Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

четвъртък, 28 декември 2023 г.

Инвестиционен портфейл (Декември 2023)

2023-а е още една нелоша година за мен в инвестиционен план. Портфейлният обзор този път излиза в блога малко преди последния работен ден, защото е и по-обширен от обичайното и ми трябваше повече време, за да направя необходимия преглед и анализ. 

Споделям в следващите редове актуалното състояние, резултатите и краткосрочните планове по всеки стълб и бих се радвал да прочета обратна връзка в коментарите, ако някой вижда слабости, пропуснати възможности или скрит от погледа ми потенциал в контекста на консервативния мениджмънт на активите. 


*** P2P ***
В последния месец на годината имаше известно раздвижване и в тази инвестиция. В блога споделих резултатите от кратък експеримент с новия продукт в Минтос - кошница от ETF-и. В рамките на няколко две седмици реализирах доходност от 3% върху 100 евро и се оттеглих. 

Не бързайте с ETF-ите в Минтос (обновена)последна версия от 21 декември 2023 г.

В същото време отчетох ново разчистване на просрочени кредити, така че експозицията ми към рискови оригинатори и юрисдикции бавно, но равномерно спада. 

На този фон в края на декември средната доходност по бързите кредити в портфейла ми е 11.17%. Тя дори е леко потисната от стремежа ми да постигна висока диверсификация между държави и небанкови кредитори. На фиг.1 е показан диверсификационния рейтинг в Минтос, който за декември даже ще бъде още по-висок (обновява се на последен календарен ден на месеца). 
фиг. 1 Диверсификационен рейтинг в Минтос


2.21% от входящите парични потоци в цялостния портфейл през декември се дължат на реалзирана доходност P2P вложения. Тоталната възвръщаемост на този стълб към края на 2023 г. е 54.05%, включително и след последния депозит през август. Резултатът обаче включва кредити в риск, които в даден етап могат да бъдат отписани и да коригират надолу този показател. *** Български акции (Портфолио на БФБ) ***
Тук през декември имаше няколко движения. На 6-и бяха изпълнени две поръчки "купува". Едната за акции на Монбат при цена от 3.96 лв. и другата за БФБ АД за 10.90 лв. Два ди по-късно мина още една поръчка за Монбат при същата цена - 3.96 лв.

В системата поръчка за продажба на дялове на Johnson & Johnson на цена от 150.20 евро остава неудовлетворена и ще падне на 31 декември. Ще преосмисля през януари дали да я подновя. 

През декември бяха кредитирани два дивидента - от Microsoft и от Exxon Mobil, които възлязоха на 4.11% от входящите парични потоци към всички стълбове за месеца. 

На фиг. 2 и 3 са показани диаграма и по-прецизна калкулация на разпределението на позициите в портфейла на БФБ.

фиг.2 Структура на портфейла на БФБ / собствена контролен инструмент


фиг.3. Скрийншот от сметка в Елана Трейдинг


Тоталната възвръщаемост на инвестицията на БФБ, включително и нереализирана печалба/загуба по съответните позиции, е 22.96%. Някой би казал, че това не е впечатляваща доходност, а друг (като мен) би се радвал на подобен резултат като се имат предвид фактори като особено високият риск на българския капиталов пазар, ниските лихви по депозитите, динамиката на инфлацията и степента на сигурност, която инвестирането през български брокер в няколко български компании носи. 

Миксът с чуждите компании продължава да работи адекватно спрямо целите. Банката JPM натежава в структурата, но това е логично и радостно с оглед на много доброто представяне на акцията. От друга страна скорошното затваряне на част от позицията в Microsoft позволи в момента хем да имам кеш за 2024, хем да направя няколко покупки преди Коледа по български позиции, в които вярвам, че има потенциал за растеж и доходност.*** Американски акции ***
Три покупки бяха извършени в тази сметка през декември, и трите на 18-о число. Акции на UNP ($242.37), VICI ($31.35) и Dow Inc. ($54.34) бяха добавени към портфейла. С последната покупка железопътната компания стана номер 1 по тежест в портфолиото, изпреварвайки Microsoft, JP Morgan и NextEra Energy. 

Декември беше рекорден за дивиденти от САЩ с 12.20% от всички входящи парични потоци за месеца. Плащания извършиха Pfizer, J&J, Dow Inc., Exxon Mobil, NextEra Energy и Microsoft. 

На фиг. 4 е показана тоталната възвръщаемост на стълба в чуждия брокер (Револют) в долари.
 
Това е надценен резултат, който не ми е съвсем ясно как платформата достига. Моите инструменти за контрол в Ексел показват само 16.52%, като в това число влизат и валутни разлики при конверсия в лева по курса към днешна дата. Всъщност от валутни движения имам няколко процента доходност заради факта, че през времето съм депозирал при значително по-евтин долар спрямо евро/лев. 

Засичам резултатите тук и с приложението My Stocks Portfolio, което дава доходност в долари близо 15%. Това са всъщност реалните резултати, които също намирам за нелоши. 

Фиг. 4 и фиг. 5 показват графиката на тоталната възвръщаемост през времето, както и моментната снимка на портфейлната структура.
фиг. 4 - Резултат в щатския портфейл според калкулацията на My Stocks Portfolio


Фиг. 5. Структура на портфейла в Револют


В следващите месеци е напълно възможно да затворя позицията в Dow Inc. Тя донесе нелоша доходност дотук, а пазарната оценка на този индустриален гигант в момента е повече от щедра. Идеята е да се намали разпиляването и да се потърси потенциал за по-висока доходност в силно "пребити" от пазара (според мен несправедливо) компании като NEE и PFE, които също така имат и много висока покрита дивидентна доходност.


*** Заключителни бележки ***
2023-а година си отива със значителен ръст в управляваните активи. От май до декември те нарастнаха с над 10%, което се дължи в малка степен на депозитите и в по-голяма степен на позитивните движения на глобалните пазари. 

Целта за 2024 г. всяко следващо увеличение с 10,000 лв. на нетните активи, независимо от волатилността на вложенията без фиксирана доходност, да се случва за видимо по-кратък период от предходния. За реализацията на тази цел се изисква просто да не правя... глупости. 

Вторична цел е да се изчистят портфейлите от безперспективни позиции или такива, които не предлагат дивидент, обратни изкупувания или други форми на възвръшаемост към миноритарите (имам такива на БФБ).

Всичко, което се изисква за една добра година, е дисциплина. Повечето компании, в които съм инвестирал, покриват дивидентите си, следователно входящите парични потоци могат сравнително лесно да се планират. Ще продължа да търся точно такива висококачествени компании, чрез които дапостигна първичната цел. 

От архива:
Инвестиционен портфейл (Ноември 2023)
Инвестиционен портфейл (Октомври 2023)
Инвестиционен портфейл (Септември 2023)Любезно напомняне, че горните редове не са препоръка за взимане на инвестиционни решения. 
Share:

четвъртък, 21 декември 2023 г.

Не бързайте с ETF-ите в Минтос (обновена)

Новостите - по-надолу. 


В последния обзор на инвестиционния ми портфейл (Инвестиционен портфейл (Ноември 2023) ) споделих, че съм започнал да ползвам нов инвестиционен продукт в P2P платформата, в която търгувам с небанкови кредити. Става дума за бета версия на модул за ETF-и (Борсово Търгувани Фондове), за която преди време бях кандидатствал за тестер.

Нямам представа дали всички клиенти на платформата имат достъп до този продукт, но вече знам, че системата няма готовност да "продава". Разбира се, че ще дам в следващите дни обратна връзка, че е нелепо да бъде пускана бета версия, в която липсва най-важната функция. Иначе като доходност вече съм постигнал 1.32% нереализирана такава буквално за няколко работни дни. Не ми се занимава да разглеждам кошницата от ETF-и един по един, но най-тежката позиция в кошницата - Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF (ISIN: LU1931974692). Движенията при мен отговарят на пазарните, но трябва да се има предвид и че времевата извадка е много скромна, а и за прецизност би се изисквало проверка на стойността на дяловете на ETF-ите в деня на изпълнението на поръчката, проверка на текущата стойност и изчисление на базата на разпределението.

Както писах и в обзора, мога да си позволя да загубя 100 евро, макар че не искам. В мига, в който ми бъде позволено да продам позицията си, ще го направя, и ще се върна към нормлания процес на покупка на бързи кредити от оригинатори в надеждни юрисдикции. 


Обновено на 21/12/2023 г. 

Може би вече от седмица в Минтос е налична и възможността да се реализира доходността върху търговията с подбраната кошница ETF-и. Намирам за положителна опцията да се излезе частично от позицията.


Понеже имам предостатъчна експозиция към високорискови корпоративни книжа, на мен лично ETF през Минтос не ми е нужен, затова и подадох поръчка за 100-ово затваряне, което ще заключи доходност от над 3% върху експерименталните 100 евро. За краткия период на експеримента това не е никак лош резултат, но е ясно, че той е плод на Коледното рали на пазарите и не е индикация за бъдещи резултати.

В този смисъл напомням, че информацията в блога не е съвет за инвестиционни решения. 
Share:

петък, 8 декември 2023 г.

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел понякога влиза в разрез с интересите на семейство и приятели, "скъсява живота", ограничавайки забавленията в периода на натрупване, и т.н. Стремeжът към ранно пенсиониране (FIRE) понякога подтиква човек да достига до откровено тъпи идеи.

Натъкнах се на една такава от анонимен участник във Фесйбук група, посветена на Financial Independence, Retire Early. Той или тя, на 38 години, живее под наем в САЩ и изкарва по $48 на час. За незапознатите с щатския трудов пазар бързам да уточня, че там често 40-те работни часа на седмица не са гарантирани. И все пак човекът съумява да заедли по $1000 на месец, вече има $50,000 в спестовни сметки и 30,000$ в гъвкавите щатски 401(К) инвестиционно-пенсионни фондове. И това при положение, че плаща по $1250 месец за наем. Въпросът му е дали някой би го сметнал за луд, ако прекара 6 месеца в колата си, за да спести от наем. И немалка част от отговорите са позитивни, както би бил и моят. 
Защо тази идея за екстремно спестяване е особено глупава?

Първо, 6 месеца в колата ще му донесат икономия от точно $7500. Спрямо нетните му активи това би било по-малко от 10%. Въпросът е дали ще може да реализира пълната икономия като се има предвид, че за да запази работата си, ще му се наложат допълнителни разходи, за които явно не е помислил.

От поста не става ясно дали в наема са включени режийните, но дори и да не са, за публична пералня авторът ще трябва да плаща повече, отколкото плаща, за да се пере вкъщи. Аналогично липсата на хладилник означава почти никакво планиране на храненето (пропуснати промоции) и много по-често ядене навън, което също е значително по-скъпо от домашната храна. Проблемът с отоплението не е за подценяване също. Ако шестте експериментални месеца се паднат в студен период, разходът за гориво за колата ще скочи значително. Не става ясно и дали притежаваният автомобил е каравана или обикновена пътническа кола или в най-добрия случай - популярните в САЩ пикапи. Невъзможността да получи отдих и здрав сън на комфортно място гарантирано ще влоши представянето му на мястото, откъдето се генерират доходите му. А преследването на високи доходи е не по-малко важно от реализирането на икономии.

Сигурно има още десетки фактори, които не могат да бъдат маркирани в коментара по тази недобра идея. Тя е кристално ясен пример за това, че ултра спестовният живот най-вероятно няма да доведе до мечтаната финансова независимост и скъсването на трудовия договор.

Важно е да се отбележи още, че FIRE може да се постигне бързо само с голяма печалба от тотото или някаква измама. Това е все пак нелек процес, особено ако започва от ниска база. Постигането на ранно пенсиониране например на 50-годишна възраст също е добро постижение, нищо, че "търговският вид"на постижението е нарушен. Да, всеки мечтае да е напълно свободен на 38 г. (на колкото е авторът на поста и на колкото ще стана аз след месец), но част от финансовата грамотност е и да имаш трезвата преценка кое е в сферата на мечтаното и кое е реално постижимо. Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *