Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 31 декември 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Декември 2021)

Краят на година е хубав период, в който човек има повече време за близките си и за хобитата си. Хубав е и защото носи нови надежди за следващата година, а често и удовлетворение от отминалата такава. 

От инвестиционна гледна точка 2021 г. беше много силна. Вероятно много хора, които са си поставяли финансови цели, са ги постигнали, особено ако са били реалистични и не са изисквали поемането на неоправдани рискове. 

Годината беше добра и от гледна точка на наученото. Натрупаният опит няма цифорово изражение, но стойността му е голяма и има значение за бъдещето. Разбира се, резултатите трябва да имат и измерител.* * * Обобщени резултати * * *
През 2021 г. дългосрочният FIRE портфейл, който следя ежемесечно в блога, е нараснал с 24.45% YoY. В този ръст влиза реализираната доходност под формата на дивиденти, разлики от търговия и лихви от P2P кредити (обобщени като пасивна доходност), както и личните депозити. 

Пасивнивният доход за 2021 г. възлиза на 7.09% от цялостният входящ паричен поток (депозити + реализирана доходност). Целта за 2022 г. е този процент да е по-висок дори при увеличени лични депозити. Депозитите мисля да ги увелича с 10-ина процента в паритет с инфлацията. 

Нереализираната доходност, т.е. поскъпването на притежаваните финанисови инструменти през 2021 г., носят 42.46% от ръста на цялостното портфолио. 

Въпреки силните ръстове на някои български акции, представянето на БФБ стълба в портфейла не можа да засенчи блестящата работа на чуждестранния стълб. Тоталната възвръщаемост (Total Return) на трите стълба е 10.35%, но в тях се включва и малка като пропорция задържана сума в проблематични оригинатори в Минтос. * * * P2P * * *
Нищо значимо в този сегмент за отчитане през декември. Реализираната доходност от лихви за месеца е 1.29% от всички входящи парични потоци за периода. Няма развитие по кредитите от суспендирани оригинатори. * * * БФБ * * * 
През декември допуснах сериозна грешка, за която първоначално много съжалявах, но в последствие осъзнах, че е била трудна за избягване. На 6 декември закрих цялата позиция в Агрия Груп Холд при цена от 12.90 лв./акция, "заключвайки" добра капиталова доходност, но и пропускайки последвалото с връх от 15.60 лв. На 7 декември пък увеличих позицията си в Доверие Обединен Холдинг при цена от 11.40 лв./акция, допускайки тази сделка да остане "на червено" в края на годината. 

От перспективата на времето е лесно да се посочи, че тези действия са били неправилни. В реално време обаче е много трудно да се ловят върхове и дъна, особено на пазар, на който вътрешната информация има много повече значение, отколкото човек би предположил. В крайна сметка е реализирана някаква доходност, натрупан е още малко опит и въпреки че грешката беше аматьорска, не е фатална. 

Разочарованието дойде от неизплатените дивиденти от листнатите на борсата във Франкфурт книжа на Майкрософт, Джонсън & Джонсън и Ексон Мобил, които се предлагат и на БФБ. 

BSE International все още не функционира както трябва, FINFREE.bg, 29 декември, 2021 г. 

Да се надяваме, че неуредиците ще бъдат уредени през януари и очакваната и полагуема се доходност ще бъде капитализирана в този стълб. Фиг. 1. Процентно разпределение на портфейлния стълб, управляван на БФБ


На фиг. 1. е показана моментната снимка на разпределението по позиции в портфейла. Общо-взето всичко, което към края на година е под свободния кеш, не е желано за дългосрочно държане. Някои от позициите са откривани в миналото, преди да започна да следя портфейла публично и преди да избера стратегията на дивидентното инвестиране, която на БФБ е сериозно предизвикателство. Цел за 2022 г. е да се прочистя максимално от излишни и погрешни инвестиции, които не носят нито пасивна доходност, нито капиталов ръст. * * * Американски акции * * *
Бижуто в цялостния портфейл продължава да носи добрите резултати. Затова и там отиват месечните депозити. 

На 3 декември добавих акции на VICI Properties ($27.25), на 13-и на Exxon Mobil ($61.81) и на 14-и на Microsoft ($329.46). Дивидентният месец беше силен и изплатените суми възлязоха на 8.39% от всички входящи парични потоци за месеца. 


Интуитивният подход може би е да спра да "наливам" в компаниите, в които съм инвестирал и през БФБ, но всъщност няма причина да не продължа да се движа с тренда и да не награждавам победителите. MSFT и XOM са категоричните шампиони на 2021 г., а тъй като JNJ и JPM не са, в тях няма да инвестирам повече през този стълб. 

През 2022 г. е важно да запазя стратегическата дисциплина, да не излагам постигнатите резултати на излишен риск и да покажа твърдост, ако или когато пазарът тръгне в негативна посока. 

В края на годината портфейлът изглежда така (фиг.2): 
Фиг. 2 Тежест на отделните позиции в портфолиото с американски акции
Фиг. 3. Графично изражение на ръста на дивидентите по месеци


На фиг. 3 пък може да се види как растат дивидентите в този стълб на портфейла на месечна база. Синият стълб е декември 2019 г., когато за първи път съм получил плащания в платформата. Абсолютните стойности не са показани, но разликите са достатъчно добре онагледени. 
 
Целта за 2022 г. е да удвоя събрания дивидент най-вече чрез нови покуки, но и чрез увеличението на плащанията от страна на компаниите, в които съм инвестирал. Изборът на компании със стабилен баланс и относително сигурен дивидент остава приоритет. 

В собствения ми модел за управление на портфейла има статистика за това колко пъти и с какви проценти избраните компании са увеличавали дивидента. Увеличаването на дивидента е нещо като увеличаване на заплатата, само че без поемането на допълнителни ангажименти и без допълнителни часове и стрес. Затова и новините за увеличенията (които винаги споделям и в моя туитър акаунт, видим и в дясната колона на сайта) са ми любими. На фиг. 4. може да се види как са се движили дивидентите на компаниите, откакто имам инвестиции в тях. Отличните са MSFT, JNJ и PFE с по две увеличения. 
Фиг. 4. Увеличения на дивидентите.


Надявам се и през 2022 г. тенденцията да продължи и компаниите да останат в конкуренция за вниманието на дивидентните инвеститори и фондове. 

Share:

сряда, 29 декември 2021 г.

BSE International все още не функционира както трябва (обновена 04.01.2022)

Заб. (04.01.2022): Написаното в публикацията по-долу беше валидно към 29.12.2021 г.
Очакваните дивиденти бяха кредитирани на 4 януари 2022 г., което променя обстоятелствата и фактите, описани в следващите редове. Забележката е единствената редакция, а текстът е запазен автентичен от публикуването. По-актуална информация относно дивидентите на BSE International можете да намерите в статията "Дивидентите на BSE International вече се изплащат коректно" от 4 януари. 
_____


В края на ноември в блога излезе публикацията "Дивиденти и Spin off на чуждите акции на БФБ". В нея бяха разгледани нерешените проблеми на сегмента с чужди акции на родната борса. 

В рамките на изминалия един месец има няколко момента, които си струват отбелязване. 


Предлагането се увеличи с още 100 компании
"Акциите на още 100 топ световни компании се търгуват от днес на  БФБ", оповести в официалния си сайт БФБ на 9 декември.

"Интересът към търговията на международни компании-сини чипове до момента е причината да увеличим предлагането на този тип инструменти на БФБ. Акциите листнати на BSE International са постоянно котирани от маркет-мейкър, което ги прави лесно достъпна и ликвидна инвестиционна възможност за пазарните участници.", казва доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, цитиран в публикацията. 

"Пет месеца след старта на новия пазар BSE International, българските инвеститори вече могат да правят вложения в близо 200 високоликвидни финансови инструмента", допълва Моравенов.


Дивидентите не се изплащат в разумни срокове
Бодрият дух на казаното от изпълнителния директор на БФБ контрастира с фактическата ситуация около изплащането на дивидентите. През декември такива разпределиха например Johnson & Johnson (0.81 EUR/акция; 08.12.2021), Microsoft (0.47 EUR/акция; 10.12.2021) и Exxon Mobil (0.76 EUR/акция, 13.12.2021). 

Със сигурност мога да твърдя, че дължимите суми не са кредитирани по клиентската ми сметка към 29 декември, т.е. половин месец по-късно. 

На 17 декември получих отговор от моя брокер на имейл запитване във връзка със забавянето. 

"До момента не сме получавали от Централен депозитар дивиденти от тези дружества. Проверяваме и ще Ви върнем информация", беше лаконичният коментар от страна на инвестиционния посредник. 


Централен депозитар нямат отговор също
Последва имейл до Централен депозитар на 22 декември. Понеже нямаше отговор, бях принуден да се обадя на следващия ден на един от посочените в официалния сайт телефони. Оттам ми съобщиха, че имейлът е получен, прехвърлен е към компетентно лице и се разглежда.

Тъй като действието се развива в навечерието на Коледно-новогодишните празници, донякъде очаквано до ден днешен дивидентите не са постъпили по сметката. Ако това е обяснимо (макар и неприемливо), то липсата на отговор на имейла не е оправдана. Би следвало т.нар. компетентно лице в ЦД да може да даде подробен отговор какви са спънките и дали се работи по отстаняването им. Липсата на отговор я разбирам само като липса на действия и напредък в разрешването на проблема. 


Глас на разума, но и общи приказки
В последното си интервю доц д-р Маню Моравенов отново посочва, че създаването на международен сегмент на БФБ е стъпка в правилната посока.

"За да бъде привлекателен един пазар той трябва да предлага достатъчно инструменти за инвестиране. Атрактивните български акции са ограничен брой и тяхното увеличение става бавно във времето. Добавянето на още 200 атрактивни и ликвидни инструмента за инвеститорите към пазарите на БФБ няма как да не увеличи инвестиционния интерес", споделя той пред една от икономическите медии ("Доц. д-р Маню Моравенов: 2022 г. ще бъде дори по-успешна за пазара BEAM, profit.bg, 27.12.2021 г.).

Не е лъжа, че атрактивните български акции са силно ограничен брой и че те носят много по-голям риск в сравнение с чуждите еквиваленти. Не е лъжа също, че колкото повече стока има по рафтовете на един магазин, толкова по-хубав е той и това с пълна сила важи и за БФБ. Наличието на избор е за предпочитане. Мълчанието около неразрешените проблеми обаче носи лош привкус. 


Ефектът върху БФБ и българските компании
Чаканите от мен дивиденти са трицифрена сума в лева. Това е дивидентът на изброените компании за четиримесечието. Очевидно сумата не е голяма и трудно може да се оправдае реинвестирането ѝ в чуждите компании като се вземат предвид транзакционните разходи. Същата сума обаче можеше вече да е подкрепила цената на акциите на някоя българска компания или пък да се е вляла в някои от последните листвания на сегмента BEAM (Дронамикс Кепитъл или ЕйчАр Кепитъл). 

Всъщност аз виждам много по-голяма роля и потенциал в сегмента BSE International на БФБ. Ако функционира както трябва, той ще позволи печалбите от въпросните международни мастодонти да бъдат реинвестирани в българската икономика. 

Ще позволи още гъвкавото управление на неинвестиран в български компании кеш по клинетските сметки, който обаче да бъде "зает" и гарантирано ликвиден с маркетмейкърската роля на ТрейдГейт АГ. Така, когато се появи инвестиционна възможност, вместо да ликвидира позиция в българска компания срещу плитките оферти "купува", инвеститорът ще може да затвори позиция в чужда компания без да се притеснява, че стратегията му няма да сполучи поради очевидните характеристики на родния пазар.

Всичко това, естествено, ще стане възможно, когато сегментът заработи по-добре. Към момента това, което имаме, е ентусиазъм, амбиция и резултат от типа "искахме да стане както трябва, но стана както обикновено".


* * * 

Заб.: Изразеното мнение не е препоръка за взимане на инвестиционно решение. Въпреки достоверността на изложените факти, в публикацията се разглежда частен случай и е възможно при други инвестиционни посредници или техни клиенти ситуацията да е по-различна. В този смисъл ще се радвам на обратна връзка в коментарите относно това дали дивидентите, изплащани от чуждестранните компании през декември, са постъпили по Вашите сметки. Всяка друга информация по темата също е добре дошла. Заедно със сигурност сме по-силни. 

 Доц. д-р Маню Моравенов

Share:

петък, 17 декември 2021 г.

Разговорът за Алтерко

Алтерко беше горещата акция на БФБ през 2021 г. За една година капитализацията на тази компания нарасна с повече от 230%, което създаде и известно чувство на еуфория у инвеститорите и спекулантите, които усетиха навреме надигащата се вълна на интерес. 

Движението на цената на акцията е плод на горещи спорове и съответната тема във форума на Инвестор е една от най-активните. Количеството рядко означава качество, но от време на време се появяват трезви и смислени коментари, един от които ще си позволя да споделя и тук. С позволението на автора с прякор Van Basten копрам казаното от него с незначителни редакции. Цитираните в текста други прякори са заменени със съкращения ( [...] ), тъй като форумът е анонимен и споменаването на случайни никове не носи добавена стойност към споделеното. 


Ето и самата публикация, след която съм нахвърлял и аз няколко щрихи:

"Понеже всички тук са продали на върха (или малко под него), айде да има един, който не го е направил….

Та да споделя, че тези дни продадох и аз. Казвам го до известна степен и за да се самобичувам , че да ми за урок... защото нагласата ми беше като на [...] - да знам.... лесно се твърди "Абе и аз знаех, ама....".... Но здраве да е. Ясно е, че най-правилния момент беше в дните след листването във Франкфурт, но реших да поема премерения (към онзи момент) риск да изчакам Черния петък и да видя дали пък няма да се сбъднат заложените в ръста на акцията очаквания за пореден бум на продажбите.... Това да кажем беше премерен риск, но след като излязоха резултатите, вече направих откровена глупост да се мисля за по-умен от останалите играчи и че ще мога да дочакам някакъв нов макс за излизане, като в крайна сметка пустата ми лакомия ми струва доста хиляди лева....

Трудно се взема решение да продадеш при падащ пазар и смяташ на колко си можел да продадеш вчера, а докато се надяваш че ще върне пак нагоре, то пада още.... Така че реших да си спестя нервите и да кеширам печалбата. Успокоявам се все пак, че чашата е "наполовина пълна" - в крайна сметка изкарах може би повече от всяка друга позиция, в която съм или съм бил, въпреки че там се скъсвам от анализи на отчети... Реших да играя и аз с пазара, дори за акция, която като анализ не ми харесваше и за бога (не знам дали е добре и лошо това), но явно това е по-ефективния подход.

Както и да е.... понеже не знам защо, но в тази тема за последните сигурно 100 страници не успях да прочета много аналитични мнения (сигурно 90 % са ненужни заяждания от който НИКОЙ няма полза), споделям няколко анализи и виждания, до които съм стигнал и от които се водих, които евентуално да са основа на някаква по-смислена дискусия относно акцията, в която вече всеки да достигне за своето решение да влиза/излиза или да увеличава/намалява дела си. Дано така да съм полезен за форума като цяло.

1.) Признавам си, че влязох защото акцията е "модерна", доста по-късно от основните играчи по позицията, като съм откровен, че не беше заради фундамента, а от очакванията да има интерес и от други привлечени от ръста, който да подхрани и нов ръст, като конкретно очакванията ми бяха като на всички ни тук (не съм бил по-различен) в 2 насоки:
1.1.) листването в Германия, което можеше да изстреля компанията в друга орбита и с нов голям потенциал от нови инвестиращи, които да подхранят ръста със свеж ресурс;
1.2.) да запазят темпа на ръст на приходите

2.) Няколко месеца по-късно, прегледа на реализацията на горните очаквания показват:
2.1.) изобщо не очаквах развитието в Германия. Ако изключим първите 2 дни, просто явно не се получиха нещата. Явно германците не "четат" като нас данните, а дали ние сме прави или те, ми е трудно да се произнеса.

На база на обемите и тренда от листването до момента - не знам доколко може да се разчита, че тепърва може да се очаква някакъв голям ръст, ако няма някаква съществено изменение на финансовите резултати, в частност анализираните по-долу:

2.2.) продажбите индикативно изглеждат добре (почти +30 % ръст на този Черен петък спрямо миналогодишния), но... Миналия декември след обявени данни за +4 пъти ръст на продажбите на Black Friday, цената скочи прилично с +1 лв. на 7 лв. (при 6 през Ноември)... В момента достигнахме цена на акция 21-28 лв. (т.е. 3-4 пъти отгоре), а ръста в НПП е доста по-малък като процентно изражение... т.е. вероятно в цената бяха вложени доста повече очаквания...

Ако ръста на печалбата до края на годината е аналогичен на ръста на приходите от черния петък, то на база Q3, може да се преположи формиране на печалба на акция от около 1 лв., което прави Forecast P/E при текущите нива над 20 (а беше дори 25), при около 9 в края на 2020-а...
АКО печалбата навакса в следващата година - ОК, но ако не навакса... 30 % ръст в черния петък не е много ОК според мен.

3.) По отношение на горния анализ - тази година имаше добрата основа, че доставките от Китай бяха договорени и осигурени далеч преди да удари кризата с доставките от Азия, което си беше СУПЕР !!!... Но как ще са веригите на доставки за догодина според мен е определено елемент, който трябва да се има предвид ?

А на фона на ръста на всички цени, вероятно и нормата на рентабилност на 1-ца изделие (приход) може би не трябва механично да се копира от историческите съотношения до момента.

Поради тази причина, потенциала според мен за съществено подобрение на P/E е меко казано дискусионен...

4.) Не че е най-важния показател за търговска компания, но относно P/B:
- показателят е над 5 към Септемви (при мисля около 2 в края на 2020 г.)
- Ако обаче Балансовата стойност се анализира само през призмата на Краткотрайните активи, които според мен са важните за една търговска компания, то Балансовата стойност на Краткотрайните активи на 1 акция в момента е около 3 лв/акция, което пък прави P/B on Short term Assets около 7... Т.е. този оборотен капитал покрива в доста малка степен цената на акцията, което за мен си е важен индикатор с какво точно разполагаме срещу 1 акция от капитала.


5.) И накрая извън чисто обективния анализ на финансовите данни по-горе, ще споделя и една чисто субективна преценка, която направих за себе си.... Въпреки късмета който имах с идеята да вляза въпреки фундамента, в крайна сметка съм наясно, че не мога да се меря с големите играчи. Реших, че да не разчитам на финансов анализ, който мога да направя и сам (т.е. на "Фундамента"), а да успея да "усетя пазара" и настроенията на Маркета по-добре да речем от [...] и останалите от неговия калибър и да се надявам, че ще успея да изляза преди него/тях е клонящ към нула... А когато те излязат, не знам на каква точно цена би могла да се кешира инвестицията...

Естествено, няма как да съм сигурен, че това последното ми допускане е вярно изобщо и дали наистина мога да си мисля, че съм излязъл преди [...]...

Надявам се да съм бил полезен, като естествено не препоръчвам нищо - нито да се купува, нито да се продава...

Просто се надявам да съм положил основа за някаква смислена дискусия (а не тия безсмислени нападки, на които всички сме свидетели и които имат нулев принос като стойност за форума) - ще се радвам да прочета и други анализи на данните, които пък може аз да съм пропуснал. Смятам, че в разменените мнения може всеки да достигне до правилните за него си изводи.

Успех на всички! И държащите и тези дето тепърва ще влизат."

* * *


Ето и моите няколко цента върху вече казаното от Van Basten:


Първо, съгласен съм с всяка буква от споделеното по-горе. Още в първата точка той споделя причините за взимането на инвестиционно решение, а именно очакването за самосбъдващо се пророчество. Възходящото движение на цената на акцията от 10 до 20 лв. бе подхранено от десетките нови инвеститори, които се включиха в този зрял етап на ръста на капитализацията. 

Признавам си, че аз допуснах грешката да подценя колко интерес може да генерира компанията извън тристатината хардлайнери на БФБ и съответно не се включих в това зрелищно рали. От позицията на времето обаче мога да кажа, че ходовете на автора са общо-взето единствените възможни и реалистични за индивидуален непрофесионален инвеститор без вътрешна информация. Под вътрешна информация се разбира достъп до данни за търсенето и предлагането на акции при посредниците, изпреварваща информация за P&L, сведения за развитието на други бизнес аспекти, включително и листването на чужда борса, както и стратегическите намерения на големите управляващи дружества като пенсионните фондове и КИС. 

Чисто оперативният анализ, представен по-горе, съответства с достъпната публична информация, съдържаща се в отчетите на "Алтерко". От тях е видно, че пазарът е калкулирал много високи очаквания за бъдещето, което не е в съответствие с обичайните коефициенти на нашия много плитък и рисков пазар. 

В контекста на инвестирането за FIRE, т.е. изграждането на богатсво в дългосрочен план при относително нисък риск, "Алтерко" не е добро предложение към момента. Цената на акцията към четвъртък, 16 декември, е 23.80 лв. 

Споделеното от колегата е пример за добър тайминг на пазара. Въпреки пропуснатите ползи, реализирана е солидна доходност, което винаги е добре. С поглед назад е лесно да се видят върхове и дъна, но да се хванат в реално време на практика е непосилно. Правилото "Тime in the market beats timing the market" е валидно за развитите капиталови пазари, но не е валидно за БФБ. Това прави пазарът особено неудобен за хора, които искат да държат големи суми с наистина дългосрочен хоризонт (5, 10 или повече години) и да обръщат малко внимание на динамиката на пазара. 

Всичко казано нагоре е просто споделени опит и лични наблюдения от мен и от колегата Van Basten. Публикацията има информативен характер и не е препоръка за взимането на инвестиционни решения. 

Share:

събота, 4 декември 2021 г.

Развитие по блокираните пари в Минтос

В един идеален свят P2P инвестициите трябва представляват инструмент за диверсификация в портфолиото на хората, които се опитват да постигнат финансова независимост или поне да изградят някакво богатство. Въпреки че P2P технологията на кредитиране е относително нова, пазарът узрява бързо и работещите модели продължават да функционират дори и след големи трусове, какъвто е глобалната пандемия от коронавирус. 

Насрещните ветрове обаче припомниха на инвеститорите, че думата "риск" не е изпразнена от съдържание, а напротив. В платформата Минтос, където инвестирам и аз, възникнаха сериозни проблеми през последните две години с оригинатори, които по една или друга причина спряха да си обслужват задълженията. 

През ноември кредитите на един такъв оригинатор - E-Cash UA, бяха отписани от сметките на инвеститорите. От Минтос обявиха, че няма обосновано очакванe повече средства да бъдат възстановени. Според статистиката около 35% от задълженията на украинския небанков кредитор са били покрити, преди да се пристъпи към отписването. 


Всъщност платформата споделя актуална информация за всеки един проблематичен оригинатор горе-долу на месечна база в страницата Status update on suspended and defaulted lending companies. Следващите редове онагледяват въпросния статус според официалната информация, както и съдържат част от думите на Дмитри Амелин (Мениджър събирания на дългове в Минтос) на последния уебинар от 12 октомври. 

E-Cash (Украйна)
Спиране от търговия: 21 април 2021
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 700,000 евро
Сътрудничество: Приемливо
Очаквано възстановяване: 35% (останалото вече е отписано)

Cashwagon (Виетнам, Индонезия, Филипини)
Спиране от търговия: 10 май 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 7,400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: PH, ID 100%, VN < 25%

Finko/Varks (Армения)
Спиране от търговия: 21 август 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 15,000,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

Capital Service (Полша)
Спиране от търговия: 6 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 17,600,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

ExpressCredit (Замбия)
Спиране от търговия: 30 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 2,400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: 100%

AlexCredit (Украйна)
Спиране от търговия: 28 март 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 4,300,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <25%

Амелин: Тук нашите намерения и реално случващото се се разминават по необичаен начин. Използваме трета страна - колекторска фирма за събирането на вземанията на инвеститорите. Лошата новина е, че украинската централна банка наложи регулации, които засягат цялата колекторска индустрия. Тези регулации засягат това кога може да се потърси длъжник по телефона, колко текстови съобщения могат да бъдат пращани, какво може да се казва на длъжниците и какво не, и най-важното - какви данни могат да бъдат събирани и използвани в целия този колекторски процес. Всичко това резултира в спад на събиранията в цяла Украйна, включително и при АлексКредит, където изоставаме от прогнозата. Това е причината за девиацията и заедно с третата страна работим върху възможностите за подобряване на ситуацията. 

Monego (Косово)
Спиране от търговия: 6 декември 2019 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 3,200,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

GetBucks (Ботсвана, Замбия)
Спиране от търговия: 30 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 8,500,000 евро
Сътрудничество: Лимитирано
Очаквано възстановяване: <50%

Амелин: Преди три месеца се споразумяхме около преструктурирането на задълженията с мениджмънта на оригинатори и ключовия акционер. За съжаление оригинаторът в Ботсвана не може да намери финансиране, което резултира в спиране на месечните плащания към Минтос, както и в оспорване на договореностите. Усилията продължават, но не изключваме пристъпване към друг вариант, предвиждащ съдебни действия. 

Rapido (Испания)
Спиране от търговия: 23 октомври 2019 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: 0

Dziesiatka Finance (Поша)
Спиране от търговия: 18 юни 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 600,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <50%фиг. 1. Статистика за вторичния пазар в Минтос

фиг. 2. Размер на кредитите, пласирани на P2P пазара чрез Минтос


По отношение на текущото функциониране на платформата, статистиката изглежда позитивна. Оборотът на вторичния пазар е във възходящ тренд, но кривата е почти изгладена, което означава, че инвеститорите не прибягват до него за изход от инвестициите си така, както го правеха през пролетта на 2020 г. (фиг. 1).

Същевременно общият размер на "превъртяните" през Минтос инвестиции достига 7,5 млрд. евро в началото на декевмври 2021. Разликата спрямо предходния месец е около 9 млн. евро, което също е сигнал за относително високото доверие на P2P инвеститорите в платформата. 


Заб.: Горният текст не е препоръка за инвестиционни решения и има информативен характер. 

Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *