланса. Поради факта, че дружеството е плод на spin-off през 2019 г., няма дълга дивидентна история и все още дивидентът не е бил повишаван от въпросната година насам. В съшото време бизнесът връща кеш към инвеститорите под формата и на обратни изкупувания. През април 2022 г. бордът анонсира програма за обратно изкупуване на стойност 3 млрд. долара. 

Показателят P/E (Price/Earnings, Цена/Печалба) e 5.56 към текущия момент и около 7 за бъдещи периоди. Дори и с коригираните очаквания за следващите отчети, компанията остава наполовина "по-евтина" от средното за S&P 500, което е около 16 (с уговорката, че коефициентът не съпоставим в различните индустрии, но все пак показва как инвеститорите оценяват широкия пазар). 

P/B (Price/Book, Цена/Счетоводна стойност) е 1.98 и отново това е индикатор за подцененост спрямо подобни компании (МММ - 4.94, PG - 7.86).


Сравнение между DOW Inc. от една страна, и LyondellBasell Industries NV (LYB), L'Air Liquide Ord ADR (AIQUY) и Asahi Kasei ADR (AHKSY), от друга. Съпоставката  между химическите гиганти е изготвена от Zachs
 

Моментум, препоръки и техническа картина
Още една причина Dow Inc. да остава встрани от публичното внимание, е песимистичното отношение на анализторите. През юни има две понижения на очакванията от Credit Suisse (Neutral -> Underperform, PT $49) и City Group (Buy -> Neutral, PT $60). 

Средната ценова цел, агрегирана в YahooFinance, е $68.05. Спрямо сегашните цени това е възможност за ръст от 33%, ако разбира се въпросната ценова цел бъде достигната. Рейтингът на препоръка в YF е 2.8, което е по-близо до "задръж", отколкото до "купи". Както е видно обаче прогнозите могат да се разминават драстични помежду си. 

В момента оценката е на 29% под 52-седмичния връх ($71.86).

Short float e 2.09%, което не индикира за възможен short squeeze при благоприятно развитие за Dow Inc. в краткосрочен план.

На графиката по-долу се вижда динамиката в цената на акцията през последната една година. В скрийншота са включени както сходни ценови цели с тези на анализаторите на YF, така и индикатор за моментум, който сочи "продай". 
Графика на Dow за една година, MA50 и МА200, източник: TradingView


За дългосрочните инвеститори срещуположният подход (contrarian) изглежда разумен. Когато трейдърите и високочестотната търговия индикират за продажби, това е възможност за ритейла да влезе в позиция на по-приемливи цени с по-голям margin of safety. 


Заключителни думи
Настоящият анализ не е препоръка за взимане на инвестиционни решения. Информацията, с която разполагам е публично достъпна, но ограничена. Към момента на написването на тази публикация нямам ценни книжа на Dow Inc., но компанията пасва на стратегията ми и тя ще стане част от инвестиционното ми портфолио. Ежемесечна информация за него можете да намерите в секцията "Портфейл". 

Ако компанията представлява интерес и за Вас, моля, преди да търгувате с акциите ѝ да направите допълнително собствено проучване. 

Share:

вторник, 17 май 2022 г.

Анализ на XPeng Inc. (XPEV) 18 месеца по-късно

Преди около година и половина в този блог представих моето виждане върху един от китайските производители на електрически автомобили.

Анализ на XPeng Inc. (XPEV), 26 ноември 2020 г.

По това време международните капиталови пазари излитаха с вертикален полет от дъната, причинени от избухването на пандемията от Ковид-19. Една от най-горещите инвестиционни теми бяха електрическите автомобили, а сред най-интересните инструменти за спекулантите бяха акциите на Tesla (TSLA) и депозитарните разписки (ADR) на Nio (NIO), XPeng (XPEV) и още няколко стартъпа. фиг. 1 XPeng / P7


Ценните книжа на XPeng са едно от малкото изключения за свръхрискови акции, които са попадали в "американския" ми портфейл (другото е притежанието на акции на Gamestop (GME) за един ден). Нарушението на стратегията се случи заради твърдата ми убеденост, че точно този производител има най-перспективния бизнес модел и първи ще постигне рентабилност. 

За да постигна положителни парични потоци в инвестиционния пул винаги се е налагало да продавам при достигането на определни ценови цели и така сделките ми с ADR-а изглеждат така:
фиг. 2 Извадка на сделките във времето с ADR на XPEV. Spot price обозначава цената, на която сделката се случила. Положителните стойности в колона Units обозначават покупки, а отрицателните - продажби.


Всички сделки на фиг.2 са естествено маркирани и в месечните обзори, достъпни в съответната секция. 


Актуално пазарно представяне
В премаркета в деня на писането на тази публикация котировката на XPEV показва $23.91. 52-седмичното дъно лежи на $18.01, постигнато след избухването на войната в Украйна и след новите локдауни в Китай във връзка с коронавируса. 

Интересното е, че предишният анализ е писан около дните, когато е постигнат all time high от $74.49 (24 ноември 2022 г.). Оттогава досега цялостната картина е претърпяла изменения, но не и радикални такива. 

Инструментът се движи в унисон с общия пазарен сентимент и е в траен низходящ тренд в последната една година (фиг. 3). Моментът на обрат (пробив на канала нагоре) ще дойде или когато спекулантите се завърнат, или когато компанията излезе на печалба. 
фиг. 3. Графика на XPEV за последната една година. Източник: Trading View.


Фундамент
През всяко едно от изминалите шест тримесечия XPeng продаваше все повече и повече автомобили (фиг. 4). Приходите растяха експоненциално съвсем доскоро, макар че с тях се повишавах и разходите. На 23 май, понеделник, компанията ще оповести финансовите данни за първото тримесечие на 2022 г. Пазарът очаква с интерес цифрите, макар че последният локдаун в Шанхай наруши съществено ритъма на продажбите и може би второто тримесечие на година ще бъде първото, в което ще има спад на доставените автомобили. Изглежда, че този негативен сценарий е калкулиран в цената, след като пазарът пренебрегна силните данни за продажбите за Q1 2022 (фиг. 5).
Фиг. 4. Тренд на доставките на моделите на XPeng. Изтоник: Seeking Alpha.

Фиг. 5. Доставки през първото тримесечие на 2022 г. Източник: Официален сайт XPeng.


Поради липсата на нетна печалба, повечето коефициенти все още са неприложими за финасовия инструмент. Някои от по-позитивните индикатори са кешът на акция, Price-to-Book коефициентът (макар че китайското счетоводство винаги може да бъде подлагано под съмнение) и експлозията в продажбите (фиг. 6). 
Фиг. 6. Фундаментални показатели. Източник: finviz.com


От какво се плаши пазарът?
Големият проблем на китайските депозитарни разписки, търгувани в САЩ, е че могат много лесно да бъдат делистнати. Щатският регулатор (SEC) разпространи през март списък с емитенти, които подлежат на мониторинг относно счетоводните си практики във връзка с новоприет закон за чуждестранните публични компании. ADR-ът на XPEV все още не е в този списък, но китайският производител на електрически автомобили очаква да попадне в него при някоя от следващите публикации на отчети. Възможно е на 23 май XPeng да адресира проблема и ако стане ясно, че този риск е преодолян поне временно, то цената ще види сериозна корекция нагоре. 

Другият голям проблем са веригите на доставки. Всичко прозиводители на електрически автомобили срещат трудности със снабдяването с компоненти, а освен това големите заводи на азиатския континент спряха работа през май заради новите локдауни. Конкурентите от Li Auto и Nio отчитат същите проблеми, но в този случай трудностите на съперниците не могат да бъдат преведени на езика на пазарния успех, защото всички са засегнати еднакво. 


Продуктова гама
Футуристичните идеи за "летящи автомобили" е сред съвсем реалните цели пред XPeng. Компанията разработва усилено XPeng Voyager X2 (фиг. 7) - мултикоптер за вертикално излитане, предназначен за градски превоз (Urban Air Mobility). 

Представяне и продуктови характеристики на XPeng Voyager X2

Фиг. 7. XPeng Voyager X2, източник: evtol.news.


Ако приемем, че "летящите автомобили" (UAM) са една от следващите големи инвестиционни теми, то ранен залог на XPeng би дал "летящ" старт в тази надпревара. За сравнение, R&D центърът на Tesla също работи върху подобен продукт, но отчитаният към момента напредък е доста по-скромен. 

XPeng Voyager X2 е пето поколение мултикоптер с автономно управление (не е нужен пилот), две пасажерски места, 35 минути полет с електрическите двигатели и 130 км/ч максимална скорост. Прототипи вече бяха показани и в Европа през март тази година, а серийното производство се очаква да се случи от около 2024 г. Очакваната цена за превозното средство е между 126 и 236 хиляди долара.


Зелен преход
Пазарите са склонни да се люлеят в крайности. Моментната обстановка предпостави добивните компании на фосилни горива и изкопаеми енергоизточници да запишат огромни ръстове във финансовите си показатели и от там и в борсовото си представяне. В момента доминиращият наратив е, че накратко без петрол не може. Това може и да е частично вярно днес, но най-вероятно няма да е вярно утре. Глобалното затопляне е факт, както са факт и извлечените поуки от недобре планирания преход.

Изминалите години позволиха на технологиите да напреднат още повече. Батериите на електромобилите стават по-издържливи, двигателите - по-ефективни. 

С оглед на усложнената геополитическа обстановка не е ясно доколко правителствата ще останат фокусирани върху опазването на планетата, но тази тема рано или късно отново ще се върне на дневен ред. Критиката относно неефективността на възобновяемите енергийни източници в момента изглежда съвсем обективна, но това не означава, че дългосрочния тренд към "озеленяване" ще се промени съществено. Планетата просто няма алтернатива за оцеляване, освен овладяване на парниковите газове, които текущите енергоизточници отделят. 

В този контекст производителите на електромобили остават интересна инвестиционна възможност дори и когато те се търгуват чрез високорискови инструменти. 


Заб.: Настоящата публикация не е съвет за инвестиционно решение. Информацията е събирана от различни посочени източници и представлява мнението на автора, който към момента на писане няма експозиция към ADR-и на XPeng, но е имал такава в различни периоди през последните три години. 
Share:

петък, 8 април 2022 г.

Общи събрания на JPM Chase (JPM), Pfizer (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ)

Не лъжа, че гласът на микроакционерите в щатските компании, в които инвестираме, не е от значение. Нямам сведения за другите популярни платформи, но Револют ми предоставя възможността да упражня правото си на глас на предстоящите Общи събрания на дружествата, в които притежавам дялове. Това се случва през много приятна и функционална платформа, от която мога да видя актуалната дата на самото събрание и да изтегля т.нар. Proxy Statement (познат у нас като Отчет за Дейността) и Form 10-K, което представлява отчетни данни с пояснителни бележки според изискванията на SEC (Securities and Exchange Commission, американската КФН). Предоставят ми се точките за гласуване на съответното ОСА, както и линк към бъдещото виртуално събитие (фиг. 1). 

Както вече се спомена, моят глас няма значение, но това не означава, че не трябва сам да хвърля един малко по-задълбочен собствен поглед върху развитието на компаниите, в които инвестирам, а не да се осланям само на експертиза от социалните мрежи и специализираните сайтове за инестиции и финанси. 

фиг.1. Изглед на платформата за гласуване, модул за конкретно събрание


Общо събрание на JP Morgan Chase (JPM)
Наред с обичайните точки за утвърждаване на одитор и възнагражденията на топ мениджмънта, в дневния ред на Общото събрание на банковата институция са записани и предложения от миноритарни акционери - активисти. Това са интересните точки, а бордът на директорите съветва имащите право на глас да гласуват "Против" тях.

Първата такава (т.4. в дневния ред) е за лимитиране финансирането на проекти за разработването на нови залежи на фосилни горива, което би било в разрез с целите за нетни нулеви въглеродни емисии към 2050 г. Отбелязва се, че финансовата подкрепа за подобни бизнеси би се отразило негативно на световната иконимка заради очакваното допълнително глобално затопляне и последващото засушаване. В отговор бордът заявява, че отказът от подобни проекти би довел до допълнително поскъпване на нефта и природния газ на глобалните пазари и че компанията кредитира в много по-голяма степен проекти, свързани с електромобилност и зелена енергия. 

По тази точка моят глас се различава с мнението на Борда. Аз съм "За" предложението от активистите Mercy Investment Services Inc. В обосновката им са заложени много повече чисто екологични аргументи, които аз не мога да оценя на базата на знанията, които имам. Те звучат разумно, но по-важното е, че аз смятам, че суперцикълът при суровините е в горната си точка, от която пътят в средносрочен план е надолу. Близкото минало помни, че високите цени на фосилните горива бяха коригирани с навлизането на пазара на шистовите производители, което при сегашните цени на петрола отново изглежда рентабилно. Шоковете в търсенето и предлагането ще бъдат преодоляни рано или късно и тогава можем да видим отново фалити на шистови производители, които сега инвестират в завръщането си на пазара. Това, ведно с тендицията за повишаващи се лихви, може да доведе до загуби на стойност за дългосрочните инвеститори като мен. Моите интереси са първо, Земята да не прегрее и второ, кредитираните фирми от JPM да не фалират. Затова и подкрепям това активистко искане. 

Предложението на Джон Чеведън за въвеждането на право собствениците на 10% от капитала на JPM да имат право да свикват ОСА (т.5.) го отхвърлям в консенсус с вижданията на Борда. Бизнесът няма нужда от излишна бюрократична тежест. 

В т.7. от дневния ред National Legal Policy Center ще предложи политика по разнооразието в Борда, която аз бих отхвърлил два пъти, ако можех. За мен подобни политики са форми на обратна дискриманиция, когато в кандидатските листи за избор на членове на Борда (а и не само) се включват хора само заради различието им (било то расово, етническо, полово, сексуално или друго). "Против" съм. 

Останалите точки от дневния ред са формални и обичайни и аз се придържам към препоръките на Борда. 


Общо събрание на Pfizer (PFE)
Както и при JPM, така и при Pfizer в дневния ред на предстоящото ОСА са заложени точки, предложени от активисти и акционери извън Борда на Директорите. По протоколните предложения (борд, възнаграждения, одитор) гласувам в съответствие с препоръката на Борда. По-надолу ще разгледам само точките, които представляваха интерес за мен.

Едната от тях е т.5. - Докладване на съгласуваността на политическите разходи. Предложена от National Center for Public Policy Research, тя предвижда разкриването и обосноваването на разходите, които компанията прави за субсидиране на политическите партии в САЩ. Както е известно, отвъд океана големите корпорации са големи спонсори на партиите и това създава предпоставки за конфликт на интереси. С оглед на зависимостта на бизнеса (осоебно в частта с ваксините за ковид-19) от политическите решения в страната, подобно искане не изглежда лишено от резон. В искането се посочва още, че разходите за спонсорство на партиите са различават драстично от мисията на компанията. 

Отговорът на Борда е, че такъв доклад вече съществува, макар и не под формата, в която активистите искат. Проверих, така е, доклад има, но символичен минус е, че е на всеки две години (линк към последния такъв за периодоа 2019-2020, отваря се в нов прозорец). Реших да гласувам "Въздържал се" по тази точка, тъй като компанията покрива легалните изисквания, но повече прозрачност и аналитична обосновка на политическите разходи не биха навредили на бранда и публичния имидж на бизнеса. 

Следва много сложна в морален аспект точка (т.6.). Тя е предложена от Oxfam - британска конфедерация на благотворителни организации ангажирани със заличаването на неравенството и бедността. В нея е заложено искането за изработването на доклад от независима трета страна относно възможността интелектуална собственост и ноу-хау за производството на ваксини за ковид-19 да бъдат прехвърлени на производители от държави с ниски и средни доходи съгласно класификациите на Световната Банка. 

Накратко Oxfam иска патентите за ваксината да бъдат предоставени на други компании, вместо за бедните държави да се осигуряват ваксини на ниски, "non-for-profit" цени. Формалното искане за доклад е контрааргументът на изпълнителния директор Алберт Бурла, според когото общо-взето няма много компании по света, особено в по-слабо развитите страни, които да имат персонала и технологиите, които да "поемат" ноу-хауто. Oxfam контрира с примера, че Lonza AG са успели да започнат производство само 6 месеца след започналото прехвърляне на технолигията. Те, разбира се, спестяват факта, че Lonza е основана в Швейцария компания с вече развити производствени мощности и начуен капацитет. 

При ваксината на Pfizer се получи ситуацията Winner takes all (Победителят взима всичко). Тези, които искат да се ваксинират, доброволно търсят точно техния продукт. Цената на акцията на 1 април 2020 г. беше $38.65, а сега е около $55.00. Това е ръст от 42% за около две години. Голяма част от този ръст се дължи на добрите продажби на ваксини за ковид. Така за инвеститорите изборът дали да подпомогнат бедните страни или да капитализрат ситуацията докато могат, се превръща в морална дилема. 

Аз гласувах "За" предложението на Oxfam и в противоречие с препоръката на Борда, защото тяхното искането на НПО-то е за независим доклад, а не за безвъзмездно предоставяне на патента. 

По останалите точки, които не заслужават специално внимание, гласувах според препоръките на Борда. 


Общо събрание на Johnson & Johnson (JNJ)

Ако имам компания в портфолиото ми, която е разкъсвана от активистки атаки, то това е JNJ. Представянето на тази компания ми е много важно, защото експозицията ми към нея в щатския портфейл (Револют) е 9.14%, а в българския (Елана) - 12.94% (месечни обзори на портфейла).

Цели десет точки са предложени от миноритари и активисти. Това го няма дори и при Exxon Mobil...

По точки като тази за расовото равенство в компанията (т.6 и т.7) и тези за ценообразуването на ваксините на Янсен по технология на JNJ (т.8, повдигната отново от Oxfam, и т.9.) гласувам "Против", каквата е и препоръката на борда.

Големият проблем на компанията е бебешката пудра с талк. В т.10. се предлага преустановяването на производството ѝ. Като аргумент за това предложение се посочват похарчените милиарди долари за правна защита и потенциалното замърсяване на талка с асбест при добиването, което създава здравни рискове за майките и бебетата. Отговорът на б
Борда е, че самият талк е с доказана от десетилетия безопасност за човека, а и компанията подържа високи стандарти в осигуряването на безопасни суровини за продуктите си. Посочва се още, че е създадено дъщерното дружество LTL (също повод за публични дискусии), което да се занимава само и единствено с правното разрешение на споровете около бебешката пудра с талк. Според критиците дъщерната фирма е създадена, за да може да бъде "фалирана", ако делата срещу JNJ тръгнат в негативна посока. Според Борда обаче защитата от банкрут на подразделението е подсигурена с отделен  тръст с активи за 2 млрд. долара и с процент от приходите на продукта. 

По тази точка аз гласувам "Против", т.е. против спирането от производство на спорния продукт. Моето мнение, разглеждайки и предоставените от компанията гаранции за качество, е че исковете са неоснователни и не представляват заплаха за дългосрочното финансово представяне на бизнеса. 

Интересна е и т.14., последната точка от дневния ред. Тя е внесена от имета на Майра Йънг, собственик на 25 акции в комапнията. Отблеязвам последния факт, защото той е показателен за ангажираността на миноритарните акционери на американския капиталов пазар. В точката се предлага искане за обвързване на заплащането и бонусите на топ мениджмънта с нвиата на заплащане в компанията. Посочва се, че последното регистрирано съотношение между възнаграждението на изпълнителния директор и медианната заплата в компанията е 365:1, като то изключва дългосрочния ефект от бонусите в ценни книжа (т.е. доходността, която опциите и акциите могат да имат в бъдещето). 

Аз съм голям противник на социалното неравенство, породено от нереалистична диспропорция в разпределението на произведените блага. Добавената стойност, която топ мениджмънтът носи на компания, е безспорна, но в моето разбиране тя не е 365 пъти по-голяма от тази на редовия служител. Ясно е, че заплатите в централа и на поточната линия винаги ще бъдат различни и разликата ще е голяма. Аз също работя в голяма интернационална компания и, имайки предвид финансовите резултати, смятам, че преразпределението на въпросните не отговаря на моралните ми представи за справедливост. Бизнес и морал много често са в конфликт. Смятам обаче, че не е правилно производствените фактори капитал и земя да прибират лъвския пай от произведенето, а за работната сила да остава рестото. Затова гласувам "За" това предложение на колегата микроинвеститор. Ясно е, че няма да мине, но повече гласове в подкрепа на тази точка може би ще алармира Борда, че ножицата следва да бъде позатворена в името на общото благо и  мотивацията на персонала. 

Други ОСА на щатски компании

В настоящата кампания имах правото да гласувам още на две Общи събрания на акционерите-  тези на NextEra Energy (NEE) и на Union Pacific (UNP). 

В дневния ред на NEE има само две допълнителни точки, предложени от акционери извън Борда на директорите, и двете свързани с половите и расовите различия. Отхвърлих и двете. 

Най-"безинтересно" е събранието на железопътната компания UNP, в която нямаше точки, предложени от активисти. Въпреки това на всеки, който инвестира в тази компания, би трябвало да са му интересни годишните отчети и пояснителните бележки. 


Както вече се спомена в началото на този пост, гласуването на индивидуалните инвеститори няма особено значение за управлението на съответните компании. Упражнението обаче е полезно за по-задълбоченото разбиране на съответните бизнеси, за осведомяване относно актуалните заплахи и съответно за взимането на правилни инвестиционни решения. 


Блог архив:
Общи събрания на CISCO (CSCO) и Microsoft (MSFT), 3 ноември, 2020 г.
Share:

четвъртък, 4 ноември 2021 г.

Анализ на Union Pacific Corp. (UNP)

Нарушените вериги на доставки са ключова тема в последните месеци. Секторът на товарните превози (freight, fracht) страда от остър недостиг на шофьори на наземни превозни средства. Морските контейнери също поскъпнаха значително, измерител на което е Baltic Dry Index (бенчмаркът на шипинг разходите за контейнер сухи стоки на едро). Цялостното увеличение в търсенето на товарен транспорт се отразява по цялата верига на доставки - от производител до доставчик последна миля, и накрая рефлектира в увеличение на крайните потребителски цени (потребителска инфлация), което всички ние усещаме към момента.източник: up.comИма много възможности за капитализиране на въпросното търсене и една от тях е железопътният транспорт. Железопътните превозвачи са капиталоемки компании, секторът е труден за пенетриране от нови участници, а технологията в известна степен позволява адаптация към стремежите за зелена икономика. Електрифицирането ЖП линиите изглежда по-постижимо от преминаването на глобалния ТИР-парк на електричество. 

Освен това железопътният транспорт предлага ефикасно и евтино наземно решение за големи обеми, което е най-голямото конкурентно преимущество спрямо влекачите. 

Union Pacific (UNP) е най-голямата публична железопътна компания в САЩ и втора по големина на пазара след Burlington Northern and Santa Fe Railway. Последната е непублична, а мажоритарен собственик е холдингът на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway. Двата превозвача формират дуопол в Западната част на Северна Америка. 

Други подобни на UNP компании са CSX Transportation, Canadian National Railway и Norfolk Southern Railway (фиг 1). фиг. 1. Товарна железопътна мрежа на САЩ. Източник: Асоциация на Американските Железници.


Фундамент
Union Pacific има добри финансови показатели и се търгува при коефициент P/E от 25.76 към момента на писане на този пост. За сравнение капитализацията на Norfolk Southern се оценява на 24.46 пъти текущата печалба. Canadian Pacific Railway се търгува при P/E от 20.54, но това е и компанията с най-нисък дивидент - 0.79% годишна доходност. NSC плаща дивидент от 1.51%, а дивидентната доходност на UNP e 1.78%, което е една от причините за ценовата премия. Пейаутът на разглеждания превозвач е 43.56%.

Разглежданата компания има EV/EBITDA съотношение от 16.23 при пазарен бенчмарк (SPX) от 17.83. С други думи акцията не е в никакъв случай подценена. 

Бизнес перспективите пред железопътният превозвач обаче изглеждат позитивни. Рентабилността (съотношението разходи/приходи) е 56.3% с отличен марж на печалбата, както стана ясно от последния отчет (Q3 2021). Това показа на пазара, че компанията може да се справи с повишаващите се цени на течните горива, с инфлационния натиск (материали и цена на труда), с интермодалното забавяне (липсата на персонал, който да товари и разтоварва корабите и влаковете) и с горските пожари, които са нещо обичайно в САЩ и нанасят материални щети на железниците. 

Възвръщаемостта на активите (ROA) e 8.86%. За сравнение сходна компания в лицето на Norfolk Southern записа 7.61% по този показател в последния си отчет. 

Chartmill предлага агрегираните данни от третото тримесечие на 2021 г. с крайна оценка, базирана на няколко компонента (UNP fundamental analysis). Рейтингът на рентабилността е много висок (9, фиг. 2), защото и превозвачът демонстрира по-добри коефициенти от своите конкуренти. Пазарната оценка обаче е мястото, където се крие най-големият риск, защото тя е доста щедра (фиг. 3).

фиг. 2. Източник: Chartmillфиг. 3. Източник: Chartmill


Дългът на железопътният превозвач е под контрол. Съотношението дълг към EBITDA e 2.8, което подсказва, че компанията използва здравословен размер кредитен лост. Техническа картина
Може бе е учудващо за нетехнологична компания, но Union Pacific донася алфа срешу основия индекс S&P500 през последните пет години (фиг. 4). фиг. 4. Сравнение между възвръщаемостта на UNP и S&P500. Източник: Mothley Fool. 


20- и 100-дневните плъзгащи средни сочат продължаващ бичи тренд. 

Препоръката на Yahoo Finance за Union Pacific e STRONG BUY (1.9), въпреки вече щедрата пазарна оценка. Към момента на писане ценовата цел е $254.04 (осреднено от изчисленията на 28 анализатора). 

Short interest възлиза на едва 1.25%, което е потвърждение от пазара, че няма голям интерес към залози срещу моментната цена на акцията. Заключителни думи
Union Pacific e консервативна компания, подходяща за балансирано дивидентно портфолио. Потенциалът за растеж е еднакво ограничен с риска от срив. Цената на акцията расте бавно, но сигурно, защото такова е естеството на бизнеса. 

41% от товарните превози на американския континент се извършват върху релси. За разлика от пътния транспорт, в сектора на железопътния транспорт няма голяма конкуренция и компанията няма проблем с това да прехвърля инфлация върху клиентите си. 

Дори и при сегашната си висока пазарна оценка, анализаторите задават по-високи ценови цели. 

Изпълнителният директор Ланс Фриц затвърди очакванията на пазара, че дивидентът  също ще продължи да расте, заедно с приходите и печалбите. 


Важно: Настоящият текст не е препоръка за покупко-продажба на акции. Вземането на инвестиционно решение следва да стане след допълнително индивидуално проучване. Използваната информация е публична и в повечето случаи източникът е цитиран. 
Share:

понеделник, 5 юли 2021 г.

Анализ на VICI Properties Inc. (VICI)

Американският капиталов пазар качва температура ден след ден и става все по-друдно да се намери сделка, която да не е пренаселена. Основните индекси S&P500, NASDAQ и Dow Jones записаха рекордно първо полугодие на 2021 г., a популярните компоненти "летят" почти независимо от сектора, в който оперират. 

Една от сферите, които бяха ударени от ковид кризата, беше тази на комерсиалните недвижими имоти. Затворени молове, магазини, ресторанти, спортни обекти, увеселителни паркове - всички оператори на такива обекти бяха принудени да преразгледат бизнес моделите си, както и може би да предоговорят условията с наемодателите си. Сега, след като ваксинирането напредва и държавите се отварят все повече и повече, комерсиалните имоти бързо се връщат във фокуса на инвеститорите заради огромното отложено потребление, което в момента се отпушва в севрното полукълбо. 

В блога вече беше разгледана компанията STOR (линк: Анализ на Store Capital Corp., 15.09.2020 г.). От датата на публукуване до днес АДСИЦ-ът (REIT) има капиталова доходност от +16.98%  и три дивидента от по $0.36 на акция (още 3.66% дивидиентна доходност върху цена затваря от 15 септември - $29.50). 

С ексллозията в увесилителната индустрия обаче изскача нов, може би по-интересен за индивидуални инвеститори играч на терена на комерисалните недвижими имоти. Става дума за VICI Properties Inc. Това е компания, която притежава и отдава под наем хотели и игрални зали в Лас Вегас. 


Бизнес модел
VICI притежава портфейл от висококачествени имоти в меката на хазарта в САЩ, които отдава на базата на т.нар. Трипъл-Нет принцип (Triple-Net lease, Investopedia). Това означава, че наемателите, които са обичайно солидни печелвиши оператори на казина и хотели, поемат ангажимента да подържат имотите, да плащат данъци и такси и т.н. Това означава, че единствената задача на VICI е да събира наемите без от тях да се отчисляват очаквани или неочаквани разходи. 
Фундамент
АДСИЦ-ът може да покаже на витрината много солиден баланс и финансови показатели. Компанията има пазарно ниво на ливъридж с 0.74 debt/equity коефициент. Подобни са показателите и на други популярни REIT-ове, но в сравение с други сектори размерът на дълга е малък. 

P/E коефициентът на VICI (13.84) обаче е значително по-никсък от този на Realty Income Corp (O, 69.09) и Store Capital Corp (STOR, 43.68).  

Дивидентът изглежда по-сигурен при VICI с доходност от 4.25%, но payout ratio от 55.98%. При STOR той е 4.17% при 181.01% payout ratio. При O дивидентната доходност е 4.23% при 292.40% payout ratio, което означава, че с ефекта от настоящите си операци двете последни компании се декапитализират. Важна забележка тук е, че трите АДСИЦ-а имат съвесем различни клиенти, част от които са предоговорили или замразили наемните плащания. Към момента обаче картината е най-благоприятна за VICI Properties, защото към момента наемите за всички имоти са събрани на 100% в кеш. 

EV/EBITDA от 20.14 отново прави разглежданата компания да изглежда ако не подценена, то поне леко недооценена спрямо пазара. Минус е високият бета коефициент (1.14), което прави инвестицията по-рискова за инвеститори, които нямат достатъчно дълъг хоризонт на държане. Този показател отразява и по-голямото наказание, което пазарът наложи 2020 г. на секторите и бизнесите, които бяха засегнати най-много от ковид кризата. Казината, увеселителните локации и ХоРеКа бизнесът определено бяха в този списък. Фиг. 1. Годишен ръст на приходите и печалбата на VICI Properties Inc. и показатели за рентабилност. Източник: https://markets.ft.com / Financial Times
Фиг. 2. Препоръки на анализаторите. Източник: Yahoo Finance


Анализаторските оценки, агрегирани от Yahoo Finance, дават STRONG BUY сигнал (1.8) за акцията с прайс таргет от $34.79 към деня на писането на този пост. За сравнение сигналът на другите два споменвани по-горе REIT-а са само BUY (2.2 и 2.4). 

Акционерната структура включва големите фондове Вангард с 14.23% и Блекрок с 9.13% собственост. 62.58% от акционерният капитал е в ръцете на 10-те институционални инвеститора с най-големи дялове.


Перспективи
Компанията изглежда подходяща за дългосрочно държане със солидната дивидентна доходност, която предлага. Тъй като VICI Properties е наскоро учредено дружество (2017 г.), засега има исторически данни само за 3 г. Те показват CAGR на EBITDA от 50%, което е феноменален резултат, присъщ за растящите технологични компании. Разбира се, тези стойности ще се изгладят с времето и ще спаднат значително, но очакванията на анализаторите са за EBITDA Growth (FWD) от 24.17%, приходите да пораснат с 25.54%, а ръстът на дивидентите да се запази около 10% годишно.

АДСИЦ-ът вече обяви придобиването на "Venetian Resort Las Vegas" - още една перла в короната на луксозното портфолио. 

VICI Properties Inc. to Acquire the Venetian Resort’s Real Estate in Las Vegas, Busniness wire, 03.03.2021 г.
Фиг. 3. Хотел Venetian, източник: CRE Herald


В комплекса влиза и една от най-големите и популярни зали за електронни спортове - един тренд, който също разширява популярността си. 

Когато става дума за перли в короната на портфолиото обаче всичко бледнее пред Ceasars Palace - най-известното място за търсачи на силни усещания на зеленото сукно в казиното. 

Целият портфейл от имоти е наличен на сайта на VICI Properties (линк).  

Друга черта на активите на REIT-а е, че те са донякъде защитени от финансови кризи. Голямата Рецесия от 2008 г. отведе много почти фалирали хора до ротативките и рулетката, където същите купуваха надежда. Това съждение обаче не е валидно за пандемии и други форсмажорни обстоятелства, които изискват локдаун и физическо лимитиране на придвижването. 


И още...
VICI Properties е част от индексите Russell 1000 и Russell 3000 за компании с по-малка пазарна капитализация. Така АДСИЦ-ът остава до известна степен в сляпото петно на пазара, влиза в по-малко ETF-и и други КИС. 

За последната една година има оповестени 9 сделки на инсайдъри (членове на борда и оперативното ръководство), като и 9-те са покупки. 

За ритейл клиенти от България компанията е достъпна в платформите, предоставяни от водещите инвестиционни посредници, както и в Револют. 


Обичайните финални думи: Настоящият текст не е съвет за инвестиционно решение. Анализът е направен с ограничен ресурс и на базата на общодостъпна информация, но може да пропускам нещо съществено. Ако има такова, ще се радвам да го споделите в коментар. Успех и печалби на капиталовите пазари. 
Share:

сряда, 19 май 2021 г.

АТ&Т кешира Уорнър Медия, ритейлът разпродава

Една от любимите компании на дивидентните инвеститори обяви, че ще се раздели с ключов свой актив в опит да изчисти баланса си и да се фокусира в основната си дейност. AT&T (T) ще извади от активите си медийния бизнес на Уорнър Медия срещу 43 млрд. долара и ще го апортира в бъдещо дружество в  партньорство с Дискавъри.

(AT&T announces $43 billion deal to merge WarnerMedia with Discovery, CNBC, 17.05.2021 г.).

Първоначалната реакция на пазара в понеделник след отварянето беше силно позитивна и акциите на AT&T скочиха до $33.70 към 10:00 часа в Ню Йорк. В  последствие обаче инвеститорите забелязаха детайла, че бизнес юнитът Уорнър Медия ще бъде кеширан, акционорите ще получат 71%-ов дял от новата несформирана още компания и че това най-вероятно ще означава съкращаване на дивидента, който до този момент беше около 6.80% - 7% в завимост от текущата цена.Социалните мрежи реагираха шокиращо синхронно, като YouTube беше залят от видеа на популярни инвестиционни инфлуенсъри, разказващи за това как са премахнали позицията си в AT&T. Един от любимите ми такива - Джоузеф Карлсън, се включи в този хор, а видеото му стигна до една от любимите ми групи в българското пространство - Dividend Investors Club - Bulgaria.* * *

Когато се запознах с фактите, имах достатъчно време да се разделя и аз с позицията си на някаква нетна печалба. Моята средна цена е $32.09, дължаща се на факта, че откриващата покупка беше направена през октомври 2019 на $38.03. Оттогава досега съм получил и шест тримесечни дивидента на базата на цитираната по-горе доходност.

Основното опасение на пазара е, че дивидентът ще бъде изрязан  наполовина. Аз не приемем този аргумент безкритично. Допускането, че плащането в абсолютна стойност ще бъде намалено точно на половина най-вероятно е свръх песимистично. Големият конкурент на AT&T в телеком бизнеса Верайзън (VZ) раздава годишен дивидент от около 4.40% и аз мисля, че и дивидентът на Т ще бъде някъде в този порядък. Разбира се, същата доходност може да се постигне и с много по-ниска пазарна цена на акцията. Ако дивидентът на AT&T бъде съкратен на половина (последното плащане е от $0.52 на 8 април 2021), то 4%-на доходност върху $0.26 тримесечен дивидент ще означава, че цената на акцията е $26. Аз обаче мисля, че цената няма да бъде чак толкова потисната, а по-скоро дивидентът няма да бъде орязан с 50%. Базирам това допускане на предстоящото изчистване на баланса и съкращаването на дълга (съответно и разходите по него), а също така и на фундаменталния попътен вятър за компанията идващ откъм 5G технологията.

Преходът към 5G остава голяма инвестиционна тема, от която не искам да се лишавам. В нейния контекст пазарът може да избира между хардуер (инфраструктура и чипове) и абонаментни услуги (телекоми). Моето мнение е, че голямото търсене на чипове в момента рано или късно ще бъде задоволено, докато спад в търсенето на абонаментните услуги може да се наблюдава само, ако в битката за клиенти влезе нов голям играч.

Опасението, че фондовете, инвестиращи в дивидентни аристократи (какъвто е AT&T) ще залеят пазара с акции, за мен е несъстоятелно. Тези фондове се менажират от колосални управляващи дружества, които просто ще прехвърлят актива в някой от активно управялваните си фондове, вместо да "заключат" загуби за клиентите си.И накрая, неписано правило е, че големият дивидент винаги крие подводни камъни. Много от ритейл инвеститорите бяха щастливи с високата дивидентна доходност в последните години, но сега в ретроспекция може да се каже, че кеширането на активите по начинът, по-който това се случва в момента, вече е било калкулирано в цената много преди да бъде оповестено. Събитията около компанията и динамиката на пазарната ѝ капитализация за мен показват още веднъж, че ритейл инвеститорите няма смисъл да се опитват да целят върхове и дъна, а по-скоро да следват дисциплинирано собствена стратегия, която да им гарантира съхранение на стойността с доходност, която да покрива инфлацията. Преследването на алфа е забавно начинание, но монетата винаги има две страни, а позицията, на която се намират дребните инвеститори не им позволява да получават и обработват навреме информацията така, както го правят големите играчи.

Искам да подчертая, че горното мнение не е bull case за AT&T. Може вижданията ми да са изкривени от факта, че съм решил да остана в позицията. Всичко, което казвам, е че отношението на Ютубърите към новините от компанията ми се струва като свръхреакция. Това, естествено, не е инвестиционен съвет.

Успех на продалите, успех и на задържалите.

Share:

сряда, 17 март 2021 г.

Големите идеи на 2021 от АРК Инвест и Кати Ууд

Сигурно сте чували за Кати Ууд (Cathie Wood) и управляваната от нея компания АРК Инвест (ARK Invest). Към момента на писането на този пост дружеството менажира активи за над 17 млрд. долара в т.нар. разрушителни иновации (Disruptive innovations). 

Името на Кати Ууд нашумя особено много покрай постигната доходност върху инврестициите в компании като Тесла (TSLA), Теладок (TDOC) и Палантир (PLTR). Това са залози, които се нравят особено много на младото поколение инвеститори и трейдъри.  Експлозията на евтини инвестиционни услуги, комбинирана с работата на паричния принтер на централните банки и дори домашната скука, насочиха много прохождащи на пазарите хора към най-рисковите сектори и компании. 

Това, разбира се, не е задължително лошо. Както гласи легендата, Хенри Форд нямаше да построи автомобилен завод, ако се вслушваше в думите на обкръжението си, че конете са отлично и евтино средство за транспорт. Сега по същия начин има десетки мечтатели-предприемачи, които се опитват да променят света, а целта на АРК Инвест е да улови в ранна фаза онези технологии, продукти или услуги, които ще се развият и наложат. 

Не всеки стартъп успява и не всяка гаражна компания завършва с милиардна капитализация. Всъщност е точно обратното. Историята на успеха обаче е достатъчно ярка, за да ѝ обръщаме гръб. Затова е интересно от време на време да бъде хвърлян поглед към кристалното кълбо на бъдещето. Един подобен поглед ни предлага Кати Ууд с доклада "Големите идеи на 2021 г" (Big Ideas 2021, наличен на PDF в сайта на управляващото дружество).

Големите идеи на настоящата година според АРК Инвест са 15:

 • Дълбоко учене (Deep Learning);
 • Преоткриването на дейта центъра (Re-Invention of the Data Center);
 • Виртуални светове (Virtual Worlds);
 • Дигитални портфейли (Digital Wallets);
 • Основите на биткойн (Bitcoin's Fundamentals);
 • Биткойн: Подготовка за институциите (Bitcoin: Preparing for Institutions);
 • Електромобили (Electric Vehicles);
 • Автоматизация (Automation);
 • Автономоно шофиране (Autonomous Ride-Hailing);
 • Дронове за доставки (Delivery Drones);
 • Земна орбита (Orbital Aerospace);
 • Триизмерно принтиране (3D printing);
 • Генно инженерство (Long Read Sequencing);
 • Множествени ракови изследвания (Multicancer screening);
 • Второ поколение клетъчна и генна терапия (Cell and Gene Therapy: Generation 2)Дълбкото учене е свързано с изкуствения интелект и развитието на софтуера, създаден не от хора, а от машини. Според прогнозата развитието на този сектор ще разгърне потенциала на много други от списъка, като автономното шофиране, ускореното създаване на лекарства и ваксини (също много актуална тема) и т.н. Технологията изисква безгранична процесорна мощ, което пък създава допълнително търсене за AI чипове. 

Архитектурата на дейта центровете е втората голяма тема. Новото нормално изпрати много повече процеси в облака, който също се нуждае от скоростно развитие и разширяване на възможностите така че да бъде удовлетворено търсенето на пазара. 

Обогатената реалност, виртуалната реалност и гейминг индустрията попадат в темата за виртуални светове. Игрите винаги са били желани от младите поколение, а съвремието предлага невероятни възможности за забавления, които само преди десетилиетие или две са били научна фантастика.

Дигиталните портфейли вече дори могат да не бъдат наричани нова технология. Все повече хора местят оборотните си средства от банките във виртуалните си джобове, а те от своя страна се конкурират за клиенти с широк набор от услуги, включително и инвестиционно посредничество.

Когато става дума за разрушителни иновации не може да не се спомен биткойн. Виртуалните монети имат цяла екосистема покрай тях, където могат да бъдат открити интересни възможности за инвестиции индиректно в този нашумял инструмент. От АРК смятат, че биткойн заслужава стратегическа алокация в институционалните портфейли. Няколко страници от доклада на Кати Ууд са посветени на спекула около потенциала на дигиталните пари.

Следващата голяма тема са електромобилите. АРК Инвест постигна голяма част от успеха си "на гърба" на Тесла, така че включването на сектора изглежда логично. Автономното шофиране също е включено, като то е до голяма степен свързано и с технологията на задвижване на бъдещите автомобили.

Автоматизацията е един по-консервативен и очакван сюжет. Индустриалното производство се стреми към постоянно повишение на продуктивността, а човешките възможности са лимитирани и вече на предел. 

Доставките с дронове са субсегмент на автоматизацията, но получават отделно място в доклада. Развитието на онлайн търговията вече е необратим факт, но доставките все още не са оптимални, което създава възможности за въвеждането на нови технологии и извличането на печалби от тях. 

Космосът и земната орбита стават все "по-задръстени". Битката между операторите на сателити може да остава на заден план, но тя е наистина ожесточена. Земята ни става става тясна, а някой трябва да прибере печалбата от експанзията извън пределите на нашата планета. 

3D принтирането също е част от потенциала на индустриалното производство. По-бързото и лесно създаване на детайли и продукти задължително е свързано и с оптимизирани разходи. Затова и АРК Инвест включват темата в своя списък за 2021 г. 

Генното инженерство, борбата с рака и клетъчната терапия са последните три теми, предложени от Кати Ууд. Продължителността на живота винаги е била във фокуса на внимание в развитите общества, а настоящата пандемия постави доста въпроси както на правителствата, така и на биг фарма. Отговорът на тези въпроси би донесъл добра възвръщаемост, смятат от инвестиционната компания.


Преди всичко обаче Кати Ууд напомня за рисковете при инвестирането във високи технолигии и компании, които имат за цел да променят света. На изображението по-долу можете да видите забележката, с която започва докладът на АРК Инвест.
източник: ark-invest.com
Share:

четвъртък, 26 ноември 2020 г.

Анализ на XPeng Inc. (XPEV)

Секторът на електромобилите (EV) е изключително горещ напоследък по отнешние на пазарните оценки и капитализацията на скоро формирани дружества без печалби. Бъдещето на транспорта е голяма инвестиционна тема, а опциите за участие са немалко. Започва се с американската Tesla Inc. (TSLA) на Илън Мъск, минава се през китайския производител Nio Limited (NIO), споменава се скандалната Nikola Corp (NKLA), която е фокусирана само в електрическите камиони, минава се през традиционните производители като Volkswagen AG и новите европейски компании като британската Arrival (непублична компания към днешна дата), която се е прицелила в нишата на електрическите автобуси, и се приключва с екзотичните китайски производители като XPeng (XPEV), за който ще стане дума в следващите редове.

Към датата на писане на тази публикация (26.11.2020 г.) цената на XPEV на Нюйоркската борса е $64.15 или пазарна капитализация от 46,17 млрд. долара. Всъщност инвеститорите имат възможност да оценяват компанията съвсем отскоро, след като тя излезе на борсата в края на август т.г.

Борсовият дебют определено е успешен, след като компанията набра желаните средства и в същото време осигури отлична доходност за инвеститорите заради много щедрата премия на първичното предлагане. Желаещите записаха почти 100 млн. акции на цена от $15 при толеранс до $11 - стойност, на която никой никога не е могъл да купи.

А сега по същество. XPeng е производител на електрически автомобили (EV), базиран в Гуанджоу, Китай. Компанията е основана през 2014 г. от бившия висш мениджър на Алибаба Хи Ксиаопенг (оттам и името XPeng), а пък Джак Ма и собственикът на Xiaomi Лей Джун са сред хората, които насърчават развитието на компанията чрез дялово участие.Фундамент
В последните дни цената на акцията видя огромни ръстове, като се счита, че са плод на пазарната еуфория около представянето на лидар сензор (LIDAR sensor), даващ преимущество пред останалите автономни коли. Заявката на компанията е, той ще бъде вграден в моделите, произведени 2021 г. заедно с много други софтуерни и хардуерни подобрения. Въпреки че няма данни за надеждността на технологията и цената на имплементация, пазарът реагира силно оптимистично, имайки предвид, че автономното задвижване е също голяма инвестиционна тема.

През октомври XPeng отчете силен ръст на продадената продукция - 3040 автомобила, което е ръст от 230% спрямо година по-рано. Колите на този производител засега таргетират предимно вътрешния пазар в Китай, който обаче е достатъчно голям, за да поеме необходимите ръстове. Освен това местните концерни произвеждат над 50% от продаваните електромобили в цял свят ("Why Did XPeng Stock Soar 34% On Monday?", Forbes, 25.11.2020).

Основните продажби са на модел P7, а за догодина е планирано пускането на още един седан.


Финансови данни и сравнение
Имайки предвид огромните разходи по развойната дейност, китайските компании все още са на загуба, макар че ножицата между приходи и разходи започва видимо да се затваря. На графиките по-долу е налице сравнение между трите най-големи азиатски производителя Nio, Li Auto и XPeng на базата на приходи, нетен маржин и продажби на автомобили. От тях става ясно, че компаниите са движат напред общо взете с едно и също темпо.


Фиг. 1. Приходи по години на трите производителя в млрд. долара
Фиг.2. Нетна отрицателна норма на печалба. Все още нито една голяма китайска компания в сектора не е излязла на печалба.
Фиг. 3. Продажби на автомобили по годин в хил. броя.
Източник на графиките: trefis.com.Липсата на печалба прави така, че XPeng не може да бъде сравняван на базата на коефициента Цена/Печалба (P/E), който на този етап е несъществуващ. Това обаче е валидно и за останалите производители. Аналогично е положението и с баланса, където извадката е за твърде малък период от време, за да може да се направи устойчива оценка на бизнес модела.

Бизнес модел
Като споменахме бизнес модел, XPeng залага на високите технологии и не е изненада, че компанията вече е под ударите на Apple и Tesla за евентуална кражба на интелектуална собственост. Въпреки че засега продукцията на компанията се реализира предимно на вътрешния пазар, централата в Гуанджоу очевидно има намерението да произвежда електромобили, които да бъдат конкурентни на другите големи имена.

И амбициите не свършват с това. Компанията мечтае още по-смело, като анонсира намерението си да разработва и летящ електромобил ("XPeng Unveils Flying Electric Vehicle Prototype At Beijing Motor Show", Insideevs.com, 26.09.2020 г.).
фиг. 4. Прототип на летящ електромобил


Най-интересното в бизнес модела обаче е опцията за лизинг на батерията (9 -11 хил. долара), която е най-скъпата част на електроавтомобилите. XPeng предлага 7-годишни програми, които позволяват плащането за батерията да се разсрочи на месечни вноски от по $115 - $150, което осигурява ценово предимство на крайния продукт спрямо конкурентите.

Освен това компанията започна изграждането на втора собствена фабирка в Гуанджоу. Настоящият плант е с капацитет 100,000 автомобила годишно. Както се видя от статистиката по-горе, XPeng определено има излишни производствени мощности към момента, но явно в плановете на ръководството влиза продажбите в обозримото бъдеще да надвишат този капацитет.


фиг. 5. Фабриката на XPeng в Гуанджоу, Китай.


Технически анализ
Цените на акциите на производителите на електромобили са отвъд всякаква прогнозируемост. Чуват се коментари, че тез ценни книжа се държат много сходно с виртуалните монети (биткойн, етериум и т.н.) и движението на графиките се обуславя само от спекулативния интерес. Това съждение не е напълно лишено от логика, като се има предвид космическата капитализация на компании като XPeng.

В кратката си борсова история XPEV вече записа неколкократен ръст на цената на акцията си. В последните дни личат и по-големи обеми, като е трудно да се определи какъв дял от тях се дължи на индивидуални спекуланти, търгуващи през платформи като Робинхуд, М1 и Револют, и какъв дял се полага на институционалните участници.

фиг. 6 Движение на цената на XPEV на NYSE. Източник: marketscreener.com.

По-задълбочен анализ не е необходим за инвеститори, които имат дългосрочен интерес към компанията. Освен това и данни отново са оскъдни. Например към днешна дата не може да се построи графика с 200-дневни плъзгаща се средна, следоватлно до голяма степен техническият анализ на тзои етап е безпредметен.


Слухове
Пазарът на електромобили се разразства с такова темпо, че доставчиците на батерии не могат по никакъв начин да отговорят на търсенето от страна на производителите на автомобили. Индустрията винаги е разчитала на аутсорс за голяма част от компонентите, а когато търсеният компонент е толкова ключов, борбата става наиситина ожесточена. В този контекст капиталовият пазар очаква (като това е само спекулация и слух), че производители като XPeng и Li Auto, ще трябва да се насочат към изграждането на собствени производствени мощности, след като фабриките за автобатерии работят предимно за Nio и Tesla. Това ще означава необходимост от свеж капитал, който може да бъде набран чрез вторично предлагане или конвертируеми облигации. И при двата сценария ефектът за настоящите акционери ще бъде "разводняване" на тяхната собственост (dilution). Това, разбира се, е минус, но евентуалното собствено производство на батерии би бил голям плюс.


Продуктова гама
Засега XPeng произвежда два модела - G3 SUV и P7 Sedan. Изглежда, че изделията са добре приети на китайския пазар, като по-конвертируем е седанът. Таргет групата са технически грамотните, позамогнали се граждани на големите мегаполиси. Пробегът на G3 е 520 км с едно зареждане на батерията, а на P7 - 706 км. Подробни технически спецификации могат да се открият на официалния сайт на XPeng.
фиг. 7. XPeng G3
фиг. 8 XPeng P7


Инвестиционна стратегия и рискове
Инвестицията в EV производител е изключително рискова и на този етап не носи парични потоци под формата на дивиденти. Възвръщаемостта е изцяло зависима от пазарната оценка, която е пък е склонна на големи флуктуации. Книжата на XPeng имат спекулативен заряд, но е възможно да са подходящи и за дългосрочна инвестиция, ако се окаже, че бизнесмоделът и мениджмънтът са успешни, както и че технологията на електромоболите ще измести достатъчно скоро традиционните превозни средства на фосилни горива.

Настоящият текст не следва да се разглежда като съвет за взимане на инвестиционно решение. Цялата информация е събрана от публични източници, достъпни в Интернет.
Share:

вторник, 3 ноември 2020 г.

Общи събрания на Сиско (CISCO) и Майкрософт (MSFT)

Както е известно, всеки акционер е собственик на определн дял от съответната компания и като такъв има правото на глас в управлението ѝ.

Две корпорации от моето портфолио (резултатите към края на октомври) очакват своите годишни общи събрания в идните дни, но глобализацията позволява в XXI век правото на глас да бъде упражнено и чрез кореспонденция - по електронен път или по пощата.

Общо събрание на Сиско (CISCO)
Най-важната точка от предстоящото на 10.12.2020 общо събрание е реинкорпорирането на фирмата от Калифорния в Делауеър. Бордът на директорите на технологичния гигант смята, че търговското законодателство в щата Делауеър би благоприятствало развитието на компанията и създаването на стойност за акционерите. Според борда DGCL (Delaware General Corporation Law) е най-гъвкавият кодекс в цяла Америка, с чиято правна рамка биха могли да се ускорят чувствителни на времето сделки. Казано на прост език, Сиско би могъл да придобива компании по-бързо и лесно в Делауеър, отколкото в Калифорния.

Важно е да се отбележи, че централа в Сан Хосе и изобщо локациите на корпорацията остават без промяна. Юридически преместването ще се случи чрез сливане с вече регистрираната фирма Сиско Системс Делауеър, но тикър символът на NASDAQ остава същия, а всички акционери получават същия брой акции от другото дружество.

Освен това в новия си домашен щат компанията ще има достъп да по-качествени специализирани съдилища. Всички потенциални плюсове и минуси са надлежно описани в прокси стейтмънта (CISCO proxy statement 2020, PDF) от стр. 25 до стр. 28.

Гласът на моите акции отива "За" приемането на тази точка, която се явява втора в дневния ред.

Друг интересен топик е точка 6 - избиране на независим председател на борда на директорите. Предложението е внесено от Кенет Стейнър, който на практика е професионален активист. Негови предложения са разглеждани и приемани в компании като Ексон Мобил, АТ&T, Пепси Ко., IBM, Дженерал Илектрик и други (повече за него: Kenneth Steiner Continues Father’s Work, corpgov.net, 04.05.2020).

На стр. 79-80 от прокси стейтмънта бордът на директорите обяснява защо призовава акционерите да гласуват "Против" това предложение.

Моят глас отива "За", тъй като в последните 5 години технологичната компания е успяла да донесе само 20-ина процента капиталов ръст, както и по около 4% дивидентна доходност на година. Това е един от най-високите дивиденти в тех сектора, но пък компанията се търгува при P/E под 14, което е свидетелство за недоверието на пазара.

По останалите точки от дневния ред гласувах както следва:

1. Преизбиране на борда на директорите - "Въздържал се" (за всички)
3. План за възнаграждение с акции 2005 - "Въздържал се"
4. Възнаграждение на директорите - "Въздържал се"
5. Приемане на одитор (PWC) - "За"

Точки 2 и 6 са описани по-нагоре.

Общо събрание на Майкрософт (MSFT)
Дневният ред на предстоящото на 02.12.2020 г. годишно общо събрание на акционерите на Майкрософт предвижда четири точки в дневния си ред. Прокси стейтмънта (логично) е на Word файл (MSFT proxy statement 2020, проследете горния линк от препращащата страница).

Точка 4 от дневния ред представлява предложение за включване на служители в борда на директорите. Предложението идва от NorthStar Asset Management, дружество, което репрезентира около 75,000 акции в Майкрософт (15 млн. долара), притежавани от неговите клиенти. Институцията не е извън топ 10 в акционерната структура на технологичния гигант.

Моят глас е "Против" тази точка, като се има предвид, че развитието на Майкрософт в последните години не подсказва необходимостта от реформи в мениджърското тяло, а напротив - бордът води компанията към просперитет и създава стойност за акционерите.

В този смисъл по отношение точка 1 - преизбиране на борда на директорите, моят глас отива "За". Надявам се Сатя Надела да остане максимално дълго на поста изпълнителен директор, както предполагам желае и пазарът.

По останалите точки от дневния ред гласувах както следва:

2. Възнаграждение на изпълнителните директори - "За"
3. Приемане на одитор (Deloitte & Touche) - "За".Забележка: Настоящата публикация не е препоръка за взимането на инвестиционни решения.

Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Плюсове и минуси от въвеждането на еврото в България

Не е изключено вече да сте срешали този текст в моята Фейсбук странца за политически дебати или през линка от Туитър. Писан е на 29 октомвр...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *