Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

вторник, 31 октомври 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Октомври 2023)

През месец октомври спадовете на глобалните пазари продължиха. Тревогите и несигурността са еднакви и за институционалните играчи, и за малките индивидуални инвеститори. 

Нетната стойност на активите в трите ми инвестиционни стълба нарастна за периода само с 20 лева, въпреки че и депоизтът, и доходността под формата на парични потоци бяха значително по-големи. 

Ако оставя настрана емоциите и разочарованието от слабото представяне, ситуацията дори може да се отчете като добра новина. Мога да купувам производителни активи на по-ниски цени. 

За октомври отчитам -0.61% като резултат в българския портфейл и -2.08% в чуждестранната (щатската) сметка. 

Неформална цел на цялостното портфолио е да увеличавам нетната стойност на активите с по 10 хиляди лева на около 6-8 месеца. Това включва депозит и входящи парични потоци от дивиденти, търговия с акции и P2P кредити, както и положителни преоценки (текущи оценки на държаните активи). Какво искам да кажа онагледено с формула:

Депозити
+
Дивиденти и лихви по P2P кредити

Капиталова доходност (положителни) преоценки
=
10,000 лв. на всеки шест месеца. 

В периоди, когато пазарът пада, имам отрицателна капиталова доходност, затова и портфейлната цел е неофициална, защото не зависи изцяло от моята работа по структурирането му. Но пък това е висока летва, която ме движи в правилната посока да търся оптимални решения за втората компонента - входящите парични потоци. 
* * * Американски акции * * * 
Обзорът започвам с портфолиото от американски акции. През месеца публикувах моя анализ за срива на NextEra Energy (линкът се отваря в нов прозроец). Това ми е тежка позиция, в която продължавам да вярвам и която не съм готов да закрия, въпреки че пазарът я наказва. 

Същото до голяма степен се отнася и до Pfizer и в още по-голяма степен до VICI Properties. Това са трите компании, които дръпнаха резултатът толкова надолу. 

На 16-и купих акции на Dow Inc. за по $50.09 на дял, а на 18-и имах две сделки - една покупка на акции на Union Pacific ($206.75) и на JP Morgan ($145.65). Знам, че мога да ги чакам на по-ниски цени, но това ще означава да ловя дъна, когато моята цел е да правя DCA.

* Два стари поста по темата за Dollar Cost Averaging (които ми напомнят колко време (опит) натрупа блога :) ):
Дивидентно инвестиране, усредняване и мартингейл, 8 октомври 2020 г. 
3 случая, в които инвестирането с голяма сума бие усредняването, 2 декември 2020 г. 

През октомври дивиденти получих от UNP и VICI, депозитът също беше алокиран в тази сметка. Излязоха и новини за повишението на два дивидента - на XOM с 4.40% и на JPM с 5%. Повишаването на дивидент е като повишаването на заплатата - никога не е достатъчно, но все пак му се радваш.

Dividend yield on cost (дивидентна доходност към разходи по придобиване) на позицията ми в Exxon Mobil вече е 11.16% на година. Cost (стойност на покупка) изчислявам на базата на претеглена средна (weighted average). За XOM това е $34.04 на акция. 

2.89% е същият показател при банката JP Morgan, по която позиция съм на -4.61% нереализирана капиталова доходност (загуба). В тази сметка разбира се не влизат събраните през годините дивиденти. Т.е. в момента имам интерес да купувам JPM, защото добавям по-висока бъдеща дивидентна доходност, а в същото време нямам никакъв стимул да си увеличавам (оскъпвявам) средната на Exxon Mobil, което за капак би ми свалило и годишната дивидентна доходност. 


* * * P2P * * *
През този месец съобщих за новия продукт в Минтос, който е дялове от корпоративни облигации на оригинатор. Както споменах и там, нямам интерес към облигации, но намирам нововъведението като интересен положителен сигнал. 

Скромна доходност от лихви за месеца, още малко възстановени задържани средства, обичаен процес. "Машината" работи добре, не пипам нищо и наблюдавам индустрията срещу скромен дял от моя портфейл. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Без сделки за месеца. Кредитиран беше дивидент от Lockheed Martin. LMT (LOM на БФБ) също обяви през октомври повишаване на дивидента с 5% от $12 на $12.60

Нямах свободни средстава да участвам в купона покрай Софарма, така че светлината на прожекторите подмина моите позиции на БФБ. А и това биха били спекулативни действия, за които нямам нито необходимата предварителна вътрешна информация, нито време. Дивидентното инвестиране и по-пасивните стратегии са по-трудни на БФБ, отколкото на чуждите борси, но навикът и своето и си е навик и свое. 

Пазарът продължава да потиска капитализацията на Неохим, което не е изненада с оглед на броя играчи и значението на сентимента на нашия пазар. 

На другия полюс е дружеството Българска Фондова Борса, което е звездата в портфейла в момента. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Септември 2023)
Инвестиционен портфейл (Август 2023)
Инвестиционен портфейл (Юли 2023)

Share:

сряда, 25 октомври 2023 г.

Още един продукт в Минтос: Облигации

При обичайната проверка на състоянието на сметката ми в Минтос преди време се натъкнах на новина. Да пиша за нея в днешния ден може би няма смисъл, като се има предвид, че е последният ден, в който свързаната с нея инвестиционна възможност може да се използва. 

Става дума за възможност за инвестиция в петгодишни облигации на един от големите оригинатори на P2P кредити - Eleving Group.  Лихвата е 13%. Заб.: Този младеж горе не съм аз, нито съм инвестирал каквито и да било суми в предложената емисия. Както обикновено, нямам и препоръки. 

По принцип нямам против никакви нови възможности, но тази специално не ме блазни. Конкурентното преимущество на P2P инвестирането идва от възможността да се поеме по-голям риск срещу предполагаемо по-висока доходност за по-къс инвестиционен хоризонт. В този смисъл "да затворя" пари за 5 години, финансирайки Eleving не ми се струва подходяща опция за мен лично. 13% CAGR е най-малкото, което мога да извлека от покупката на акции на Microsoft например. При това те ще останат с по-висока ликвидност.

От друга страна "раздробяването" на облигации и предлагането им на индивидуални инвеститори е част от бъдещето. В момента този пазарен сегмент е сравнително недостъпен за дребни спестители, а очевидно може да предлага и интересна доходност. 

Освен това Mintos като платформа след добавянето на ETF-и и сега с тази опция за закупуване на части от облигационна емисия все повече се доближава до дейността на големите брокери. Големите инвестиционни посредници обаче не предлагат вторичен пазар за небанкови кредити или други форми на P2P инвестиране. В този смисъл си струва да се наблюдава развитието платформата и дали тя по органичен път ще стигне до може би най-голямата възможна палитра от предлагани инвестиционни продукти. 


Share:

вторник, 3 октомври 2023 г.

Анализ на срива при NextEra Energy (NEE)

В един момент през 2020 г., годината на Ковид-19, NextEra Energy се беше превърнала в най-скъпата енергийна компания в САЩ, изпреварвайки по капитализация мастодонти като Exxon Mobil и Chevron. Говорим за най-големият прозводител Тя е най-големият производител на електроенергия от вятър и слънце в световен план.

NextEra Energy публикува повече от прилични финансови показатели. Например CAGR коефициентът за последните 15 години е 8.3%, т.е. печалбата на акция (Adjusted Earnings per Share) расте стабилно и предвидимо. 

Дивидентът за същия период е нараствал с по 9.9% на година. За 15 години общата компанията е донесла 669% обща доходност (Total Shareholder Return). 

Прогнозата на мениджмънта е, че ръстът както на печалбата, така и на дивидента ще могат да бъдат поддържани комфортно в обозримото бъдеще. На базата на цена от $50 на акция, коефициентът Цена/Печалба (P/E) е около 17 в момента и около 13 спрямо проекциите за жъдещето. 

На какво тогава се дължи пазарният погром?
Този път избързвам със забележката, че този текст не е препоръка за взимане на инвестиционни решения и че собствено проучване също е необходимо за разбиране на цялостната картина. Следващите редове са обосновани предположения, които не са непременно правилни. 

За 2023 г. пазарната капитализация на NextEra Energy е спаднала до този момент с 35.77%. Това е доста. 

Първо, един от големите активи на холдинга е FPL - Florida Power & Light, която е компания в сектора на комуналните услуги. Доставя ток, като над 50% от клиентите са домакинства в САЩ. В този смисъл този важен стълб в портфолиото на NextEra Energy е силно зависим от икономическата цикличност. Негативните очаквания за американската икономика се пренасят, както към бизнеса (които също са важни клиенти на дъщерното дружество), така и към домакинствата. 

Фиг. 1 и 2: Източник на графиките: GuruFocus


Вторият проблем, който инвеститорите виждат, е задлъжнялостта. Тази тревога също е свързана с цикличността и времената на повишаващи се лихви, макар че тук има едно противоречие. В момента, в който икономиката изстине, безработицата започне да се повишава и инфлацията се окаже овладяна, Федералният резерв ще спре покачването на лихвите и не е изключено да премине в другия режим - на намаляване. Коефициентът на NEE Дълг/Собствен капитал (Debt/Equity) e 1.36, което е височко. Освен това за да расте, компанията е принудена да инвестира в скъпи активи, които водят до отрицателни парични потоци преди изплащането на дивдент. Това не е задължително катастрофа, но със сигурност е червена сигнална лампа, че парите не достигат за текущи операции и че е необходимо външно финансиране, което идва на определена, в момента по-висока цена. Третата причина, поради която капитализацията спада рязко, е неизвестността около това кое крило ще управлява САЩ след изборите през 2024 г. Бурното развитие на NextEra Energy се дължи в немалка степен на облекчения и добронамерена законодателна рамка за производителите на чиста енергия. Но техните интереси не са единствените в щатите, а и по света. Производителите на енергия от фосилни горива и най-вече доставчиците на суровини преживяват небивал ренесанс след срива през 2020 г. и след като някъде по това време успяха да се справят с конкуренцията на фракинга. 

Четвъртата причина е пазарният сантимент. Много инвеститори смятат, че NextEra Energy се превръща в капан (value trap) по подобие на други компании от сектора на комуналните услуги като например телекомите (AT&T, Verizon и други). На пръв поглед те изглеждат изгодни, имат добри пазарни коефициенти, печелят някакви пари, но капитализацията не само не расте, но и спада. Спада, защото очакванията за бъдещето са различни спрямо представянето на момента. 

По различни методологии справедливата стойност на акцията е между $70 и $110 долара. 
фиг. 3: Справедлива стойност на акцията според GuruFocus


В Yahoo Finance агрегираната ценова цел (price target) е $83.54, а компанията в зоната на Strong Buy препоръката. Въпреки това пазарните участници са добре наясно с това, че анализаторите също са хора и нерядко допускат грешки. 

В крайна сметка моментната капитализация на NextEra Energy отразява много фактори - както обективни като задлъжнялост и парични потоци, така и суебктивни като пазарен сантимент. Дали акцията се е превърнала в много изгодна инвестиция или холдингът ще продължи да губи стойност никой не може да отговори със сигурност. Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *