Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 30 септември 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Септември 2022)

Септември завършва с още един погром на щатския капиталов пазар. Само за ден, на 29 септември, Apple изтри 120 млрд. долара от капитализацията си, а това е една от технологичните акции в моя портфейл. Цените на останалите книжа също претърпяха значителни корекции надолу както за чуждестранните компании, така и за българските. Може да се каже, че беше лош месец за инвеститорите в акции. Насрещният вятър идва от централните банки, които взимат все по-агресивни мерки за овладяване на инфлацията и охлаждане на икономиките. 

Подобни пазарни ситуации и задаващата се рецесия създават добри възможности за дългосрочно придобиване на подценени активи. Сентиментът в момента е крайно негативен и продавачите изглежда отиват твърде далеч в отчаянието си. Повечето "измерители на страха" са на изключително високи нива. 

Понеже моята стратегия е дългосрочна и за щастие спестяванията и инвестициите ми не ми трябват за текущи нужди, този спад не ме притеснява. В по-ранните месеци на годината трупах по-висока кеш позиция, която в момента започвам бавно да връщам на пазара. 

С изключение на P2P инвестицията в Минтос, останалите стълбове записаха спадове през септември. Само за този месец портфейлът на БФБ записа отрицателна доходност от 1.49% до +10.30% тотална възвръщаемост. Американският портфейл претърпя много по-значителен спад (-9.65%) до тотална възвръщаемост от +22.02%. 

Входящите потоци от дивиденти и лихви за септември представляваха 17.08% от цялостния входящ паричен поток към всички фондове. 

В следващите редове описвам развитието по фондове. 

* * * P2P * * *
Приносът на лихвите от P2P кредити, плюс кеш-бек бонус от един от оригинаторите донесоха за септември 1.74% от всички входящи парични потоци към цялостното портфолио. Към момента системата работи стабилно и не изисква внимание и кой знае какво ръчно управление. 
* * * Български акции * * *
Четири покупки се случиха през септември на БФБ. На 12 септември бяха изпълнени две поръчки - купува Фонд за Недвижими Имоти България (BREF) при цена от 2.30 лв. и купува Българска Фондова Борса (BSO) при цена от 9.55 лв.  И при двете позиции можех да постигна още по-добра цена за покупка, но нямаше как да гадая, че войната в Украйна ще тръгне към ескалация и че България няма да успее да излезе от политическата криза.

Спадовете на щатските борси бяха сигнал, да върна част от средствата от продажбата на Exxon Mobil (XONA) в Microsoft (MSF). Покупката на няколко акции се състоя на  16 септември при цена от 244 евро за брой. 

В края на месеца беше ударена и поръчка за покупка на акции от Монбат (MONB) на цена от 5.10 лв. 

Дивидент получих от ФНИБ. Кеш позицията на БФБ към края на септември е 8.1%. Резултатът за месеца вече бе споменат по-горе. 


* * * Американски акции * * *
На 1 септември направих покупка на няколко акции на Dow Inc. (Dow) при цена от $49.51/дял и XPeng (XPEV) при цена от $17.39.

Втората компания е единствената недивидентна, за която правя изключение в портфейла ми, по подобие на 2020 и 2021 г. Това е рискова и спекулативна позиция в размер на 1.37% от целия портфейл в чуждия брокер. Смятам, че рискът тук е калкулиран, а потенциалната възръщаемост - много голяма. 

На 16 септември допълних и няколко акции на Пфайзер (PFE) при цена от $45.75. Всички покупки в последствие влязоха на червена територия, но това не ме смущава, напротив. Очаквам дори още по-дълбок мечи пазар в следващите месеци. 

Септември беше щедър на дивиденти от чужди компании с плащания от JNJ, PFE, XOM, MSFT, DOW и NEE. Към края на периода кеш позицията е 9.88%, което ѝ отрежда четвърта позция по размер. Целият този кеш беше акумулиран, за да може точно в тези моменти на спад той да бъде използван за покупки. 

Така през септември покупките ми надвишиха почти двойно личния ми депозит. Средната бъдеща доходност от дивиденти на цялото портфолио е 3.02% като този процент е изкуствено занижен заради това, че в тотала са включени кешът и недивидентната компания XPEV. 

Поскъпването на долара продължава да оказва положителен ефект върху нетния резултат в лева. 

В началото на септември VICI повиши годишния си дивидент с 8.33%, а същото стори и MSFT в края - повишение с 9.68%


Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Август 2022)
Инвестиционно портфолио (Юли 2022)
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)

Share:

сряда, 21 септември 2022 г.

Моментна картина на спестяванията в България

Преди да говорим за финансова независимост, трябва да поговорим за финансова стабилност. Втората е фундамент, върху който се градят богатството и просперитета. За постигането ѝ е необходимо неравенството между приходи и разходи да бъде в полза на приходите.

Нормата на спестяване представлява процентната разлика между приходите и разходите. Излишъкът, ако има такъв, или се инвестира, или се съхранява в банка. Затова и динамиката на спестяванията може да даде известна индикация за това как се справят българите с личните си бюджети. 

Статистиката на БНБ за кредитите и депозитите се публикува на тримесечна база и последните предоставени данни касаят второто тримесечие на 2022, което обхваща месеците април, май и юни. 

Тенденциите показват, че домакинствата с по-скромни депозити теглят парите си през второто тримесечие. На езика на финансовата независимост това означва, че тези домакинства прибягват до парите за "черни дни". Като се има предвид наситения пазар на труда в България, обоснованото предположение е, че депозитите отиват за покриване на текущи разходи, които са нараснали заради високата инфлация през тази година. 
фиг. 1. Аналитична извадка от данните на БНБ за депозитите с фокус върху домакинсктвата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД). 


"В сектора на домакинствата се запази тенденцията към забавяне на растежа на депозитите. Силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите и все още прилаганите от банките такси за поддържане на парични наличности над определен размер вероятно продължават да стимулират домакинствата да заместват депозитите с алтернативни възможности за инвестиране или съхранение на стойност на своите спестявания", пише БНБ в своя икономиески преглед 2/2022.фиг. 2. Норма на спестяване (лява скала), източник: БНБ, НСИ. 


Към момента според статистиката на централната банка нормата на спестяване на българските домакинства е около 11%. Най-високата норма е регистрирана около ковид локдауните, когато този процент е бил в порядъка на 1/5 от разполагаемия доход.  Това беше силен период за хората, които спестяват и инвестират целенасочено. 

Много е интересен въпросът дали е възможно тези, които теглят депозитите си, вместо да го правят, да намалят потреблението си. Наличните данни не биха били достатъчни за анализ на този въпрос, но на този етап потребителското търсене в България (а и по света) не изглежда да търпи съществени изменения спрямо експлозията веднага след вдигането на локдауните. За това свидетелства и продължаващият ръст на инфлацията, подклаждана не само от лимитираното предлагане, но и от чудовищното търсене. 

В заключение можем да обобщим, че у нас и нормата на спестяване, и самите спестявания в номинално изражение спадат най-вече заради инфлацията. Това означава, че известна част от населението не може да побере или коригира потреблението си в рамките на разполагаемите месечни доходи. Причините за това явление е въпрос на лична оценка, тъй като еднозначен отговор няма. Или голяма част от гражданите са финансово неграмотни и не се справят с личното си бюджетиране, или доходите в страната са твърде ниски. А може би двата фактора влияят върху средата едновременно. 

Share:

сряда, 31 август 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Август 2022)

Както за повечето в България, август е месец на почивка и отпуски и за мен. Затова и този месец успях да създам само още един пост освен месечния обзор на портфейла.

В такива моменти изпитвам допълнително удовлетворение от начина, по който съм структурирал спестяванията си, защото те не изискват денонощното следене на икономически новини и пазарни движения. 

Освен това август е и месец на солидни постъпления от дивиденти, изплащани от българските компании. Този месец пасивните парични потоци към фондове възлязоха на общо 58.14% от всички парични потоци, като остатъкът е моят депозит. В дългосрочен план идеята е пасивните доходи винаги да надвишават моите месечни вложения, но пътят дотам е дълъг. 


* * * P2P * * *
Започвам с най-скучния фонд. С настъпването на август започва четвъртата година на инвестиции в Минтос. Неговят дял в цялостното представяне на портфейла отговаря и на относителния му дял спрямо другите инвестиции. Парите, които държа в тази платформа са малко, и не работят кой знае колко добре за мен. 

Лептата на P2P вложението към месечните входящи парични потоци към всички фондове е 0.56%. Процентът е потиснат и от много дивиденти, които бяха отчетени през август. 


* * * Американски акции * * *
Щатските пазари, както си се полага, са вторачени в новините от Фед и статистическите служби. Въпреки повишаването на лихвите в последно време, глобалната, а и в частност американската икономика продължава да е в състояние, което да стимулира инфлацията. Потребителското търсене остава твърде високо, а заетостта на мърда от истроическите върхове. Всичко това кара пазарите да бъдат убедени, че Фед ще продължи да натиска спирачката с лихвите и аз съм длъжен да се съобразя с този сентимент, още повече, че и аз съм съгласен с тази краткосрочна прогноза. 

Поради тази причина, както и поради още две други, на 18 август продадох целия си пакет от акции в Cisco Systems (CSCO) при цена от $49.85 за дял. Тази инвестиция е една от най-старите ми. Купих първи книжа от компанията през декември 2019 г. като хибрид между технологичен риск и стабилна дивидентна компания. С времето разбрах, че рискът да имам акции в тази компания е по-голям от възвръщаемостта. От друга страна имах "късмета", че дружеството беше едно от печелившите в ковид кризата. Един от сравнително по-новите им продукти (Cisco Webex) обаче не можа да се пребори за пазарен дял, какъвто ми се искаше. В същото време нуждата от хардуер за офисите намаля рязко покрай новото нормално. 

Продажбата на Cisco беше в удобен момент, но покупката на същата дата на акции на Apple (APPL) за $173.71 не беше оптимално действие. Очевидно съм можел да постигна и по-добра цена за придобиване, но имайки предвид, че нямам намерение скоро да се разделям с тази позиция, плюс или минус няколко долара представляват просто шум в системата, за който не си струва да се ядосвам. 

Третата покупка, но не в хорнологичен ред, беше на Johnson & Johnson (JNJ) на 9 август при цена от $170.44 за дял. Причината за тази сделка беше нуждата от ребалансиране на портфейла и връщане към предварително заложените пропорции. 

През август дивиденти изплатиха Apple (APPL), AT & T (T) и JP Morgan (JPM). Техният дял към всички входящи парични потоци за месеца е 2.11%. 

С продължаващото поскъпване на долара се увеличава и счетоводната стойност в лева на моите инвестиции в щатска валута. Така дори разпродажбите биват донякъде "обирани" от тези положителни валутни разлики. 31.61% е тоталният положителрн резултат в лева на инвестициите ми в американски акции, като с това постижение смятам, че успявам да защитя спестяванията си от инфлацията с малка нетна доходност при солидно менажиран риск. 
* * * Български акции * * *
Въпреки че нямам търговски сделки през август, следя внимателно динамиката на БФБ. България навлиза в предизборна кампания, а част от инвестициите ми в наши компании са силно зависими от политическата атмосфера. Такава е например инвестицията в Неохим, чийто успех зависи от надежността и цената на доставките на основната суровина (природен газ).

Торовият завод стана част от кампанията, след като бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов спекулира с плановия ремонт и пред медиите обяви, че дружеството уволнява служители заради газовата война на Русия, в която България е директно потърпевша страна. Капитализацията на Неохим беше ударена от предизвикания от Борисов скандал, но не е реалистично да се мисли, че КФН ще се намеси в този случай и ще наложи санкции за пазарни манипулации. 

Доста дивиденти бяха кредитирани по търговската ми сметка на БФБ през август. Най-голям е делът именно на Неохим. Получих дивиденти със задна дата и от JP Morgan (тикър CMC на BSE Intl), Microsoft (MSF) и Exxon Mobil (XONA). От българските дружества печалбата си споделиха с мен още Българска Фондова Борса и Монбат. Всички тези дивиденти донесоха внушителните 55.47% от всички входящи парични потоци по портфейлите. 

Тоталната възвръщаемост на инвестициите на БФБ е 11.79%, като този показател вече е около линията на инфлационния индекс и за нетна положителна възръщаемост не би било обективно да се говори. Заключителни бележки
Измина още един месец, в който инвестиционна дисциплина не беше нарушавана и който показа, че може би съм на прав път в менажирането на собственото портфолио. Има много пазарни сили, които оказват влияние на резултатите, но те са извън възможниостите ми за намеса. Това, което мога аз да направя за постигането на по-висока степен на финансова независимост е да продължавам да градя машината, която да ми носи още по-голяма пасивна доходност от инвестициите ми за в бъдеще. Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Юли 2022)
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)
Инвестиционно портфолио (Май 2022)
Share:

понеделник, 29 август 2022 г.

FIRE 2.0 - работа за забавление

Концепцията за FIRE - Financial Independence Retire Early, предвижда стремеж към финансова независимост, която да позволи човек да се откаже от трудовия си договор напълно. За целта се изработва стратегия, в която основната точка е екстремна пестеливост до натрупване на активи, които да носят паричен поток, достатъчен за преживяване. 

Последователите на FIRE движението обаче живеят в трудни времена в последните три години и по нищо не личи, че предстои стабилизация. Повишаващата се инфлация изяжда сравнително бързо спестяванията и за постигането на определено ниво на финансова независимост сметките вече са други и се променят на ежедневна база. Така по естествен път концепцията еволюира до FIRE 2.0 (Financial Independence Recreational Employment). 

FIRE 2.0 представлява нов прочит на финансовата независимост като основната идея човек да не бъде принуден да разменя време и умения за пари, за да оцелее, остава. Работата от "9 до 6" и 20-те дни полагаем отпуск, от които се ползват не повече от 10-15 годишно, не е точно мечтата на всеки. Или пък принудителен труд в неблагоприятни условия като в необичайни часове или на открито. Затова устремилите се към финансова независимост по света преосмислят какво е реалистично и какво не и все по-често възприемат идеята, че забавната ангажираност (нека така да адаптираме превода на recreational employment) също е удовлетворяваща цел. 

Под забавна ангажираност може да се разбира отдаденост на хоби, което да носи и някакви доходи или пък преквалификация в сфера, която позволява гъвкавост и заетост според житейската концепция на човека, който е натрупал известно състояние и може да си го позволи. 

Впрочем и при традиционния FIRE мързелът не е препоръчителен, най-малкото защото деморализира. 

Вижте още:
5 мита за ранното пенсиониране, 14 април 2021 г. 
FIRE по време на криза, 06 април 2020 г.
Десетте нива на финансовата независимост, 02 декември 2019 г. 
Новата концепция за FIRE 2.0 има едно ключово практическо преимущество. Всъщност независимо дали човек се пенсионира по собствено желание по-рано или когато навърши съответните години, ако планира да тегли от собствените си спестявания, които вероятно са инвестирани, има опасност да хване цикличен мечи пазар и да разруши бързо и лесно трупаното с години. В случая говорим за хората, които избират доброволното ранно пенсиониране (все пак краят на абревиатурата е Retire Early). Ако те се заемат с нещо, което може да закрепи доходите им до възстановяването на пазарите, това ще минимизира риска от капитализиране на инвестиции на загуба. 

Въпреки известната еволюция на концепцията, дължаща се на напрегнатата икономическа обстановка по света, основните ѝ постулати остават - минимизирани разходи, висока норма на спестяване и правилни инвестиции.
Share:

неделя, 31 юли 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Юли 2022)

Месец юли не беше лош за каиталовите пазари. Щатските акции поскъпнаха в този период, a индексите на БФБ отбелязаха леко отстъпление, което обаче се дължи най-вече на особеностите на пазара, за които ще спомена по-надолу. 

Централна тема за юли беше поведението на Федералния Резерв на САЩ и темпът, с който централната банка повишава основните лихви в борбата си с инфлацията. Всъщност непрофесионалните индивидуални инвеститори правят еднасериозна грешка в разбирането си за функцията на Резерва. Почти всеки, който има някаква експозиция към щатския капиталов пазар, има мнение какво трябва да се направи, така че инвестицията му да не се обезцени. Почти всички говорят и за грешки, без всъщност да взимат предвид какви задачи има централната банка на САЩ. 

Мандатът на Фед е за две задачи - да поддържа безработицата (в САЩ) ниска и да осигури ценова стабилност. Първата задача е преизпълнена. Безработицата е на исторически най-ниски нива. Ценовата стабилност в момента не е налична и затова Фед със свое собствено темпо ограничава политиките на насърчаване. Федералният резерв обаче няма формален ангажимент към инвеститорите. Той е символичен и политически, но не и институционализиран. Затова и критиките към Фед, когато идват от хора с обезценено портфолио, не тежат. 

При мен резултатите за юли са следните:
- паричен поток от инвестициите за м. юли (дивиденти и лихви) - 15.29%, остатъкът е месечен депозит;  
- тотална възвръщаемост на щатските акции в левово изражение - 33.75%. Движение за юли в лева: +7.42%. В доларово изражение ръстът за юли е от 4.01% до 19.92% тотална възвращаемост. 
- тотална възвръщаемост на портфейла на БФБ - 8.23%. Движение за месеца:  -3.56%.

* * * P2P * * *
След като миналия месец изтеглих малка сума от Минтос, през този не съм извършвал съществени операции, освен че започнах преминаването от единични кредити към новите полици (Новите полици в Минтос, 4 юли 2022 г.).

Проблемите с разплащанията на Кредитстар (Финландия) остават. Няма нови отписани лоши кредити за периода. Делът на паричния поток от лихви през юли е 1.38%. * * * БФБ * * * 
През юли по инвестиционната сметка постъпиха дивиденти от Exxon Mobil и Microsoft. 10.97% от цялостния положителен паричен поток се дължат на тези плащания. 

Спадът в капиталовата оценка на повечето акции се дължи на предстоящите през август плащания на дивиденти. За разлика от разивитите пазари, на БФБ отнема повече време капитализацията да се нормализира след екс-дивидентната дата. Най-значимата разлика идва от Неохим, където цената на акцията се котира с (поне) 5 лева по-ниско, колкото е гласуванията на ОСА дивидент.

Една сделка беше осъществена през периода и това е продажба на акции на Exxon Mobil при цена от 87 евро за брой. Продължавам внимателното и бавно реализиране на окончателна доходност по тази позиция. * * * Американски акции * * * 
През юли в търговската сметка, предназначена само за чужди книжа, бяха капитализирани дивиденти от Union Pacific, VICI Properties и CISCO Systems. Входящият паричен поток от тези дивиденти състави 3.09% от цялостните постъпления във всички фондове. 

Пазарът отвъд Океана започва възстановяване, но остава изнервен от глобалната несигурност и продължаващата инфлация. 

Една нова компания е вече част от портфолиото ми и това е Dow Inc., анализ на която публикувах в средата на месеца (Анализ на Dow Inc., 12 юли 2022 г.). Влязох в позицията на  13 юли при цена от $49.59. В края на месеца вече има регистрирана капиталова доходност от 7.30% ($53.21 цена затваря на 31 юли). Тази сделка е определено една от най-добрите ми напоследък, колкото и времевата извадка да е малка. 

На 11 юли добавих акции на JP Morgan при цена от $114.08, а на 18-и - такива на Union Pacific за по $212.54. 

Доброто представяне на този фонд в левово изражение се дължи и на продължаващото поскъпване на долaра, носещо допълнителна доходност.


Заключителни бележки
Дефанзивната инвестиционна стратегия дава прилични резултати към момента. Сега оценявам колко важно е от психологическа гледна точка волатилността в дадено портфолио да е по-ниска, така че турболенциите да могат да бъдат преодоляни без съществени емоционални ефекти. Задава се богат на дивиденти август, защото повечето български компании ще се разплатят с инвеститорите точно тогава.  Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)
Инвестиционно портфолио (Май 2022)
Инвестиционно портфолио (Април 2022)
Share:

вторник, 12 юли 2022 г.

Анализ на Dow Inc. (DOW)

DOW Inc (DOW) е компания с фокус върху химическите суровини и науката за материалите. Дружеството попада в списъците на инвеститорите, които търсят висока дивидентна доходност от стабилни бизнеси.

Кратка визитка
В сегашната си форма DOW се търгува на капиталовите пазари от 1 април 2019 г. Тя е плод на спин-оффa на DowDuPont, преди който обединената компания беше най-големият търговец с химикали в света. 

За 2021 г. бизнесът има продажби за 55 млрд. долара, над 35 хиляди служителя и над 100 производствени мощности и обекти в 31 страни. Основните продукти са лепила и уплътнители, полиетилен и полиуретан, силикон и силикон-водородни смеси (силани), еластомери и пластомери и други. Пазарите са широкообхватни и включват от строителството и индустриалното производство (лека и тежка промишленост) до козметика и канцеларски материали. 

Компанията са нарежда на 183-о място в индекса на щатските сини чипове S&P500 по отношение на теглото си в измерителя. Тя е и част от 30-те компонената на индекса DOW Jones Industrial Average (DJIA).

DOW Inc. е със седалище в Мидланд, Мичиган, където е базирана и основната дъщерна компания The Dow Chemical Company (TDCC). 


Финансови показатели
Към момента Debt/Equity коефициентът е 0.77, което е средна стойност за индекса DJIA. За да има контекст това число, MMM е с коефициент Debt/Eq от 1.12, а Procter & Gamble е с 0.75. Компанията не изглежда свръх задлъжняла при никакви обстоятелства и ливъриджът е в разумни стойности. 

ROA (Return of Assets, Възръщаемост на активите) е 11.00%. Това е важен показател при индустриалните предприятия, които разполагат с много машини, оборудване и производствени обекти. По него DOW може да бъде оценен високо в сравнение с конкурентите в химическия отрасъл. Общо 5 са компаниите в S&P500 в този сектор, като само Celanese Corporation (CE) има по-добър показател тук със 17.5% ROA, но пък тя е с три пъти по-малка капитализация, т.е. е по-малък бизнес. 

Profit margin е 11.70%, което е относително ниско. Отново за да бъде в контекст това число, в DJIA компанията се нарежда на 20 място от 30 по този показател, а в S&P500 е на 262-о място (или точно по средата). Може ли този показател да бъде оптимизиран съществено? По-скоро не, защото бизнесът е зрял, не е във фаза на растеж и възможността печалбата да се увеличи е ограничена до увеличението на продажбите. 

P/FCF (Price/Free Cash Flow или Цена/Свободни парични потоци) е 4.60. Компанията генерира пари, а тзи коефициент е сред по-добрите на пазара. През първото тримесечие на 2022 г. Dow отчете ръст на свободните парични потоци до 6.5 млрд. долара от 4.67 млрд. долара отчетени за тримесечието, завършващо декември 2021 г. Разбира се, минали резултати не са гаранция за бъдещи такива. 

Дивидентът, който DOW изплаща към момента, е $2.80. Payout ratio е 30.30%, т.е. плащанията са добре покрити. Дивидентната доходност ще бъде засегната в следващата секция, защото тя е функция на пазарната цена. 


Източник: finviz.com


Фундаментален анализ и пазарни показатели
Коефициентът Price/Sales (цена/продажби) e 0.65, което е относително ниско ниво включително и срещу сходни компании (МММ - 2.10, PG - 4.43). Това означава, че към моментната цена на акция от $50.95 се падат около $78.38 продажби. При споменатите вече маржове от 11%, това прави очакване за $8.62 печалба на акция, макар че ТТM EPS е 9.18. С други думи компонентът "цена на акция" вече включва намаляване на печалбата в бъдещи отчетни периоди. 

Едно свиване на икономиките и влизане в рецесия със сигурност ще се отрази и на резултатите на DOW, чиито продажби са зависими от индустриалното производство и потреблението на крайни продукти. 

Според MorningStar компанията е справедливо оценена (три звезди от пет). Zachs rank също е 3 (hold). Това я прави скрита за очите на ритейла, който е бомбардиран от медийно съдържание за други "модни" акции. В зависимост от индивидуалните инвеститорски предпочитания, "засенчените" компании могат да имат предимство в дългосрочен план, когато евентуално отново влязат в заглавията на вестниците и в кастовете в YouTube. 

Дивидентната доходност е 5.49% и както вече се спомена, е добре покрита в баланса. Поради факта, че дружеството е плод на spin-off през 2019 г., няма дълга дивидентна история и все още дивидентът не е бил повишаван от въпросната година насам. В съшото време бизнесът връща кеш към инвеститорите под формата и на обратни изкупувания. През април 2022 г. бордът анонсира програма за обратно изкупуване на стойност 3 млрд. долара. 

Показателят P/E (Price/Earnings, Цена/Печалба) e 5.56 към текущия момент и около 7 за бъдещи периоди. Дори и с коригираните очаквания за следващите отчети, компанията остава наполовина "по-евтина" от средното за S&P 500, което е около 16 (с уговорката, че коефициентът не съпоставим в различните индустрии, но все пак показва как инвеститорите оценяват широкия пазар). 

P/B (Price/Book, Цена/Счетоводна стойност) е 1.98 и отново това е индикатор за подцененост спрямо подобни компании (МММ - 4.94, PG - 7.86).


Сравнение между DOW Inc. от една страна, и LyondellBasell Industries NV (LYB), L'Air Liquide Ord ADR (AIQUY) и Asahi Kasei ADR (AHKSY), от друга. Съпоставката  между химическите гиганти е изготвена от Zachs
 

Моментум, препоръки и техническа картина
Още една причина Dow Inc. да остава встрани от публичното внимание, е песимистичното отношение на анализторите. През юни има две понижения на очакванията от Credit Suisse (Neutral -> Underperform, PT $49) и City Group (Buy -> Neutral, PT $60). 

Средната ценова цел, агрегирана в YahooFinance, е $68.05. Спрямо сегашните цени това е възможност за ръст от 33%, ако разбира се въпросната ценова цел бъде достигната. Рейтингът на препоръка в YF е 2.8, което е по-близо до "задръж", отколкото до "купи". Както е видно обаче прогнозите могат да се разминават драстични помежду си. 

В момента оценката е на 29% под 52-седмичния връх ($71.86).

Short float e 2.09%, което не индикира за възможен short squeeze при благоприятно развитие за Dow Inc. в краткосрочен план.

На графиката по-долу се вижда динамиката в цената на акцията през последната една година. В скрийншота са включени както сходни ценови цели с тези на анализаторите на YF, така и индикатор за моментум, който сочи "продай". 
Графика на Dow за една година, MA50 и МА200, източник: TradingView


За дългосрочните инвеститори срещуположният подход (contrarian) изглежда разумен. Когато трейдърите и високочестотната търговия индикират за продажби, това е възможност за ритейла да влезе в позиция на по-приемливи цени с по-голям margin of safety. 


Заключителни думи
Настоящият анализ не е препоръка за взимане на инвестиционни решения. Информацията, с която разполагам е публично достъпна, но ограничена. Към момента на написването на тази публикация нямам ценни книжа на Dow Inc., но компанията пасва на стратегията ми и тя ще стане част от инвестиционното ми портфолио. Ежемесечна информация за него можете да намерите в секцията "Портфейл". 

Ако компанията представлява интерес и за Вас, моля, преди да търгувате с акциите ѝ да направите допълнително собствено проучване. 

Share:

понеделник, 4 юли 2022 г.

Новите полици в Минтос

На 25 май P2P платформата Минтос обяви с пресрелийз в блога си преминаването от единични кредити (claims) към нов инвестиционен продукт, нарчен полици (notes). Въпросните полици са обезпечени със същия актив - множество еднородни заеми от един и същи оригинатор и при едни и същи условия. Разликата е, че новият продукт попада под регулаторна защита, така че интересът на инвеститорите да бъде максимално защитен. 

От разпространената информация става ясно, че полиците попадат в схемата за компенсиране на инвеститорите (Investor Compensation Scheme) съгласно Директива 97/9/ЕС на Евроепейския Съюз. Това означачва, че вложения до 20,000 евро са защитени по тази схема. 

Самите полици се предлагат на P2P пазара с детайлен проспект, одобрен от местния регулатор (Латвия). 

Съществена разлика спрямо преди е минималният праг за единична инвестиция. Преди дялове от кредити се предлагаха с минимален размер от 10 евро. Сега минималното вложение в една полица е 50 евро. фиг. 1. Примерна полица в МинтосДруга промяна за отбелязване е разликата межу лихвата по обезпечаващите заеми и лихвата при чакащи плащания (pending payments). Чакащите плащания са пари, които оригинаторът е получил от своите клиенти, но още не ги е превел на Минтос, така че платформата да ги разпредели по инвеститорските сметки. 

Важно е да се отбележи, че старите единични кредити (искове, claims) ще бъдат обслужвани до падеж (или отписване при неизпълнение), но от 1 юли т.г. те вече не са налични като възможност за инвестиции. Това означава, че всички стари автоматични стратегии са дезактивирани. 

Блог архив:
Динамика на P2P пазара, 21 април 2021 г. 
Развитие по блокираните пари в Минтос, 04 декември 2021 г. 

Share:

четвъртък, 30 юни 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Юни 2022), обновена

Ъпдейт 04.07.2022 г.: Добавени са резултати в различните фондове


Пореден месец на нервни пазари и неяснота около бъдещето пред нас и пред капиталовите пазари. Моята стратегия в момента е да увеличавам кеша в портфейлите с акции и ако сравните структурата на фондовете на БФБ и в САЩ спрямо месец май ще забележите покачванията, които ще бъдат маркирани и по-надолу. 

Позиционирам се за още спадове, защото не виждам индикации пазарът на корпоративни дялове да е достигнал фазата на капитулация, при която поне вълната от нови "ковид инвеститори" да продаде и да реализира загубите. Освен това глобалната икономическа картина се влошава значително с всеки изминал ден. В същото време все още сме далеч от това да станем свидетели на някой по-значим корпоративен фалит. 

При вдигането на кеша има три фактора - личният депозит за периода, събраните и задържани дивиденти, и продажбите. През юни и трите фактора бяха в синхрон, въпреки че бяха осъществени и покупки. 

Ето и обзор на месеца по фондове. 


* * * Американски акции * * * 
Солидни разпродажби на фона на неутихващата инфлация и очакванията на пазара за много по-съществени повишения на основните лихви. Моят портфейл така или иначе е дефанзивен, но някои компоненти видяха по-съществени спадове като технологичните MSFT, AAPL, CSCO, както и JPM. Новината за влизането на VICI в S&P изстреля закратко акцията нагоре, след което и тя бе ключена във всеобщите разпродажби. 

Само две сделки бяха сключени през месеца. На 10 юни купих акции на AT&T при цена от $20.67 за дял, а на 13 юни добавих книжа на VICI Properties при цена от $28.64. И двете компании към 30 юни се търгуват по-скъпо въпреки продължаващите спадове. Освен това и двете изплащат добре покрит дивидент от около 5% всяка. 

В началото на юни Exxon Mobil се тръгуваше за над $100 на акция и фактът, че не закрих напълно останалата ми позиция отчитам като грешка. Този all time high от $105 трудно ще се повтори, когато индустриалното производство спадне, а крайните потребители на течни горива започнат да бъдат съкращавани от работа. 

Юни месец беше рекорден откъм дивиденти. Такива бяха събрани от JNJ, MSFT, PFE, XOM и NEE. Заедно с депозита и с взети предвид разходи за нови акции нетният паричен поток в този фонд е положителен за периода. 

Месечният депозит бе по-голям от обичайното, тъй като бе осъществен трансфер от Минтос (P2P фонда) в търговската сметка на Revolut. 

Ъпдейт: За месец юни е регистриран спад от -6.11% в доларово изражение. Тоталната възвръщемост на протфейла е +15.91%. Спадът в левово изражние за периода е -9.11%. Тоталната възвръшаемост в лева е + 26.33%.Фиг. 1. Структура на портфейла от американски акции. Кешът вече е втора позиция по размер. * * * P2P * * *
Леки драми в Минтос през юни. 

Състоянието на Кредитстар (Финландия) се влоши значително и голяма порция кредити зависнаха във висящите плащания (pending payment). Досадна ситуация, като се има предвид, че юрисдикцията на оригинатора се ползва с отлична репутация. 

В периода официално бяха отписани и вземанията в Cashwagon (Индонезия), което разду графата Bad Debt в кредитния портфейл. Известният оптимизъм, че крайният изход може да бъде и положителен, угасна. 

Така в края на месеца реших да прехвърля малко незает кеш от Минтос в сметката за американски акции. 

Заради отписванията пасивният доход за месеца в P2P фонда беше отрицателен.

Ъпдейт: Тоталната възвръщаемост на този фонд е +71.25%, с включено текущо отписване, но без възможни бъдещи отписвания на просрочени кредити, за които е ясно, че са под въпрос. Положителният резултат се увеличава и заради извършеното теглене/трансфер.* * * БФБ * * *
Най-интересното за десет.

На 15 юни беше денят за акции на БФБ. До тази дата си бях поставил за цел да затворя 1/3 от позицията в XONA (Exxon Mobil) и по стечение на обстоятелствата това се случи точно тогава. Поръчка "продава" за 92 евро на брой бе изпълнена сред множеството дребни сделки с български акции в сесията. Сумата от продажбата на определения борй съвпада точно с сумата на капиталовата печалба, която "светеше" по позицията преди изпълнението. По този начин скалпирах и заключих положителния резултат.

Поради особеностите на сегмента BSE International това е данъчно събитие, но честно казано нямам против да имам множество такива събития, когато става дума за реализирането на добри печалби от инвестициите. 

В същия ден използвах малко от свободния кеш за покупка на акции от Монбат. Имах три сделки на цени от 5.60 лв. и 5.65 лв. 

Дивидент бе кредитиран само от JNJ, въпреки че такъв би трябвало да постъпи и от MSFT и XONA. Централният Депозитар продължава да не облсужва адекватно този пазарен сегмент на БФБ и инвестиционните посредници, които им се явяват клиент. Инвестиционните посредници също имат вина, защото не оказват необходимия натиск проблемът да се отстрани. 

В следващите месеци очакваните дивиденти на БФБ ще формират по-голяма част от входящия паричен поток във всички фондове, съответно процентът кеш ще нарасне и тук. 

Ъпдейт: За месец юни е регистрирана доходност от в този фонд от 0.60%. Тоталната възръщаемост е 11.79%.фиг. 2. Разпределение между ЦК и кеш в портфейла на БФБ. Заключителни бележки:
Маркираната през стратегия за излизане на кеш е до голяма степен реализирана. Пълното разпродаване е безсмислено, когато става дума за дългосрочно инвестиране. Тенденцията дивидентните портфейли да "произвеждат" повече кеш ще бъде насърчена през юли с покупки на свръхпродадени книжа. Блог архив:
Инвестиционен портфейл май 2022
Инвестиционен портфейл април 2022
Инвестиционен портфейл март 2022
Share:

понеделник, 6 юни 2022 г.

Дивидентен сезон 2022 на БФБ

За първа година блогът finfree.bg предложи на читателите обобщена в табличен вид информация за дивидентите, които учредените в България и листнати за търговия на БФБ дружества ще разпределят на акционерите си от финансовия си резултат за отчетната 2021 г. 

Своеобразната база данни няма безплатен публичен аналог у нас. Като пилотен проект формата на представяне (споделена таблица в Google Sheets) имаше своите недостатъци, с отстраняването на които ще се заема догодина. 

* * *

По традиция българските публични дружества разпределят дивиденти веднъж годишно след решения на редовните Общите събрания на акционерите. Законът за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) бе изменен едва през януари 2018 г., така че компаниите да могат да разпределят междинен шестмесечен дивидент. От тази възможност към момента се възползват дружества, които се броят на пръстите на едната ръка (Корадо, Браво Пропърти Фонд и Градус, правено е и от Софарма преди време). 

За сравнение, регистрираните в САЩ компании обичайно разпределят дивиденти четири пъти годишно. 

* * *

Няма да е преувеличено да се каже, че дивидентното лято 2022 г. е вяло, а и като цяло БФБ не е мястото, където спестителите могат да си осигурят надежден паричен поток за поне 5 години с известна сигурност, че няма да загубят стойност от инвестицията си в съответните ценни книжа. 

43 компаниите, които попаднаха в таблицата към деня на написване на този пост. 

От индекса на сините чипове SOFIX само пет ще разпредлеят дивидент в идните месеци или едва 33%. Само Химимпорт все още не е изпратил покана за ОСА от водещите български публични дружества.

21 са компаниите от индекса BG40 (52.5%), които ще включат точка в дневния ред на събранията си за дивидент. Отново сравнително срамежливо съотношение. За сравнение повече от 75% от конституентите на S&P 500 разпределят печалбите си с директни плащания към инвеститорите.

* * *

Доходността от дивиденти обаче отдавна надвишава лихивте по депозитите (фиг 1). Тенденцията започна от Голямата Рецесия през 2008 г., когато централните банки започнаха да свалят основните лихви, така че кредитът в търговските банки да бъде евтин.
фиг. 1. Архивна графика от 2019 г., пибликувана в Kапитал с позоваване на данни от Елана Трейдинг.


В тазгодишната таблица средният размер на дивидента е 4.65%, но този индикатор е изкривен от няколко напълно неликвидни дружества (Холдингово Дружество Дунав, Бианор Холдинг и  Актив Пропъртис). Без тях средният дивидент става 3.31% с уговорката, че доходностите на някои компании са завишени поради факта, че екс-дивидентната дата е минала и пазарът е коригирал цената на акцията с размера на дивидента. 

Към момента на писане движението на идексите SOFIX и BG40 от началото на 2022 г. се колебае около нулата. Ако вземе за репер 1 януари тази година, то дивидентната и капиталовата доходност не успяват да покрият инфлацията през последните 6 месеца. 

За последната една година обаче SOFIX e нагоре с 13.49%, а BG40 - с 18.25% (фиг.2).
Фиг. 2. Динамика на индексита на БФБ за последната една година. Източник: Инфосток.


Ако съответните дивидентни книжа са купени точно преди година, те биха донесли нетна възвръщаемост срещу инфлацията (ако се доверим на официалната статистика за този икономически показател). 

Ако погледнем обаче графиката на SOFIX за последните 5 години (фиг. 3), ще установим, че подборът на отделни дивидентни акции и навременното излизане от тях е единственият начин да се постигне положителна тотална възвръщаемост. Стратегията Buy & Hold (Купи и Дръж) не работи на БФБ.
Фиг. 3. Петгодишна графика на SOFIX. Източник: Bloomberg.* * * 

Общият дивидент, който българските компании ще разпределят, е около 175 млн. лв. От тях около 59 млн. лв. се полагат на акциите от фрий-флоута на дружествата. Трудно е обаче да се прогнозира какъв процент от средставата ще бъдат реинвестирани. 

От една страна акциите на институционални инвеститори като пенсионни фондове и КИС в компаниите може да не са част от фрий-флоута, но паричните потоци все пак да бъдат върнати на българския капиталов пазар. От друга страна, няма обосновка на предположението, че дивидентите, полагащи се на фрий-флоута, ще бъдат задължително реинвестирани на БФБ. 

* * *

Ударник тази година е Адванс Терафонд АДСИЦ с вече гласувани за разпределение над 44.8 млн. лв. Това са всъщност над 25% от дивидентите на БФБ за тази година, а доходността възлизаше на над 14%, преди да мине екс-дивидентната дата. 

Спиди също е голям платец, разпределяйки 21,5 млн. лв. от печалбата си за 2021 г. Неохим е трети с близо 13 млн. лв., а след тях се нареждат М+С Хидравлик, Градус и Телематик Интерактив България. 

В долната част на таблицата (без това да е зона на срама, защото все пак компаниите отчитат и споделят печалби за 2021 г.) са Делта Кредит АДСИЦ, Портови Флот 99 и Ейч Ар Кепитъл, които ще разпределят под 100 хил. лв. на всички свои акционери. 

Компании с големи капитализации, ликвидност и фрий-флоут, които няма да разпределят дивиденти тази година, са Софарма, Софарма Трейдинг, Доверие Обединен Холдинг, Индустриален Холдинг България, Алкомет, Трейс, София Комерс Заложни Къщи и други. 

Както вече се спомена, Химипорт все още не е изпратил покана към своите акционери с дневния ред на ОСА. 

* * *

Въпрос на гледна точка е дали участниците на българския капиталов пазар да се радват или да искат още и по-големи дивидентни плащания. С оглед на акционерната структура, мажоритарните собственици винаги имат последната дума относно дивидентите, така че е малко вероятно (и няма подобни примери) точка за дивиденти да се предложи от миноритарни акционери и тя да бъде в последствие приета от ОСА.

Остава надеждата, че задържаните от печелившите компании печалби ще бъдат използвани рационално за създаването на стойност за инвеститорите и че компаниите, които в момента раздават дивиденти, ще продължат да го правят, увеличавайки с времето техния размер. 
Заб.: Настоящата публикация не е препоръка за търговия с финансови инструменти. 
Share:

вторник, 31 май 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Май 2022)

Средата на месец май беше белязана от от силни понижения на основните глобални индекси, след което пазарите се оттласнаха леко нагоре. Нивата, за които става дума, "целунаха" 20%-ния спад, който щеше да маркира началото на мечи пазар. Оттам обаче инвеститорите започнаха да си връщат продадените книжа и да чакат следващите икономически новини. 

Първото тримесечие бе белязано от спад на БВП в страните от Г-7 от 0.1%. Спадът е минималне, но дава възможност да се влезе в дефиницията на рецесия, ако данните са подобни и през второто тримесечие, завършващо юни. Едно от основните занимания на участниците на пазара е да спекулират дали това ще се случи, или глобалната икономика ще се върне към растеж. 

Мнението ми по този въпрос бе споделено в една туитър нишка, която е приложена и по-долу в обзора на американския фонд, с който ще започна. Всъщност там бяха единствените движения със сделки през месеца. Понякога човек е хубаво да си седне на ръцете и да не прави нищо, а и все пак идеята на цялостния портфейл е да носи постоянен паричен поток със сравнително пасивна подръжка, което изключва трейдинга. 

В този контекст месецът не беше лош с 11.18% дял на паричния поток инвестиции спрямо 88.82% дял на личния ми депозит. Процентът може да не изглежда впечатляващ, но не е и малък като се има предвид, че леко повиших размера на депозита, за да отговоря на инфлацията и за да събера повече кеш за покупки на по-ниските нива. * * * Американски акции * * * 
През периода направих три покупки и една продажба. На 5 май взех акции на Union Pacific (UNP, $230.86) и на Pfizer (PFE, $47.91). Макар че не ми е цел, на фармацевтичния гигант му улучих локалното дъно (последно затваря на $53.91). 

Същото изглежда се случи и с покупката на NextEra Energy на 12 май (NEE, $68.91, последно затваря $77.43). 

Не твърдя, че удачните покупки са плод на система или някаква конкретна сметка. В предишни периоди съм споделял за доста неудачни сделки като тайминг, но не това е важното, а е важно на каква цена взимам бъдещи парични потоци. В този случай успях да ги взема на доста ниски цени. 

На 26 май продадох 1/3 от позицията ми в Exxon Mobil ($97.15). Това е близо до върха, но не изключено да бъдат видяни и по-високи цени в идните дни заради пазарната ситуация. Защо средносрочно съм мечи настроен за тази акция съм обяснил по-долу.

Дивидентите през месеца донесоха 3.49% от целия паричен поток към трите стълба. Такива дойдоха от AT&T, JP Morgan и Apple. 

Тоталаната възвръщаемост към края на май в лева на този портфейл е 35.44%
Структура на американския портфейл* * * P2P * * *
Инвестицията в Минтос изглежда все по-безинтересна. 

Платформата реорганизира предлагането, така че вече част от пазара попада под регулация и някаква форма на защита. Разбира се, блокираните от преди пари остават блокирани и като се има предвид, че голяма част от кредитите идваха от Украйна, Русия и Армения, въпрос на време е те да бъдат признати за отписване. 

Въпреки моментната картина, P2P инвестицията формира 1.67% от цялостния входящ паричен поток за месеца. 

Тоталната възвръщаемост тук е некоректна величина, защото тя все още включва блокираните кредити. Обективно погледно тя е отрицателна, макар и не на хартия.* * * БФБ * * *
Без покупки и продажби през месец май. Нетната стойност на активите нарасна с 10-ина процента за периода, като това е важно за тоталната възвръщаемост, колебаеща се около нулата заради стари грешки. 

Към момента съм "на зелено" 11.19%, но в отчитането не се включва реалната цена на чуждите акции в портфейла. Така например за нуждите на отчитането акциите на Exxon Mobil (XONA) се оценяват на 76.36 EUR поради факта, че на тези нива е сключена последната сделка на BSE International. Във Франкфурт днес търговията затвори при 93.02 EUR, което означава, че най-голямата ми позиция в търговската сметка на БФБ е значително подценена в крайното салдо. 

Дивидент в тази сметка дойде от JPM и допринесе с 6.02% към целия входящ поток. Плащането отново бе забавено
 с около три седмици, но поне влезе в отчетния период. 

Когато говорим за дивиденти, предстоят големи плащания на БФБ през лятото. В блога имахте (и още имате) възможност да следите какви дивиденти биват гласувани на общите събрания у нас (таблица Дивиденти БФБ 2022). В следващите дни ще публикувам и обобщена статия за дивидентния сезон у нас.Структура на портфейла, управляван на БФБЗаключителни бележки:

Очакванията ми са, че предстои глобална рецесия, затова се опитвам да концентрирам кеш в сметките с акции. Предстоят някои продажби, които вероятно ще оповестя в туитър акаунта ми в деня на изпълнението. 

Покупки обаче също ще има там, където видя, че страхът е причинил несправедливи разпродажби. Портфолиото и стратегията остават балансирани с уклон към дефанзивни, а фокусът е върху съхранението на постигнатия резултат и нарастването на ежемесечните парични потоци от дивиденти. 

Не забравяйте 15 юни - денят за акции на БФБ


Блог архив:
Инвестиционен портфейл (Април 2022)
Инвестиционен портфейл (Март 2022)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2022)
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

FIRE 2.0 - работа за забавление

Концепцията за FIRE - Financial Independence Retire Early, предвижда стремеж към финансова независимост, която да позволи човек да се откаже...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *