Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

Показват се публикациите с етикет Портфейл. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Портфейл. Показване на всички публикации

вторник, 30 април 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Април 2024)

Свалихме още един лист от календара, който предложи не малко възможности и заплахи за индивидуалните инвестиционни портфейли. 

Последният ден на април завари прoцеса по затваряне и отчитане на периода с поксъпнал долар заради икономическата и лихвена динамика отвъд Океана. Ежемесечният ми депозит беше изпълнен на 3 април на 1.80 лв. за долар, а в края на месеца щатската валута се котираше по около 1.83 лв. за долар. Само това движение води до нереализирана доходност на активите, деноминирани в долари, от повече от 1.6%. 

Разбира се, валутните флуктуации са нещо обичайно и в дългосрочен план, особено при стратегията на осреднявате, те се изглаждат. 

Пазарните движения обаче изядоха положителните валутни разлики и затварянето на април идва при понижена нетна стойност на активите за месеца спрямо предходния период за първи път от октомври 2023 г., когато пак имаше големи разпродажби. 

* * * P2P * * *
Нищо съществено за отчитане тук, освен че паричният поток за месеца от лихви възлезе на 1.72% от всички входящи потоци. Нормалният процес тече без значими събития. Лихвите в Минтос по личните и други видове кредити плавно спада поради нарастващото доверие и също така плавно увеличаващите се инвеститорски пари, които се конкурират за по-малко предлагане от оригнаторите.

8.91% е среднопретеглената лихва по моето кредитно портфолио, но тук е важно да се има предвид, че моят стремеж е то да бъде силно диверсифицирано между оригинатори и държави, което потиска леко доходността. * * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Нямах сделки на БФБ през месец април. Ликвидирани бяха правата, които не упражних за облигациите на Доверие Обединен Холдинг, което донесе пренебрежим паричен поток. Получих и забавени дивиденти от Exxon Mobil (XONA), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan (CMC), които генерираха по-голямата част от пасивната доходност през месеца и съставляваха вече осезаема част от входящия кеш към всички стълбове (11.74%).

Нетната стойност на активите обаче отбеляза понижение спрямо март с около 2% в унисон с движенията по моите позиции. Най-съществено се отразиха спадовете при листнатите на немската борса книжа на JNJ и тези на Доверие ОХ на БФБ. * * * Американски акции * * *
В най-динамичния стълб в портфейла бяха регистрирани три сделки. Закрих напълно позицията на Union Pacific на 3 април с поръчка на цена от $243.98. Нямам кой знае какви забележки към железопътната компания и когато я видя на по-добра цена, ще вляза отново, а причината за продажбата е стремежът ми да оформя селекция от акции, които предлагат пазарна алфа, т.е. се представят по-добре от пазара.

Случаят на UNP не е такъв. Първата покупка датира от октомври 2021 г. (Инвестиционен портфейл 10/2021). След затварятнето на позицията отчитам точно 14.04% доходност, в това число и дивиденти, което за около 2 г. и половина не е задоволителен резултат. Важно е да се отбележи, че част от доходността е "изядена" от самата стратегия по осредняване. Така например през март 2022 г. съм купувал акции при цена от $260.10. 

По горните причини през времето съм затварял и други позиции, например Cisco Systems и Dow Inc. 

През април имах и две покупки. На 3 април купих още малко Visa ($277.95/дял), а на 10 април - NextEra Energy при котировка $63.89 на акция. 

Дивиденти получих от VICI и UNP, възлизащи на 6.01% от всички входящи потоци. 

Пазарният тренд през периода обаче беше низходящ. Нереализираният резултат в лева, дори и след положителната валутна разлика, възлиза на -1.30%. Очакванията ми са търсене на дъно от страна на пазарните участници, което ще ми позволи по-агресивни покупки на бъдещи парични потоци на по-добра цена. Средствата от закриването на UNP също ще помогнат в този процес. 

Към края на април свободният кеш в този стълб на портфейла представлява най-голямата позиция (15.53%). 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Март 2024)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)
Инвестиционен портфейл (Януари 2024)Share:

петък, 29 март 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Март 2024)

Инвестиционният меесец март беше белязан от турболенции в България и стабилен растеж на чуждестранните компании в портфейла. Понеже такива има и в портфейлния миск и в България, не е учудващо, че периодът завършва с ръст на нетните активи по сметката в Елана Трейдинг от 1.91%. Щатският стълб от своя страна отбелязва солиден ръст от 3.32%, подкрепен на практика от всички компании в кошницата.

Пасивната доходност от дивиденти и лихви по P2P кредити възлезе на 13.14% от всички входящи потоци към цялостното портфолио. 

В следващите редове - детайли за отделните стълбове:

* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
В ретроспектива, ако не бях взел чуждестранните акции, този стълб щеше да е много неуспешен. Давам си ясна сметка, че селекцията ми от компании е трагична, имайки предвид, че Химимпорт съставлява 2.10% от портфейла, Неохим - 2.42% (от много повече доскоро), Телелинк - 2.57% и  Монбат - 4.61% (от повече доскоро). 

И ако символичната позиция в Химимпорт свети със скромна капиталова загуба, то ситуациите при Монбат и Неохим са истинска гротеска. Може и да има по-лош мениджмънт на българско публично дружество някъде от този на Неохим, но на мен не ми е известен. Почти 100 млн. свободен кеш изчезна по подобие на телефонна измама, при която невинна объркана баба хвърля сак с пари през балкона. 

При Монбат причините за колапса са много по-различни, но това не толли никого. 

На този фон обаче селекцията от изключително консервативни американски акции, търгувани на Дойче Бьорзе в евро, не само покрива загубите, но и тегли каручката бавно напред. Споделям го, за да онагледя успешен пример за възможна диверсификация, която да включва изключително високорисковите български публични дружества.

През месеца нямаше входящи потоци от дивиденти. В края на март реших да заключа част от доходността ми в Доверие Обединен Холдинг и продадох на 25 март акции при цени от 9.12 лв. В същия ден увеличих позицията ми в Софарма Трейдинг при цени  от 5.85 лв на акция. Бичи настроен съм и за двете компании, просто пазарните обстоятелства ми предоставиха възможност за ребалансиране. 

Новината, че Фонд Недвижими Имоти България може и да не разпредели дивидент, беше разочароваща, но се надявам това да не е окончателното решение на мениджмънта. Падането на кабинета е лоша новина и за БФБ АД, но засега няма изгледи дивидентната политика, наложена на държавните дружества, да се променя в обозримото бъдеще. Тази промяна в управлението на тези компании аз намирам за правилна и полезна.


* * * Американски акции * * *
Много силен месец за щатските компании, силен моментум при много компании. Така например акциите на Pfizer поскъпнаха с 4.48% за един месец. Най-силното представяне дойде от сравнително тежката NextEra Energy, която за март добави 15.80% към капитализацията си. AT&T също добави 4% към цената на акциите си и всичко това изтегли представянето на кошницата от акции много напред.

Купувах акции на PFE на 5 март при цени от $25.88, а в края на месеца котировката е вече $27.75. Много често съм се самоукорявал за лоши сделки, но този път ще се потупам по рамото :) Чудесна сделка с компания, която се управлява добре и носи стойност както на потребиелите, така и на инвеститорите.

Увеличих и позицията в JNJ с изпълнена поръчка "купува" на 7 март (при цена на акциите от $158.75). На следващия ден добавих и още книжа на телекома АТ&T при цени от $16.99. 

Дивиденти получих от Pfizer, Visa, JNJ, Exxon Mobil, Microsoft и NextEra Energy. 


* * * P2P * * *
В P2P сектора и по-конкретно в нишата с индивидуалното кредитиране се наблюдава спад на лихвите. Средната на портфейла ми в момента е малко под 10% при около 12% преди 6-8 месеца. Това не е тенденция, която заслужава специално внимание, най-малкото защото може да има всевъзможни тълкувания - от това, че в Минтос има повече инвеститорски средства, отколкото кредити за продажба, до спад в търсенето на кредит от страна на кредитополучателите. 

Делът на лихвите във входящите парични потоци възлезе на 1.73%.


От архива:
Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)
Инвестиционен портфейл (Януари 2024)
Инвестиционен портфейл (Декември 2023)


Share:

сряда, 6 март 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)

Месец февруари не може да се отличи с някакви грандиозни движения в която и да било посока, но все пак може да бъде отчетен като положителен период. Стойността на портфейла с американски акции в лева се понижи с половин процент, докато сметката в българския брокер нарастна с близо 3%.

Относително ниски бяха и входящите парични потоци от дивиденти и лихви. Общият сбор на тези потоци възлезе на на 7.56% от всички входящи потоци. Останалото, разбира се, е ежемсечният депозит. *** Американски акции ***
На 1 февруари отворих позиция във Visa Inc. (V) при цена на дял от $276.15. Осъзнавам, че подобна компания е в относително зряла фаза и по-голямата част от растежа е изконсумиран, но се замислих ако днес трябваше да започна градежа на портфейл бих ли купил тази акция на тази цена. И отговорът беше да. 

Между другото да се инвестира в система за сетълмент на картови разплащания е смел контра-крипто залог, особоно на фона на новата вълна от биткойн еуфория. Повишените цени на криптото обаче нямат нищо общо с полезността на виртуалните валути, които теоретично могат да засегнат бизнес модела на компнаии като Виза, Мастъркард и други. Моят залог е, че това няма да се случи, а напротив - изброените ще разширяват пазарите си с недобанкирани (underbanked) региони, особено в Азия и Африка. 

Друга покупка беше на Епъл при цена от $188.14 на 7 февруари.  Общо взето тази доста несъвършена единична сделка стана причината за лекия спад в нетната стойност на този стълб. 

Имаше и трета - на Майкрософт, при цена от $404.34 на 15 февруари. 

Този път минусът на осредняването се прояви с пълна сила. Когато се появи необходимост от ребалансиране и покупки (технологичните ми бяха изостанали напоследък като дял от портфейла) може да се окаже, че не е подходящ момент за покупка. От друга страна, както и в случая с Visa, и другите две компании са такива, с които бих започнал дори дивидентно портфолио. 

Иначе постъпленията от дивиденти дойдоха от плащанията на JPM, AT&T и Apple. 


*** P2P ***
Нормален процес - покупка на нови полици за кредити в Минтос срещу постъпленията от погасени заеми при съответните оригинатори. Застой при възстановяването на задържани средства под риск при проблемни оригинатори и прилична доходност от работещия портфейл от P2P кредити. 


*** Български акции (Портфолио на БФБ) ***
Този стълб го оставих да покаже магията си без да му преча. Никакви движения, с изключение на капиталовата печалба. 

Доверие Обединен Холдинг, БФБ АД и Фонд за Недвижими Имоти България блестяха през февруари, заедно и със закупените от Дойче Бьорзе и търгувани на българската борса дялове от Майкрософт. 


От архива:
Инвестиционно портфолио (Януари 2024)
Инвестиционно портфолио (Декември 2023)
Инвестиционно портфолио (Ноември 2023)

Share:

петък, 9 февруари 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Януари 2024)

С голямо закъснение пиша долните редове по силата на отдавна изграден навик. Би било тъпо просто да спра да поддържам този блог изведнъж, въпреки че в последно време нямам никакъв ресурс за него. Следващият пост ще бъде именно "служебно съобщение" за това какво ще се случва с това онлайн местенце на българската инвеститорска среда, а сега - по същество. 

През месец януари българския стълб в портфейла нарасна с 4.49%, подкрепен най-вече от избухването на БФБ АД, но и на други позиции.  

11.89% от всички входящи парични потоци се паднаха на дивидентите и лихвите по P2P кредити в първия месец от годината. Останалото е мой депозит. Янаури, Април и Ноември са най-слаби откъм пасивна доходност. Юли е изключен, защото тогава обичайно доста български комапнии изплащат дивиденти. 

Щатският стълб също отбеляза забележителен капиталов ръст, разбира се, в графата нереализирана доходност. Така цялостният портфейл беше преоценен нагоре през януари спрямо декември 2023 с 4.83%. 

Това не означава обаче, че не допуснах като че ли някои грешки. За тях - в съответните рубрики.*** Американски акции ***
Започвам с този стълб, защото тук със сигурност допуснах една техническа грешка и може би една стратегическа. 

Техническата грешка беше, че купих два отделни лота с акции на VICI Properties на 4 янаури ($31.79 на акция) и на 17 януари ($30.89). Случи се от недоглеждане и поради факта, че не винаги търгувам с лимитирани поръчки, които да залагам в платформата. 

Друга покупка пак на 17 януари, регулярна, беше на дялове от NextEra Energy при цена от $59.24.

Дивидентите по тази сметка за януари дойдоха от VICI и от Union Pacific. 

От много времe исках да имам в този портфейл Visa Inc. (V) и вече я имам тази позиция след покупка на 1 февраури (ще бъде отразена в следващия обзор). За целта трябваше да освободя средства и от всички компании в портфолиото най-несигурен бях по отношение на Dow Inc. Компанията предлага много солиден дивидент, но буксува по отношение на капиталовата доходност и най-вече в бизнес развитието си. Така на 16 янаури беше затворена тази позиция при много добра цена от $55.30 за акция и окончателно реализирана доходност от 11.24% за около година и половина. Очевидно - нищо впечатляващо.

Съмненията ми обаче са дали трябваше да ликвидирам тази позиция или AAPL (Apple Inc.). Първо, с добавянето на Visa може да се каже, че имам свръх експозиция към технологиите, макар че секторът ѝ може да се третира и като финанси. Второ, както не съм сигурен и не съм доволен от Dow, така не съм сигурен и в Apple. Разликата е, че от втората инвестиция съм доволен поне засега. Това обаче може лесно да се промени при сериозен срив и съответно да нямам "заключена доходност" тук, особено като се има предвид символичния дивидент. 

Историята ще съди. 


*** P2P ***
Малко разочароващ старт на годината с 0 евро възстановени задължения от просрочията отвъд гаранцията за обратно изкупуване. На фиг. 1 е показана динамиката на просрочените проблемни кредити, като началната точка е март 2021 г. 
фиг. 1. Графика на възстановените просрочени кредити след сътресенията в Минтос от 2021 и 2022 г. В зелено - възстановени суми, в червено - отписвания. 

19.52% от баланса по този стълб се намира под риск (т.е. е на линията в графиката горе). Това не е малка експозиция към риск, макар че доходността ми покрива евентуален най-лош сценарий с отписване на всичко останало. При този песимистичен вариант няма да загубя пари, а спечеля малко, но не достатъчно да компенсирам натрупаната инфлация през последните години. 

Иначе доходността по кредитите донесе 2.41% от всички входящи парични потоци за месеца към цялостния портфейл.


*** Български акции (Портфолио на БФБ) ***
И в този стълб имаше и движения, и неточности. 

На 5 януари закрих позицията в Импулс I АД при цена от 1.27 лв. на акция. В разгара на работния ден поставих пазарна поръчка продава, вместо да сложа желаната по-висока цена. Исках да изляза и да окрупня кеша, с който да увелича позицията си или в БФБ АД, или в Доверие Обединен Холдинг и или във Фонд за Недвижими Имоти България. 

С по-голяма сума осъществих покупки на BSE на 15 янаури при цени от 14.90 и 15.00 лв. за дял. 

С много по-малка сума допълних Химимпорт, подведен от моментен пазарен сантимент, на 23 янаури при котировка от 0.84 лв. за акция. Разбира се, че желанието ми е да напусна позицията без загуби чрез осредняване нагоре, но вместо това "доказключих" още няколко стотин лева в тази компания. Детинска грешка...

Парични потоци в сметката постъпиха от дивидента от Lockheed Martin, който очевидно беше реинвестиран в български компании. Към края на периода неговия размер в тази сметка е 0,01%.


*** Заключителни бележки ***
Немалкото допуснати грешки през януари илюстрират факта, че човек, който сам управлява портфейла си, е изложен на риска дори от самия себе си. Това, което ми се е случило, не е наранило съществено резултатите ми, което пък показва, че ако се следва една правилна стратегия достатъчно дълго, дори и да има неточности, те ще бъдат абсорбирани от предходни резултати или от положителни текущи движения. 

Другата поука е, че грешките са неизбежни, но те не трябва да нанасят по-голяма психическа травма от добрите резултати. От архива:
Инвестиционно портфолио (Декември 2023)
Инвестиционно портфолио (Ноември 2023)
Инвестиционно портфолио (Октомври 2023)
Share:

четвъртък, 28 декември 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Декември 2023)

2023-а е още една нелоша година за мен в инвестиционен план. Портфейлният обзор този път излиза в блога малко преди последния работен ден, защото е и по-обширен от обичайното и ми трябваше повече време, за да направя необходимия преглед и анализ. 

Споделям в следващите редове актуалното състояние, резултатите и краткосрочните планове по всеки стълб и бих се радвал да прочета обратна връзка в коментарите, ако някой вижда слабости, пропуснати възможности или скрит от погледа ми потенциал в контекста на консервативния мениджмънт на активите. 


*** P2P ***
В последния месец на годината имаше известно раздвижване и в тази инвестиция. В блога споделих резултатите от кратък експеримент с новия продукт в Минтос - кошница от ETF-и. В рамките на няколко две седмици реализирах доходност от 3% върху 100 евро и се оттеглих. 

Не бързайте с ETF-ите в Минтос (обновена)последна версия от 21 декември 2023 г.

В същото време отчетох ново разчистване на просрочени кредити, така че експозицията ми към рискови оригинатори и юрисдикции бавно, но равномерно спада. 

На този фон в края на декември средната доходност по бързите кредити в портфейла ми е 11.17%. Тя дори е леко потисната от стремежа ми да постигна висока диверсификация между държави и небанкови кредитори. На фиг.1 е показан диверсификационния рейтинг в Минтос, който за декември даже ще бъде още по-висок (обновява се на последен календарен ден на месеца). 
фиг. 1 Диверсификационен рейтинг в Минтос


2.21% от входящите парични потоци в цялостния портфейл през декември се дължат на реалзирана доходност P2P вложения. Тоталната възвръщаемост на този стълб към края на 2023 г. е 54.05%, включително и след последния депозит през август. Резултатът обаче включва кредити в риск, които в даден етап могат да бъдат отписани и да коригират надолу този показател. *** Български акции (Портфолио на БФБ) ***
Тук през декември имаше няколко движения. На 6-и бяха изпълнени две поръчки "купува". Едната за акции на Монбат при цена от 3.96 лв. и другата за БФБ АД за 10.90 лв. Два ди по-късно мина още една поръчка за Монбат при същата цена - 3.96 лв.

В системата поръчка за продажба на дялове на Johnson & Johnson на цена от 150.20 евро остава неудовлетворена и ще падне на 31 декември. Ще преосмисля през януари дали да я подновя. 

През декември бяха кредитирани два дивидента - от Microsoft и от Exxon Mobil, които възлязоха на 4.11% от входящите парични потоци към всички стълбове за месеца. 

На фиг. 2 и 3 са показани диаграма и по-прецизна калкулация на разпределението на позициите в портфейла на БФБ.

фиг.2 Структура на портфейла на БФБ / собствена контролен инструмент


фиг.3. Скрийншот от сметка в Елана Трейдинг


Тоталната възвръщаемост на инвестицията на БФБ, включително и нереализирана печалба/загуба по съответните позиции, е 22.96%. Някой би казал, че това не е впечатляваща доходност, а друг (като мен) би се радвал на подобен резултат като се имат предвид фактори като особено високият риск на българския капиталов пазар, ниските лихви по депозитите, динамиката на инфлацията и степента на сигурност, която инвестирането през български брокер в няколко български компании носи. 

Миксът с чуждите компании продължава да работи адекватно спрямо целите. Банката JPM натежава в структурата, но това е логично и радостно с оглед на много доброто представяне на акцията. От друга страна скорошното затваряне на част от позицията в Microsoft позволи в момента хем да имам кеш за 2024, хем да направя няколко покупки преди Коледа по български позиции, в които вярвам, че има потенциал за растеж и доходност.*** Американски акции ***
Три покупки бяха извършени в тази сметка през декември, и трите на 18-о число. Акции на UNP ($242.37), VICI ($31.35) и Dow Inc. ($54.34) бяха добавени към портфейла. С последната покупка железопътната компания стана номер 1 по тежест в портфолиото, изпреварвайки Microsoft, JP Morgan и NextEra Energy. 

Декември беше рекорден за дивиденти от САЩ с 12.20% от всички входящи парични потоци за месеца. Плащания извършиха Pfizer, J&J, Dow Inc., Exxon Mobil, NextEra Energy и Microsoft. 

На фиг. 4 е показана тоталната възвръщаемост на стълба в чуждия брокер (Револют) в долари.
 
Това е надценен резултат, който не ми е съвсем ясно как платформата достига. Моите инструменти за контрол в Ексел показват само 16.52%, като в това число влизат и валутни разлики при конверсия в лева по курса към днешна дата. Всъщност от валутни движения имам няколко процента доходност заради факта, че през времето съм депозирал при значително по-евтин долар спрямо евро/лев. 

Засичам резултатите тук и с приложението My Stocks Portfolio, което дава доходност в долари близо 15%. Това са всъщност реалните резултати, които също намирам за нелоши. 

Фиг. 4 и фиг. 5 показват графиката на тоталната възвръщаемост през времето, както и моментната снимка на портфейлната структура.
фиг. 4 - Резултат в щатския портфейл според калкулацията на My Stocks Portfolio


Фиг. 5. Структура на портфейла в Револют


В следващите месеци е напълно възможно да затворя позицията в Dow Inc. Тя донесе нелоша доходност дотук, а пазарната оценка на този индустриален гигант в момента е повече от щедра. Идеята е да се намали разпиляването и да се потърси потенциал за по-висока доходност в силно "пребити" от пазара (според мен несправедливо) компании като NEE и PFE, които също така имат и много висока покрита дивидентна доходност.


*** Заключителни бележки ***
2023-а година си отива със значителен ръст в управляваните активи. От май до декември те нарастнаха с над 10%, което се дължи в малка степен на депозитите и в по-голяма степен на позитивните движения на глобалните пазари. 

Целта за 2024 г. всяко следващо увеличение с 10,000 лв. на нетните активи, независимо от волатилността на вложенията без фиксирана доходност, да се случва за видимо по-кратък период от предходния. За реализацията на тази цел се изисква просто да не правя... глупости. 

Вторична цел е да се изчистят портфейлите от безперспективни позиции или такива, които не предлагат дивидент, обратни изкупувания или други форми на възвръшаемост към миноритарите (имам такива на БФБ).

Всичко, което се изисква за една добра година, е дисциплина. Повечето компании, в които съм инвестирал, покриват дивидентите си, следователно входящите парични потоци могат сравнително лесно да се планират. Ще продължа да търся точно такива висококачествени компании, чрез които дапостигна първичната цел. 

От архива:
Инвестиционен портфейл (Ноември 2023)
Инвестиционен портфейл (Октомври 2023)
Инвестиционен портфейл (Септември 2023)Любезно напомняне, че горните редове не са препоръка за взимане на инвестиционни решения. 
Share:

вторник, 31 октомври 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Октомври 2023)

През месец октомври спадовете на глобалните пазари продължиха. Тревогите и несигурността са еднакви и за институционалните играчи, и за малките индивидуални инвеститори. 

Нетната стойност на активите в трите ми инвестиционни стълба нарастна за периода само с 20 лева, въпреки че и депоизтът, и доходността под формата на парични потоци бяха значително по-големи. 

Ако оставя настрана емоциите и разочарованието от слабото представяне, ситуацията дори може да се отчете като добра новина. Мога да купувам производителни активи на по-ниски цени. 

За октомври отчитам -0.61% като резултат в българския портфейл и -2.08% в чуждестранната (щатската) сметка. 

Неформална цел на цялостното портфолио е да увеличавам нетната стойност на активите с по 10 хиляди лева на около 6-8 месеца. Това включва депозит и входящи парични потоци от дивиденти, търговия с акции и P2P кредити, както и положителни преоценки (текущи оценки на държаните активи). Какво искам да кажа онагледено с формула:

Депозити
+
Дивиденти и лихви по P2P кредити

Капиталова доходност (положителни) преоценки
=
10,000 лв. на всеки шест месеца. 

В периоди, когато пазарът пада, имам отрицателна капиталова доходност, затова и портфейлната цел е неофициална, защото не зависи изцяло от моята работа по структурирането му. Но пък това е висока летва, която ме движи в правилната посока да търся оптимални решения за втората компонента - входящите парични потоци. 
* * * Американски акции * * * 
Обзорът започвам с портфолиото от американски акции. През месеца публикувах моя анализ за срива на NextEra Energy (линкът се отваря в нов прозроец). Това ми е тежка позиция, в която продължавам да вярвам и която не съм готов да закрия, въпреки че пазарът я наказва. 

Същото до голяма степен се отнася и до Pfizer и в още по-голяма степен до VICI Properties. Това са трите компании, които дръпнаха резултатът толкова надолу. 

На 16-и купих акции на Dow Inc. за по $50.09 на дял, а на 18-и имах две сделки - една покупка на акции на Union Pacific ($206.75) и на JP Morgan ($145.65). Знам, че мога да ги чакам на по-ниски цени, но това ще означава да ловя дъна, когато моята цел е да правя DCA.

* Два стари поста по темата за Dollar Cost Averaging (които ми напомнят колко време (опит) натрупа блога :) ):
Дивидентно инвестиране, усредняване и мартингейл, 8 октомври 2020 г. 
3 случая, в които инвестирането с голяма сума бие усредняването, 2 декември 2020 г. 

През октомври дивиденти получих от UNP и VICI, депозитът също беше алокиран в тази сметка. Излязоха и новини за повишението на два дивидента - на XOM с 4.40% и на JPM с 5%. Повишаването на дивидент е като повишаването на заплатата - никога не е достатъчно, но все пак му се радваш.

Dividend yield on cost (дивидентна доходност към разходи по придобиване) на позицията ми в Exxon Mobil вече е 11.16% на година. Cost (стойност на покупка) изчислявам на базата на претеглена средна (weighted average). За XOM това е $34.04 на акция. 

2.89% е същият показател при банката JP Morgan, по която позиция съм на -4.61% нереализирана капиталова доходност (загуба). В тази сметка разбира се не влизат събраните през годините дивиденти. Т.е. в момента имам интерес да купувам JPM, защото добавям по-висока бъдеща дивидентна доходност, а в същото време нямам никакъв стимул да си увеличавам (оскъпвявам) средната на Exxon Mobil, което за капак би ми свалило и годишната дивидентна доходност. 


* * * P2P * * *
През този месец съобщих за новия продукт в Минтос, който е дялове от корпоративни облигации на оригинатор. Както споменах и там, нямам интерес към облигации, но намирам нововъведението като интересен положителен сигнал. 

Скромна доходност от лихви за месеца, още малко възстановени задържани средства, обичаен процес. "Машината" работи добре, не пипам нищо и наблюдавам индустрията срещу скромен дял от моя портфейл. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Без сделки за месеца. Кредитиран беше дивидент от Lockheed Martin. LMT (LOM на БФБ) също обяви през октомври повишаване на дивидента с 5% от $12 на $12.60

Нямах свободни средстава да участвам в купона покрай Софарма, така че светлината на прожекторите подмина моите позиции на БФБ. А и това биха били спекулативни действия, за които нямам нито необходимата предварителна вътрешна информация, нито време. Дивидентното инвестиране и по-пасивните стратегии са по-трудни на БФБ, отколкото на чуждите борси, но навикът и своето и си е навик и свое. 

Пазарът продължава да потиска капитализацията на Неохим, което не е изненада с оглед на броя играчи и значението на сентимента на нашия пазар. 

На другия полюс е дружеството Българска Фондова Борса, което е звездата в портфейла в момента. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Септември 2023)
Инвестиционен портфейл (Август 2023)
Инвестиционен портфейл (Юли 2023)

Share:

събота, 30 септември 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Септември 2023)

Съкрушаващо представяне на NextEra Energy (NEE) в края на месеца. Септември не беше добър за щастските борси, но конкретният удар върху електроенергийния доставчик върна съответния стълб в портфейла ми на нива от ноември и декември 2020 г., т.е. в зародиша на ковид възстановяването. 

Сега тестът пред мен е как ще се справя със ситуацията. Подобен погром, макар и в много по-скромно към онзи момент номинално изражение, претърпя и Exxon Mobil през пролетта на 2020 г. След възстановяването си позицията ми донесе най-високата доходност, която някога съм постигал. 

Дали така ще стане и с NEE предстои да разбера. Защото и обратният пример е наличен с AT&T. Там ръстът е от години както очакван, така и твърде далечен.

Иначе през септември събрах нова порция дивиденти, а P2P инвестициите продължават да работят добре. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
В българската сметка на 1 септември беше заверен дивидентът от Фонд за недвижими имоти Българи (ФНИБ). След нови имейл диалози с моя посредник и централен депозитар бяха заверени и дивидентите от чуждестранните ми акции, закупени през БФБ Интернешънъл. Това са JP Morgan (с голямо закъснение), Johnson & Johnson, Microsoft и Lockheed Martin. 

Доходността от дивиденти на БФБ възлезе на 22.07% от всички входящи парични потоци. Репер, както обикновено, е сумата на моя депозит в началото на месеца. 

Всички двиденти бяха реинвестирани в българската икономика според стратегията ми. На 26 септември мина поръчка купува при цена 2.26 лв. 

Резултатът за септември е  -1.35%. Тоталната възвръщаемост на инвестиционната сметка в България е 14.10%. Структурата на портфейла е показана на диаграмата по-долу. В тази сметка не поддържам кеш в момента, а и по принцип. 


* * * P2P * * *
Интересното в Минтос през септември беше възможността да може да се кандидатства за бета тестер на нов продукт за инвеститорите - търговия с борсово-търгувани фондове (ETF). Изпратил съм кандидатурата си, макар че нямам интерес към този тип продукти. Интересно ми е обаче да видя какво ще представлява тази нова възможност, защото тя ми подсказва, че платформата върви бавно към това да се превърне в инвестиционен посредник (брокер). 

Добър резултат в P2P кредитирането за месеца с пасивна доходност от 1.36% от всички входящи парични потоци. Големите постъпления в другите стълбове правят доходоността от кредити да изглежда не особено привлекателна, но системата работи предвидимо към момента и бих казал - добре. 
* * * Американски акции * * * 
Както вече споменах по-горе, погромът над NextEra Energy ме върна доста назад. Повишаването на долара щеше да е от значение, ако нямаше такова рязко движение на една от най-тежките позиции в портфейла. -4.34% е резултатът за един единствен месец, което си е в дефиницията на кървава баня. 

Дивиденти се получиха от Пфайзер, Дау Инк., Ексон Мобил, Джонсън и Джонсън, Майкрософт и НекстЕра Енерджи. Това са 9.29% от всички входящи потоци за периода. Ето ги и теглата към края на септември:


Първата ми покупка за месеца беше на NEE при цена от $66.08 на 5 септември. Паднах в типичен капан "Buy the dip" ("Купувай спада").

На 6-и мина поръчка за PFE при $35.22, а  на 19-и - за VICI при $30.97. 

Заради всеобщия спад отвъд Океана всички покупки в края на месеца изглеждаха неизгодни. Но това е част от трудностите, които стратегията с осредняване поднася на инвеститорите. 


От архива: 
Инвестиционен портфейл (Август 2023)
Инвестиционен портфейл (Юли 2023)
Инвестиционен портфейл (Юни 2023)
Share:

четвъртък, 31 август 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Август 2023)

Искаше ми се през отпускарския летен сезон да се занимавам малко по-малко с личното ми инвестиционно портфолио, но от друга страна човек не може и не бива да оставя коня си в реката. Затова направих няколко по-необичайни действия, за които моментът ми се струваше подходящ. 

Става дума за една от редките продажби на позиции в чуждестранния портфейл и за пренасочване на месечния депозит към P2P платформата, но за всичко това - по-надолу. 

Август беше горещ откъм дивиденти на БФБ. Входящите парични потоци от инвестициите съставиха дял от 55.61% от всички парични постъпления към всички стълбове, а на моя депозит се паднаха 44.39%. Това е прецедент. Никога досега, откакто започнах да отделям не по-малко от 20% от трудовите ми доходи на месец за инвестиции, не е имало случай дивидентите и лихвите да  надвишат депозита. Е, ето, случи се. И това ме радва. 

За август кошницата с акции на БФБ се е повишила с 2.19%, а тази с чужди акции е на -2.93%, дължащ се най-вече на много високите котировки, при които беше затворен предходния период (юли). 

Ето и детайлите по стълбове:
* * * P2P * * *
Неведнъж съм се заканвал да пренасоча малко средства обратно към Минтос. Прави ми впечатление подобряващата се прозрачност - нещо, което отбелязах и в блога:

Подобрената прозрачност в P2P платформата Минтос, 21 август 2023 г. 

Тъй като имах свободен кеш за операции в сметките с акции, реших да си пренасоча месечния депозит и да го ползвам за покупка на небанкови кредити. 

Парадоксално след като направих депозит малка част от задържаните средства от стари оригинаторски фалити ми бяха кредитирани. Не би трябвало да има връзка, но и това беше положителна новина, която ме остави с още повече кеш за наместване. 


* * * Американски акции * * *
Още на 2 август затворих цялата позиция на китайския производител на електромобили Xpeng (XPEV). Поръчката мина на цена от точно $19. В края на месеца акцията се продаваше за $17.79. Използвах момента около новината за сътрудничеството с Volkswagen и кеширах капиталовата печалба.

Това беше акцията изключение в моя иначе строгодивидентен портфейл. Изключение е и защото ценните книжа идват от юрисдикция, която е несигурна, а именно Китай. 

Кешът, разбира се, отиде в други производителни активи. Направих покупки на Dow Inc (DOW) при цена от $53.46 и Union Pacific (UNP) при цена от $224.03. 

Дивиденти събрах от JPM, АТ&Т и Apple. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Тук август беше месец за жътва. Отличните дивиденти при Неохим и БФБ бяха изплатени, както и тези на Монбат. Очаквах и дивидентът върху акциите на JPM да бъде изплатен, но това не се случи. Пак се бавят или Централния Депозитар, или посредника. 

На 17 август си купувах акции на Фонд за Недвижими Имоти България (BREF) при цена от 2.16 лв. за дял. Отлична цена, като се има предвид текущата котировка от 2.28 лв. 

SOFIX катери бавно, но сигурно нагоре, подкрепен най-вече от ръста при Шелли (Алтерко). Някои мои позиции вътре и извън основния индекс обаче също отбелязаха добри ръстове, като Софарма Трейдинг, Доверие Обединен Холдинг, Българска Фондова Борса и донякъде Импулс I. 

Остана още кеш от дивидентите, който да бъде наместен, така че снежната ми топка да расте. 


Share:

понеделник, 31 юли 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Юли 2023)

Индексът SOFIX се приплъзна леко нагоре през юли, широкият щатски S&P500 се покачи с малко повече, а NASDAQ 100 добави близо 4% към нивата си в края на месеца. С други думи - добри времена човек да бъде инвестиран в акции в България и в чужбина. 

Моето лично портфолио обаче парадоксално не изглежда чак толкова оптимистично, но причината е тривиална - българските ми ценни книжа са нетирани от бъдещия дивидент, но той още не е преведен по търговската сметка и съоветно балансът е по-малък спрямо юни. Тази "зрителна измама" е още един пример колко предизвикателен може да бъде инвестиционния процес от психологическа гледна точка. И аз като всеки друг искам да гледам растящи оценки на моите активи и да отчитам доходност. 

Слава Богу добрата селекция на инструменти помага. През юли китайските депозитарни разписки XPEV поскъпнаха почти 100% и повлияха като допинг на щатския портфейл. Детайли в секцията по-долу. 

За месец юли делът на пасивния доход е само 5.62%, което е сравнително ниско за установите стандарти. Едната причина за явлението е, че малко компании изплащат дивиденти през юли, а другата е, че си повиших обичайния депозит. Трудовият ми доход беше индексиран наскоро, което означава, че "плащането на самия себе си" трябваше да се повиши.* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
В този стълб нямаше парични движения и сделки през юли. Няколко акции понижиха котировките си след ексдивидентните си дати (Монбат Фонд за Недвижими Имоти България, Неохим, БФБ) и това коригира визуално стойността на портфейла. 

БФБ навакса, ФНИБ също заради новината за нов отдаден под наем офис. При Неохим, който отчете обичайна за годишния период загуба, битката е за всяка стотинка нагоре и надолу. Продавачите продължават да имат превес и подтискат капитализацията на дружеството. При Монбат въпреки отчетената топяща се печалба в последните дни на юли се забеляза интерес от страна на инвесторите и движение на котировката нагоре. 

Още един "визуален" ефект носят и оценките на чиждите акции, купени през БФБ. Тяхната стойност се изчислява на базата на последна сделка, но тъй като инструментите се търгуват относително рядко една промяна надолу носи съществено изменение в стойността на портфейла. * * * P2P * * * 
И тук нямаше съществени новини около платформата, която използвам (Минтос). 1.32% от входящите парични потоци за юли се дължат на лихви по небанкови кредити, в които съм инвестирал. Тази инвестиция представлява малко повече от 2% от цялостния портфейл, затова и движенията там са пренебрежими спрямо голямата картина. 

Прави ми впечатление, че средната лихва плавно пада. Пикът, който съм регистрирал в моите контролни таблици, е от октомври 2022 г.  - 15.52%. За юли записът е за 11.58%, което пак е висока относителна доходност спрямо други инструменти. * * * Американски акции * * *
През юли получих дивиденти от Union Pacific и VICI Properties. Те формираха 4.30% от всички входящи парични потоци.

Само за този месец размерът на търговската сметка се покачи с 2.48%. Голям ръст отбеляза железопътната компания UNP, която обяви бъдеща смяна на изпълнителния директор. Новината бе посрещната с висока степен на одобрение от пазара. 

Същото се случи и с новината за влизането на немския концерн Volkswagen в китайския производител на електромобили XPeng. Тази моя спекулативна позиция направи "дабъл" (повиши се със 100%) за юли и докосна ценовата ми цел от около $24. В зависимост от пазарната динамика е много възможно да бъде осъществена продажба на тази позиция през август и портфейлът да се върне изцяло към нискорисков дивидентен профил без изключения.

Покупките през юли бяха три. На 3 юли се изпълни поръчка за Pfizer при цена от $36.63. На 5 юли същото се случи и с NextEra Energy на ниво от $73.99. Малко по-голяма покупка се случи на 11 юли преди отчета на JP Morgan. Взех няколко дяла от банковия гигант точно преди отчета при цена от $147.04. Цена затваря в края на месеца беше $157.96 след силен отчет и добри прогнози за краткосрочното бъдеще. 
От архива:
Инвестиционен портфейл (Юни 2023)
Инвестиционен портфейл (Май 2023)
Инвестиционен портфейл (Април 2023)

Share:

петък, 30 юни 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Юни 2023)

Юни не беше лош месец за балансираните портфейли. Технологичните акции избухнаха и подкараха влака в подходящата посока. В същото време месецът беше наситен с дивидентни плащания. 

В България минаха доста общи събрания, най-запомнящото се от които беше това на Българска Фондова Борса АД. Дивидентът беше увеличен до 100% от печалбата за 2022 г. по искане на финансовия министър Асен Василев. 

Доверие беше волатилна позиия през периода, но завърши с инерция в посока нагоре. На другия полюс е Неохим, чиято цена изглежда фиксирана на 36 лева от по-едрите акционери и ситуацията покрай излизането от торовия завод на един от тях.

Тъй като доходите ми нараснаха в последно време, от следващия месец планирам да увелича регулярната вноска. 

Юни завършва по следния начин спрямо май:
+3.03% в левова равностойност портфейла с американски акции. В доларова резултатът е по-висок, но щатската валута поевтиня спрямо лева.  
+ 0.71% на портфейла с български акции. 

20.41% от всички входящи парични потоци се дължат на дивиденти и лихвени плащания по P2P кредити. 79.59% е делът на моята вноска към увеличението на инвестираните средства за периода. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Получих дивиденти, макар и малко късно, от Exxon Mobil и Microsoft. Късно, в смисъл че не успях да реинвестирам доходността в българската икономика в Деня за акции. В него използвах целия наличен кеш получен от Johnson & Johnson, за да купя още малко акции на БФБ АД (преди ОСА) при цена от 9.16 лв. 9.08 лв. ми е средната цена по този позция. 

Разочароващо е развитието покрай Неохим. Политически и други игри гонят от позицията индивидуалните инвеститори, а да се бори със спекуланите не е най-доброто решение за дивидентен инвеститор. 


* * * Американски акции * * *
В американския портфейл получих дивиденти от JNJ, MSFT, DOW, PFE, XOM и NEE. Реинвестирах ги заедно с новата моя вноска в акции на AT&T (2 юни, $14.98), Dow Inc (9 юни, $51.81) и VICI Properties (16 юни, $32,39). Първите две поръчки бяха на сполучливи нива, докато същото не важи за АДСИЦ-а VICI, който неочаквано коригира през юни. 

XPEV - единствената спекулативна акция в портфейла, обърна тренда и показва енергия за ръст. Хубаво е компанията да покаже и печалби освен нелошите продажби.  * * * P2P * * *
Отбелязах лек спад на трайно просрочените кредити, но доходността за юни бе относително скромна. Нищо интересно за отбелязване тук. От архива:
Инвестиционен портфейл (Май 2023)
Инвестиционен портфейл (Април 2023)
Инвестиционен портфейл (Март 2023)


Share:

сряда, 31 май 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Май 2023)

Със смесени чувства изпращам месец май. От една страна дойдоха много от новините за българските дивиденти, а на глобалните пазари най-тежката ми позиция (MSFT) поскъпна до 52-седмичен връх. От друга страна доста наши компании пратиха покани за акционерни събрания без да предложат дивидент, а други значими мои позиции отбелязаха сериозни спадове (T, PFE). 

Доходността на щатския портфейл пострада в доларово изражение, но поскъпването на зелената валута спрямо еврото и лева всъщност ме изведе на малък плюс за периода. 

13.03% е пасивната кешова доходност за месец май като дял от всички входящи парични потоци. В началото на месеца внесох обичайния депозит, а дивиденти получих от JPM, T и AAPL в щатския портфейл, и от JPM (тикър CMC) в портфейла на БФБ. * * * P2P * * *
През периода имаше малка възстановена сума от всички проблемни кредити в P2P портфейла. Бърз поглед в модула с просрочията в Минтос показа, че парите от оригинатори в Русия и Украйна логично не могат да се очакват скоро. Общо взето това са всички забавяня, ако изключим по няколко кредита от Филипините и Виетнам още от периодите, в които се стремях към голяма диверсификация на географски принцип. Урокът е научен. 

Около 2% от входящите потоци за май се дължаха на изпатени лихви по P2P кредити. 


* * * Американски акции * * *
Дивидентите тук вече бяха маркирани по-горе. Те формираха 4.51% от входящите потоци. 

Изпълнените поръчки купува за периода са както следва - PFE на 11 май на цена от $37.35, NEE на 17 май при цена $75.45 и UNP на 19 май при цена от $!98.84. 

Железопътната компания Union Pacific също беше обект на разпродажби, заедно с PFE, Т и XPEV. Тежестта на Microsoft и Apple в този портфейл не е достатъчна, за да компенсира спадовете при другите позиции. Това в никакъв случай не ме притеснява, защото спадовете са част от процеса, а точно този месец не е силен откъм дивиденти. Колкото по-евтино се продават добри компании, толкова по-евтино мога да закупя бъдещи парични потоци. 

Някой би казал, че доходността на пртфейла вече не покрива инфлацията в доларово изражение и формално ще бъде прав. Но инвестицията в стабилни глобални и местни компании остава най-доброто решение за съхранение на средства от по-малките индивидуални инвеститори. Ключът в случая е да могат да се преглъщат временните спадове, които всъщност за възможности за добро бъдещо представяне на портфейла. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Доста български компании обявиха планирания за разпределение дивидент през май (виж таблицата). 

На 9 май добавих малко акции на Доверие Обединен Холдинг (въпреки че компанията още не разпределя дивидент). Единичната цена на новите акции е 7,82 лв. повишавайки средната ми до 7,37 лв. Тази позиция има силен моментум, заедно с Майкрософт. Двете изтеглиха доходността на портфейла на БФБ нагоре заедно с дивидента на JP Morgan.

Реинвестирането на този дивидент заедно с останалия кеш в български холдинг показва в най-добра светлина смисъла на сегмента БФБ Интернешънъл. Така печалбите, които глобалният банков бегемот реализира и дели с акционери като мен, се вливат на БФБ, капитализирайки българския публичен бизнес. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Април 2023)
Инвестиционен портфейл (Март 2023)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2023)
Share:

неделя, 30 април 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Април 2023)

Отчитането на данъчните разходи в инвестиционните портфолиа не е проста задача, признавам си. Тази години внесох рекорден данък в НАП с декларацията върху доходите на физическите лица, дължащ се най-вече на продажбата със солидна капиталова печалба на акции на Ексон Мобил (тикър XONA на БФБ). Продажбите отразих в коментарите за портфейлите в средата на миналата година:

Инвестиционен портфейл (Юни 2022), обновена
Инвестиционен портфейл (Юли 2022)

Моят личен подход при "осчетоводяването" е да пренебрегна данъчния разход с цел опростяване на сметките. Все пак не съм хедж фонд и не дължа прецизни данни до втория знак след десетичната запетайка на никого. Макар и рекорден, данъкът възлиза на 0.31% от нетната стойност на активите, т.е. няма смисъл да си "компенсирам джоба" като изтегля от някой от фондовете кеш, и съответно разходът да се отрази. 

Иначе месецът протече сравнително спокойно с приетата за нормална към момента волатилност. 

Майкрософт удари 52-седмичен връх, потвърждавайки визията ми от средата на миналата година, че качественият Биг Тек изведнъж стана свръхпродаден и подценен. 

Във втората половина на април стана ясно, че Револют отново променят условията на инвестиционния договор - една новина, която разгледах в отделен пост в блога:

Съществени промени в инвестиционните сметки в Револют

Иновации има и в Минтос, на които също беше обърнато внимание:

Нов начин за отчитане на лошите кредити в Минтос

* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Без сделки протече април. Първи дивидент от Локхийд Мартин беше получен по инвестиционната сметка през този месец и той възлезе на 2.46% от всички входящи парични потоци за месеца към всички стълбове. 

Възможността да се търгуват чуждестранни акции на БФБ позволява на инвеститорите да подредят портфейли, които да осигуряват прогнозируеми и по-надеждни парични потоци. А това, както е известно, е важен фактор за постигането на финансова независимост. 

Това, което следя на нашата борса, е динамиката около Неохим. Торовият завод отново излезе от фаворитската листа на спекулантите и поради факта, че пазарът е плитък, акциите спаднаха нереалистично много според мен. Неохим остава с огромен кеш по сметките си (97 млн. лв. към Q1 2023) и с неразпределена печалба от 189 млн. лв. 

Въпреки неоптималното развитие на газовия пазар, компанията остава недооценена от борсата. Ако бордът гласува дори на половина по-малък дивидент от миналогодишния, доходността ще бъде над 7%. 

От друга страна отчетът за първото тримесечие показва загуба, което нормално също води до спад в котировката. Освен това поредицата от обявени спирания на производствените цехове по технически причини също не изглеждат добре. 


* * * P2P * * *
Както беше спомената по-горе, Минтос въведе нов начин за отчитане на лошите кредити. Иновацията дойде и с нов лек спад на просрочията над 60 дни в моя P2P портфейл. 

Доходността за април от операциите възлезе на 1.45% от всички входящи парични потоци. 

За периода няма съществени промени и движения в кредитния портфейл, които да заслужават внимание. 


* * * Американски акции * * *
От трите ми покупки за април само една беше на ниво по-ниско от котировките "затваря" за месеца. На 6 април взех VICI Properties при цена от $32.08, а на 14 април беше изпълнена поръчка за Pfizer (PFE) на ниво от $41.09 за дял. Тази поръчка беше заложена с немалък буфер спрямо цените от март, но в края на месеца фармацевтичният гигант поевтиня още повече. 

Нещо подобно се случи и с третата изпълнена поръчка - АТ&T (T) за $19.82 на акция. Тук обаче поевтиняването беше значително (с още два долара), което се отрази доста негативно на портфейла, колкото и той да е диверсифициран. 

Дивиденти бяха получени от Union Pacific и от VICI Properties, като постъпленията формираха 3.73% от всички парични потоци. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Март 2023)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2023)
Инвестиционен портфейл (Януари 2023)

Share:

петък, 31 март 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Март 2023)

Месец март беше белязан от леки спадове в индексите, които имат отношение към моя портфейл. Капиталовите пазари търсят посока на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението между Запада и Китай. Ключово влияние оказва и твърде бавният темп на овладяване на инфлацията. 

В персонален план процесът продължава да се случва според дизайна - внасям в началото на месеца определена сума, която представлява моята норма на спестяване, събирам дивиденти и други форми на пасивна доходност (лихви по P2P кредити) и взимам решения дали и къде да инвестирам. При определени ситуации продавам активи, но това се случва сравнително рядко. * * * P2P * * *
В следващите дни ще публикувам специален пост за някои положителни промени в Минтос по отношение на лошите кредити. 

Доволен съм от това, което виждам в платформата, а и доходността през март надмина очакванията ми заради някои задържани плащания, които бяха олихвен през периода. 

В кредитния портфейл вече имам само европейски кредити, макар че някои от тях са оригинирани в по-непрестижни юрисдикции като Молдова, Северна Македония и Албания. С тези кредите обаче нямам проблем, поне засега.

По-големият дял в кредитното портфолио се пада на страните от ЕС - България, Испания, Полша, Румъния и Латвия. 

Доходността от P2P през март възлезе на 2.98% от всички входящи парични потоци. * * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Интересен месец за портфейла, управялван на БФБ. На 6 март продадох известна част от акциите си в Софарма Трейдинг на цена от 6.04 лв. за дял. Това беше малка продажба за скалпиране на печалба и генериране на кеш за друга покупка. Позицията в Софарма Трейдинг представлва 4.44%от портфолиото на БФБ. 

На 13 март, по същите като горните причини, редуцирах още малко позицията на Exxon Mobil (тикър XONA на българската борса). Продажбата бе реализирана на цени от 97.41 евро за брой. След сделката относителното тегло на петролният гигант в инвестиционната сметка е 4.69%. Двете продажби могат да бъдат причислени към дейностите по портфейлно ребалансиране. 

На 9 и 17 март купувах акции на Lockheed Martin на цени съответно от 454.70 и 440 евро. Така LOM вече е с четвърто тегло в портфейла (11.57%), достигайки целевите нива от 10%. 

Компаниите в ядрото са от по 10% (МSF [MSFT], CNC [JPM], JNJ и LOM [LMT]), а тези от периферията - около 5 или по-малко процента. 

Дивиденти през месеца получих от Microsoft, JP Morgan и Johnson & Jonson. Постъпленията възлязоха на 10.51% от всички ходящи парични потоци. Кеш позицията към края на периода е 1.48%, като този процент касае само тази инвестиционна сметка. 


* * * Американски акции * * *
По-малко дейност бе регистрирана в портфолиото от щатски акции. 

На 8 март при един от пазарните сривове взех дялове от JPM при цена от $138.6. Спадът в банковия сектор за съжаление продължи с разгара на кризата с местните бутикови банки и Credit Suisse в Европа. 

Други две покупки имах на 9 март - UNP и DOW, съответно при цени от $202.78 и $55.94. 

Дивиденти се получиха през март от PFE, JNJ, MSFT, DOW, XOM и NEE. Общо те формираха 9.10% от всички входящи парични потоци. 


* * * Заключителни бележки * * * 
Разрастването на портфолиата води до консистентен спад на тежестта на собствения ми депозит по отношение на месечната промяна на нетната текуща стойност на активите в цялостното ми инвестиционно портфолио. Машината засега работи и няма причина временните пазарни флуктуации да причиняват паника и панически действия. Напротив, покупки сега на производителни активи означава по-ниска цена платена за бъдещи парични потоци. Именно това е смисълът на инвестирането в корпоративни дялове. 

Разбира се, една и съща стратегия може да не работи в различни житейски ситуации. 


От архива:
Инвестиционно портфлио (Февруари 2023)
Инвестиционно портфлио (Януари 2023)
Инвестиционно портфлио (Декември 2022)


Заб.: Настоящата публикация не е препоръка за взимането на инвестиционни решния. Най-добрият подход за управлението на собствен портфейл и спестявания са собственото проучване и консултацията с лицензирани съветници. Share:

вторник, 28 февруари 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Февруари 2023)

Отминалия месец ще бъде запоменен от мен с две големи корпоративни събития, които причиниха сериозни движения от порядъка на двуцифрени проценти по съответните позиции в рамките на една сесия. За щастие, едната новина беше положително приета от пазара и тя успя да уравновеси капиталовите загуби в следствие на другата новина. Поскъпването на долара в левово изражение също се отразява добре на нетната стойност на активите в щатското портфолио. 

Ето и какво се случи през февруари с трите ми инвестиционни фонда, наричани в стари публикации стълбове:


* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
По-скоро очаквано лошата новина дойде от БФБ. Телелинк Бизнес Сървисис Груп в рамките на ден се превтрна в най-губещата ми позиция с делта от -39.75%. Причината за срива в капитализацията беше обявеното намерение да бъде орязан дивидента. 

Събитието е прясно припомняне защо е много опасно да се инвестира на българския капиталов пазар и как в рамките на часове човек може да загуби хиляди левове от спестяванията си. 

Доскоро Телелинк БСГ беше компания възпримана от пазара като модерен, технологично напреднал доставчик на ИТ услуги и хардуерни решения. Изпълнителният директор Иван Житянов, както и останалите членове на борда, се ползваха с респект и доверие от пазарните участници. Ако първото остава донякъде вярно (възгледът на пазара относно бизнеса), то второто е безвъзвратно загубено (доверието). 

През септември 2021 г. публикувах в блога "Анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп". На 20 февруари 2023 г. в името на взаимното доверие с читателя бях длъжен да реагирам и публикувах пост със заглавие "Телелинк БСГ показа какво НЕ трябва да се прави". Разбира се, анализът също е достатъчно остарял, за да не се има предвид почти две години по-късно. 

Ситуацията е неприятна и изходите от нея са два. Или да продам книжата на голяма загуба (почти 50%), или да задържа с надеждата за някогашно възстановяване. ТБСГ вече не пасва на портфейлната стратегия, след като бъдещето на дивидентът е неясно. От друга страна продажбата би била оправдана, ако сметна, че ръководството на Телелинк иска да измами и ограби окончателно миноритарните инвеститори и да понижи пазарната капитализация още повече. 

Телелинк слага още една голяма обеца на ухото ми, след като по принуда променя инвестиционната ми визия от "BUY and HOLD" на "HOLD and HOPE" (от "купи и задръж" на "задръж и се надявай"). 

През февруари не съм извършвал покупки или продажби на БФБ, но мога да се похваля с положително разрешение на проблем със забаен дивидент на JPM (тикър CNC на българската борса). След совалки между мен, Централен Депозитар и инвестиционния ми посредник успях да си взема забавен и забравен дивидент от 2022 г.. Той, заедно с новият полагаем се дивидент от JP Morgan формира входящия паричен поток за месеца в тази инвестиционна сметка. 

Добър урок защо трябва да се диверсифицира според инвестиционните закони е крайният резултат за месеца. Въпреки солидните загуби по Телелинк БСГ, протфейлът на БФБ повишава доходността си месец за месец спрямо януари с 2.41%. Това се дължи на поскъпването на акции като LOM, които купих при много изгодна цена миналия месец, и на плавното покачване при MSF, DUH, NEOH и SFTRD. * * * P2P * * *
Изглежда, че големите трусове в Минтос са зад гърба на платформата. Там продължавам да поддържам малко вложение, голяма част от което представлява реализирана доходност в предишни години. 

Ключовите идикатори пълзят бавно нагоре, лихвите по бързите кредити са стабилно над двуцифрения процент. Голяма сума обаче остава "заключена" в оригинатори, които след избухването на войната в Украйна изпаднаха в неплатежопособност или едностранно прекратиха партньорството си с Минтос, а оттам и с индивидуалните P2P инвеститори. 

* * * Американски акции * * *
От фондът, който оперира на чуждите пазари, дойде добрата новина, донесла висока доходност. Union Pacific е комапния, която е на практика извън полезрение на българските индивидуални инвеститори. Никой не говори за нея, няма никакъв шум и дискусии. 

Позовлявам си още една референция към пост от блога от 4 ноември 2021 г., когато тук се появи "Анализ на Union Pacific Corp. (UNP)". Някъде там започнах да трупам дялове по позицията. 

Новината е, че изпълнителният директор Ланс Фриц ще напусне поста си. Тя дойде в последните дни на февруари. Въпреки че компанията оператор на железници в САЩ има привидно "непобедим" бизнес, всичките нейни конкуренти в последно време имаха по-добри ключови показатели. Писмо на инвеститор-активист (хеджфондът "Соробан") посочи тези проблеми (виж графиката по-долу), оказвайки допълнителен натиск върху дружеството и неговите цели за подобрение на оперативните показтели. След новината, че Фриц ще слезе от поста, капитализацията на железничарската компания се покачи с 10% за ден! 

Иначе през февруари бяха осъществени три покупки. На 6-и дялове на JNJ бяха закупени при цена от $163.22, а на следващия ден поръчка на нива от $43.53 беше изпълнена за PFE. Третата покупка беше на книжа на NEE при цени от $74.20 на 9 февруари. Това не са покупки на оптимални за периода цени, но както и друг път съм споделял, нямам времето и инструментите да ловя локални дъна и върхове, а и стратегията ми не го изисква непременно.

Дивидентните входящи парични потоци за месеца дойдоха от плащания на JPM, AT&T и Apple. Спадът в тоталната възвръщаемост на този фонд е 1.83%, но щеше да бъде много по-голям, ако поскъпването на UNP не беше балансирало срещу мечия тренд отвъд океана. Освен това спадът в доларово изражение всъщност не изглежда като спад в левово, след като двойката USD/BGN достигна нива от 1.85, покачвайки се значително в последния месец. 


От архива:
Инвестиционно портфолио (Януари 2023)


Заб: Настоящата публикация не е съвет за взимане на инвестиционн решения. 
Share:

вторник, 31 януари 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Януари 2023)

Въпреки силния последен ден на януари месецът най-вероятно е бил негативен за българите, които инвестират в американски акции. Щатският долар запазва тенденцията си към поевтиняване, което подрива резултатите в българска валута.

Янаури беше беден и откъм дивиденти. Единствените два входящи парични потока в трите фонда бяха лихвите по P2P кредитите и дивидентът от VICI Properties. 

Като новина в портфейлния мениджмънт за месеца може да се отчете откриването на позиция в Lockheed Martin, като акциите бяха закупени през БФБ. Повече за отделните фондове в следващите редове. 

 
* * * Американски акции * * *
Дивидентът от VICI беше реинвестиран в компания, заедно с още малка порция от свободния кеш. На 18 януари купих дялове на цена от $33.69 и в същия ден добавих и акции към позицията ми в AT&T ($19.17). Имайки предвид отчетния сезон и вижданията ми, че резултатите ще бият очакванията, исках да изпреваря събитията. В крайна сметка развоят беше положителен и покупките бяха направени на цени по-ниски от котировките "затваря" към 31 януари. 

Единствоното изключение в щатското дивидентно портфолио - ADR-ите на китайския производтел на електроавтомобили XPeng, бяха леко увеличени в стремеж да сваля средната цена на акция в позицията. На 19 януари при моментен спад в паза беше изпълнена поръчка купува при цена от $8.96. До края на месеца този специфичен лот е на счетоводна капиталова печалба от 18.75%. 

Като цяло месецът беше скучен за този сектор на портфейла. 


 
* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
Без дивиденти, но с две покупки и по-голям от обичайното депозит беше приключен януари. Депозитът беше направен, за да мога да открия позиция в LOM (тикърът на Lockheed Martin на европейските борси и БФБ). На 10 януари в блога публикувах моите разсъждения върху перспективите и рисковете пред компанията ("Инвестиционен дуел: Златодобивна компания срещу производител на оръжие - Barrick Gold срещу Lockheed Martin"). На 18 януари покупката беше факт при цена от 413 евро за дял. 

Междувременно на пазара виси моя поръчка продава за JNJ при цена от 168.20 евро за акция. Котировките на маркетмейкъра са далеч както заради движението в капитализацията на кмпанията, така и заради отслабването на долара срещу еврото. Ако тази поръчка беше минала, може би депозитът щеше да бъде употребен по друг начин.

Причината да искам да закрия позицията в JNJ на БФБ Интернешънъл е, че нямам доверие в инфраструктурата по отношение на предстоящия есента спин-оф. Невъзможността да се отчитат фракии на акции, както и това, че бъдещата компания не е листната на европейските борси и БФБ, ме плаши и напряга. Не искам да губя пари само заради несъвършенствата на нашата борса. 

Отново се появи проблем с един от дивидентите ми. Изглежда комуникацията между Централния Депозитар и моя инвестиционен посредник по отношение на предпоследното плащане от JP Morgan е неефективна. Чакам го, но няма много какво да направя. 

Иначе още една покупка беше регистрирана. На 25 януари ми мина поръчка за Монбат при цена от 4.52 лв. на акция - доста повече от нивата, при които пазарът затвори в последния работен ден на януари. 


* * * P2P * * *
Нищо за отчитане. Малък, но предвидим паричен поток. И трусове няма. Прави ми впечатление, че българският оригинатор Cash Credit обслужва навреме задълженията към инвеститорите, което засега е добър сигнал. 

Наблюдавам леко отстъпление при лихвите по бързите кредити, които се предлагат в платформата. Това означава, че надмощието на предлагането над търсенето започва леко да отслабва. 

Развитие по проблемните оригинатори няма. 

От архива:
Инвестиционно портфолио (Декември 2022)
Инвестиционно портфолио (Ноември 2022)
Инвестиционно портфолио (Октомври 2022)
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *