Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

неделя, 31 юли 2022 г.

Инвестиционен портфейл (Юли 2022)

Месец юли не беше лош за каиталовите пазари. Щатските акции поскъпнаха в този период, a индексите на БФБ отбелязаха леко отстъпление, което обаче се дължи най-вече на особеностите на пазара, за които ще спомена по-надолу. 

Централна тема за юли беше поведението на Федералния Резерв на САЩ и темпът, с който централната банка повишава основните лихви в борбата си с инфлацията. Всъщност непрофесионалните индивидуални инвеститори правят еднасериозна грешка в разбирането си за функцията на Резерва. Почти всеки, който има някаква експозиция към щатския капиталов пазар, има мнение какво трябва да се направи, така че инвестицията му да не се обезцени. Почти всички говорят и за грешки, без всъщност да взимат предвид какви задачи има централната банка на САЩ. 

Мандатът на Фед е за две задачи - да поддържа безработицата (в САЩ) ниска и да осигури ценова стабилност. Първата задача е преизпълнена. Безработицата е на исторически най-ниски нива. Ценовата стабилност в момента не е налична и затова Фед със свое собствено темпо ограничава политиките на насърчаване. Федералният резерв обаче няма формален ангажимент към инвеститорите. Той е символичен и политически, но не и институционализиран. Затова и критиките към Фед, когато идват от хора с обезценено портфолио, не тежат. 

При мен резултатите за юли са следните:
- паричен поток от инвестициите за м. юли (дивиденти и лихви) - 15.29%, остатъкът е месечен депозит;  
- тотална възвръщаемост на щатските акции в левово изражение - 33.75%. Движение за юли в лева: +7.42%. В доларово изражение ръстът за юли е от 4.01% до 19.92% тотална възвращаемост. 
- тотална възвръщаемост на портфейла на БФБ - 8.23%. Движение за месеца:  -3.56%.

* * * P2P * * *
След като миналия месец изтеглих малка сума от Минтос, през този не съм извършвал съществени операции, освен че започнах преминаването от единични кредити към новите полици (Новите полици в Минтос, 4 юли 2022 г.).

Проблемите с разплащанията на Кредитстар (Финландия) остават. Няма нови отписани лоши кредити за периода. Делът на паричния поток от лихви през юли е 1.38%. * * * БФБ * * * 
През юли по инвестиционната сметка постъпиха дивиденти от Exxon Mobil и Microsoft. 10.97% от цялостния положителен паричен поток се дължат на тези плащания. 

Спадът в капиталовата оценка на повечето акции се дължи на предстоящите през август плащания на дивиденти. За разлика от разивитите пазари, на БФБ отнема повече време капитализацията да се нормализира след екс-дивидентната дата. Най-значимата разлика идва от Неохим, където цената на акцията се котира с (поне) 5 лева по-ниско, колкото е гласуванията на ОСА дивидент.

Една сделка беше осъществена през периода и това е продажба на акции на Exxon Mobil при цена от 87 евро за брой. Продължавам внимателното и бавно реализиране на окончателна доходност по тази позиция. * * * Американски акции * * * 
През юли в търговската сметка, предназначена само за чужди книжа, бяха капитализирани дивиденти от Union Pacific, VICI Properties и CISCO Systems. Входящият паричен поток от тези дивиденти състави 3.09% от цялостните постъпления във всички фондове. 

Пазарът отвъд Океана започва възстановяване, но остава изнервен от глобалната несигурност и продължаващата инфлация. 

Една нова компания е вече част от портфолиото ми и това е Dow Inc., анализ на която публикувах в средата на месеца (Анализ на Dow Inc., 12 юли 2022 г.). Влязох в позицията на  13 юли при цена от $49.59. В края на месеца вече има регистрирана капиталова доходност от 7.30% ($53.21 цена затваря на 31 юли). Тази сделка е определено една от най-добрите ми напоследък, колкото и времевата извадка да е малка. 

На 11 юли добавих акции на JP Morgan при цена от $114.08, а на 18-и - такива на Union Pacific за по $212.54. 

Доброто представяне на този фонд в левово изражение се дължи и на продължаващото поскъпване на долaра, носещо допълнителна доходност.


Заключителни бележки
Дефанзивната инвестиционна стратегия дава прилични резултати към момента. Сега оценявам колко важно е от психологическа гледна точка волатилността в дадено портфолио да е по-ниска, така че турболенциите да могат да бъдат преодоляни без съществени емоционални ефекти. Задава се богат на дивиденти август, защото повечето български компании ще се разплатят с инвеститорите точно тогава.  Блог архив:
Инвестиционно портфолио (Юни 2022)
Инвестиционно портфолио (Май 2022)
Инвестиционно портфолио (Април 2022)
Share:

вторник, 12 юли 2022 г.

Анализ на Dow Inc. (DOW)

DOW Inc (DOW) е компания с фокус върху химическите суровини и науката за материалите. Дружеството попада в списъците на инвеститорите, които търсят висока дивидентна доходност от стабилни бизнеси.

Кратка визитка
В сегашната си форма DOW се търгува на капиталовите пазари от 1 април 2019 г. Тя е плод на спин-оффa на DowDuPont, преди който обединената компания беше най-големият търговец с химикали в света. 

За 2021 г. бизнесът има продажби за 55 млрд. долара, над 35 хиляди служителя и над 100 производствени мощности и обекти в 31 страни. Основните продукти са лепила и уплътнители, полиетилен и полиуретан, силикон и силикон-водородни смеси (силани), еластомери и пластомери и други. Пазарите са широкообхватни и включват от строителството и индустриалното производство (лека и тежка промишленост) до козметика и канцеларски материали. 

Компанията са нарежда на 183-о място в индекса на щатските сини чипове S&P500 по отношение на теглото си в измерителя. Тя е и част от 30-те компонената на индекса DOW Jones Industrial Average (DJIA).

DOW Inc. е със седалище в Мидланд, Мичиган, където е базирана и основната дъщерна компания The Dow Chemical Company (TDCC). 


Финансови показатели
Към момента Debt/Equity коефициентът е 0.77, което е средна стойност за индекса DJIA. За да има контекст това число, MMM е с коефициент Debt/Eq от 1.12, а Procter & Gamble е с 0.75. Компанията не изглежда свръх задлъжняла при никакви обстоятелства и ливъриджът е в разумни стойности. 

ROA (Return of Assets, Възръщаемост на активите) е 11.00%. Това е важен показател при индустриалните предприятия, които разполагат с много машини, оборудване и производствени обекти. По него DOW може да бъде оценен високо в сравнение с конкурентите в химическия отрасъл. Общо 5 са компаниите в S&P500 в този сектор, като само Celanese Corporation (CE) има по-добър показател тук със 17.5% ROA, но пък тя е с три пъти по-малка капитализация, т.е. е по-малък бизнес. 

Profit margin е 11.70%, което е относително ниско. Отново за да бъде в контекст това число, в DJIA компанията се нарежда на 20 място от 30 по този показател, а в S&P500 е на 262-о място (или точно по средата). Може ли този показател да бъде оптимизиран съществено? По-скоро не, защото бизнесът е зрял, не е във фаза на растеж и възможността печалбата да се увеличи е ограничена до увеличението на продажбите. 

P/FCF (Price/Free Cash Flow или Цена/Свободни парични потоци) е 4.60. Компанията генерира пари, а тзи коефициент е сред по-добрите на пазара. През първото тримесечие на 2022 г. Dow отчете ръст на свободните парични потоци до 6.5 млрд. долара от 4.67 млрд. долара отчетени за тримесечието, завършващо декември 2021 г. Разбира се, минали резултати не са гаранция за бъдещи такива. 

Дивидентът, който DOW изплаща към момента, е $2.80. Payout ratio е 30.30%, т.е. плащанията са добре покрити. Дивидентната доходност ще бъде засегната в следващата секция, защото тя е функция на пазарната цена. 


Източник: finviz.com


Фундаментален анализ и пазарни показатели
Коефициентът Price/Sales (цена/продажби) e 0.65, което е относително ниско ниво включително и срещу сходни компании (МММ - 2.10, PG - 4.43). Това означава, че към моментната цена на акция от $50.95 се падат около $78.38 продажби. При споменатите вече маржове от 11%, това прави очакване за $8.62 печалба на акция, макар че ТТM EPS е 9.18. С други думи компонентът "цена на акция" вече включва намаляване на печалбата в бъдещи отчетни периоди. 

Едно свиване на икономиките и влизане в рецесия със сигурност ще се отрази и на резултатите на DOW, чиито продажби са зависими от индустриалното производство и потреблението на крайни продукти. 

Според MorningStar компанията е справедливо оценена (три звезди от пет). Zachs rank също е 3 (hold). Това я прави скрита за очите на ритейла, който е бомбардиран от медийно съдържание за други "модни" акции. В зависимост от индивидуалните инвеститорски предпочитания, "засенчените" компании могат да имат предимство в дългосрочен план, когато евентуално отново влязат в заглавията на вестниците и в кастовете в YouTube. 

Дивидентната доходност е 5.49% и както вече се спомена, е добре покрита в баланса. Поради факта, че дружеството е плод на spin-off през 2019 г., няма дълга дивидентна история и все още дивидентът не е бил повишаван от въпросната година насам. В съшото време бизнесът връща кеш към инвеститорите под формата и на обратни изкупувания. През април 2022 г. бордът анонсира програма за обратно изкупуване на стойност 3 млрд. долара. 

Показателят P/E (Price/Earnings, Цена/Печалба) e 5.56 към текущия момент и около 7 за бъдещи периоди. Дори и с коригираните очаквания за следващите отчети, компанията остава наполовина "по-евтина" от средното за S&P 500, което е около 16 (с уговорката, че коефициентът не съпоставим в различните индустрии, но все пак показва как инвеститорите оценяват широкия пазар). 

P/B (Price/Book, Цена/Счетоводна стойност) е 1.98 и отново това е индикатор за подцененост спрямо подобни компании (МММ - 4.94, PG - 7.86).


Сравнение между DOW Inc. от една страна, и LyondellBasell Industries NV (LYB), L'Air Liquide Ord ADR (AIQUY) и Asahi Kasei ADR (AHKSY), от друга. Съпоставката  между химическите гиганти е изготвена от Zachs
 

Моментум, препоръки и техническа картина
Още една причина Dow Inc. да остава встрани от публичното внимание, е песимистичното отношение на анализторите. През юни има две понижения на очакванията от Credit Suisse (Neutral -> Underperform, PT $49) и City Group (Buy -> Neutral, PT $60). 

Средната ценова цел, агрегирана в YahooFinance, е $68.05. Спрямо сегашните цени това е възможност за ръст от 33%, ако разбира се въпросната ценова цел бъде достигната. Рейтингът на препоръка в YF е 2.8, което е по-близо до "задръж", отколкото до "купи". Както е видно обаче прогнозите могат да се разминават драстични помежду си. 

В момента оценката е на 29% под 52-седмичния връх ($71.86).

Short float e 2.09%, което не индикира за възможен short squeeze при благоприятно развитие за Dow Inc. в краткосрочен план.

На графиката по-долу се вижда динамиката в цената на акцията през последната една година. В скрийншота са включени както сходни ценови цели с тези на анализаторите на YF, така и индикатор за моментум, който сочи "продай". 
Графика на Dow за една година, MA50 и МА200, източник: TradingView


За дългосрочните инвеститори срещуположният подход (contrarian) изглежда разумен. Когато трейдърите и високочестотната търговия индикират за продажби, това е възможност за ритейла да влезе в позиция на по-приемливи цени с по-голям margin of safety. 


Заключителни думи
Настоящият анализ не е препоръка за взимане на инвестиционни решения. Информацията, с която разполагам е публично достъпна, но ограничена. Към момента на написването на тази публикация нямам ценни книжа на Dow Inc., но компанията пасва на стратегията ми и тя ще стане част от инвестиционното ми портфолио. Ежемесечна информация за него можете да намерите в секцията "Портфейл". 

Ако компанията представлява интерес и за Вас, моля, преди да търгувате с акциите ѝ да направите допълнително собствено проучване. 

Share:

понеделник, 4 юли 2022 г.

Новите полици в Минтос

На 25 май P2P платформата Минтос обяви с пресрелийз в блога си преминаването от единични кредити (claims) към нов инвестиционен продукт, нарчен полици (notes). Въпросните полици са обезпечени със същия актив - множество еднородни заеми от един и същи оригинатор и при едни и същи условия. Разликата е, че новият продукт попада под регулаторна защита, така че интересът на инвеститорите да бъде максимално защитен. 

От разпространената информация става ясно, че полиците попадат в схемата за компенсиране на инвеститорите (Investor Compensation Scheme) съгласно Директива 97/9/ЕС на Евроепейския Съюз. Това означачва, че вложения до 20,000 евро са защитени по тази схема. 

Самите полици се предлагат на P2P пазара с детайлен проспект, одобрен от местния регулатор (Латвия). 

Съществена разлика спрямо преди е минималният праг за единична инвестиция. Преди дялове от кредити се предлагаха с минимален размер от 10 евро. Сега минималното вложение в една полица е 50 евро. фиг. 1. Примерна полица в МинтосДруга промяна за отбелязване е разликата межу лихвата по обезпечаващите заеми и лихвата при чакащи плащания (pending payments). Чакащите плащания са пари, които оригинаторът е получил от своите клиенти, но още не ги е превел на Минтос, така че платформата да ги разпредели по инвеститорските сметки. 

Важно е да се отбележи, че старите единични кредити (искове, claims) ще бъдат обслужвани до падеж (или отписване при неизпълнение), но от 1 юли т.г. те вече не са налични като възможност за инвестиции. Това означава, че всички стари автоматични стратегии са дезактивирани. 

Блог архив:
Динамика на P2P пазара, 21 април 2021 г. 
Развитие по блокираните пари в Минтос, 04 декември 2021 г. 

Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *