Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 31 май 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Май 2024)

С малко закъснение (на 5 юни) споделям месечния обзор на индивидуалното ми инвестиционно портфолио. Май 2024 г. е най-силният месец май за щатския капиталов пазар от 2009 г. с близо 4% ръст на индекса SP500. Вярно, не всички компании се предсавиха равномерно, но лодката се повдигна като цяло. Същото се отнася и за селекцията компании на БФБ. 

Оценката на нетните активи в трите стълба нарасна с 2.56% само за този месец, което за подобен тип относително по-нискорискови инвестиции е много добър резултат. 

Паричните потоци под формата на пасивна доходност съставляваха 18.10% от всички входящи потоци, останалото е регулярният депозит. Може би е важно да се направи сравнение спрямо миналия месец май - тогава същият показател е бил 13.03%, а през 2022 г. - 11.18%. Това показва, че доходността под формата на кеш в портфейла настига размера на депозита, въпреки че той съшо е увеличаван два пъти за последните две години, които дадох като пример. 

Разбивката по стълбове е както следва:


* * * Американски акции * * *
С оглед на растящия пазар нямаше как да направя евтини покупки и ми се наложи да събирам акции "на ръка" вместо да ми бъдат изпълнявани поръчките. Изключение направи VICI Properties, откъде всъщност дойде и един от редките случаи на негативно движение. Купих акции на на този АДСИЦ на 7 май на цена от $29.37. 

На 17 май направих още две сделки - покупки на Apple (при котировка от $189.78) и Pfizer ($28.54). 

Дивиденти бяха изплатени от JP Morgan, AT&T и Apple. 

Бурното възстановяване на NextEra Energy превърна тази позиция в моя водеща. Това е една инвестиция, която се развива особено добре, заедно с JP Morgan. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Нямам сделки на БФБ през месеца, но ми бяха кредитирани няколко дивидента от сегмент Интернешънъл. Става дума за плащанията по книжата на JP Morgan и Мicrosoft, които притежавам и през евроепейските пазари, както и на Lockheed Martin. 

С наближаването на лятото наближава и дивидентния сезон на БФБ. Очаквам доста слаба реколта - още един фактор, който отблъсква инвеститорите от българския пазар (да не се бъркат инвеститор и спекулант).

Вече се знае, че Неохим няма да разпределя дивидент заради реализираната загуба през финансовата 2023 г.

Монбат има реализирана печалба, която бордът предлага да бъде отнесена към неразпределената печалба в баланса. Имайки предвид акционерната структура, не е реалистично да се смята, че някакво друго предложение може да бъде прието. С оглед на размера ѝ, един дивидент от 4-5 стотинки нямаше да се посрещне с неодобрение от инвеститорите, които влагаме пари в търсене на възвръщаемост все пак. 

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ също няма подлежащ за разпределение финансов резултат. 

Бялата лястовица (в моята кошница с акции) остава БФБ АД с близо 30 стотинки дивидент на акция, макар че очакванията други. 

Софарма Трейдинг също няма да разпредели дивидент въпреки добрия финансов резултат. Няма как да има чужди инвестиции на българския капиталов пазар, когато мажоритарите не споделят своя финансов успех с хората, които финансират бизнесите. 

Подобен е случаят и с Телелинк Бизнес Сървисис Груп, чийто мениджмънт отдавна е загубил пазарното доверието и своя интегритет. 

И въпреки всички тези нагативни за инвеститорите новини, нетната оценка на този стълб от портфейла нарастна през май с 1.35%.


* * * P2P * * *
Нормален процес, нищо за отчитане освен може би леко повишение на лихвите и нищожно разчистване на просрочени кредити. 1.81% от входящите парични потоци за месеца се дължат на лихви по P2P кредити в Минтос. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Април 2024)
Инвестиционен портфейл (Март 2024)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *