Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

Показват се публикациите с етикет Портфейл. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Портфейл. Показване на всички публикации

сряда, 31 май 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Май 2023)

Със смесени чувства изпращам месец май. От една страна дойдоха много от новините за българските дивиденти, а на глобалните пазари най-тежката ми позиция (MSFT) поскъпна до 52-седмичен връх. От друга страна доста наши компании пратиха покани за акционерни събрания без да предложат дивидент, а други значими мои позиции отбелязаха сериозни спадове (T, PFE). 

Доходността на щатския портфейл пострада в доларово изражение, но поскъпването на зелената валута спрямо еврото и лева всъщност ме изведе на малък плюс за периода. 

13.03% е пасивната кешова доходност за месец май като дял от всички входящи парични потоци. В началото на месеца внесох обичайния депозит, а дивиденти получих от JPM, T и AAPL в щатския портфейл, и от JPM (тикър CMC) в портфейла на БФБ. * * * P2P * * *
През периода имаше малка възстановена сума от всички проблемни кредити в P2P портфейла. Бърз поглед в модула с просрочията в Минтос показа, че парите от оригинатори в Русия и Украйна логично не могат да се очакват скоро. Общо взето това са всички забавяня, ако изключим по няколко кредита от Филипините и Виетнам още от периодите, в които се стремях към голяма диверсификация на географски принцип. Урокът е научен. 

Около 2% от входящите потоци за май се дължаха на изпатени лихви по P2P кредити. 


* * * Американски акции * * *
Дивидентите тук вече бяха маркирани по-горе. Те формираха 4.51% от входящите потоци. 

Изпълнените поръчки купува за периода са както следва - PFE на 11 май на цена от $37.35, NEE на 17 май при цена $75.45 и UNP на 19 май при цена от $!98.84. 

Железопътната компания Union Pacific също беше обект на разпродажби, заедно с PFE, Т и XPEV. Тежестта на Microsoft и Apple в този портфейл не е достатъчна, за да компенсира спадовете при другите позиции. Това в никакъв случай не ме притеснява, защото спадовете са част от процеса, а точно този месец не е силен откъм дивиденти. Колкото по-евтино се продават добри компании, толкова по-евтино мога да закупя бъдещи парични потоци. 

Някой би казал, че доходността на пртфейла вече не покрива инфлацията в доларово изражение и формално ще бъде прав. Но инвестицията в стабилни глобални и местни компании остава най-доброто решение за съхранение на средства от по-малките индивидуални инвеститори. Ключът в случая е да могат да се преглъщат временните спадове, които всъщност за възможности за добро бъдещо представяне на портфейла. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Доста български компании обявиха планирания за разпределение дивидент през май (виж таблицата). 

На 9 май добавих малко акции на Доверие Обединен Холдинг (въпреки че компанията още не разпределя дивидент). Единичната цена на новите акции е 7,82 лв. повишавайки средната ми до 7,37 лв. Тази позиция има силен моментум, заедно с Майкрософт. Двете изтеглиха доходността на портфейла на БФБ нагоре заедно с дивидента на JP Morgan.

Реинвестирането на този дивидент заедно с останалия кеш в български холдинг показва в най-добра светлина смисъла на сегмента БФБ Интернешънъл. Така печалбите, които глобалният банков бегемот реализира и дели с акционери като мен, се вливат на БФБ, капитализирайки българския публичен бизнес. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Април 2023)
Инвестиционен портфейл (Март 2023)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2023)
Share:

неделя, 30 април 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Април 2023)

Отчитането на данъчните разходи в инвестиционните портфолиа не е проста задача, признавам си. Тази години внесох рекорден данък в НАП с декларацията върху доходите на физическите лица, дължащ се най-вече на продажбата със солидна капиталова печалба на акции на Ексон Мобил (тикър XONA на БФБ). Продажбите отразих в коментарите за портфейлите в средата на миналата година:

Инвестиционен портфейл (Юни 2022), обновена
Инвестиционен портфейл (Юли 2022)

Моят личен подход при "осчетоводяването" е да пренебрегна данъчния разход с цел опростяване на сметките. Все пак не съм хедж фонд и не дължа прецизни данни до втория знак след десетичната запетайка на никого. Макар и рекорден, данъкът възлиза на 0.31% от нетната стойност на активите, т.е. няма смисъл да си "компенсирам джоба" като изтегля от някой от фондовете кеш, и съответно разходът да се отрази. 

Иначе месецът протече сравнително спокойно с приетата за нормална към момента волатилност. 

Майкрософт удари 52-седмичен връх, потвърждавайки визията ми от средата на миналата година, че качественият Биг Тек изведнъж стана свръхпродаден и подценен. 

Във втората половина на април стана ясно, че Револют отново променят условията на инвестиционния договор - една новина, която разгледах в отделен пост в блога:

Съществени промени в инвестиционните сметки в Револют

Иновации има и в Минтос, на които също беше обърнато внимание:

Нов начин за отчитане на лошите кредити в Минтос

* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Без сделки протече април. Първи дивидент от Локхийд Мартин беше получен по инвестиционната сметка през този месец и той възлезе на 2.46% от всички входящи парични потоци за месеца към всички стълбове. 

Възможността да се търгуват чуждестранни акции на БФБ позволява на инвеститорите да подредят портфейли, които да осигуряват прогнозируеми и по-надеждни парични потоци. А това, както е известно, е важен фактор за постигането на финансова независимост. 

Това, което следя на нашата борса, е динамиката около Неохим. Торовият завод отново излезе от фаворитската листа на спекулантите и поради факта, че пазарът е плитък, акциите спаднаха нереалистично много според мен. Неохим остава с огромен кеш по сметките си (97 млн. лв. към Q1 2023) и с неразпределена печалба от 189 млн. лв. 

Въпреки неоптималното развитие на газовия пазар, компанията остава недооценена от борсата. Ако бордът гласува дори на половина по-малък дивидент от миналогодишния, доходността ще бъде над 7%. 

От друга страна отчетът за първото тримесечие показва загуба, което нормално също води до спад в котировката. Освен това поредицата от обявени спирания на производствените цехове по технически причини също не изглеждат добре. 


* * * P2P * * *
Както беше спомената по-горе, Минтос въведе нов начин за отчитане на лошите кредити. Иновацията дойде и с нов лек спад на просрочията над 60 дни в моя P2P портфейл. 

Доходността за април от операциите възлезе на 1.45% от всички входящи парични потоци. 

За периода няма съществени промени и движения в кредитния портфейл, които да заслужават внимание. 


* * * Американски акции * * *
От трите ми покупки за април само една беше на ниво по-ниско от котировките "затваря" за месеца. На 6 април взех VICI Properties при цена от $32.08, а на 14 април беше изпълнена поръчка за Pfizer (PFE) на ниво от $41.09 за дял. Тази поръчка беше заложена с немалък буфер спрямо цените от март, но в края на месеца фармацевтичният гигант поевтиня още повече. 

Нещо подобно се случи и с третата изпълнена поръчка - АТ&T (T) за $19.82 на акция. Тук обаче поевтиняването беше значително (с още два долара), което се отрази доста негативно на портфейла, колкото и той да е диверсифициран. 

Дивиденти бяха получени от Union Pacific и от VICI Properties, като постъпленията формираха 3.73% от всички парични потоци. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Март 2023)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2023)
Инвестиционен портфейл (Януари 2023)

Share:

петък, 31 март 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Март 2023)

Месец март беше белязан от леки спадове в индексите, които имат отношение към моя портфейл. Капиталовите пазари търсят посока на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението между Запада и Китай. Ключово влияние оказва и твърде бавният темп на овладяване на инфлацията. 

В персонален план процесът продължава да се случва според дизайна - внасям в началото на месеца определена сума, която представлява моята норма на спестяване, събирам дивиденти и други форми на пасивна доходност (лихви по P2P кредити) и взимам решения дали и къде да инвестирам. При определени ситуации продавам активи, но това се случва сравнително рядко. * * * P2P * * *
В следващите дни ще публикувам специален пост за някои положителни промени в Минтос по отношение на лошите кредити. 

Доволен съм от това, което виждам в платформата, а и доходността през март надмина очакванията ми заради някои задържани плащания, които бяха олихвен през периода. 

В кредитния портфейл вече имам само европейски кредити, макар че някои от тях са оригинирани в по-непрестижни юрисдикции като Молдова, Северна Македония и Албания. С тези кредите обаче нямам проблем, поне засега.

По-големият дял в кредитното портфолио се пада на страните от ЕС - България, Испания, Полша, Румъния и Латвия. 

Доходността от P2P през март възлезе на 2.98% от всички входящи парични потоци. * * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Интересен месец за портфейла, управялван на БФБ. На 6 март продадох известна част от акциите си в Софарма Трейдинг на цена от 6.04 лв. за дял. Това беше малка продажба за скалпиране на печалба и генериране на кеш за друга покупка. Позицията в Софарма Трейдинг представлва 4.44%от портфолиото на БФБ. 

На 13 март, по същите като горните причини, редуцирах още малко позицията на Exxon Mobil (тикър XONA на българската борса). Продажбата бе реализирана на цени от 97.41 евро за брой. След сделката относителното тегло на петролният гигант в инвестиционната сметка е 4.69%. Двете продажби могат да бъдат причислени към дейностите по портфейлно ребалансиране. 

На 9 и 17 март купувах акции на Lockheed Martin на цени съответно от 454.70 и 440 евро. Така LOM вече е с четвърто тегло в портфейла (11.57%), достигайки целевите нива от 10%. 

Компаниите в ядрото са от по 10% (МSF [MSFT], CNC [JPM], JNJ и LOM [LMT]), а тези от периферията - около 5 или по-малко процента. 

Дивиденти през месеца получих от Microsoft, JP Morgan и Johnson & Jonson. Постъпленията възлязоха на 10.51% от всички ходящи парични потоци. Кеш позицията към края на периода е 1.48%, като този процент касае само тази инвестиционна сметка. 


* * * Американски акции * * *
По-малко дейност бе регистрирана в портфолиото от щатски акции. 

На 8 март при един от пазарните сривове взех дялове от JPM при цена от $138.6. Спадът в банковия сектор за съжаление продължи с разгара на кризата с местните бутикови банки и Credit Suisse в Европа. 

Други две покупки имах на 9 март - UNP и DOW, съответно при цени от $202.78 и $55.94. 

Дивиденти се получиха през март от PFE, JNJ, MSFT, DOW, XOM и NEE. Общо те формираха 9.10% от всички входящи парични потоци. 


* * * Заключителни бележки * * * 
Разрастването на портфолиата води до консистентен спад на тежестта на собствения ми депозит по отношение на месечната промяна на нетната текуща стойност на активите в цялостното ми инвестиционно портфолио. Машината засега работи и няма причина временните пазарни флуктуации да причиняват паника и панически действия. Напротив, покупки сега на производителни активи означава по-ниска цена платена за бъдещи парични потоци. Именно това е смисълът на инвестирането в корпоративни дялове. 

Разбира се, една и съща стратегия може да не работи в различни житейски ситуации. 


От архива:
Инвестиционно портфлио (Февруари 2023)
Инвестиционно портфлио (Януари 2023)
Инвестиционно портфлио (Декември 2022)


Заб.: Настоящата публикация не е препоръка за взимането на инвестиционни решния. Най-добрият подход за управлението на собствен портфейл и спестявания са собственото проучване и консултацията с лицензирани съветници. Share:

вторник, 28 февруари 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Февруари 2023)

Отминалия месец ще бъде запоменен от мен с две големи корпоративни събития, които причиниха сериозни движения от порядъка на двуцифрени проценти по съответните позиции в рамките на една сесия. За щастие, едната новина беше положително приета от пазара и тя успя да уравновеси капиталовите загуби в следствие на другата новина. Поскъпването на долара в левово изражение също се отразява добре на нетната стойност на активите в щатското портфолио. 

Ето и какво се случи през февруари с трите ми инвестиционни фонда, наричани в стари публикации стълбове:


* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
По-скоро очаквано лошата новина дойде от БФБ. Телелинк Бизнес Сървисис Груп в рамките на ден се превтрна в най-губещата ми позиция с делта от -39.75%. Причината за срива в капитализацията беше обявеното намерение да бъде орязан дивидента. 

Събитието е прясно припомняне защо е много опасно да се инвестира на българския капиталов пазар и как в рамките на часове човек може да загуби хиляди левове от спестяванията си. 

Доскоро Телелинк БСГ беше компания възпримана от пазара като модерен, технологично напреднал доставчик на ИТ услуги и хардуерни решения. Изпълнителният директор Иван Житянов, както и останалите членове на борда, се ползваха с респект и доверие от пазарните участници. Ако първото остава донякъде вярно (възгледът на пазара относно бизнеса), то второто е безвъзвратно загубено (доверието). 

През септември 2021 г. публикувах в блога "Анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп". На 20 февруари 2023 г. в името на взаимното доверие с читателя бях длъжен да реагирам и публикувах пост със заглавие "Телелинк БСГ показа какво НЕ трябва да се прави". Разбира се, анализът също е достатъчно остарял, за да не се има предвид почти две години по-късно. 

Ситуацията е неприятна и изходите от нея са два. Или да продам книжата на голяма загуба (почти 50%), или да задържа с надеждата за някогашно възстановяване. ТБСГ вече не пасва на портфейлната стратегия, след като бъдещето на дивидентът е неясно. От друга страна продажбата би била оправдана, ако сметна, че ръководството на Телелинк иска да измами и ограби окончателно миноритарните инвеститори и да понижи пазарната капитализация още повече. 

Телелинк слага още една голяма обеца на ухото ми, след като по принуда променя инвестиционната ми визия от "BUY and HOLD" на "HOLD and HOPE" (от "купи и задръж" на "задръж и се надявай"). 

През февруари не съм извършвал покупки или продажби на БФБ, но мога да се похваля с положително разрешение на проблем със забаен дивидент на JPM (тикър CNC на българската борса). След совалки между мен, Централен Депозитар и инвестиционния ми посредник успях да си взема забавен и забравен дивидент от 2022 г.. Той, заедно с новият полагаем се дивидент от JP Morgan формира входящия паричен поток за месеца в тази инвестиционна сметка. 

Добър урок защо трябва да се диверсифицира според инвестиционните закони е крайният резултат за месеца. Въпреки солидните загуби по Телелинк БСГ, протфейлът на БФБ повишава доходността си месец за месец спрямо януари с 2.41%. Това се дължи на поскъпването на акции като LOM, които купих при много изгодна цена миналия месец, и на плавното покачване при MSF, DUH, NEOH и SFTRD. * * * P2P * * *
Изглежда, че големите трусове в Минтос са зад гърба на платформата. Там продължавам да поддържам малко вложение, голяма част от което представлява реализирана доходност в предишни години. 

Ключовите идикатори пълзят бавно нагоре, лихвите по бързите кредити са стабилно над двуцифрения процент. Голяма сума обаче остава "заключена" в оригинатори, които след избухването на войната в Украйна изпаднаха в неплатежопособност или едностранно прекратиха партньорството си с Минтос, а оттам и с индивидуалните P2P инвеститори. 

* * * Американски акции * * *
От фондът, който оперира на чуждите пазари, дойде добрата новина, донесла висока доходност. Union Pacific е комапния, която е на практика извън полезрение на българските индивидуални инвеститори. Никой не говори за нея, няма никакъв шум и дискусии. 

Позовлявам си още една референция към пост от блога от 4 ноември 2021 г., когато тук се появи "Анализ на Union Pacific Corp. (UNP)". Някъде там започнах да трупам дялове по позицията. 

Новината е, че изпълнителният директор Ланс Фриц ще напусне поста си. Тя дойде в последните дни на февруари. Въпреки че компанията оператор на железници в САЩ има привидно "непобедим" бизнес, всичките нейни конкуренти в последно време имаха по-добри ключови показатели. Писмо на инвеститор-активист (хеджфондът "Соробан") посочи тези проблеми (виж графиката по-долу), оказвайки допълнителен натиск върху дружеството и неговите цели за подобрение на оперативните показтели. След новината, че Фриц ще слезе от поста, капитализацията на железничарската компания се покачи с 10% за ден! 

Иначе през февруари бяха осъществени три покупки. На 6-и дялове на JNJ бяха закупени при цена от $163.22, а на следващия ден поръчка на нива от $43.53 беше изпълнена за PFE. Третата покупка беше на книжа на NEE при цени от $74.20 на 9 февруари. Това не са покупки на оптимални за периода цени, но както и друг път съм споделял, нямам времето и инструментите да ловя локални дъна и върхове, а и стратегията ми не го изисква непременно.

Дивидентните входящи парични потоци за месеца дойдоха от плащания на JPM, AT&T и Apple. Спадът в тоталната възвръщаемост на този фонд е 1.83%, но щеше да бъде много по-голям, ако поскъпването на UNP не беше балансирало срещу мечия тренд отвъд океана. Освен това спадът в доларово изражение всъщност не изглежда като спад в левово, след като двойката USD/BGN достигна нива от 1.85, покачвайки се значително в последния месец. 


От архива:
Инвестиционно портфолио (Януари 2023)


Заб: Настоящата публикация не е съвет за взимане на инвестиционн решения. 
Share:

вторник, 31 януари 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Януари 2023)

Въпреки силния последен ден на януари месецът най-вероятно е бил негативен за българите, които инвестират в американски акции. Щатският долар запазва тенденцията си към поевтиняване, което подрива резултатите в българска валута.

Янаури беше беден и откъм дивиденти. Единствените два входящи парични потока в трите фонда бяха лихвите по P2P кредитите и дивидентът от VICI Properties. 

Като новина в портфейлния мениджмънт за месеца може да се отчете откриването на позиция в Lockheed Martin, като акциите бяха закупени през БФБ. Повече за отделните фондове в следващите редове. 

 
* * * Американски акции * * *
Дивидентът от VICI беше реинвестиран в компания, заедно с още малка порция от свободния кеш. На 18 януари купих дялове на цена от $33.69 и в същия ден добавих и акции към позицията ми в AT&T ($19.17). Имайки предвид отчетния сезон и вижданията ми, че резултатите ще бият очакванията, исках да изпреваря събитията. В крайна сметка развоят беше положителен и покупките бяха направени на цени по-ниски от котировките "затваря" към 31 януари. 

Единствоното изключение в щатското дивидентно портфолио - ADR-ите на китайския производтел на електроавтомобили XPeng, бяха леко увеличени в стремеж да сваля средната цена на акция в позицията. На 19 януари при моментен спад в паза беше изпълнена поръчка купува при цена от $8.96. До края на месеца този специфичен лот е на счетоводна капиталова печалба от 18.75%. 

Като цяло месецът беше скучен за този сектор на портфейла. 


 
* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
Без дивиденти, но с две покупки и по-голям от обичайното депозит беше приключен януари. Депозитът беше направен, за да мога да открия позиция в LOM (тикърът на Lockheed Martin на европейските борси и БФБ). На 10 януари в блога публикувах моите разсъждения върху перспективите и рисковете пред компанията ("Инвестиционен дуел: Златодобивна компания срещу производител на оръжие - Barrick Gold срещу Lockheed Martin"). На 18 януари покупката беше факт при цена от 413 евро за дял. 

Междувременно на пазара виси моя поръчка продава за JNJ при цена от 168.20 евро за акция. Котировките на маркетмейкъра са далеч както заради движението в капитализацията на кмпанията, така и заради отслабването на долара срещу еврото. Ако тази поръчка беше минала, може би депозитът щеше да бъде употребен по друг начин.

Причината да искам да закрия позицията в JNJ на БФБ Интернешънъл е, че нямам доверие в инфраструктурата по отношение на предстоящия есента спин-оф. Невъзможността да се отчитат фракии на акции, както и това, че бъдещата компания не е листната на европейските борси и БФБ, ме плаши и напряга. Не искам да губя пари само заради несъвършенствата на нашата борса. 

Отново се появи проблем с един от дивидентите ми. Изглежда комуникацията между Централния Депозитар и моя инвестиционен посредник по отношение на предпоследното плащане от JP Morgan е неефективна. Чакам го, но няма много какво да направя. 

Иначе още една покупка беше регистрирана. На 25 януари ми мина поръчка за Монбат при цена от 4.52 лв. на акция - доста повече от нивата, при които пазарът затвори в последния работен ден на януари. 


* * * P2P * * *
Нищо за отчитане. Малък, но предвидим паричен поток. И трусове няма. Прави ми впечатление, че българският оригинатор Cash Credit обслужва навреме задълженията към инвеститорите, което засега е добър сигнал. 

Наблюдавам леко отстъпление при лихвите по бързите кредити, които се предлагат в платформата. Това означава, че надмощието на предлагането над търсенето започва леко да отслабва. 

Развитие по проблемните оригинатори няма. 

От архива:
Инвестиционно портфолио (Декември 2022)
Инвестиционно портфолио (Ноември 2022)
Инвестиционно портфолио (Октомври 2022)
Share:

събота, 31 декември 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Декември 2022)

Войната в Украйна продължава, глобалното политическо напрежение остава високо, а инфлацията все още не е върната в разумни граници. Така изглежда 2022 г. в нейния край. Идексът S&P 500 отстъпва за месеца с около 5%, SOFIX също завършва последния период с леко понижение. В същото време валутната двойка EUR/USD потегли трайно в посока на поскъпване на еврото спрямо щатската валута. Така деноминираните в долари инвестиции губят покупателна сила срещу лева, който, както знаем, е свързан с фиксинга на еврото. 

С други думи декември е месец на счетоводни загуби вероятно за повечето индивидуални портфолиа на българските инвеститори. Аз не правя изключение. Въпреки това има и няколко любопитни факта, които си заслужават отбелязване, включително и константно растящия паричен поток от дивиденти. 

За декември 21.78% от всички входящи парични потоци се дължат на дивиденти в двата фонда - на американския пазар и на БФБ. Останалото е моят месечен депозит. За цялата 2022 г. приносът на доходността в кеш към входящите парични потоци е 22.47%., т.е. на всеки 1000 лв., които съм вложил през годината, съм получавал и по 224.70 лв. парична доходност. В това число не се включват капиталови преоценки. Важното тук е, че ефектът на натрупване започва да работи съвсем видимо.
Другото, което е интересно и повод за доволство, е че разликата в нетната настояща стойност на всички активи и стойността на цялостния паричен поток (депозити плюс доходност) за отминалите 12 месеца е положителна. Дефакто за цялата 2022 г. не съм "на загуба". Това донякъде се дължи и на добро стечение на обстоятелствата с две големи инвестиции в двата фонда, едната от която се и повтаря. Акциите на Ексон Мобил и Неохим са звездите на отминаващата година, които с капиталовите ръстове обраха всички останли негативи. Този ефект работи като валидация на избраната стратегия, която няма причини да бъде променяна и през 2023 г. 

А ето и как се разви декември в различните фондове:


* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
На 1 декември направих покупки на Софарма Трейдинг при цена от 6.06 лв. за акция. След промените в мениджмънта очакванията ми са, че резултатът под линия ще се подобрява в обозримото бъдеще. Операциите в Сърбия все още не носят толкова, колкото би им се искало на инвеститорите, включително и на мажоритарния собственик - Софарма АД. 

На 6 декември се изпълни поръчка купува на БФБ АД на цена от 9.00 лв. В случая изпозлвах излизането на инвеститор, който подтисна цената твърде много и котировката в крайна сметка мина и през моята оферта. Борсовият оператор е машина за печалби, рискът от притежаването на който обаче е свързан с държавното участие. Единствено тази несигурност държи капитализацията на дружеството толкова ниска. Това, че не беше раздаден междинен дивидент, ме кара да мисля, че редовният летен дивидент ще бъде много солиден. Това, ако не излязат непредвидени обстоятелства, разбира се. 

През декември кеширах и дивидентите от JNJ, XONA и MSF - книжата, които се търгуват на европейски борси и до които българските инвеститори имат достъп през БФБ Интернешънъл. Този сегмент се оказа много удачна иновация на нашия пазар, от които очаквам операторът да спечели допълнително. 

Ето как изглежда разпределението на портфейла на БФБ към края на декември 2022 г.:


* * * P2P * * *
През декември нищо съществено не се случи с кредитния портфейл в Минтос. Прави впечатление, че лихвите съвсем бавно започват да се плъзгат надолу, но доходността остава над 14%. 

Кеш Кредит в България обслужва добре задълженията си по моите полици към тях, Румъния също работи добре, както и други страни от Източноевропейския регион, които са под по-голямо политическо и икономическо напрежение спрямо други юрисдикции. 

За съжаление няма новости около оригинаторите с прекратена дейност, което тежи на платформата и на индустрията като цяло. 

За декември доходността от Минтос носи 1.21% от всички входящи парични потоци. * * * Американски акции * * *
Нов рекорд на събрани дивиденти бе записан през декември. Плащания извършиха 
Johnson & Johnson, Microsoft, Exxon Mobil, Dow Inc, NextEra Energy и Union Pacific. 82% повече дивиденти са събрани през 2022 г. спрямо 2021 г. За съпоставим предходен период разликата е 196 %. Простичко и много грубо предположение води към извода, че през 2023 г. мога да очаквам с 40% повече постъпления от дивиденти. 

Малко по-прецизна сметка показва, че ако нито една компания не повиши дивидента си догодина и аз не закупя нито една нова акция, събраните дивиденти само от увеличените позиции през отминаващата година ще донесат ръст от 36.08%. Малко вероятно е да нямам нови покупки и също така малко вероятно е компаниите, в които съм инвестирал, да не повишат дивидентите си, така че ръстът на дохдоността в кеш може да се окаже и доста по-голям. Надявам се и се стремя да стане така. 

На 6 декември бяха изпълнени и две мои поръчки на щатските борси. Акции на Pfizer (PFE) бяха закупени при цена от $49.45 за брой, както и такива на NextEra Energy (NEE) на цена от $83.95. На 16 декември добавих и дялове от Union Pacific (UNP) срещу $208.09. 

Ето как изглежда портфейла към края на 2022 г.:


От архива: 
Инвестиционно портфолио (Ноември 2022)
Инвестиционно портфолио (Октомври 2022)
Инвестиционно портфолио (Септември 2022)
Share:

сряда, 30 ноември 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Ноември 2022)

Най-накрая един относително по-спокоен месец откъм волатилност на глобалните пазари на акции. Индексите, които имат значение за моето портфолио, отбелязаха леки ръстове, след като се появиха първи съвсем скромни индикации за забавяне на инфлацията и за увеличение на безработицата. Парадоксално лошите макроикономически новини имат положителен ефект върху оценките на компаниите, които са функция в много по-голяма степен на лихвите, отколкото на случващото се в икономиката в цялост. 

Цялостният портфейл отбеляза ръст в левово изражение въпреки спада на долара и въпреки факта, че ноември беше много тих откъм дивиденти. Някои ключови компании възстановиха пазарните си оценки значително, което повлия положително на нетната стойност на активите. 

Що се отнася до моите действия, месецът отново може да бъде окачествен като тих. На  БФБ не съм извършвал сделки, а при американските акции увеличих с малко три позиции, каквато е и обичайната стратегия. 


* * * P2P * * *
Приносът на инвестицията в Минтос под формата на входящи парични потоци възлезе на 1.45% от всички парични потоци за месеца към цялостното портфолио. 

P2P платформата се старае да предложи добър и сигурен продукт на инвеститорите, които вярват в тази финансова технология. Въведен е вече по-детайлен рейтинг на оригинаторите. По-подробна информация се предоставя и за висящите плащания. Личи си, че пазарът е жив, макар че е далеч от времената на пиков хайп от 2019 г. 

Моята роля в управлението на кредитния портфейл е да поддържам минимален обем свободни средства. С въведението миналната инвестиция да бъде 50 евро, ръчната работа по диверсификацията е сведена до минимум. С един два клика решавам от кой оригинатор искам да купя кредити и просто купувам полица (note) и готово.* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
Движенията в инвестиционната сметка, обслужваща транзакциите на БФБ, бяха обусловени само от движенията в цените на активите. Доверие Обединен Холдинг, Неохим, Софарма Трейдинг - няколко компании от протфейла бяха повлияни добре от политическите и макроикономическите новини, както и от финасовите данни от самите бизнеси. 

На българската борса в момента залагам на тактиката "стой си на ръцете". Нито някой компания от портфолиото е прекупена и обект на излизна спекулативна еуфория, нито има причина някои от позициите на загуба да бъдат закривани. * * * Американски акции * * *
На 11 ноември направих малка покупка на Johnson & Johnson (JNJ) при цена от $169.70 за акция. Делът на концерна в портфейла се оформи на 9.98%

На 15 ноември пък взех малко дялове от AT&T (T, $19.01), въпреки че позицията е на съществена капиталова загуба (-27.98% спрямо средната ми цена на придобиване). Реализираната дивидентна доходност плюс парите от праджбата на акции на Warner Bros Discovery (WBD) след спин-офа почти анулират тази счетоводна загуба обаче. 

Последната покупка беше на Dow Inc. (DOW) при цена от $49.85. И двете покупки бяха ребалансиращи. Делът на телекома в портфейла стана 6.16%, а на химическия концерн - 4.92%. * * * Заключителни думи * * *
И двата стълба (фонда) с акции записаха по около 1% ръст в левово изражение за месеца. Това е повече от очакваната средна възвръщаемост от този клас активи, която е около 5-7% на година. Един или два по-силни месеца изглаждат загубите на хартия от предходни по-слаби такива. Факт е обаче, че тази доходност е под инфлацията в момента. Но това също би било моментна снимка. Рано или късно инфлацията ще спадне и тогава портфейлите ще компенсират с нетна положителна доходност. 

Времето е приятел на дивидентните портфейли. Това показва и една много вдъхновяваща метрика, която е Всичко дивиденти/Вложени средства (Total Dividends/Funds Invested). Въпреки че делителят на това съотношение расте всеки месец със сума по-голяма от месечните дивиденти, коефициентът бавно пълзи нагоре. Към края на ноември той е 3.65%, а ноември 2020 г. същият е бил 1.16%. Ефектът на снежната топка е видим, макар и темпото на пръв поглед да не изглежда впечатляващо. Магията на сложната лихва обаче става все по-видима с времето. 


от архива:
Инвестиционен портфейл (Октомври 2022)
Инвестиционен портфейл (Септември 2022)
Инвестиционен портфейл (Август 2022)заб: Любезно напомняне, че горните редове не са препоръка за взимане на инвестиционни решения.
Share:

понеделник, 31 октомври 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Октомври 2022)

Октомври беше напрегнат, но не чак толкова лош месец за индивидуалните инвеститори. Всъшност ключовите индекси отбелязаха стабилизиране доколкото може да се говори за такова във волатилната среда в момента. Някои популярни компании продължиха да се обезценяват не и без помощна на слабите им отчети. Най-съшествените примери може би са Мета (META) и Амазон (AMZN). Петролните компании от друга страна полетяха отново на фона на добрите печалби, които същите успяват да отчетат в последно време. 

Октомври е месец на тримесечни отчети, затова и движенията на пазарните капитализации са в по-широк рейндж.

Моите портфолиа в акции се радваха на възстановяване. Детайли за всяко по-надолу. Този месец увеличих собствена вноска, но въпреки това входящите парични потоци от лихви и дивиденти възлязоха на 30.24% от всички входящи потоци към финансовия пул. Много силен и обнадеждаващ резултат. 


* * * P2P * * *
По традиция обръщам най-малко внимание на тази инвестиция, защото тя е най-незначителна в портфейла. Приносът на доходността ѝ от 0.74% от всички входящи парични потоци за месеца говори достатъчно. 

Не съм извършвал съществени операции, освен покупките на полици, така че средствата да бъдат инвестирани в диверсифицирани P2P кредити.


* * * Български акции (портфолио БФБ) * * *
В този фонд имаше парични движения през октомври. Доста дивиденти бяха кредитирани през месеца. Става дума за плщания от Телелинк Бизнес Сървисис, Johnson & Johnson, Microsoft и Exxon Mobil. На БФБ Интернешънъл дивидентите от чужди компании идват със закъснение. 

Със сделки на 14 октомври добавих дялове на Майкрософт (241.90 евро/акция) и на JP Morgan (112.92 евро/акция). Това, което се случи, е окончателното конвертиране на част от доходността, реализирана при Exxon Mobil в инвестиции, които според мен в дългосрочен план има по-голяма перспектива (upside). 

На изображението долу се виждат пропорциите на първите 10 актива в протфейла в Елана. Може би прави впечатление, че кешът вече не е сред тях. 

Има две позиции, които могат да се превърнат в жертвени агнета в случай, че потрябва кеш. И двете инвестиции се развиха до и над таргетите. Става дума за Exxon Mobil и Неохим. Освен това при нужда кеш позицията може да бъде променена нагоре с дивиденти и с депозити. 
фиг. 1. Относителния дял на първите 10 позиции, закупени само на БФБ 
и с тежест около 90% в търговската сметка.


* * * Американски акции * * *
В американското ми протфолио се случва точно това, което очаквах и исках. Започна възстановяване, което върна тоталния резултат на 29.76% доходност от създаването на този фонд (точно преди три години). Освен това инфлацията започва да се пренася и в отчетите под формата на по-високи приходи и печалби за немалко компании. 

На 4 октомври добавих акции на Union Pacific, като там цената удари поръчка, която уж беше поставена в ниското. Сделката минаха на $203.37, което ниво историята на месеца опроверга като високо. 

Нещо подобно се случи и при покупките на MSFT (да, и в американският акаунт при цена от $235.45 за акция). 

Третата покупка беше добавяне на VICI properties при цена от $30.51.

И в трите случая това не бяха дъната, но никога не съм си поставял за цел да ги ловя точно тях. Това не влиза в стратегията, а и нямам нито времето, нито инструментариума за подобен тип трейдинг. 


фиг. 2. Относителни тегла на позициите, закупени през търговската сметка за операции на американския капиталов пазар, вкл. и разполагаеми свободни средства. 
Дивидентите през месеца от САЩ дойдоха от UNP и VICI и формалнио бяха реинвестирани в съответните компании. Всъщност това се случи по случайност и заради спад в относителните им тегла в портфейла, които след покупките бяха възтановени към целивете равнища от 6-7% на позиция. 


* * * Заключителни думи * * *
Краят на третата година от създаването на американския фонд в цялостното ми портфолио е момент, в който мога да кажа, че целите са изпълнени. Целта беше да си съхраня спестяванията от ефектите на инфлацията. С доходност от около 30% за периода това според мен и според статистиката е постигнато, макар че усещането за инфлация е индивдуално за всеки. 

Прочетох какво съм писал в обзора на портфейла за ноември 2019 г. (Инвестиционно портфолио (Ноември 2019)). Тогава съм представил състоянието на позициите ми на БФБ към онзи момент (на българския пазар оперирам от 2008 г., но блогът ми е доста по-нов), както и груба рационализация как съм се спрял на първите компании за покупка в САЩ. 

Три години по-късно всичко изглежда много по-различно и бих казал по-добре. Инвестиционната стратегия е изградена и работи, спазвам дисциплина на 99%, което пък доведе до грубо казано удвояване на финансовите ми активи, като включим и моите депозити, разбира се. 

Тъй като блогът изначално е за финансова грамотност, финансова свобода и ранно пенсиониране, ще ми е интересно колко по-близо бих бил до постигането на подобна цел след нови три години. Дали ще успея да удвоя още веднъж финановите си активи? Ще се опитам да не преча на историята да се пише сама :) 


от архива:
Инвестиционен портфейл (Септември 2022)
Инвестиционен портфейл (Август 2022)
Инвестиционен портфейл (Юли 2022)Отдавна не съм напомнял, че публикациите относно развитието на моя личен портфейл не са препоръка за взимането на инвестиционни решения. Последните следва да са плод на задълбочени проучвания и са лична отговорност на инвестиращите.  
Share:

петък, 30 септември 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Септември 2022)

Септември завършва с още един погром на щатския капиталов пазар. Само за ден, на 29 септември, Apple изтри 120 млрд. долара от капитализацията си, а това е една от технологичните акции в моя портфейл. Цените на останалите книжа също претърпяха значителни корекции надолу както за чуждестранните компании, така и за българските. Може да се каже, че беше лош месец за инвеститорите в акции. Насрещният вятър идва от централните банки, които взимат все по-агресивни мерки за овладяване на инфлацията и охлаждане на икономиките. 

Подобни пазарни ситуации и задаващата се рецесия създават добри възможности за дългосрочно придобиване на подценени активи. Сентиментът в момента е крайно негативен и продавачите изглежда отиват твърде далеч в отчаянието си. Повечето "измерители на страха" са на изключително високи нива. 

Понеже моята стратегия е дългосрочна и за щастие спестяванията и инвестициите ми не ми трябват за текущи нужди, този спад не ме притеснява. В по-ранните месеци на годината трупах по-висока кеш позиция, която в момента започвам бавно да връщам на пазара. 

С изключение на P2P инвестицията в Минтос, останалите стълбове записаха спадове през септември. Само за този месец портфейлът на БФБ записа отрицателна доходност от 1.49% до +10.30% тотална възвръщаемост. Американският портфейл претърпя много по-значителен спад (-9.65%) до тотална възвръщаемост от +22.02%. 

Входящите потоци от дивиденти и лихви за септември представляваха 17.08% от цялостния входящ паричен поток към всички фондове. 

В следващите редове описвам развитието по фондове. 

* * * P2P * * *
Приносът на лихвите от P2P кредити, плюс кеш-бек бонус от един от оригинаторите донесоха за септември 1.74% от всички входящи парични потоци към цялостното портфолио. Към момента системата работи стабилно и не изисква внимание и кой знае какво ръчно управление. 
* * * Български акции * * *
Четири покупки се случиха през септември на БФБ. На 12 септември бяха изпълнени две поръчки - купува Фонд за Недвижими Имоти България (BREF) при цена от 2.30 лв. и купува Българска Фондова Борса (BSO) при цена от 9.55 лв.  И при двете позиции можех да постигна още по-добра цена за покупка, но нямаше как да гадая, че войната в Украйна ще тръгне към ескалация и че България няма да успее да излезе от политическата криза.

Спадовете на щатските борси бяха сигнал, да върна част от средствата от продажбата на Exxon Mobil (XONA) в Microsoft (MSF). Покупката на няколко акции се състоя на  16 септември при цена от 244 евро за брой. 

В края на месеца беше ударена и поръчка за покупка на акции от Монбат (MONB) на цена от 5.10 лв. 

Дивидент получих от ФНИБ. Кеш позицията на БФБ към края на септември е 8.1%. Резултатът за месеца вече бе споменат по-горе. 


* * * Американски акции * * *
На 1 септември направих покупка на няколко акции на Dow Inc. (Dow) при цена от $49.51/дял и XPeng (XPEV) при цена от $17.39.

Втората компания е единствената недивидентна, за която правя изключение в портфейла ми, по подобие на 2020 и 2021 г. Това е рискова и спекулативна позиция в размер на 1.37% от целия портфейл в чуждия брокер. Смятам, че рискът тук е калкулиран, а потенциалната възръщаемост - много голяма. 

На 16 септември допълних и няколко акции на Пфайзер (PFE) при цена от $45.75. Всички покупки в последствие влязоха на червена територия, но това не ме смущава, напротив. Очаквам дори още по-дълбок мечи пазар в следващите месеци. 

Септември беше щедър на дивиденти от чужди компании с плащания от JNJ, PFE, XOM, MSFT, DOW и NEE. Към края на периода кеш позицията е 9.88%, което ѝ отрежда четвърта позция по размер. Целият този кеш беше акумулиран, за да може точно в тези моменти на спад той да бъде използван за покупки. 

Така през септември покупките ми надвишиха почти двойно личния ми депозит. Средната бъдеща доходност от дивиденти на цялото портфолио е 3.02% като този процент е изкуствено занижен заради това, че в тотала са включени кешът и недивидентната компания XPEV. 

Поскъпването на долара продължава да оказва положителен ефект върху нетния резултат в лева. 

В началото на септември VICI повиши годишния си дивидент с 8.33%, а същото стори и MSFT в края - повишение с 9.68%


Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Август 2022)
Инвестиционно портфолио (Юли 2022)
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)

Share:

сряда, 31 август 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Август 2022)

Както за повечето в България, август е месец на почивка и отпуски и за мен. Затова и този месец успях да създам само още един пост освен месечния обзор на портфейла.

В такива моменти изпитвам допълнително удовлетворение от начина, по който съм структурирал спестяванията си, защото те не изискват денонощното следене на икономически новини и пазарни движения. 

Освен това август е и месец на солидни постъпления от дивиденти, изплащани от българските компании. Този месец пасивните парични потоци към фондове възлязоха на общо 58.14% от всички парични потоци, като остатъкът е моят депозит. В дългосрочен план идеята е пасивните доходи винаги да надвишават моите месечни вложения, но пътят дотам е дълъг. 


* * * P2P * * *
Започвам с най-скучния фонд. С настъпването на август започва четвъртата година на инвестиции в Минтос. Неговят дял в цялостното представяне на портфейла отговаря и на относителния му дял спрямо другите инвестиции. Парите, които държа в тази платформа са малко, и не работят кой знае колко добре за мен. 

Лептата на P2P вложението към месечните входящи парични потоци към всички фондове е 0.56%. Процентът е потиснат и от много дивиденти, които бяха отчетени през август. 


* * * Американски акции * * *
Щатските пазари, както си се полага, са вторачени в новините от Фед и статистическите служби. Въпреки повишаването на лихвите в последно време, глобалната, а и в частност американската икономика продължава да е в състояние, което да стимулира инфлацията. Потребителското търсене остава твърде високо, а заетостта на мърда от истроическите върхове. Всичко това кара пазарите да бъдат убедени, че Фед ще продължи да натиска спирачката с лихвите и аз съм длъжен да се съобразя с този сентимент, още повече, че и аз съм съгласен с тази краткосрочна прогноза. 

Поради тази причина, както и поради още две други, на 18 август продадох целия си пакет от акции в Cisco Systems (CSCO) при цена от $49.85 за дял. Тази инвестиция е една от най-старите ми. Купих първи книжа от компанията през декември 2019 г. като хибрид между технологичен риск и стабилна дивидентна компания. С времето разбрах, че рискът да имам акции в тази компания е по-голям от възвръщаемостта. От друга страна имах "късмета", че дружеството беше едно от печелившите в ковид кризата. Един от сравнително по-новите им продукти (Cisco Webex) обаче не можа да се пребори за пазарен дял, какъвто ми се искаше. В същото време нуждата от хардуер за офисите намаля рязко покрай новото нормално. 

Продажбата на Cisco беше в удобен момент, но покупката на същата дата на акции на Apple (APPL) за $173.71 не беше оптимално действие. Очевидно съм можел да постигна и по-добра цена за придобиване, но имайки предвид, че нямам намерение скоро да се разделям с тази позиция, плюс или минус няколко долара представляват просто шум в системата, за който не си струва да се ядосвам. 

Третата покупка, но не в хорнологичен ред, беше на Johnson & Johnson (JNJ) на 9 август при цена от $170.44 за дял. Причината за тази сделка беше нуждата от ребалансиране на портфейла и връщане към предварително заложените пропорции. 

През август дивиденти изплатиха Apple (APPL), AT & T (T) и JP Morgan (JPM). Техният дял към всички входящи парични потоци за месеца е 2.11%. 

С продължаващото поскъпване на долара се увеличава и счетоводната стойност в лева на моите инвестиции в щатска валута. Така дори разпродажбите биват донякъде "обирани" от тези положителни валутни разлики. 31.61% е тоталният положителрн резултат в лева на инвестициите ми в американски акции, като с това постижение смятам, че успявам да защитя спестяванията си от инфлацията с малка нетна доходност при солидно менажиран риск. 
* * * Български акции * * *
Въпреки че нямам търговски сделки през август, следя внимателно динамиката на БФБ. България навлиза в предизборна кампания, а част от инвестициите ми в наши компании са силно зависими от политическата атмосфера. Такава е например инвестицията в Неохим, чийто успех зависи от надежността и цената на доставките на основната суровина (природен газ).

Торовият завод стана част от кампанията, след като бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов спекулира с плановия ремонт и пред медиите обяви, че дружеството уволнява служители заради газовата война на Русия, в която България е директно потърпевша страна. Капитализацията на Неохим беше ударена от предизвикания от Борисов скандал, но не е реалистично да се мисли, че КФН ще се намеси в този случай и ще наложи санкции за пазарни манипулации. 

Доста дивиденти бяха кредитирани по търговската ми сметка на БФБ през август. Най-голям е делът именно на Неохим. Получих дивиденти със задна дата и от JP Morgan (тикър CMC на BSE Intl), Microsoft (MSF) и Exxon Mobil (XONA). От българските дружества печалбата си споделиха с мен още Българска Фондова Борса и Монбат. Всички тези дивиденти донесоха внушителните 55.47% от всички входящи парични потоци по портфейлите. 

Тоталната възвръщаемост на инвестициите на БФБ е 11.79%, като този показател вече е около линията на инфлационния индекс и за нетна положителна възръщаемост не би било обективно да се говори. Заключителни бележки
Измина още един месец, в който инвестиционна дисциплина не беше нарушавана и който показа, че може би съм на прав път в менажирането на собственото портфолио. Има много пазарни сили, които оказват влияние на резултатите, но те са извън възможниостите ми за намеса. Това, което мога аз да направя за постигането на по-висока степен на финансова независимост е да продължавам да градя машината, която да ми носи още по-голяма пасивна доходност от инвестициите ми за в бъдеще. Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Юли 2022)
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)
Инвестиционно портфолио (Май 2022)
Share:

неделя, 31 юли 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Юли 2022)

Месец юли не беше лош за каиталовите пазари. Щатските акции поскъпнаха в този период, a индексите на БФБ отбелязаха леко отстъпление, което обаче се дължи най-вече на особеностите на пазара, за които ще спомена по-надолу. 

Централна тема за юли беше поведението на Федералния Резерв на САЩ и темпът, с който централната банка повишава основните лихви в борбата си с инфлацията. Всъщност непрофесионалните индивидуални инвеститори правят еднасериозна грешка в разбирането си за функцията на Резерва. Почти всеки, който има някаква експозиция към щатския капиталов пазар, има мнение какво трябва да се направи, така че инвестицията му да не се обезцени. Почти всички говорят и за грешки, без всъщност да взимат предвид какви задачи има централната банка на САЩ. 

Мандатът на Фед е за две задачи - да поддържа безработицата (в САЩ) ниска и да осигури ценова стабилност. Първата задача е преизпълнена. Безработицата е на исторически най-ниски нива. Ценовата стабилност в момента не е налична и затова Фед със свое собствено темпо ограничава политиките на насърчаване. Федералният резерв обаче няма формален ангажимент към инвеститорите. Той е символичен и политически, но не и институционализиран. Затова и критиките към Фед, когато идват от хора с обезценено портфолио, не тежат. 

При мен резултатите за юли са следните:
- паричен поток от инвестициите за м. юли (дивиденти и лихви) - 15.29%, остатъкът е месечен депозит;  
- тотална възвръщаемост на щатските акции в левово изражение - 33.75%. Движение за юли в лева: +7.42%. В доларово изражение ръстът за юли е от 4.01% до 19.92% тотална възвращаемост. 
- тотална възвръщаемост на портфейла на БФБ - 8.23%. Движение за месеца:  -3.56%.

* * * P2P * * *
След като миналия месец изтеглих малка сума от Минтос, през този не съм извършвал съществени операции, освен че започнах преминаването от единични кредити към новите полици (Новите полици в Минтос, 4 юли 2022 г.).

Проблемите с разплащанията на Кредитстар (Финландия) остават. Няма нови отписани лоши кредити за периода. Делът на паричния поток от лихви през юли е 1.38%. * * * БФБ * * * 
През юли по инвестиционната сметка постъпиха дивиденти от Exxon Mobil и Microsoft. 10.97% от цялостния положителен паричен поток се дължат на тези плащания. 

Спадът в капиталовата оценка на повечето акции се дължи на предстоящите през август плащания на дивиденти. За разлика от разивитите пазари, на БФБ отнема повече време капитализацията да се нормализира след екс-дивидентната дата. Най-значимата разлика идва от Неохим, където цената на акцията се котира с (поне) 5 лева по-ниско, колкото е гласуванията на ОСА дивидент.

Една сделка беше осъществена през периода и това е продажба на акции на Exxon Mobil при цена от 87 евро за брой. Продължавам внимателното и бавно реализиране на окончателна доходност по тази позиция. * * * Американски акции * * * 
През юли в търговската сметка, предназначена само за чужди книжа, бяха капитализирани дивиденти от Union Pacific, VICI Properties и CISCO Systems. Входящият паричен поток от тези дивиденти състави 3.09% от цялостните постъпления във всички фондове. 

Пазарът отвъд Океана започва възстановяване, но остава изнервен от глобалната несигурност и продължаващата инфлация. 

Една нова компания е вече част от портфолиото ми и това е Dow Inc., анализ на която публикувах в средата на месеца (Анализ на Dow Inc., 12 юли 2022 г.). Влязох в позицията на  13 юли при цена от $49.59. В края на месеца вече има регистрирана капиталова доходност от 7.30% ($53.21 цена затваря на 31 юли). Тази сделка е определено една от най-добрите ми напоследък, колкото и времевата извадка да е малка. 

На 11 юли добавих акции на JP Morgan при цена от $114.08, а на 18-и - такива на Union Pacific за по $212.54. 

Доброто представяне на този фонд в левово изражение се дължи и на продължаващото поскъпване на долaра, носещо допълнителна доходност.


Заключителни бележки
Дефанзивната инвестиционна стратегия дава прилични резултати към момента. Сега оценявам колко важно е от психологическа гледна точка волатилността в дадено портфолио да е по-ниска, така че турболенциите да могат да бъдат преодоляни без съществени емоционални ефекти. Задава се богат на дивиденти август, защото повечето български компании ще се разплатят с инвеститорите точно тогава.  Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)
Инвестиционно портфолио (Май 2022)
Инвестиционно портфолио (Април 2022)
Share:

четвъртък, 30 юни 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Юни 2022), обновена

Ъпдейт 04.07.2022 г.: Добавени са резултати в различните фондове


Пореден месец на нервни пазари и неяснота около бъдещето пред нас и пред капиталовите пазари. Моята стратегия в момента е да увеличавам кеша в портфейлите с акции и ако сравните структурата на фондовете на БФБ и в САЩ спрямо месец май ще забележите покачванията, които ще бъдат маркирани и по-надолу. 

Позиционирам се за още спадове, защото не виждам индикации пазарът на корпоративни дялове да е достигнал фазата на капитулация, при която поне вълната от нови "ковид инвеститори" да продаде и да реализира загубите. Освен това глобалната икономическа картина се влошава значително с всеки изминал ден. В същото време все още сме далеч от това да станем свидетели на някой по-значим корпоративен фалит. 

При вдигането на кеша има три фактора - личният депозит за периода, събраните и задържани дивиденти, и продажбите. През юни и трите фактора бяха в синхрон, въпреки че бяха осъществени и покупки. 

Ето и обзор на месеца по фондове. 


* * * Американски акции * * * 
Солидни разпродажби на фона на неутихващата инфлация и очакванията на пазара за много по-съществени повишения на основните лихви. Моят портфейл така или иначе е дефанзивен, но някои компоненти видяха по-съществени спадове като технологичните MSFT, AAPL, CSCO, както и JPM. Новината за влизането на VICI в S&P изстреля закратко акцията нагоре, след което и тя бе ключена във всеобщите разпродажби. 

Само две сделки бяха сключени през месеца. На 10 юни купих акции на AT&T при цена от $20.67 за дял, а на 13 юни добавих книжа на VICI Properties при цена от $28.64. И двете компании към 30 юни се търгуват по-скъпо въпреки продължаващите спадове. Освен това и двете изплащат добре покрит дивидент от около 5% всяка. 

В началото на юни Exxon Mobil се тръгуваше за над $100 на акция и фактът, че не закрих напълно останалата ми позиция отчитам като грешка. Този all time high от $105 трудно ще се повтори, когато индустриалното производство спадне, а крайните потребители на течни горива започнат да бъдат съкращавани от работа. 

Юни месец беше рекорден откъм дивиденти. Такива бяха събрани от JNJ, MSFT, PFE, XOM и NEE. Заедно с депозита и с взети предвид разходи за нови акции нетният паричен поток в този фонд е положителен за периода. 

Месечният депозит бе по-голям от обичайното, тъй като бе осъществен трансфер от Минтос (P2P фонда) в търговската сметка на Revolut. 

Ъпдейт: За месец юни е регистриран спад от -6.11% в доларово изражение. Тоталната възвръщемост на протфейла е +15.91%. Спадът в левово изражние за периода е -9.11%. Тоталната възвръшаемост в лева е + 26.33%.Фиг. 1. Структура на портфейла от американски акции. Кешът вече е втора позиция по размер. * * * P2P * * *
Леки драми в Минтос през юни. 

Състоянието на Кредитстар (Финландия) се влоши значително и голяма порция кредити зависнаха във висящите плащания (pending payment). Досадна ситуация, като се има предвид, че юрисдикцията на оригинатора се ползва с отлична репутация. 

В периода официално бяха отписани и вземанията в Cashwagon (Индонезия), което разду графата Bad Debt в кредитния портфейл. Известният оптимизъм, че крайният изход може да бъде и положителен, угасна. 

Така в края на месеца реших да прехвърля малко незает кеш от Минтос в сметката за американски акции. 

Заради отписванията пасивният доход за месеца в P2P фонда беше отрицателен.

Ъпдейт: Тоталната възвръщаемост на този фонд е +71.25%, с включено текущо отписване, но без възможни бъдещи отписвания на просрочени кредити, за които е ясно, че са под въпрос. Положителният резултат се увеличава и заради извършеното теглене/трансфер.* * * БФБ * * *
Най-интересното за десет.

На 15 юни беше денят за акции на БФБ. До тази дата си бях поставил за цел да затворя 1/3 от позицията в XONA (Exxon Mobil) и по стечение на обстоятелствата това се случи точно тогава. Поръчка "продава" за 92 евро на брой бе изпълнена сред множеството дребни сделки с български акции в сесията. Сумата от продажбата на определения борй съвпада точно с сумата на капиталовата печалба, която "светеше" по позицията преди изпълнението. По този начин скалпирах и заключих положителния резултат.

Поради особеностите на сегмента BSE International това е данъчно събитие, но честно казано нямам против да имам множество такива събития, когато става дума за реализирането на добри печалби от инвестициите. 

В същия ден използвах малко от свободния кеш за покупка на акции от Монбат. Имах три сделки на цени от 5.60 лв. и 5.65 лв. 

Дивидент бе кредитиран само от JNJ, въпреки че такъв би трябвало да постъпи и от MSFT и XONA. Централният Депозитар продължава да не облсужва адекватно този пазарен сегмент на БФБ и инвестиционните посредници, които им се явяват клиент. Инвестиционните посредници също имат вина, защото не оказват необходимия натиск проблемът да се отстрани. 

В следващите месеци очакваните дивиденти на БФБ ще формират по-голяма част от входящия паричен поток във всички фондове, съответно процентът кеш ще нарасне и тук. 

Ъпдейт: За месец юни е регистрирана доходност от в този фонд от 0.60%. Тоталната възръщаемост е 11.79%.фиг. 2. Разпределение между ЦК и кеш в портфейла на БФБ. Заключителни бележки:
Маркираната през стратегия за излизане на кеш е до голяма степен реализирана. Пълното разпродаване е безсмислено, когато става дума за дългосрочно инвестиране. Тенденцията дивидентните портфейли да "произвеждат" повече кеш ще бъде насърчена през юли с покупки на свръхпродадени книжа. Блог архив:
Инвестиционен портфейл май 2022
Инвестиционен портфейл април 2022
Инвестиционен портфейл март 2022
Share:

вторник, 31 май 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Май 2022)

Средата на месец май беше белязана от от силни понижения на основните глобални индекси, след което пазарите се оттласнаха леко нагоре. Нивата, за които става дума, "целунаха" 20%-ния спад, който щеше да маркира началото на мечи пазар. Оттам обаче инвеститорите започнаха да си връщат продадените книжа и да чакат следващите икономически новини. 

Първото тримесечие бе белязано от спад на БВП в страните от Г-7 от 0.1%. Спадът е минималне, но дава възможност да се влезе в дефиницията на рецесия, ако данните са подобни и през второто тримесечие, завършващо юни. Едно от основните занимания на участниците на пазара е да спекулират дали това ще се случи, или глобалната икономика ще се върне към растеж. 

Мнението ми по този въпрос бе споделено в една туитър нишка, която е приложена и по-долу в обзора на американския фонд, с който ще започна. Всъщност там бяха единствените движения със сделки през месеца. Понякога човек е хубаво да си седне на ръцете и да не прави нищо, а и все пак идеята на цялостния портфейл е да носи постоянен паричен поток със сравнително пасивна подръжка, което изключва трейдинга. 

В този контекст месецът не беше лош с 11.18% дял на паричния поток инвестиции спрямо 88.82% дял на личния ми депозит. Процентът може да не изглежда впечатляващ, но не е и малък като се има предвид, че леко повиших размера на депозита, за да отговоря на инфлацията и за да събера повече кеш за покупки на по-ниските нива. * * * Американски акции * * * 
През периода направих три покупки и една продажба. На 5 май взех акции на Union Pacific (UNP, $230.86) и на Pfizer (PFE, $47.91). Макар че не ми е цел, на фармацевтичния гигант му улучих локалното дъно (последно затваря на $53.91). 

Същото изглежда се случи и с покупката на NextEra Energy на 12 май (NEE, $68.91, последно затваря $77.43). 

Не твърдя, че удачните покупки са плод на система или някаква конкретна сметка. В предишни периоди съм споделял за доста неудачни сделки като тайминг, но не това е важното, а е важно на каква цена взимам бъдещи парични потоци. В този случай успях да ги взема на доста ниски цени. 

На 26 май продадох 1/3 от позицията ми в Exxon Mobil ($97.15). Това е близо до върха, но не изключено да бъдат видяни и по-високи цени в идните дни заради пазарната ситуация. Защо средносрочно съм мечи настроен за тази акция съм обяснил по-долу.

Дивидентите през месеца донесоха 3.49% от целия паричен поток към трите стълба. Такива дойдоха от AT&T, JP Morgan и Apple. 

Тоталаната възвръщаемост към края на май в лева на този портфейл е 35.44%
Структура на американския портфейл* * * P2P * * *
Инвестицията в Минтос изглежда все по-безинтересна. 

Платформата реорганизира предлагането, така че вече част от пазара попада под регулация и някаква форма на защита. Разбира се, блокираните от преди пари остават блокирани и като се има предвид, че голяма част от кредитите идваха от Украйна, Русия и Армения, въпрос на време е те да бъдат признати за отписване. 

Въпреки моментната картина, P2P инвестицията формира 1.67% от цялостния входящ паричен поток за месеца. 

Тоталната възвръщаемост тук е некоректна величина, защото тя все още включва блокираните кредити. Обективно погледно тя е отрицателна, макар и не на хартия.* * * БФБ * * *
Без покупки и продажби през месец май. Нетната стойност на активите нарасна с 10-ина процента за периода, като това е важно за тоталната възвръщаемост, колебаеща се около нулата заради стари грешки. 

Към момента съм "на зелено" 11.19%, но в отчитането не се включва реалната цена на чуждите акции в портфейла. Така например за нуждите на отчитането акциите на Exxon Mobil (XONA) се оценяват на 76.36 EUR поради факта, че на тези нива е сключена последната сделка на BSE International. Във Франкфурт днес търговията затвори при 93.02 EUR, което означава, че най-голямата ми позиция в търговската сметка на БФБ е значително подценена в крайното салдо. 

Дивидент в тази сметка дойде от JPM и допринесе с 6.02% към целия входящ поток. Плащането отново бе забавено
 с около три седмици, но поне влезе в отчетния период. 

Когато говорим за дивиденти, предстоят големи плащания на БФБ през лятото. В блога имахте (и още имате) възможност да следите какви дивиденти биват гласувани на общите събрания у нас (таблица Дивиденти БФБ 2022). В следващите дни ще публикувам и обобщена статия за дивидентния сезон у нас.Структура на портфейла, управляван на БФБЗаключителни бележки:

Очакванията ми са, че предстои глобална рецесия, затова се опитвам да концентрирам кеш в сметките с акции. Предстоят някои продажби, които вероятно ще оповестя в туитър акаунта ми в деня на изпълнението. 

Покупки обаче също ще има там, където видя, че страхът е причинил несправедливи разпродажби. Портфолиото и стратегията остават балансирани с уклон към дефанзивни, а фокусът е върху съхранението на постигнатия резултат и нарастването на ежемесечните парични потоци от дивиденти. 

Не забравяйте 15 юни - денят за акции на БФБ


Блог архив:
Инвестиционен портфейл (Април 2022)
Инвестиционен портфейл (Март 2022)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2022)
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Нов полезен аналитичен инструмент за инвеститорите на БФБ

Благодарение на споделен линк във форума на Investor.bg стана ясно, че нов аналитичен инструмент е на разположение на инвеститорите на БФБ. ...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *