Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

вторник, 30 април 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Април 2024)

Свалихме още един лист от календара, който предложи не малко възможности и заплахи за индивидуалните инвестиционни портфейли. 

Последният ден на април завари прoцеса по затваряне и отчитане на периода с поксъпнал долар заради икономическата и лихвена динамика отвъд Океана. Ежемесечният ми депозит беше изпълнен на 3 април на 1.80 лв. за долар, а в края на месеца щатската валута се котираше по около 1.83 лв. за долар. Само това движение води до нереализирана доходност на активите, деноминирани в долари, от повече от 1.6%. 

Разбира се, валутните флуктуации са нещо обичайно и в дългосрочен план, особено при стратегията на осреднявате, те се изглаждат. 

Пазарните движения обаче изядоха положителните валутни разлики и затварянето на април идва при понижена нетна стойност на активите за месеца спрямо предходния период за първи път от октомври 2023 г., когато пак имаше големи разпродажби. 

* * * P2P * * *
Нищо съществено за отчитане тук, освен че паричният поток за месеца от лихви възлезе на 1.72% от всички входящи потоци. Нормалният процес тече без значими събития. Лихвите в Минтос по личните и други видове кредити плавно спада поради нарастващото доверие и също така плавно увеличаващите се инвеститорски пари, които се конкурират за по-малко предлагане от оригнаторите.

8.91% е среднопретеглената лихва по моето кредитно портфолио, но тук е важно да се има предвид, че моят стремеж е то да бъде силно диверсифицирано между оригинатори и държави, което потиска леко доходността. * * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Нямах сделки на БФБ през месец април. Ликвидирани бяха правата, които не упражних за облигациите на Доверие Обединен Холдинг, което донесе пренебрежим паричен поток. Получих и забавени дивиденти от Exxon Mobil (XONA), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan (CMC), които генерираха по-голямата част от пасивната доходност през месеца и съставляваха вече осезаема част от входящия кеш към всички стълбове (11.74%).

Нетната стойност на активите обаче отбеляза понижение спрямо март с около 2% в унисон с движенията по моите позиции. Най-съществено се отразиха спадовете при листнатите на немската борса книжа на JNJ и тези на Доверие ОХ на БФБ. * * * Американски акции * * *
В най-динамичния стълб в портфейла бяха регистрирани три сделки. Закрих напълно позицията на Union Pacific на 3 април с поръчка на цена от $243.98. Нямам кой знае какви забележки към железопътната компания и когато я видя на по-добра цена, ще вляза отново, а причината за продажбата е стремежът ми да оформя селекция от акции, които предлагат пазарна алфа, т.е. се представят по-добре от пазара.

Случаят на UNP не е такъв. Първата покупка датира от октомври 2021 г. (Инвестиционен портфейл 10/2021). След затварятнето на позицията отчитам точно 14.04% доходност, в това число и дивиденти, което за около 2 г. и половина не е задоволителен резултат. Важно е да се отбележи, че част от доходността е "изядена" от самата стратегия по осредняване. Така например през март 2022 г. съм купувал акции при цена от $260.10. 

По горните причини през времето съм затварял и други позиции, например Cisco Systems и Dow Inc. 

През април имах и две покупки. На 3 април купих още малко Visa ($277.95/дял), а на 10 април - NextEra Energy при котировка $63.89 на акция. 

Дивиденти получих от VICI и UNP, възлизащи на 6.01% от всички входящи потоци. 

Пазарният тренд през периода обаче беше низходящ. Нереализираният резултат в лева, дори и след положителната валутна разлика, възлиза на -1.30%. Очакванията ми са търсене на дъно от страна на пазарните участници, което ще ми позволи по-агресивни покупки на бъдещи парични потоци на по-добра цена. Средствата от закриването на UNP също ще помогнат в този процес. 

Към края на април свободният кеш в този стълб на портфейла представлява най-голямата позиция (15.53%). 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Март 2024)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)
Инвестиционен портфейл (Януари 2024)Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *