Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

Показват се публикациите с етикет Портфейл. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Портфейл. Показване на всички публикации

сряда, 30 ноември 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Ноември 2022)

Най-накрая един относително по-спокоен месец откъм волатилност на глобалните пазари на акции. Индексите, които имат значение за моето портфолио, отбелязаха леки ръстове, след като се появиха първи съвсем скромни индикации за забавяне на инфлацията и за увеличение на безработицата. Парадоксално лошите макроикономически новини имат положителен ефект върху оценките на компаниите, които са функция в много по-голяма степен на лихвите, отколкото на случващото се в икономиката в цялост. 

Цялостният портфейл отбеляза ръст в левово изражение въпреки спада на долара и въпреки факта, че ноември беше много тих откъм дивиденти. Някои ключови компании възстановиха пазарните си оценки значително, което повлия положително на нетната стойност на активите. 

Що се отнася до моите действия, месецът отново може да бъде окачествен като тих. На  БФБ не съм извършвал сделки, а при американските акции увеличих с малко три позиции, каквато е и обичайната стратегия. 


* * * P2P * * *
Приносът на инвестицията в Минтос под формата на входящи парични потоци възлезе на 1.45% от всички парични потоци за месеца към цялостното портфолио. 

P2P платформата се старае да предложи добър и сигурен продукт на инвеститорите, които вярват в тази финансова технология. Въведен е вече по-детайлен рейтинг на оригинаторите. По-подробна информация се предоставя и за висящите плащания. Личи си, че пазарът е жив, макар че е далеч от времената на пиков хайп от 2019 г. 

Моята роля в управлението на кредитния портфейл е да поддържам минимален обем свободни средства. С въведението миналната инвестиция да бъде 50 евро, ръчната работа по диверсификацията е сведена до минимум. С един два клика решавам от кой оригинатор искам да купя кредити и просто купувам полица (note) и готово.* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
Движенията в инвестиционната сметка, обслужваща транзакциите на БФБ, бяха обусловени само от движенията в цените на активите. Доверие Обединен Холдинг, Неохим, Софарма Трейдинг - няколко компании от протфейла бяха повлияни добре от политическите и макроикономическите новини, както и от финасовите данни от самите бизнеси. 

На българската борса в момента залагам на тактиката "стой си на ръцете". Нито някой компания от портфолиото е прекупена и обект на излизна спекулативна еуфория, нито има причина някои от позициите на загуба да бъдат закривани. * * * Американски акции * * *
На 11 ноември направих малка покупка на Johnson & Johnson (JNJ) при цена от $169.70 за акция. Делът на концерна в портфейла се оформи на 9.98%

На 15 ноември пък взех малко дялове от AT&T (T, $19.01), въпреки че позицията е на съществена капиталова загуба (-27.98% спрямо средната ми цена на придобиване). Реализираната дивидентна доходност плюс парите от праджбата на акции на Warner Bros Discovery (WBD) след спин-офа почти анулират тази счетоводна загуба обаче. 

Последната покупка беше на Dow Inc. (DOW) при цена от $49.85. И двете покупки бяха ребалансиращи. Делът на телекома в портфейла стана 6.16%, а на химическия концерн - 4.92%. * * * Заключителни думи * * *
И двата стълба (фонда) с акции записаха по около 1% ръст в левово изражение за месеца. Това е повече от очакваната средна възвръщаемост от този клас активи, която е около 5-7% на година. Един или два по-силни месеца изглаждат загубите на хартия от предходни по-слаби такива. Факт е обаче, че тази доходност е под инфлацията в момента. Но това също би било моментна снимка. Рано или късно инфлацията ще спадне и тогава портфейлите ще компенсират с нетна положителна доходност. 

Времето е приятел на дивидентните портфейли. Това показва и една много вдъхновяваща метрика, която е Всичко дивиденти/Вложени средства (Total Dividends/Funds Invested). Въпреки че делителят на това съотношение расте всеки месец със сума по-голяма от месечните дивиденти, коефициентът бавно пълзи нагоре. Към края на ноември той е 3.65%, а ноември 2020 г. същият е бил 1.16%. Ефектът на снежната топка е видим, макар и темпото на пръв поглед да не изглежда впечатляващо. Магията на сложната лихва обаче става все по-видима с времето. 


от архива:
Инвестиционен портфейл (Октомври 2022)
Инвестиционен портфейл (Септември 2022)
Инвестиционен портфейл (Август 2022)заб: Любезно напомняне, че горните редове не са препоръка за взимане на инвестиционни решения.
Share:

понеделник, 31 октомври 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Октомври 2022)

Октомври беше напрегнат, но не чак толкова лош месец за индивидуалните инвеститори. Всъшност ключовите индекси отбелязаха стабилизиране доколкото може да се говори за такова във волатилната среда в момента. Някои популярни компании продължиха да се обезценяват не и без помощна на слабите им отчети. Най-съшествените примери може би са Мета (META) и Амазон (AMZN). Петролните компании от друга страна полетяха отново на фона на добрите печалби, които същите успяват да отчетат в последно време. 

Октомври е месец на тримесечни отчети, затова и движенията на пазарните капитализации са в по-широк рейндж.

Моите портфолиа в акции се радваха на възстановяване. Детайли за всяко по-надолу. Този месец увеличих собствена вноска, но въпреки това входящите парични потоци от лихви и дивиденти възлязоха на 30.24% от всички входящи потоци към финансовия пул. Много силен и обнадеждаващ резултат. 


* * * P2P * * *
По традиция обръщам най-малко внимание на тази инвестиция, защото тя е най-незначителна в портфейла. Приносът на доходността ѝ от 0.74% от всички входящи парични потоци за месеца говори достатъчно. 

Не съм извършвал съществени операции, освен покупките на полици, така че средствата да бъдат инвестирани в диверсифицирани P2P кредити.


* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
В този фонд имаше парични движения през октомври. Доста дивиденти бяха кредитирани през месеца. Става дума за плщания от Телелинк Бизнес Сървисис, Johnson & Johnson, Microsoft и Exxon Mobil. На БФБ Интернешънъл дивидентите от чужди компании идват със закъснение. 

Със сделки на 14 октомври добавих дялове на Майкрософт (241.90 евро/акция) и на JP Morgan (112.92 евро/акция). Това, което се случи, е окончателното конвертиране на част от доходността, реализирана при Exxon Mobil в инвестиции, които според мен в дългосрочен план има по-голяма перспектива (upside). 

На изображението долу се виждат пропорциите на първите 10 актива в протфейла в Елана. Може би прави впечатление, че кешът вече не е сред тях. 

Има две позиции, които могат да се превърнат в жертвени агнета в случай, че потрябва кеш. И двете инвестиции се развиха до и над таргетите. Става дума за Exxon Mobil и Неохим. Освен това при нужда кеш позицията може да бъде променена нагоре с дивиденти и с депозити. 
фиг. 1. Относителния дял на първите 10 позиции, закупени само на БФБ 
и с тежест около 90% в търговската сметка.


* * * Американски акции * * *
В американското ми протфолио се случва точно това, което очаквах и исках. Започна възстановяване, което върна тоталния резултат на 29.76% доходност от създаването на този фонд (точно преди три години). Освен това инфлацията започва да се пренася и в отчетите под формата на по-високи приходи и печалби за немалко компании. 

На 4 октомври добавих акции на Union Pacific, като там цената удари поръчка, която уж беше поставена в ниското. Сделката минаха на $203.37, което ниво историята на месеца опроверга като високо. 

Нещо подобно се случи и при покупките на MSFT (да, и в американският акаунт при цена от $235.45 за акция). 

Третата покупка беше добавяне на VICI properties при цена от $30.51.

И в трите случая това не бяха дъната, но никога не съм си поставял за цел да ги ловя точно тях. Това не влиза в стратегията, а и нямам нито времето, нито инструментариума за подобен тип трейдинг. 


фиг. 2. Относителни тегла на позициите, закупени през търговската сметка за операции на американския капиталов пазар, вкл. и разполагаеми свободни средства. 
Дивидентите през месеца от САЩ дойдоха от UNP и VICI и формалнио бяха реинвестирани в съответните компании. Всъщност това се случи по случайност и заради спад в относителните им тегла в портфейла, които след покупките бяха възтановени към целивете равнища от 6-7% на позиция. 


* * * Заключителни думи * * *
Краят на третата година от създаването на американския фонд в цялостното ми портфолио е момент, в който мога да кажа, че целите са изпълнени. Целта беше да си съхраня спестяванията от ефектите на инфлацията. С доходност от около 30% за периода това според мен и според статистиката е постигнато, макар че усещането за инфлация е индивдуално за всеки. 

Прочетох какво съм писал в обзора на портфейла за ноември 2019 г. (Инвестиционно портфолио (Ноември 2019)). Тогава съм представил състоянието на позициите ми на БФБ към онзи момент (на българския пазар оперирам от 2008 г., но блогът ми е доста по-нов), както и груба рационализация как съм се спрял на първите компании за покупка в САЩ. 

Три години по-късно всичко изглежда много по-различно и бих казал по-добре. Инвестиционната стратегия е изградена и работи, спазвам дисциплина на 99%, което пък доведе до грубо казано удвояване на финансовите ми активи, като включим и моите депозити, разбира се. 

Тъй като блогът изначално е за финансова грамотност, финансова свобода и ранно пенсиониране, ще ми е интересно колко по-близо бих бил до постигането на подобна цел след нови три години. Дали ще успея да удвоя още веднъж финановите си активи? Ще се опитам да не преча на историята да се пише сама :) 


от архива:
Инвестиционен портфейл (Септември 2022)
Инвестиционен портфейл (Август 2022)
Инвестиционен портфейл (Юли 2022)Отдавна не съм напомнял, че публикациите относно развитието на моя личен портфейл не са препоръка за взимането на инвестиционни решения. Последните следва да са плод на задълбочени проучвания и са лична отговорност на инвестиращите.  
Share:

петък, 30 септември 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Септември 2022)

Септември завършва с още един погром на щатския капиталов пазар. Само за ден, на 29 септември, Apple изтри 120 млрд. долара от капитализацията си, а това е една от технологичните акции в моя портфейл. Цените на останалите книжа също претърпяха значителни корекции надолу както за чуждестранните компании, така и за българските. Може да се каже, че беше лош месец за инвеститорите в акции. Насрещният вятър идва от централните банки, които взимат все по-агресивни мерки за овладяване на инфлацията и охлаждане на икономиките. 

Подобни пазарни ситуации и задаващата се рецесия създават добри възможности за дългосрочно придобиване на подценени активи. Сентиментът в момента е крайно негативен и продавачите изглежда отиват твърде далеч в отчаянието си. Повечето "измерители на страха" са на изключително високи нива. 

Понеже моята стратегия е дългосрочна и за щастие спестяванията и инвестициите ми не ми трябват за текущи нужди, този спад не ме притеснява. В по-ранните месеци на годината трупах по-висока кеш позиция, която в момента започвам бавно да връщам на пазара. 

С изключение на P2P инвестицията в Минтос, останалите стълбове записаха спадове през септември. Само за този месец портфейлът на БФБ записа отрицателна доходност от 1.49% до +10.30% тотална възвръщаемост. Американският портфейл претърпя много по-значителен спад (-9.65%) до тотална възвръщаемост от +22.02%. 

Входящите потоци от дивиденти и лихви за септември представляваха 17.08% от цялостния входящ паричен поток към всички фондове. 

В следващите редове описвам развитието по фондове. 

* * * P2P * * *
Приносът на лихвите от P2P кредити, плюс кеш-бек бонус от един от оригинаторите донесоха за септември 1.74% от всички входящи парични потоци към цялостното портфолио. Към момента системата работи стабилно и не изисква внимание и кой знае какво ръчно управление. 
* * * Български акции * * *
Четири покупки се случиха през септември на БФБ. На 12 септември бяха изпълнени две поръчки - купува Фонд за Недвижими Имоти България (BREF) при цена от 2.30 лв. и купува Българска Фондова Борса (BSO) при цена от 9.55 лв.  И при двете позиции можех да постигна още по-добра цена за покупка, но нямаше как да гадая, че войната в Украйна ще тръгне към ескалация и че България няма да успее да излезе от политическата криза.

Спадовете на щатските борси бяха сигнал, да върна част от средствата от продажбата на Exxon Mobil (XONA) в Microsoft (MSF). Покупката на няколко акции се състоя на  16 септември при цена от 244 евро за брой. 

В края на месеца беше ударена и поръчка за покупка на акции от Монбат (MONB) на цена от 5.10 лв. 

Дивидент получих от ФНИБ. Кеш позицията на БФБ към края на септември е 8.1%. Резултатът за месеца вече бе споменат по-горе. 


* * * Американски акции * * *
На 1 септември направих покупка на няколко акции на Dow Inc. (Dow) при цена от $49.51/дял и XPeng (XPEV) при цена от $17.39.

Втората компания е единствената недивидентна, за която правя изключение в портфейла ми, по подобие на 2020 и 2021 г. Това е рискова и спекулативна позиция в размер на 1.37% от целия портфейл в чуждия брокер. Смятам, че рискът тук е калкулиран, а потенциалната възръщаемост - много голяма. 

На 16 септември допълних и няколко акции на Пфайзер (PFE) при цена от $45.75. Всички покупки в последствие влязоха на червена територия, но това не ме смущава, напротив. Очаквам дори още по-дълбок мечи пазар в следващите месеци. 

Септември беше щедър на дивиденти от чужди компании с плащания от JNJ, PFE, XOM, MSFT, DOW и NEE. Към края на периода кеш позицията е 9.88%, което ѝ отрежда четвърта позция по размер. Целият този кеш беше акумулиран, за да може точно в тези моменти на спад той да бъде използван за покупки. 

Така през септември покупките ми надвишиха почти двойно личния ми депозит. Средната бъдеща доходност от дивиденти на цялото портфолио е 3.02% като този процент е изкуствено занижен заради това, че в тотала са включени кешът и недивидентната компания XPEV. 

Поскъпването на долара продължава да оказва положителен ефект върху нетния резултат в лева. 

В началото на септември VICI повиши годишния си дивидент с 8.33%, а същото стори и MSFT в края - повишение с 9.68%


Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Август 2022)
Инвестиционно портфолио (Юли 2022)
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)

Share:

сряда, 31 август 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Август 2022)

Както за повечето в България, август е месец на почивка и отпуски и за мен. Затова и този месец успях да създам само още един пост освен месечния обзор на портфейла.

В такива моменти изпитвам допълнително удовлетворение от начина, по който съм структурирал спестяванията си, защото те не изискват денонощното следене на икономически новини и пазарни движения. 

Освен това август е и месец на солидни постъпления от дивиденти, изплащани от българските компании. Този месец пасивните парични потоци към фондове възлязоха на общо 58.14% от всички парични потоци, като остатъкът е моят депозит. В дългосрочен план идеята е пасивните доходи винаги да надвишават моите месечни вложения, но пътят дотам е дълъг. 


* * * P2P * * *
Започвам с най-скучния фонд. С настъпването на август започва четвъртата година на инвестиции в Минтос. Неговят дял в цялостното представяне на портфейла отговаря и на относителния му дял спрямо другите инвестиции. Парите, които държа в тази платформа са малко, и не работят кой знае колко добре за мен. 

Лептата на P2P вложението към месечните входящи парични потоци към всички фондове е 0.56%. Процентът е потиснат и от много дивиденти, които бяха отчетени през август. 


* * * Американски акции * * *
Щатските пазари, както си се полага, са вторачени в новините от Фед и статистическите служби. Въпреки повишаването на лихвите в последно време, глобалната, а и в частност американската икономика продължава да е в състояние, което да стимулира инфлацията. Потребителското търсене остава твърде високо, а заетостта на мърда от истроическите върхове. Всичко това кара пазарите да бъдат убедени, че Фед ще продължи да натиска спирачката с лихвите и аз съм длъжен да се съобразя с този сентимент, още повече, че и аз съм съгласен с тази краткосрочна прогноза. 

Поради тази причина, както и поради още две други, на 18 август продадох целия си пакет от акции в Cisco Systems (CSCO) при цена от $49.85 за дял. Тази инвестиция е една от най-старите ми. Купих първи книжа от компанията през декември 2019 г. като хибрид между технологичен риск и стабилна дивидентна компания. С времето разбрах, че рискът да имам акции в тази компания е по-голям от възвръщаемостта. От друга страна имах "късмета", че дружеството беше едно от печелившите в ковид кризата. Един от сравнително по-новите им продукти (Cisco Webex) обаче не можа да се пребори за пазарен дял, какъвто ми се искаше. В същото време нуждата от хардуер за офисите намаля рязко покрай новото нормално. 

Продажбата на Cisco беше в удобен момент, но покупката на същата дата на акции на Apple (APPL) за $173.71 не беше оптимално действие. Очевидно съм можел да постигна и по-добра цена за придобиване, но имайки предвид, че нямам намерение скоро да се разделям с тази позиция, плюс или минус няколко долара представляват просто шум в системата, за който не си струва да се ядосвам. 

Третата покупка, но не в хорнологичен ред, беше на Johnson & Johnson (JNJ) на 9 август при цена от $170.44 за дял. Причината за тази сделка беше нуждата от ребалансиране на портфейла и връщане към предварително заложените пропорции. 

През август дивиденти изплатиха Apple (APPL), AT & T (T) и JP Morgan (JPM). Техният дял към всички входящи парични потоци за месеца е 2.11%. 

С продължаващото поскъпване на долара се увеличава и счетоводната стойност в лева на моите инвестиции в щатска валута. Така дори разпродажбите биват донякъде "обирани" от тези положителни валутни разлики. 31.61% е тоталният положителрн резултат в лева на инвестициите ми в американски акции, като с това постижение смятам, че успявам да защитя спестяванията си от инфлацията с малка нетна доходност при солидно менажиран риск. 
* * * Български акции * * *
Въпреки че нямам търговски сделки през август, следя внимателно динамиката на БФБ. България навлиза в предизборна кампания, а част от инвестициите ми в наши компании са силно зависими от политическата атмосфера. Такава е например инвестицията в Неохим, чийто успех зависи от надежността и цената на доставките на основната суровина (природен газ).

Торовият завод стана част от кампанията, след като бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов спекулира с плановия ремонт и пред медиите обяви, че дружеството уволнява служители заради газовата война на Русия, в която България е директно потърпевша страна. Капитализацията на Неохим беше ударена от предизвикания от Борисов скандал, но не е реалистично да се мисли, че КФН ще се намеси в този случай и ще наложи санкции за пазарни манипулации. 

Доста дивиденти бяха кредитирани по търговската ми сметка на БФБ през август. Най-голям е делът именно на Неохим. Получих дивиденти със задна дата и от JP Morgan (тикър CMC на BSE Intl), Microsoft (MSF) и Exxon Mobil (XONA). От българските дружества печалбата си споделиха с мен още Българска Фондова Борса и Монбат. Всички тези дивиденти донесоха внушителните 55.47% от всички входящи парични потоци по портфейлите. 

Тоталната възвръщаемост на инвестициите на БФБ е 11.79%, като този показател вече е около линията на инфлационния индекс и за нетна положителна възръщаемост не би било обективно да се говори. Заключителни бележки
Измина още един месец, в който инвестиционна дисциплина не беше нарушавана и който показа, че може би съм на прав път в менажирането на собственото портфолио. Има много пазарни сили, които оказват влияние на резултатите, но те са извън възможниостите ми за намеса. Това, което мога аз да направя за постигането на по-висока степен на финансова независимост е да продължавам да градя машината, която да ми носи още по-голяма пасивна доходност от инвестициите ми за в бъдеще. Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Юли 2022)
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)
Инвестиционно портфолио (Май 2022)
Share:

неделя, 31 юли 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Юли 2022)

Месец юли не беше лош за каиталовите пазари. Щатските акции поскъпнаха в този период, a индексите на БФБ отбелязаха леко отстъпление, което обаче се дължи най-вече на особеностите на пазара, за които ще спомена по-надолу. 

Централна тема за юли беше поведението на Федералния Резерв на САЩ и темпът, с който централната банка повишава основните лихви в борбата си с инфлацията. Всъщност непрофесионалните индивидуални инвеститори правят еднасериозна грешка в разбирането си за функцията на Резерва. Почти всеки, който има някаква експозиция към щатския капиталов пазар, има мнение какво трябва да се направи, така че инвестицията му да не се обезцени. Почти всички говорят и за грешки, без всъщност да взимат предвид какви задачи има централната банка на САЩ. 

Мандатът на Фед е за две задачи - да поддържа безработицата (в САЩ) ниска и да осигури ценова стабилност. Първата задача е преизпълнена. Безработицата е на исторически най-ниски нива. Ценовата стабилност в момента не е налична и затова Фед със свое собствено темпо ограничава политиките на насърчаване. Федералният резерв обаче няма формален ангажимент към инвеститорите. Той е символичен и политически, но не и институционализиран. Затова и критиките към Фед, когато идват от хора с обезценено портфолио, не тежат. 

При мен резултатите за юли са следните:
- паричен поток от инвестициите за м. юли (дивиденти и лихви) - 15.29%, остатъкът е месечен депозит;  
- тотална възвръщаемост на щатските акции в левово изражение - 33.75%. Движение за юли в лева: +7.42%. В доларово изражение ръстът за юли е от 4.01% до 19.92% тотална възвращаемост. 
- тотална възвръщаемост на портфейла на БФБ - 8.23%. Движение за месеца:  -3.56%.

* * * P2P * * *
След като миналия месец изтеглих малка сума от Минтос, през този не съм извършвал съществени операции, освен че започнах преминаването от единични кредити към новите полици (Новите полици в Минтос, 4 юли 2022 г.).

Проблемите с разплащанията на Кредитстар (Финландия) остават. Няма нови отписани лоши кредити за периода. Делът на паричния поток от лихви през юли е 1.38%. * * * БФБ * * * 
През юли по инвестиционната сметка постъпиха дивиденти от Exxon Mobil и Microsoft. 10.97% от цялостния положителен паричен поток се дължат на тези плащания. 

Спадът в капиталовата оценка на повечето акции се дължи на предстоящите през август плащания на дивиденти. За разлика от разивитите пазари, на БФБ отнема повече време капитализацията да се нормализира след екс-дивидентната дата. Най-значимата разлика идва от Неохим, където цената на акцията се котира с (поне) 5 лева по-ниско, колкото е гласуванията на ОСА дивидент.

Една сделка беше осъществена през периода и това е продажба на акции на Exxon Mobil при цена от 87 евро за брой. Продължавам внимателното и бавно реализиране на окончателна доходност по тази позиция. * * * Американски акции * * * 
През юли в търговската сметка, предназначена само за чужди книжа, бяха капитализирани дивиденти от Union Pacific, VICI Properties и CISCO Systems. Входящият паричен поток от тези дивиденти състави 3.09% от цялостните постъпления във всички фондове. 

Пазарът отвъд Океана започва възстановяване, но остава изнервен от глобалната несигурност и продължаващата инфлация. 

Една нова компания е вече част от портфолиото ми и това е Dow Inc., анализ на която публикувах в средата на месеца (Анализ на Dow Inc., 12 юли 2022 г.). Влязох в позицията на  13 юли при цена от $49.59. В края на месеца вече има регистрирана капиталова доходност от 7.30% ($53.21 цена затваря на 31 юли). Тази сделка е определено една от най-добрите ми напоследък, колкото и времевата извадка да е малка. 

На 11 юли добавих акции на JP Morgan при цена от $114.08, а на 18-и - такива на Union Pacific за по $212.54. 

Доброто представяне на този фонд в левово изражение се дължи и на продължаващото поскъпване на долaра, носещо допълнителна доходност.


Заключителни бележки
Дефанзивната инвестиционна стратегия дава прилични резултати към момента. Сега оценявам колко важно е от психологическа гледна точка волатилността в дадено портфолио да е по-ниска, така че турболенциите да могат да бъдат преодоляни без съществени емоционални ефекти. Задава се богат на дивиденти август, защото повечето български компании ще се разплатят с инвеститорите точно тогава.  Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)
Инвестиционно портфолио (Май 2022)
Инвестиционно портфолио (Април 2022)
Share:

четвъртък, 30 юни 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Юни 2022), обновена

Ъпдейт 04.07.2022 г.: Добавени са резултати в различните фондове


Пореден месец на нервни пазари и неяснота около бъдещето пред нас и пред капиталовите пазари. Моята стратегия в момента е да увеличавам кеша в портфейлите с акции и ако сравните структурата на фондовете на БФБ и в САЩ спрямо месец май ще забележите покачванията, които ще бъдат маркирани и по-надолу. 

Позиционирам се за още спадове, защото не виждам индикации пазарът на корпоративни дялове да е достигнал фазата на капитулация, при която поне вълната от нови "ковид инвеститори" да продаде и да реализира загубите. Освен това глобалната икономическа картина се влошава значително с всеки изминал ден. В същото време все още сме далеч от това да станем свидетели на някой по-значим корпоративен фалит. 

При вдигането на кеша има три фактора - личният депозит за периода, събраните и задържани дивиденти, и продажбите. През юни и трите фактора бяха в синхрон, въпреки че бяха осъществени и покупки. 

Ето и обзор на месеца по фондове. 


* * * Американски акции * * * 
Солидни разпродажби на фона на неутихващата инфлация и очакванията на пазара за много по-съществени повишения на основните лихви. Моят портфейл така или иначе е дефанзивен, но някои компоненти видяха по-съществени спадове като технологичните MSFT, AAPL, CSCO, както и JPM. Новината за влизането на VICI в S&P изстреля закратко акцията нагоре, след което и тя бе ключена във всеобщите разпродажби. 

Само две сделки бяха сключени през месеца. На 10 юни купих акции на AT&T при цена от $20.67 за дял, а на 13 юни добавих книжа на VICI Properties при цена от $28.64. И двете компании към 30 юни се търгуват по-скъпо въпреки продължаващите спадове. Освен това и двете изплащат добре покрит дивидент от около 5% всяка. 

В началото на юни Exxon Mobil се тръгуваше за над $100 на акция и фактът, че не закрих напълно останалата ми позиция отчитам като грешка. Този all time high от $105 трудно ще се повтори, когато индустриалното производство спадне, а крайните потребители на течни горива започнат да бъдат съкращавани от работа. 

Юни месец беше рекорден откъм дивиденти. Такива бяха събрани от JNJ, MSFT, PFE, XOM и NEE. Заедно с депозита и с взети предвид разходи за нови акции нетният паричен поток в този фонд е положителен за периода. 

Месечният депозит бе по-голям от обичайното, тъй като бе осъществен трансфер от Минтос (P2P фонда) в търговската сметка на Revolut. 

Ъпдейт: За месец юни е регистриран спад от -6.11% в доларово изражение. Тоталната възвръщемост на протфейла е +15.91%. Спадът в левово изражние за периода е -9.11%. Тоталната възвръшаемост в лева е + 26.33%.Фиг. 1. Структура на портфейла от американски акции. Кешът вече е втора позиция по размер. * * * P2P * * *
Леки драми в Минтос през юни. 

Състоянието на Кредитстар (Финландия) се влоши значително и голяма порция кредити зависнаха във висящите плащания (pending payment). Досадна ситуация, като се има предвид, че юрисдикцията на оригинатора се ползва с отлична репутация. 

В периода официално бяха отписани и вземанията в Cashwagon (Индонезия), което разду графата Bad Debt в кредитния портфейл. Известният оптимизъм, че крайният изход може да бъде и положителен, угасна. 

Така в края на месеца реших да прехвърля малко незает кеш от Минтос в сметката за американски акции. 

Заради отписванията пасивният доход за месеца в P2P фонда беше отрицателен.

Ъпдейт: Тоталната възвръщаемост на този фонд е +71.25%, с включено текущо отписване, но без възможни бъдещи отписвания на просрочени кредити, за които е ясно, че са под въпрос. Положителният резултат се увеличава и заради извършеното теглене/трансфер.* * * БФБ * * *
Най-интересното за десет.

На 15 юни беше денят за акции на БФБ. До тази дата си бях поставил за цел да затворя 1/3 от позицията в XONA (Exxon Mobil) и по стечение на обстоятелствата това се случи точно тогава. Поръчка "продава" за 92 евро на брой бе изпълнена сред множеството дребни сделки с български акции в сесията. Сумата от продажбата на определения борй съвпада точно с сумата на капиталовата печалба, която "светеше" по позицията преди изпълнението. По този начин скалпирах и заключих положителния резултат.

Поради особеностите на сегмента BSE International това е данъчно събитие, но честно казано нямам против да имам множество такива събития, когато става дума за реализирането на добри печалби от инвестициите. 

В същия ден използвах малко от свободния кеш за покупка на акции от Монбат. Имах три сделки на цени от 5.60 лв. и 5.65 лв. 

Дивидент бе кредитиран само от JNJ, въпреки че такъв би трябвало да постъпи и от MSFT и XONA. Централният Депозитар продължава да не облсужва адекватно този пазарен сегмент на БФБ и инвестиционните посредници, които им се явяват клиент. Инвестиционните посредници също имат вина, защото не оказват необходимия натиск проблемът да се отстрани. 

В следващите месеци очакваните дивиденти на БФБ ще формират по-голяма част от входящия паричен поток във всички фондове, съответно процентът кеш ще нарасне и тук. 

Ъпдейт: За месец юни е регистрирана доходност от в този фонд от 0.60%. Тоталната възръщаемост е 11.79%.фиг. 2. Разпределение между ЦК и кеш в портфейла на БФБ. Заключителни бележки:
Маркираната през стратегия за излизане на кеш е до голяма степен реализирана. Пълното разпродаване е безсмислено, когато става дума за дългосрочно инвестиране. Тенденцията дивидентните портфейли да "произвеждат" повече кеш ще бъде насърчена през юли с покупки на свръхпродадени книжа. Блог архив:
Инвестиционен портфейл май 2022
Инвестиционен портфейл април 2022
Инвестиционен портфейл март 2022
Share:

вторник, 31 май 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Май 2022)

Средата на месец май беше белязана от от силни понижения на основните глобални индекси, след което пазарите се оттласнаха леко нагоре. Нивата, за които става дума, "целунаха" 20%-ния спад, който щеше да маркира началото на мечи пазар. Оттам обаче инвеститорите започнаха да си връщат продадените книжа и да чакат следващите икономически новини. 

Първото тримесечие бе белязано от спад на БВП в страните от Г-7 от 0.1%. Спадът е минималне, но дава възможност да се влезе в дефиницията на рецесия, ако данните са подобни и през второто тримесечие, завършващо юни. Едно от основните занимания на участниците на пазара е да спекулират дали това ще се случи, или глобалната икономика ще се върне към растеж. 

Мнението ми по този въпрос бе споделено в една туитър нишка, която е приложена и по-долу в обзора на американския фонд, с който ще започна. Всъщност там бяха единствените движения със сделки през месеца. Понякога човек е хубаво да си седне на ръцете и да не прави нищо, а и все пак идеята на цялостния портфейл е да носи постоянен паричен поток със сравнително пасивна подръжка, което изключва трейдинга. 

В този контекст месецът не беше лош с 11.18% дял на паричния поток инвестиции спрямо 88.82% дял на личния ми депозит. Процентът може да не изглежда впечатляващ, но не е и малък като се има предвид, че леко повиших размера на депозита, за да отговоря на инфлацията и за да събера повече кеш за покупки на по-ниските нива. * * * Американски акции * * * 
През периода направих три покупки и една продажба. На 5 май взех акции на Union Pacific (UNP, $230.86) и на Pfizer (PFE, $47.91). Макар че не ми е цел, на фармацевтичния гигант му улучих локалното дъно (последно затваря на $53.91). 

Същото изглежда се случи и с покупката на NextEra Energy на 12 май (NEE, $68.91, последно затваря $77.43). 

Не твърдя, че удачните покупки са плод на система или някаква конкретна сметка. В предишни периоди съм споделял за доста неудачни сделки като тайминг, но не това е важното, а е важно на каква цена взимам бъдещи парични потоци. В този случай успях да ги взема на доста ниски цени. 

На 26 май продадох 1/3 от позицията ми в Exxon Mobil ($97.15). Това е близо до върха, но не изключено да бъдат видяни и по-високи цени в идните дни заради пазарната ситуация. Защо средносрочно съм мечи настроен за тази акция съм обяснил по-долу.

Дивидентите през месеца донесоха 3.49% от целия паричен поток към трите стълба. Такива дойдоха от AT&T, JP Morgan и Apple. 

Тоталаната възвръщаемост към края на май в лева на този портфейл е 35.44%
Структура на американския портфейл* * * P2P * * *
Инвестицията в Минтос изглежда все по-безинтересна. 

Платформата реорганизира предлагането, така че вече част от пазара попада под регулация и някаква форма на защита. Разбира се, блокираните от преди пари остават блокирани и като се има предвид, че голяма част от кредитите идваха от Украйна, Русия и Армения, въпрос на време е те да бъдат признати за отписване. 

Въпреки моментната картина, P2P инвестицията формира 1.67% от цялостния входящ паричен поток за месеца. 

Тоталната възвръщаемост тук е некоректна величина, защото тя все още включва блокираните кредити. Обективно погледно тя е отрицателна, макар и не на хартия.* * * БФБ * * *
Без покупки и продажби през месец май. Нетната стойност на активите нарасна с 10-ина процента за периода, като това е важно за тоталната възвръщаемост, колебаеща се около нулата заради стари грешки. 

Към момента съм "на зелено" 11.19%, но в отчитането не се включва реалната цена на чуждите акции в портфейла. Така например за нуждите на отчитането акциите на Exxon Mobil (XONA) се оценяват на 76.36 EUR поради факта, че на тези нива е сключена последната сделка на BSE International. Във Франкфурт днес търговията затвори при 93.02 EUR, което означава, че най-голямата ми позиция в търговската сметка на БФБ е значително подценена в крайното салдо. 

Дивидент в тази сметка дойде от JPM и допринесе с 6.02% към целия входящ поток. Плащането отново бе забавено
 с около три седмици, но поне влезе в отчетния период. 

Когато говорим за дивиденти, предстоят големи плащания на БФБ през лятото. В блога имахте (и още имате) възможност да следите какви дивиденти биват гласувани на общите събрания у нас (таблица Дивиденти БФБ 2022). В следващите дни ще публикувам и обобщена статия за дивидентния сезон у нас.Структура на портфейла, управляван на БФБЗаключителни бележки:

Очакванията ми са, че предстои глобална рецесия, затова се опитвам да концентрирам кеш в сметките с акции. Предстоят някои продажби, които вероятно ще оповестя в туитър акаунта ми в деня на изпълнението. 

Покупки обаче също ще има там, където видя, че страхът е причинил несправедливи разпродажби. Портфолиото и стратегията остават балансирани с уклон към дефанзивни, а фокусът е върху съхранението на постигнатия резултат и нарастването на ежемесечните парични потоци от дивиденти. 

Не забравяйте 15 юни - денят за акции на БФБ


Блог архив:
Инвестиционен портфейл (Април 2022)
Инвестиционен портфейл (Март 2022)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2022)
Share:

петък, 29 април 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Април 2022)

Суров април. Към последния работен ден на месеца, но преди последната сесия в САЩ индексът S&P 500 записва най-големия си месечен спад от Голямата рецесия насам (-7.43%). NASDAQ 100 е още по-зле (-11.70%). В България картината през април не изглеждаше толкова грозно и индексите останаха почти без изменение за периода. Това е малка утеха на фона на много по-дълбоките корекции в мигове на пазарна паника и на факта, че SOFIX така и не достигна върховете от 2008 г.

Напрежението на пазарите определено се реже с нож. На този фон аз не бих се оплаквал, защото така или иначе моето цялостно портфолио е дефанзивно дори и в най-бичите периоди. Резултатите по стълбове в следващите редове. 
* * * P2P * * * 
Регистраната доходност в Минтос за април възлиза на 1.64% от всички входящи парични потоци към цялостния портфейл (включително мой депозит и дивенти от акции). Този клас активи остава с относително пренебрежимо тегло, тъй като и представянето е посредствено. 

През месеца публикувах в блога кратък преглед на случващото се в няколко по-популярни в България платформи (Динамика на P2P пазара, 21 април 2022 г.). В края на периода, когато правя и обичайния преглед, ми направиха две неща впечатление. Първото е лошата новина, че всички краткосрочни кредити са ми в някаква форма на просрочие (от гратисен период до 60 дни). Второто е добрата новина, че активността на вторичен пазар поспадна, тоест паническото излизане вече е по-слабо, отколкото през март. 

Няма развитие с проблематичните оригинатори, което не е новина. 


* * * Американски акции * * *
Както вече се спомена в уводните думи, април беше тежък за щатския капиталов пазар (фиг.1). Няколко големи имена особено от технологичния сектор загубих голяма част от капитализацията си. Meta (FB) е надолу с над 10%, въпреки избухването си в последните дни. Netflix (NFLX) - една компания, коят е погрешно считана за добра от ритейла според мен, загуби 49% от капитализацията си само за един месец. Двете компании са част от т.нар. FAANG - това са високотехнологичните флагмани на американската борса. Фиг. 1. Движение на основните индекси на американския капиталов пазар. Графиката е регистрирана преди позитивната сесия от 28 април, което води до разминаването с моите данни за представянето на измерителите. Източник на изображението: seekingalpha.com


За април моята селекция побеждава S&P500, тъй като регистрираният при мен спад е от 6.01% при -7.34% за индекса. Експозицията ми към представители на NASDAQ 100 в лицето на Microsoft, Apple и Cisco не нараниха чувствително представянето на портфейла. 

Дивидентите през месеца (UNP, VICI, CSCO) формираха 2.83% от общия входящ паричен поток към всички стълбове. 

Междувременно упражних правото си на глас на няколко от Общите събрания. Подробности за този процес описвам в поста "Общи събрания на PFE, JPM и JNJ" от 8 април. 

През април се осъществи и дългоочаквания spin-off на AT&T. На 12.04 закупих акции на T на цена $19.76, а по-късно продадох заредените дялове от Warner Bros Discovery (WBD) за по $23.78 (19.04). В края на април котировката на WBD e $18.35. 

Другите сделки за месеца бяха с дялове на Microsoft (11.04, сделка при цена $286.40/акция) и Apple (19.04, $164.32/акция). 

В края на отчетния период Apple отстъпва третата позиция в портфейла на Johnson & Johnson. И двете компании обявиха увеличение на дивидента. Кешът се нарежда на 8-а позиция с дял от над 6%, увеличавайки се значитлно спрямо предходните периоди. Идеята е повече средства да бъдат на разположение за покупки, когато (ако) настъпи още по-дълбока корекция. 

На фиг. 2 е показано графичното разпределение на отделните позиции. фиг. 2. Структура на портфейла от американски акции към края на април 2022 г.


Към момента един долар се разменя на цена от 1.85 лв. В края на март курсът беше 1.78. Поскъпването на долара е в полза на инвеститорите, които ползваме валути различни от американската. След превалутиране в лева резултатът е почти 0% за месеца, т.е. валутната разлика компенсира целия спад. Да, 0% не компенсират вилнеещата инфлация, но -6% изглежда още по-зле, нали? 
* * * Български акции * * *
Портфейлът, търгуван на БФБ, не записа никакви входящи потоци от дивиденти през периода. Април бе белязан от огромно напрежение около войната в Украйна, тъй като българският бизнес и българската икономика са силно зависими от останлите държави в Източноевропейски регион, включително и директно въвлечените в битката Украйна и Русия. 

След като имах "невъздържан" март (обзор), през април успях да се удържа седнал върху ръцете си и да не правя никакви структурни промени, т.е. сделки. 

Двете ми основни позиции (Неохим и Доверие Обединен Холдинг) бяха подложени на сериозна волатилност, но този път успях да устоя на собствения си страх - постижение, което бъдещето ще определи дали е полезно или вредно. 

Спадът за април в този стълб е -1.60%. Съвсем търпимо, като се има предвид, че  водещи в структурата му са листнатите на европейски борси и търгувани на BSE International компании като Еxxon Mobil, JP Morgan, Microsoft и Johnson & Johnson. 

Все още няма официална информация за дивидентни от българските компании в портфейла. Обобщени данни за предстоящи плащания на компаниите на БФБ можете да намерите в тази таблица

На фиг. 3 е графичното обобщение на структурата на портфейла ми на БФБ към края на април. 0% кеш е голямият проблем тук както и невъзможността да отключа такъв без да "заключа" загуби по позициите, които бих искал да намаля (например Импулс I, Химимпорт и Софарма Трейдинг). 

фиг. 3. Структура на портфейла на БФБ. Заключителни бележки:

Начинът, по който избирам инвестициите си е такъв, че ако не ми гарантира спокоен сън, то поне да не се будя през нощта, за да смятам колко пари съм загубил. За мен първи приоритет е да не загубя, а втори - да спечеля. Затова и в цялостното ми портфолио има компании с относително ниска бета и такива, които пазарът разглежда като малко по-ниско рискови. Почти всички акции носят дивиденти, а вложенията в P2P са в рамките на разумното. 

При големи спадове човек е склонен да се самообяви за най-лошия инвеститор на света. Това е погрешно. В момента всички сме "на загуба" спрямо последните месеци на 2021 г.. Немалка роля играе и факторът шанс. Психическата устойчивост и придържането към стратегия, особено ако тя е добре изработена, ще бъдат възнаградени рано или късно. Все пак инвестирането не трае колкото завъртането на една рулетка. На фиг. 4. можете да видите какъв е шансът да сте на загуба в различните инвестиционни хоризонти. Нека тя да ви дава оптимизъм, че един лош месец не може да ви отдалечи съществено от заветната цел - пълната финансова свобода. 
Фиг. 4. Вероятността от негативна възвръщаемост спрямо инвестиционния хоризонт. 
Източник на изображението: seekingalpha.com
Блог архив:
Инвестиционен портфейл Март 2022
Инвестиционен портфейл Февруари 2022
Инвестиционен портфейл Януари 2022
Share:

четвъртък, 31 март 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Март 2022)

Изключително динамичен месец март, доста подобен на март 2020, когато избухна пандемията от Ковид 19. Вълненията около войната в Украйна повлияха доста на пазарите и инвеститорите станаха свидетели на сериозна волатилност особено в търговията с финансови инструменти. В края на периода обаче инвеститорите в акции се радваха на бързо възстановяване и преодоляване на голяма част от загубите в началото на месеца.

Поуките за мен идват най-вече от българския портфейл, който е много по-труден за менажиране от щатския. Българският капиталов пазар е много плитък, силно ориентиран е към размирните в момента зони и като цяло е опасен. Детайли в следващите редове.
* * * Американски акции * * *
Снежната топка с щатския портфейл се оформя много добре. Завършвам месец март при 24.88% доходност от създаването му. В левово изражение, заради поскъпването на долара, доходността е 31.78% (с над 9% повече в сравнение с февруари 2022). 

Целият депозит за месеца се вля в този стълб, а тук регистрирах и нов дивидентен рекорд за периода (принос от 7.71% към всички входящи парични потоци). 

Изглежда се справям с балансирането и диверсифицирането на портфейла, защото спадът при технологичните компании беше компенсиран от избухването на петролната Exxon Mobil.

За месеца имам три покупки на акции. На 10 март взех JP Morgan при цена от $132.43 на акция. Това ми е губеща позиция към момента, но дивидентна доходност от 3% просто не е за изпускане, а и пазарът наказа прекалено сурово банките около избухването на войната. 

На 16 март увеличих позицията в Cisco Systems при цени от $55.37, а на 17 март взех Union Pacific за 260.10. Всички покупки към края на периода са вече "на зелено" с нереализирана доходност. 


* * * P2P * * *
На пазара на P2P инвестиции също има смут. Намерението ми да увеличавам вложението ми в Минтос логично беше замразено. В началото на март наблюдавах паническо излизане на по-предпазливи инвеститори, които ми "напълниха" една от стратегиите за автоматично инвестиране на вторичен пазар при поне 5% отстъпка. С доста сделки на вторичен пазар реализирах нелош резултат (2.81% от всички входящи парични потоци) без това да нарани значително качеството на кредитния портфейл. 

В стратегиите ми съм изолирал оригинатори с нисък рейтинг и държави извън ЕС и надеждните юрисдикции. С други думи портфолиото е съставено предимно от бързи и средносрочни кредити, отпуснати от небанкови институции в Обединеното Кралство, Финландия и Испания. 

В следващите дни ще публикувам специална статия за динамиката на P2P пазара.


* * * Български акции * * * 
Стигаме до най-вълнуващата и интензивна част. 

Нахлуването на Русия в Украйна срина няколко от ключовите  ми позиции по обясними причини. Основният актив на Доверие Обединен Холдинг - Молдиндконбанк, опериращ в Молдова, е застрашен от неяснотата с бъдещето на страната. Военният конфликт още не се е разлял в Молдова, но този сценарийй беше много вероятно особено в началото на месеца.

Голям спад регистрира и Неохим. Торовият завод е потребител на около 10% от внасяния в България природен газ и рискът от прекъсването на доставките, а оттам и на производството, беше съществен. 

Монбат също има немалка експозиция към засегнатите от конфликта държави. Клиентите в Русия са едни от по-големите на компанията, а акумулаторни батерии се изнасят за Украйна. 

Освен директно засегнатите бизнес, самият пазар влезе в режим на ограничаване на риска, което с оглед на конюнктурата означаваше резки спадове. 

За март имам цели 23 сделки, едната от които е за JP Morgan (да, взех още акции и през BSE International) на 23-и при единична цена от 126.28 евро. Останалите 22 сделки няма да описвам в детайл, а ще обобщя като оценка.

Сбърках с освобождаването от Агрия. Имах покупки на 16.60 лв. и 17.60 лв., но се разделих напълно от позицията срещу 19.00 лв. на акция. Въпреки реализираната капиталова доходност от около 11% историята показа, че съм избързал с изхода. Нямаше как да предвидя, че сентиментът ще се смени до степен, в която пренебрежението на мажоритаря към миноритарите ще бъде напълно забравено. Акцията е звезда в края на март, а и бизнес конюнктурата е чудесна за Агрия Груп Холд.

Справих се отлично с продажбата на ПИБ. Това беше стара спекулативна позиция, която не пасваше на модела ми за дивидентно портфолио. Успях да купя малки пакети по целия път нагоре. 2.10 лв., 2.55 лв. и 2.79 лв., преди да започна да продавам (на 2.74 лв. и 2.71 лв.). Малка капиталова доходност, като нетирам и транзакционните разходи, но голяма облекчение, че се освободих от тази тежест. 

Сбърках с продажба на част от позицията в Неохим на 39.40 лв. в началото на месеца, но по-късно си върнах си върнах дяловете (на по-висока цена, разбира се). Временно освободените от продажбата средства отидоха за ПИБ и после се върнаха там, където предпочитам да бъдат. Двете движения в портфолиото нетират финансовия резултат до 0, но това, че не съм изгубил пари нито при ПИБ, нито при Неохим, е най-големият успех. При втората компания обаче ми се повиши средната цена на целия пакет. В края на март тя е 40.66 лв, което е значително изпиляване на буфера (около 10 лв. нагоре). 

Усредних Монбат. Историята ще съди този ход. 

Усредних малко и друга позиция - Химимпорт, която няма място в дивидентното семейство поне засега. Ситуацията обаче може и да се промени някога. 

Добавих и Доверие Обединен Холдинг на два пъти (7.92 лв и 8.86 лв.) Този ход също ще стане ясно дали е правилен в бъдещето. Това е залог, че Русия ще загуби войната в Украйна. Подобен залог е много рисков, но без риск, няма и печалби. 

Дивидентната доходност в българския портфейл, осигурена изцяло от чуждите компании Exxon Mobil, Microsoft и JNJ възлезе на 22.77%. Това е огромен процент и има много силен положителен психологически ефект. Трудният менджмънт на българските акции намериха верен баласт, който да балансира и да обира волатилността на родните книжа за напред. 

От блога:
Инвестиционно портфолио (Февруари 2022)
Инвестиционно портфолио (Януари 2022)
Инвестиционно портфолио (Декември 2021)
Share:

събота, 26 февруари 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Февруари 2022)

Най-късият месец на годината се оказа извънредно стресов за инвеститорите. Избухването на войната в Украйна доведе до значителна волатилност и до преоценка на рисковете на всички видове активи. Глобалната икономическа картина отново е радикално променена. Последиците от военната интервенция на Русия и насрещните икономически санкции от Европа и САЩ тепърва ще бъдат оценявани.

Моята лична стратегия не претърпя никакви промени. Не съм продал нито една акция от нито една от компаниите, които съм определил като перспективни инвестиции. Напротив, през февруари отново имах доста покупки, макар че таймингът беше безобразен. Общо взето може да се каже, че нямах вярно, но както обикновено гледам да не съм твърде самокритичен първо, защото и дори и най-опитните портфолио мениджъри правят грешки и второ, защото от стратегическа гледна точка всъщност няма нарушения. 

Ето цените, при които бяха направени покупките в хорнологичен ред, а в съответните рубрики ще се опитам и да ги защитя:


дата       компания            цена на акция
01.02.    АТ&T                     $24.15
08.02.    Exxon Mobil         $81.75
11.02.    Неохим                44.60 лв.
11.02.    Неохим                44.00 лв.
16.02     Неохим                44.40 лв
18.02.    VICI Properties    $27.89
24.02.    БФБ                       8.45 лв.
       

* * * P2P * * *
В последните дни на месеца ми направи впечатление, че една отдавна забравена, но все пак съществуваща автоматична стратегия за обиране на разпродажби на вторичния пазар се беше активирала. Друг инвеститор ми продаде кредит в Латвия на Sun Finance с 10% отстъпка, не в просрочие, шорт-търм, 7.5% годишна лихва. Изглежда, че има известен банк рън на изхода, но аз не възнамерявам да предприемам резки движения. 


Към момента протфолиото в Минтос е концентрирано с кредити от ЮК - може би най-надеждната юрисдикция в света от гледна точка на финансова регулация. 

Към края на февруари имам само един последен кредит от Лайм Заим (Русия). И да на бъде погасен няма да нарани портфейла. Ясно е, че в обозримото бъдеще няма да извършвам инвестиционна дейност свързана с Русия. 

Лошата новина е, че лъвският пай от кредити в дефолт (общо 47,38% от размера на портфейла) се падат около 50%. Нямам обосновани очаквания за погашения нито от страна на Finko (Sun Finance), нито от страна на AlexCredit. 

Карък. Колкото и смешно да звучи, това е фактическата ситуация с тази инвестиция, която слава Богу е с много по-малък размер от останлите стълбове. Случващото се с нея надхвърля всякакви обосновани предположения за риск. Избухването на война в третото десетилетие на 21 век е дефиниция на "черен лебед". 

Все пак за месеца доходността на обслужваните кредити увеличиха входящите парични потоци към всички стълбове с 1.57%. Колкото, толкова. * * * БФБ * * *
Във вторник, 22 февруари на Българската Фондова Борса започнаха по-масирани разпродажби, а в четвъртък борсата дори активира точка от правилника, който освобождава маркетмейкърите от поддържане на котировки. Погромът беше според очакванията - голям. В един идеален свят парите, които бяха похарчени за покупки в ранните дни на месеца, трябваше да бъдат инвестирани в края, когато цените бяха с огромни отстъпки. 

Единствената покупка по време на спадовете беше на БФБ. И въпреки че усредних надолу позицията си, дори и тази покупка не беше ОК като тайминг, защото изпуснах аномалията от 18 февруари, когато голям пакет мина на цена от 7.10 лв. Неофициалната версия е, че става дума за грешка на брокер на ОББ, а още по-неофициалната е, че просто на толкова си е бил договорена сделката, която бе сключена на много под пазарните цени. 

Заслужава отблеязване, че отново имам проблем с дивидентите от чужди компании. През февруари в търговската ми платформа в Елана нямаше входящи парични потоци освен мой депозит. В същото време JPMorgan изплати дивидент (получих си го за акциите в Револют), който все още се очаква да бъде кредитиран по сметката ми. Пак ще се караме...

от архива: Дивидентите на BSE International вече се изплащат коректно 
(б.а. но пак не съвсем)


С допълнителните покупки на Неохим експозицията ми към това дружество започва да ми носи лек дискомфорт. С ясното съзнание съм, че мога да понеса сериозни поражения на портфейла. Видях с очите си огромните счетоводни загуби в кризисните дни, но успях да се справя с емоциите и да не продам нищо. Това всъщност може би е хубавото за месеца. * * * Американски акции * * *
Както българските, така и американските акции бяха купени в неподходящи моменти. Дяловете можеше да бъдат придобити много по-евтино, но нямаше как да прогнозирам и да съм сигурен, че ще има война. 

Позицията в Exxon Mobil разширявам заради бизнес перспективите без война. Противно на логиката петролът поскъпва в топлите месеци в северното полукълбо, а и отпадането на ковид мерките са още един фактор, който би следвало да стимулира пътуванията, завръщането по офисите и т.н. В новата реалност съм още по-бичи настроен за цената на петрола, съответно и за резултатите на компанията.

През февруари бяха обявени доста увеличения на дивидентите. Дивидентът на АТ&T очаквано беше орязан от $2.08 на $1.11. Така срещу средната цена на позицията ми дивидентната  доходност се явява 3.67% не е толкова зле, но това е единствената компания, за която може би греша, като я държа.

Другите увеличения в моя портфейл бяха на NextEra Energy (10.29% увеличение до $1.70, 2.21% yield on cost) и Cisco Systems (2.70% увеличение до $1.52, 4.18% yield on cost). 

Дивиденти получих от JPM, T и APPL. Те възлязоха на 5.35% от входящия паричен поток към всички стълбове за месеца. Заключителни думи
Плановете ми в следващите месеци е да увелича моя собствен депозит, който да бъде насочен основно към американското портфолио. Покупките, както е било и преди, няма да го надвишават, тоест позицията на свободния кеш би трябвало леко да расте с времето с акумулирането на дивидентите. При резки спадове горното правило отпада. Така ще мога да участвам с покупки в мигове на голяма волатилност, когато спекуланити и "слаби ръце" изпускат на пазара активи, които иначе са производителни и няма основание да бъдат съществено преоценявани надолу. 

Логично, големите стълбове бележат отстъпление от върховете през декември. 

Нереалзираната доходност при американските акции е 22.40%, при българските - 7.59%. Дори такива съществени спадове не ме "потапят под водата", което е добра новина и говори, че протфолиото е добре балансирано, активите не са спекулативни и държането им ми позволява да спя нощем.


от блога:
Инвестиционно портфолио (Януари 2022)
Инвестиционно портфолио (Декември 2021)
Инвестиционно портфолио (Ноември 2021)

Share:

понеделник, 31 януари 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Януари 2022)

Много вълнуващ инвестиционен януари, с доста волатилност и щастливи обрати. Ако за годината се съди по нейното начало, то 2022 г. също ще бъде успешна и доходоносна. Това в кръга на шегата разбора се, защото пазарната обстановка е много динамична и зависи от десетки фактори, които могат да се променят в следващите месеци. 


* * *  Американски акции * * *
Доста сериозна волатилност се наблюдаваше през януари на щатските пазари. Някои компании с раздути оценки върнаха доста от печалбите, но такива рискови имена в моята селекцията така или иначе няма. Най-зле се представиха NextEra Energy и JP Morgan, чиято капитализация спадна с 10-ина процента през януари. Банката отчете по-добра печалба от очакваното, но и предупреди за влошаващи се перспективи в обозримото бъдеще. Други компании също отстъпиха от позициите си и този стълб в портфейла загуби за месец около 6% от нереализираната печалба, връщайки я на ниво от 20.94% във функционалната валута. Поскъпването на долара обаче обра част от този луфт в левовата калкулация. 

Дивидентният месец не беше интересен, като плащанията донесоха допълнителни 2.16% върху входящия паричен поток към портфейла. 

Покупките за месеца бяха както следва: на 11-и Union Pacific ($245.80 на акция), на 14-и NextEra Energy ($84.05) и Pfizer ($54.55). Покупката на електроенергийният оператор беше с грешен тайминг, но както не веднъж съм отбелязвал - нито мога, нито се стремя да хващам дъна. * * * P2P * * *
Заложената автоматична стратегия работи и основната тежест на кредитното портфолио се премести върху заеми, издадени от ЮК и финландски оригинатори. Пасивната доходност от лихви възлезе на допълнителни 1.19% към входящите потоци за януари. Проблемните кредити, които все още остават значителна сума от P2P портфейла, спадат изключително бавно. Затова и този тип инвестиция е оставена донякъде на самотек, въпреки че доходността в идеалния случай не е за пренебрегване. 

* * * БФБ * * *
Истинското шоу беше на БФБ. В унисон със западните пазари, българският също започна корекция. Доста от "любимците на публиката" отбелязаха спадове, в това число и притежаваните от мен Доверие Обединен Холдинг и Софарма Трейдинг. 

В първите дни на месеца имаше раздвижване около групата на Химимпорт. Използвах случая и на 10-и продадох позицията в Зърнени Храни при цена от 0.164 лв./дял, реализирайки положителна доходност. Същия ден осредних с малка сума химимпорт при цена от 0.968 лв. Не много умен ход, но крачка в посоката на това позицията също да бъде закрита в обозримото бъдеще при по-малка загуба. 

Останалите средства от успешната търговия със Зърнени храни отидоха за усредняване на Монбат (12.01, 6.000 лв/акция ) и Неохим (19.01, 22.80 лв./акция). 

Междувременно се разреши казусът с непреведените дивиденти от чуждестранните акции, листнати на БФБ (от блога: Дивидентите на BSE International вече се изплащат коректно, 4 янаури, 2022 г.). От там дойде много прилична сума, която разду с 20-ина процента входящите потоци към всички стълбове. 

На 24 допуснах още една малка неточност, която есествено ми струва загубена доходност. Затворих малка част от позицията в Доверие Обединен Холдинг именно, за да заключа печалби при падащия пазар. Продадох акции на цена от 9.30 лв. за брой, което също ми донесе реализирана доходност, но не толкова, колкото можеш да бъде само няколко дни по-късно.

Голямото шоу обаче дойде след отчета на Неохим. В четвъртък, 27 янаури, записах най-сериозния си еднодневен ръст за всички времена. Торовият завод завърши сесията с повишение цената на книжата си от 45%, а на следващия ден добави нови 10% към пазарната си капитализация. На 27-и осъществих предпоследната сделка за месеца - покупка на още книжа на Неохим при цена от 32.00 лв. Малко повече за бул кейса на завода има в блогпоста "Силният отчет на Неохим и някои други обстоятелства". 

На 28-и открих и позиция в Българска Фондова Борса АД при цена от 9.30 лв. на акция. Конюнктурата направи дружеството печелившо и аз очаквам доброто му представяне да продължи в обозримото бъдеще. Покупната цена на актива не е ниска, но компанията пасва на дивидентната стратегия на портфейла. 

В крайна сметка българският стълб в цялостното портфолио записа ръст за януари, при това значителен. Събитието заслужава отбелязване, защото обикновено балансираният портфейл от американски акции бие българския еквивалент по доходност, а и по предвидимост. 

От блога:
Инвестиционен портфейл (Декември 2021)
Инвестиционен портфейл (Ноември 2021)
Инвестиционен портфейл (Октомври 2021)Share:

петък, 31 декември 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Декември 2021)

Краят на година е хубав период, в който човек има повече време за близките си и за хобитата си. Хубав е и защото носи нови надежди за следващата година, а често и удовлетворение от отминалата такава. 

От инвестиционна гледна точка 2021 г. беше много силна. Вероятно много хора, които са си поставяли финансови цели, са ги постигнали, особено ако са били реалистични и не са изисквали поемането на неоправдани рискове. 

Годината беше добра и от гледна точка на наученото. Натрупаният опит няма цифорово изражение, но стойността му е голяма и има значение за бъдещето. Разбира се, резултатите трябва да имат и измерител.* * * Обобщени резултати * * *
През 2021 г. дългосрочният FIRE портфейл, който следя ежемесечно в блога, е нараснал с 24.45% YoY. В този ръст влиза реализираната доходност под формата на дивиденти, разлики от търговия и лихви от P2P кредити (обобщени като пасивна доходност), както и личните депозити. 

Пасивнивният доход за 2021 г. възлиза на 7.09% от цялостният входящ паричен поток (депозити + реализирана доходност). Целта за 2022 г. е този процент да е по-висок дори при увеличени лични депозити. Депозитите мисля да ги увелича с 10-ина процента в паритет с инфлацията. 

Нереализираната доходност, т.е. поскъпването на притежаваните финанисови инструменти през 2021 г., носят 42.46% от ръста на цялостното портфолио. 

Въпреки силните ръстове на някои български акции, представянето на БФБ стълба в портфейла не можа да засенчи блестящата работа на чуждестранния стълб. Тоталната възвръщаемост (Total Return) на трите стълба е 10.35%, но в тях се включва и малка като пропорция задържана сума в проблематични оригинатори в Минтос. * * * P2P * * *
Нищо значимо в този сегмент за отчитане през декември. Реализираната доходност от лихви за месеца е 1.29% от всички входящи парични потоци за периода. Няма развитие по кредитите от суспендирани оригинатори. * * * БФБ * * * 
През декември допуснах сериозна грешка, за която първоначално много съжалявах, но в последствие осъзнах, че е била трудна за избягване. На 6 декември закрих цялата позиция в Агрия Груп Холд при цена от 12.90 лв./акция, "заключвайки" добра капиталова доходност, но и пропускайки последвалото с връх от 15.60 лв. На 7 декември пък увеличих позицията си в Доверие Обединен Холдинг при цена от 11.40 лв./акция, допускайки тази сделка да остане "на червено" в края на годината. 

От перспективата на времето е лесно да се посочи, че тези действия са били неправилни. В реално време обаче е много трудно да се ловят върхове и дъна, особено на пазар, на който вътрешната информация има много повече значение, отколкото човек би предположил. В крайна сметка е реализирана някаква доходност, натрупан е още малко опит и въпреки че грешката беше аматьорска, не е фатална. 

Разочарованието дойде от неизплатените дивиденти от листнатите на борсата във Франкфурт книжа на Майкрософт, Джонсън & Джонсън и Ексон Мобил, които се предлагат и на БФБ. 

BSE International все още не функционира както трябва, FINFREE.bg, 29 декември, 2021 г. 

Да се надяваме, че неуредиците ще бъдат уредени през януари и очакваната и полагуема се доходност ще бъде капитализирана в този стълб. Фиг. 1. Процентно разпределение на портфейлния стълб, управляван на БФБ


На фиг. 1. е показана моментната снимка на разпределението по позиции в портфейла. Общо-взето всичко, което към края на година е под свободния кеш, не е желано за дългосрочно държане. Някои от позициите са откривани в миналото, преди да започна да следя портфейла публично и преди да избера стратегията на дивидентното инвестиране, която на БФБ е сериозно предизвикателство. Цел за 2022 г. е да се прочистя максимално от излишни и погрешни инвестиции, които не носят нито пасивна доходност, нито капиталов ръст. * * * Американски акции * * *
Бижуто в цялостния портфейл продължава да носи добрите резултати. Затова и там отиват месечните депозити. 

На 3 декември добавих акции на VICI Properties ($27.25), на 13-и на Exxon Mobil ($61.81) и на 14-и на Microsoft ($329.46). Дивидентният месец беше силен и изплатените суми възлязоха на 8.39% от всички входящи парични потоци за месеца. 


Интуитивният подход може би е да спра да "наливам" в компаниите, в които съм инвестирал и през БФБ, но всъщност няма причина да не продължа да се движа с тренда и да не награждавам победителите. MSFT и XOM са категоричните шампиони на 2021 г., а тъй като JNJ и JPM не са, в тях няма да инвестирам повече през този стълб. 

През 2022 г. е важно да запазя стратегическата дисциплина, да не излагам постигнатите резултати на излишен риск и да покажа твърдост, ако или когато пазарът тръгне в негативна посока. 

В края на годината портфейлът изглежда така (фиг.2): 
Фиг. 2 Тежест на отделните позиции в портфолиото с американски акции
Фиг. 3. Графично изражение на ръста на дивидентите по месеци


На фиг. 3 пък може да се види как растат дивидентите в този стълб на портфейла на месечна база. Синият стълб е декември 2019 г., когато за първи път съм получил плащания в платформата. Абсолютните стойности не са показани, но разликите са достатъчно добре онагледени. 
 
Целта за 2022 г. е да удвоя събрания дивидент най-вече чрез нови покуки, но и чрез увеличението на плащанията от страна на компаниите, в които съм инвестирал. Изборът на компании със стабилен баланс и относително сигурен дивидент остава приоритет. 

В собствения ми модел за управление на портфейла има статистика за това колко пъти и с какви проценти избраните компании са увеличавали дивидента. Увеличаването на дивидента е нещо като увеличаване на заплатата, само че без поемането на допълнителни ангажименти и без допълнителни часове и стрес. Затова и новините за увеличенията (които винаги споделям и в моя туитър акаунт, видим и в дясната колона на сайта) са ми любими. На фиг. 4. може да се види как са се движили дивидентите на компаниите, откакто имам инвестиции в тях. Отличните са MSFT, JNJ и PFE с по две увеличения. 
Фиг. 4. Увеличения на дивидентите.


Надявам се и през 2022 г. тенденцията да продължи и компаниите да останат в конкуренция за вниманието на дивидентните инвеститори и фондове. 

Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Плюсове и минуси от въвеждането на еврото в България

Не е изключено вече да сте срешали този текст в моята Фейсбук странца за политически дебати или през линка от Туитър. Писан е на 29 октомвр...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *