Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 31 декември 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Декември 2021)

Краят на година е хубав период, в който човек има повече време за близките си и за хобитата си. Хубав е и защото носи нови надежди за следващата година, а често и удовлетворение от отминалата такава. 

От инвестиционна гледна точка 2021 г. беше много силна. Вероятно много хора, които са си поставяли финансови цели, са ги постигнали, особено ако са били реалистични и не са изисквали поемането на неоправдани рискове. 

Годината беше добра и от гледна точка на наученото. Натрупаният опит няма цифорово изражение, но стойността му е голяма и има значение за бъдещето. Разбира се, резултатите трябва да имат и измерител.* * * Обобщени резултати * * *
През 2021 г. дългосрочният FIRE портфейл, който следя ежемесечно в блога, е нараснал с 24.45% YoY. В този ръст влиза реализираната доходност под формата на дивиденти, разлики от търговия и лихви от P2P кредити (обобщени като пасивна доходност), както и личните депозити. 

Пасивнивният доход за 2021 г. възлиза на 7.09% от цялостният входящ паричен поток (депозити + реализирана доходност). Целта за 2022 г. е този процент да е по-висок дори при увеличени лични депозити. Депозитите мисля да ги увелича с 10-ина процента в паритет с инфлацията. 

Нереализираната доходност, т.е. поскъпването на притежаваните финанисови инструменти през 2021 г., носят 42.46% от ръста на цялостното портфолио. 

Въпреки силните ръстове на някои български акции, представянето на БФБ стълба в портфейла не можа да засенчи блестящата работа на чуждестранния стълб. Тоталната възвръщаемост (Total Return) на трите стълба е 10.35%, но в тях се включва и малка като пропорция задържана сума в проблематични оригинатори в Минтос. * * * P2P * * *
Нищо значимо в този сегмент за отчитане през декември. Реализираната доходност от лихви за месеца е 1.29% от всички входящи парични потоци за периода. Няма развитие по кредитите от суспендирани оригинатори. * * * БФБ * * * 
През декември допуснах сериозна грешка, за която първоначално много съжалявах, но в последствие осъзнах, че е била трудна за избягване. На 6 декември закрих цялата позиция в Агрия Груп Холд при цена от 12.90 лв./акция, "заключвайки" добра капиталова доходност, но и пропускайки последвалото с връх от 15.60 лв. На 7 декември пък увеличих позицията си в Доверие Обединен Холдинг при цена от 11.40 лв./акция, допускайки тази сделка да остане "на червено" в края на годината. 

От перспективата на времето е лесно да се посочи, че тези действия са били неправилни. В реално време обаче е много трудно да се ловят върхове и дъна, особено на пазар, на който вътрешната информация има много повече значение, отколкото човек би предположил. В крайна сметка е реализирана някаква доходност, натрупан е още малко опит и въпреки че грешката беше аматьорска, не е фатална. 

Разочарованието дойде от неизплатените дивиденти от листнатите на борсата във Франкфурт книжа на Майкрософт, Джонсън & Джонсън и Ексон Мобил, които се предлагат и на БФБ. 

BSE International все още не функционира както трябва, FINFREE.bg, 29 декември, 2021 г. 

Да се надяваме, че неуредиците ще бъдат уредени през януари и очакваната и полагуема се доходност ще бъде капитализирана в този стълб. Фиг. 1. Процентно разпределение на портфейлния стълб, управляван на БФБ


На фиг. 1. е показана моментната снимка на разпределението по позиции в портфейла. Общо-взето всичко, което към края на година е под свободния кеш, не е желано за дългосрочно държане. Някои от позициите са откривани в миналото, преди да започна да следя портфейла публично и преди да избера стратегията на дивидентното инвестиране, която на БФБ е сериозно предизвикателство. Цел за 2022 г. е да се прочистя максимално от излишни и погрешни инвестиции, които не носят нито пасивна доходност, нито капиталов ръст. * * * Американски акции * * *
Бижуто в цялостния портфейл продължава да носи добрите резултати. Затова и там отиват месечните депозити. 

На 3 декември добавих акции на VICI Properties ($27.25), на 13-и на Exxon Mobil ($61.81) и на 14-и на Microsoft ($329.46). Дивидентният месец беше силен и изплатените суми възлязоха на 8.39% от всички входящи парични потоци за месеца. 


Интуитивният подход може би е да спра да "наливам" в компаниите, в които съм инвестирал и през БФБ, но всъщност няма причина да не продължа да се движа с тренда и да не награждавам победителите. MSFT и XOM са категоричните шампиони на 2021 г., а тъй като JNJ и JPM не са, в тях няма да инвестирам повече през този стълб. 

През 2022 г. е важно да запазя стратегическата дисциплина, да не излагам постигнатите резултати на излишен риск и да покажа твърдост, ако или когато пазарът тръгне в негативна посока. 

В края на годината портфейлът изглежда така (фиг.2): 
Фиг. 2 Тежест на отделните позиции в портфолиото с американски акции
Фиг. 3. Графично изражение на ръста на дивидентите по месеци


На фиг. 3 пък може да се види как растат дивидентите в този стълб на портфейла на месечна база. Синият стълб е декември 2019 г., когато за първи път съм получил плащания в платформата. Абсолютните стойности не са показани, но разликите са достатъчно добре онагледени. 
 
Целта за 2022 г. е да удвоя събрания дивидент най-вече чрез нови покуки, но и чрез увеличението на плащанията от страна на компаниите, в които съм инвестирал. Изборът на компании със стабилен баланс и относително сигурен дивидент остава приоритет. 

В собствения ми модел за управление на портфейла има статистика за това колко пъти и с какви проценти избраните компании са увеличавали дивидента. Увеличаването на дивидента е нещо като увеличаване на заплатата, само че без поемането на допълнителни ангажименти и без допълнителни часове и стрес. Затова и новините за увеличенията (които винаги споделям и в моя туитър акаунт, видим и в дясната колона на сайта) са ми любими. На фиг. 4. може да се види как са се движили дивидентите на компаниите, откакто имам инвестиции в тях. Отличните са MSFT, JNJ и PFE с по две увеличения. 
Фиг. 4. Увеличения на дивидентите.


Надявам се и през 2022 г. тенденцията да продължи и компаниите да останат в конкуренция за вниманието на дивидентните инвеститори и фондове. 

Share:

сряда, 29 декември 2021 г.

BSE International все още не функционира както трябва (обновена 04.01.2022)

Заб. (04.01.2022): Написаното в публикацията по-долу беше валидно към 29.12.2021 г.
Очакваните дивиденти бяха кредитирани на 4 януари 2022 г., което променя обстоятелствата и фактите, описани в следващите редове. Забележката е единствената редакция, а текстът е запазен автентичен от публикуването. По-актуална информация относно дивидентите на BSE International можете да намерите в статията "Дивидентите на BSE International вече се изплащат коректно" от 4 януари. 
_____


В края на ноември в блога излезе публикацията "Дивиденти и Spin off на чуждите акции на БФБ". В нея бяха разгледани нерешените проблеми на сегмента с чужди акции на родната борса. 

В рамките на изминалия един месец има няколко момента, които си струват отбелязване. 


Предлагането се увеличи с още 100 компании
"Акциите на още 100 топ световни компании се търгуват от днес на  БФБ", оповести в официалния си сайт БФБ на 9 декември.

"Интересът към търговията на международни компании-сини чипове до момента е причината да увеличим предлагането на този тип инструменти на БФБ. Акциите листнати на BSE International са постоянно котирани от маркет-мейкър, което ги прави лесно достъпна и ликвидна инвестиционна възможност за пазарните участници.", казва доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, цитиран в публикацията. 

"Пет месеца след старта на новия пазар BSE International, българските инвеститори вече могат да правят вложения в близо 200 високоликвидни финансови инструмента", допълва Моравенов.


Дивидентите не се изплащат в разумни срокове
Бодрият дух на казаното от изпълнителния директор на БФБ контрастира с фактическата ситуация около изплащането на дивидентите. През декември такива разпределиха например Johnson & Johnson (0.81 EUR/акция; 08.12.2021), Microsoft (0.47 EUR/акция; 10.12.2021) и Exxon Mobil (0.76 EUR/акция, 13.12.2021). 

Със сигурност мога да твърдя, че дължимите суми не са кредитирани по клиентската ми сметка към 29 декември, т.е. половин месец по-късно. 

На 17 декември получих отговор от моя брокер на имейл запитване във връзка със забавянето. 

"До момента не сме получавали от Централен депозитар дивиденти от тези дружества. Проверяваме и ще Ви върнем информация", беше лаконичният коментар от страна на инвестиционния посредник. 


Централен депозитар нямат отговор също
Последва имейл до Централен депозитар на 22 декември. Понеже нямаше отговор, бях принуден да се обадя на следващия ден на един от посочените в официалния сайт телефони. Оттам ми съобщиха, че имейлът е получен, прехвърлен е към компетентно лице и се разглежда.

Тъй като действието се развива в навечерието на Коледно-новогодишните празници, донякъде очаквано до ден днешен дивидентите не са постъпили по сметката. Ако това е обяснимо (макар и неприемливо), то липсата на отговор на имейла не е оправдана. Би следвало т.нар. компетентно лице в ЦД да може да даде подробен отговор какви са спънките и дали се работи по отстаняването им. Липсата на отговор я разбирам само като липса на действия и напредък в разрешването на проблема. 


Глас на разума, но и общи приказки
В последното си интервю доц д-р Маню Моравенов отново посочва, че създаването на международен сегмент на БФБ е стъпка в правилната посока.

"За да бъде привлекателен един пазар той трябва да предлага достатъчно инструменти за инвестиране. Атрактивните български акции са ограничен брой и тяхното увеличение става бавно във времето. Добавянето на още 200 атрактивни и ликвидни инструмента за инвеститорите към пазарите на БФБ няма как да не увеличи инвестиционния интерес", споделя той пред една от икономическите медии ("Доц. д-р Маню Моравенов: 2022 г. ще бъде дори по-успешна за пазара BEAM, profit.bg, 27.12.2021 г.).

Не е лъжа, че атрактивните български акции са силно ограничен брой и че те носят много по-голям риск в сравнение с чуждите еквиваленти. Не е лъжа също, че колкото повече стока има по рафтовете на един магазин, толкова по-хубав е той и това с пълна сила важи и за БФБ. Наличието на избор е за предпочитане. Мълчанието около неразрешените проблеми обаче носи лош привкус. 


Ефектът върху БФБ и българските компании
Чаканите от мен дивиденти са трицифрена сума в лева. Това е дивидентът на изброените компании за четиримесечието. Очевидно сумата не е голяма и трудно може да се оправдае реинвестирането ѝ в чуждите компании като се вземат предвид транзакционните разходи. Същата сума обаче можеше вече да е подкрепила цената на акциите на някоя българска компания или пък да се е вляла в някои от последните листвания на сегмента BEAM (Дронамикс Кепитъл или ЕйчАр Кепитъл). 

Всъщност аз виждам много по-голяма роля и потенциал в сегмента BSE International на БФБ. Ако функционира както трябва, той ще позволи печалбите от въпросните международни мастодонти да бъдат реинвестирани в българската икономика. 

Ще позволи още гъвкавото управление на неинвестиран в български компании кеш по клинетските сметки, който обаче да бъде "зает" и гарантирано ликвиден с маркетмейкърската роля на ТрейдГейт АГ. Така, когато се появи инвестиционна възможност, вместо да ликвидира позиция в българска компания срещу плитките оферти "купува", инвеститорът ще може да затвори позиция в чужда компания без да се притеснява, че стратегията му няма да сполучи поради очевидните характеристики на родния пазар.

Всичко това, естествено, ще стане възможно, когато сегментът заработи по-добре. Към момента това, което имаме, е ентусиазъм, амбиция и резултат от типа "искахме да стане както трябва, но стана както обикновено".


* * * 

Заб.: Изразеното мнение не е препоръка за взимане на инвестиционно решение. Въпреки достоверността на изложените факти, в публикацията се разглежда частен случай и е възможно при други инвестиционни посредници или техни клиенти ситуацията да е по-различна. В този смисъл ще се радвам на обратна връзка в коментарите относно това дали дивидентите, изплащани от чуждестранните компании през декември, са постъпили по Вашите сметки. Всяка друга информация по темата също е добре дошла. Заедно със сигурност сме по-силни. 

 Доц. д-р Маню Моравенов

Share:

петък, 17 декември 2021 г.

Разговорът за Алтерко

Алтерко беше горещата акция на БФБ през 2021 г. За една година капитализацията на тази компания нарасна с повече от 230%, което създаде и известно чувство на еуфория у инвеститорите и спекулантите, които усетиха навреме надигащата се вълна на интерес. 

Движението на цената на акцията е плод на горещи спорове и съответната тема във форума на Инвестор е една от най-активните. Количеството рядко означава качество, но от време на време се появяват трезви и смислени коментари, един от които ще си позволя да споделя и тук. С позволението на автора с прякор Van Basten копрам казаното от него с незначителни редакции. Цитираните в текста други прякори са заменени със съкращения ( [...] ), тъй като форумът е анонимен и споменаването на случайни никове не носи добавена стойност към споделеното. 


Ето и самата публикация, след която съм нахвърлял и аз няколко щрихи:

"Понеже всички тук са продали на върха (или малко под него), айде да има един, който не го е направил….

Та да споделя, че тези дни продадох и аз. Казвам го до известна степен и за да се самобичувам , че да ми за урок... защото нагласата ми беше като на [...] - да знам.... лесно се твърди "Абе и аз знаех, ама....".... Но здраве да е. Ясно е, че най-правилния момент беше в дните след листването във Франкфурт, но реших да поема премерения (към онзи момент) риск да изчакам Черния петък и да видя дали пък няма да се сбъднат заложените в ръста на акцията очаквания за пореден бум на продажбите.... Това да кажем беше премерен риск, но след като излязоха резултатите, вече направих откровена глупост да се мисля за по-умен от останалите играчи и че ще мога да дочакам някакъв нов макс за излизане, като в крайна сметка пустата ми лакомия ми струва доста хиляди лева....

Трудно се взема решение да продадеш при падащ пазар и смяташ на колко си можел да продадеш вчера, а докато се надяваш че ще върне пак нагоре, то пада още.... Така че реших да си спестя нервите и да кеширам печалбата. Успокоявам се все пак, че чашата е "наполовина пълна" - в крайна сметка изкарах може би повече от всяка друга позиция, в която съм или съм бил, въпреки че там се скъсвам от анализи на отчети... Реших да играя и аз с пазара, дори за акция, която като анализ не ми харесваше и за бога (не знам дали е добре и лошо това), но явно това е по-ефективния подход.

Както и да е.... понеже не знам защо, но в тази тема за последните сигурно 100 страници не успях да прочета много аналитични мнения (сигурно 90 % са ненужни заяждания от който НИКОЙ няма полза), споделям няколко анализи и виждания, до които съм стигнал и от които се водих, които евентуално да са основа на някаква по-смислена дискусия относно акцията, в която вече всеки да достигне за своето решение да влиза/излиза или да увеличава/намалява дела си. Дано така да съм полезен за форума като цяло.

1.) Признавам си, че влязох защото акцията е "модерна", доста по-късно от основните играчи по позицията, като съм откровен, че не беше заради фундамента, а от очакванията да има интерес и от други привлечени от ръста, който да подхрани и нов ръст, като конкретно очакванията ми бяха като на всички ни тук (не съм бил по-различен) в 2 насоки:
1.1.) листването в Германия, което можеше да изстреля компанията в друга орбита и с нов голям потенциал от нови инвестиращи, които да подхранят ръста със свеж ресурс;
1.2.) да запазят темпа на ръст на приходите

2.) Няколко месеца по-късно, прегледа на реализацията на горните очаквания показват:
2.1.) изобщо не очаквах развитието в Германия. Ако изключим първите 2 дни, просто явно не се получиха нещата. Явно германците не "четат" като нас данните, а дали ние сме прави или те, ми е трудно да се произнеса.

На база на обемите и тренда от листването до момента - не знам доколко може да се разчита, че тепърва може да се очаква някакъв голям ръст, ако няма някаква съществено изменение на финансовите резултати, в частност анализираните по-долу:

2.2.) продажбите индикативно изглеждат добре (почти +30 % ръст на този Черен петък спрямо миналогодишния), но... Миналия декември след обявени данни за +4 пъти ръст на продажбите на Black Friday, цената скочи прилично с +1 лв. на 7 лв. (при 6 през Ноември)... В момента достигнахме цена на акция 21-28 лв. (т.е. 3-4 пъти отгоре), а ръста в НПП е доста по-малък като процентно изражение... т.е. вероятно в цената бяха вложени доста повече очаквания...

Ако ръста на печалбата до края на годината е аналогичен на ръста на приходите от черния петък, то на база Q3, може да се преположи формиране на печалба на акция от около 1 лв., което прави Forecast P/E при текущите нива над 20 (а беше дори 25), при около 9 в края на 2020-а...
АКО печалбата навакса в следващата година - ОК, но ако не навакса... 30 % ръст в черния петък не е много ОК според мен.

3.) По отношение на горния анализ - тази година имаше добрата основа, че доставките от Китай бяха договорени и осигурени далеч преди да удари кризата с доставките от Азия, което си беше СУПЕР !!!... Но как ще са веригите на доставки за догодина според мен е определено елемент, който трябва да се има предвид ?

А на фона на ръста на всички цени, вероятно и нормата на рентабилност на 1-ца изделие (приход) може би не трябва механично да се копира от историческите съотношения до момента.

Поради тази причина, потенциала според мен за съществено подобрение на P/E е меко казано дискусионен...

4.) Не че е най-важния показател за търговска компания, но относно P/B:
- показателят е над 5 към Септемви (при мисля около 2 в края на 2020 г.)
- Ако обаче Балансовата стойност се анализира само през призмата на Краткотрайните активи, които според мен са важните за една търговска компания, то Балансовата стойност на Краткотрайните активи на 1 акция в момента е около 3 лв/акция, което пък прави P/B on Short term Assets около 7... Т.е. този оборотен капитал покрива в доста малка степен цената на акцията, което за мен си е важен индикатор с какво точно разполагаме срещу 1 акция от капитала.


5.) И накрая извън чисто обективния анализ на финансовите данни по-горе, ще споделя и една чисто субективна преценка, която направих за себе си.... Въпреки късмета който имах с идеята да вляза въпреки фундамента, в крайна сметка съм наясно, че не мога да се меря с големите играчи. Реших, че да не разчитам на финансов анализ, който мога да направя и сам (т.е. на "Фундамента"), а да успея да "усетя пазара" и настроенията на Маркета по-добре да речем от [...] и останалите от неговия калибър и да се надявам, че ще успея да изляза преди него/тях е клонящ към нула... А когато те излязат, не знам на каква точно цена би могла да се кешира инвестицията...

Естествено, няма как да съм сигурен, че това последното ми допускане е вярно изобщо и дали наистина мога да си мисля, че съм излязъл преди [...]...

Надявам се да съм бил полезен, като естествено не препоръчвам нищо - нито да се купува, нито да се продава...

Просто се надявам да съм положил основа за някаква смислена дискусия (а не тия безсмислени нападки, на които всички сме свидетели и които имат нулев принос като стойност за форума) - ще се радвам да прочета и други анализи на данните, които пък може аз да съм пропуснал. Смятам, че в разменените мнения може всеки да достигне до правилните за него си изводи.

Успех на всички! И държащите и тези дето тепърва ще влизат."

* * *


Ето и моите няколко цента върху вече казаното от Van Basten:


Първо, съгласен съм с всяка буква от споделеното по-горе. Още в първата точка той споделя причините за взимането на инвестиционно решение, а именно очакването за самосбъдващо се пророчество. Възходящото движение на цената на акцията от 10 до 20 лв. бе подхранено от десетките нови инвеститори, които се включиха в този зрял етап на ръста на капитализацията. 

Признавам си, че аз допуснах грешката да подценя колко интерес може да генерира компанията извън тристатината хардлайнери на БФБ и съответно не се включих в това зрелищно рали. От позицията на времето обаче мога да кажа, че ходовете на автора са общо-взето единствените възможни и реалистични за индивидуален непрофесионален инвеститор без вътрешна информация. Под вътрешна информация се разбира достъп до данни за търсенето и предлагането на акции при посредниците, изпреварваща информация за P&L, сведения за развитието на други бизнес аспекти, включително и листването на чужда борса, както и стратегическите намерения на големите управляващи дружества като пенсионните фондове и КИС. 

Чисто оперативният анализ, представен по-горе, съответства с достъпната публична информация, съдържаща се в отчетите на "Алтерко". От тях е видно, че пазарът е калкулирал много високи очаквания за бъдещето, което не е в съответствие с обичайните коефициенти на нашия много плитък и рисков пазар. 

В контекста на инвестирането за FIRE, т.е. изграждането на богатсво в дългосрочен план при относително нисък риск, "Алтерко" не е добро предложение към момента. Цената на акцията към четвъртък, 16 декември, е 23.80 лв. 

Споделеното от колегата е пример за добър тайминг на пазара. Въпреки пропуснатите ползи, реализирана е солидна доходност, което винаги е добре. С поглед назад е лесно да се видят върхове и дъна, но да се хванат в реално време на практика е непосилно. Правилото "Тime in the market beats timing the market" е валидно за развитите капиталови пазари, но не е валидно за БФБ. Това прави пазарът особено неудобен за хора, които искат да държат големи суми с наистина дългосрочен хоризонт (5, 10 или повече години) и да обръщат малко внимание на динамиката на пазара. 

Всичко казано нагоре е просто споделени опит и лични наблюдения от мен и от колегата Van Basten. Публикацията има информативен характер и не е препоръка за взимането на инвестиционни решения. 

Share:

събота, 4 декември 2021 г.

Развитие по блокираните пари в Минтос

В един идеален свят P2P инвестициите трябва представляват инструмент за диверсификация в портфолиото на хората, които се опитват да постигнат финансова независимост или поне да изградят някакво богатство. Въпреки че P2P технологията на кредитиране е относително нова, пазарът узрява бързо и работещите модели продължават да функционират дори и след големи трусове, какъвто е глобалната пандемия от коронавирус. 

Насрещните ветрове обаче припомниха на инвеститорите, че думата "риск" не е изпразнена от съдържание, а напротив. В платформата Минтос, където инвестирам и аз, възникнаха сериозни проблеми през последните две години с оригинатори, които по една или друга причина спряха да си обслужват задълженията. 

През ноември кредитите на един такъв оригинатор - E-Cash UA, бяха отписани от сметките на инвеститорите. От Минтос обявиха, че няма обосновано очакванe повече средства да бъдат възстановени. Според статистиката около 35% от задълженията на украинския небанков кредитор са били покрити, преди да се пристъпи към отписването. 


Всъщност платформата споделя актуална информация за всеки един проблематичен оригинатор горе-долу на месечна база в страницата Status update on suspended and defaulted lending companies. Следващите редове онагледяват въпросния статус според официалната информация, както и съдържат част от думите на Дмитри Амелин (Мениджър събирания на дългове в Минтос) на последния уебинар от 12 октомври. 

E-Cash (Украйна)
Спиране от търговия: 21 април 2021
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 700,000 евро
Сътрудничество: Приемливо
Очаквано възстановяване: 35% (останалото вече е отписано)

Cashwagon (Виетнам, Индонезия, Филипини)
Спиране от търговия: 10 май 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 7,400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: PH, ID 100%, VN < 25%

Finko/Varks (Армения)
Спиране от търговия: 21 август 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 15,000,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

Capital Service (Полша)
Спиране от търговия: 6 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 17,600,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

ExpressCredit (Замбия)
Спиране от търговия: 30 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 2,400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: 100%

AlexCredit (Украйна)
Спиране от търговия: 28 март 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 4,300,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <25%

Амелин: Тук нашите намерения и реално случващото се се разминават по необичаен начин. Използваме трета страна - колекторска фирма за събирането на вземанията на инвеститорите. Лошата новина е, че украинската централна банка наложи регулации, които засягат цялата колекторска индустрия. Тези регулации засягат това кога може да се потърси длъжник по телефона, колко текстови съобщения могат да бъдат пращани, какво може да се казва на длъжниците и какво не, и най-важното - какви данни могат да бъдат събирани и използвани в целия този колекторски процес. Всичко това резултира в спад на събиранията в цяла Украйна, включително и при АлексКредит, където изоставаме от прогнозата. Това е причината за девиацията и заедно с третата страна работим върху възможностите за подобряване на ситуацията. 

Monego (Косово)
Спиране от търговия: 6 декември 2019 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 3,200,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

GetBucks (Ботсвана, Замбия)
Спиране от търговия: 30 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 8,500,000 евро
Сътрудничество: Лимитирано
Очаквано възстановяване: <50%

Амелин: Преди три месеца се споразумяхме около преструктурирането на задълженията с мениджмънта на оригинатори и ключовия акционер. За съжаление оригинаторът в Ботсвана не може да намери финансиране, което резултира в спиране на месечните плащания към Минтос, както и в оспорване на договореностите. Усилията продължават, но не изключваме пристъпване към друг вариант, предвиждащ съдебни действия. 

Rapido (Испания)
Спиране от търговия: 23 октомври 2019 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: 0

Dziesiatka Finance (Поша)
Спиране от търговия: 18 юни 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 600,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <50%фиг. 1. Статистика за вторичния пазар в Минтос

фиг. 2. Размер на кредитите, пласирани на P2P пазара чрез Минтос


По отношение на текущото функциониране на платформата, статистиката изглежда позитивна. Оборотът на вторичния пазар е във възходящ тренд, но кривата е почти изгладена, което означава, че инвеститорите не прибягват до него за изход от инвестициите си така, както го правеха през пролетта на 2020 г. (фиг. 1).

Същевременно общият размер на "превъртяните" през Минтос инвестиции достига 7,5 млрд. евро в началото на декевмври 2021. Разликата спрямо предходния месец е около 9 млн. евро, което също е сигнал за относително високото доверие на P2P инвеститорите в платформата. 


Заб.: Горният текст не е препоръка за инвестиционни решения и има информативен характер. 

Share:

вторник, 30 ноември 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Ноември 2021)

Нoември трябваше да бъде и беше спокоен търговски месец. След значителните промени през октомври, в този период стълбовете трябваше просто да работят за каузата. Пазарите също бяха относително спокойни с малка корекция около възникването на новия ковид щам "Омикрон".

Доларът поскъпна срещу еврото и деноминираните в щатска валута инвестиции добиха допълнителна нереализирана доходност в частта "валутни разлики". 

На БФБ в сегмента BSE International имаше сделки само с книжа на Майкрософт от четирите ми позиции. Понеже изчислявам доходността си на база цената от последната сделка със съответния инструмент, тя е очевидно не е пресметната прецизно. Около въпросния сегемент изникват няколко въпроса, на които частичен отговор получих от самата борса. Остатъкът от отоговра ще получа през декември, когато ще споделя опита с изплащането на дивидентите от чуждите компании.

Дивиденти и Spin off на чуждите акции на БФБ, 27 ноември 2021 г.

И така, какво се случи през ноември по съответните стълбове?
* * * P2P * * *
Тук има новини и те са две. Едната е, че Минтос най-накрая отписа задълженията към мен на един от оригинаторите, в случая E-Cash от Украйна. По този начин доходността за месеца мина на отрицателна територия, тъй като дължимата сума беше по-голяма от събраните лихви за ноември. 

Втората новина е, че поднових депозитите в платформата. Както съм споделял и преди, смятам, че тя работи сравнително добре. Спадането на средните лихви по кредитите всъщност е положителен сигнал, че свободният кеш в Минтос надвищава предлагането на кредити от страна на оригинаторите. Така цената на кредита става по-достъпна за всички по веригата, изяждайки малък процент от доходността на инвеститорите за сметка може би на по-добри условия за кредитополучателите. Доверието в бързите и лични кредити, търгувани чрез P2P платформи, обаче изглежда се завърна напълно, защото подобни лихвени нива пазарът е виждал последно зимата на 2019 срещу 2020 г. 

След множеството тегления през 2020 г. и 2021 г. доходността ми "на хартия" от тази инвестиция спрямо вложения от мен кеш е 63%, но като се има предвид, че имам голяма висяща сума, може да се твърди, че към момента реалистично е да се твърди, че съм "нула на нула". 

Както търся отговори от БФБ, така имам да потърся такива и от Минтос в следващите месеци. * * * Американски акции * * *
Щатското портфолио, управлявано през Револют, продължава да расте и да ме радва. За ноември подборката ми от акции добави още 1% доходност до общо 24.38% от създаването на инвестиционния стълб. 

Пасивният доход (събрани дивиденти от AT&T, JP Morgan и Apple) възлезе на 4.11% от всички входящи парични потоци към трите стълба. Освен, че депозирах сума от трудовите си доходи, към края на месеца направих така, че над 5% от портфейла да бъде в кеш (фиг.1). 

Две покупки направих през ноември. На 8-и купих акции на VICI Properties (VICI) на цена от $29.48, а на 18-и след излизането на отчета на CISCO Systems и резкият спад добавих книжа там при цена от $51.74 (тази сделка я обявих и в реално време в Туитър).Фиг. 1. Структура на портфейла в Револют към 30 ноември 2021 г.* * * БФБ * * *
Тук цифровото изражение на доходността отново е нерелевантна заради значителните движения на кеш напоследък. Срещу всеки вложен от мен лев в сметката ми за търговия на БФБ съм получил 6.69 стотинки доходност, т.е. доходността ми грубо посреща инфлацията. Нищо впечатляващо, но поне не съм на загуба. Освен че кешовите постъпления объркват сметките, същото се отнася и за текущите оценки на чуждите акции, които добавих в портфейла си. Следващият месец ще бъде по-интересен в частта с доходността, защото ще очаквам първите дивиденти. 

Иначе за периода направих две покупки. Добавих акции на Неохим на цена от 26,40 лв./бр. и Монбат (5.85 лв./бр.). Не бих ги определил като блестящи сделки, но отговарят на дългосрочната ми стратегия. 


От блога:
Инвестиционен портфейл Октомври 2021
Share:

събота, 27 ноември 2021 г.

Дивиденти и Spin off на чуждите акции на БФБ

Два големи неразрешени въпроса стоят пред новия сегмент на БФБ - BSE International, на който се търгуват чужди акции. Единият е този за дивидентите, а другият е този за предстоящите отцепваниия (spin off) на бизнес сегменти от две големи и популярни листнати в сегмента компании, каквито са AT&T и Johnson & Johnson.

В последните седмици се завърнах към старото ми журналистическо амплоа, макар и този път не професионално, а в качеството ми на заинтересовано лице. Ако следите месечните обзори на моя FIRE портфейл, може би сте обърнали внимание, че през октомври направих покупки на четири скучни консервативни компании, които вече се предлагат на БФБ. Това са Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson и JP Morgan*. Все още не съм получавал дивиденти от тези компании, но през декември МSFT, XOM и JNJ ще разпределят такъв и по моята сметка би следвало да постъпят средства. Дали това ще се случи и как ще се случи, със сигурност ще опиша тук, в блога. 

* Заб.: Тикърите на БФБ са различни и съответстват с тези на съответните европейски борси, където книжата се търгуват.

И така, от частното преминаваме към общото. Какво се знае за предстоящите предизвикателства?

Дивидентите

Индикациите в социалните мрежи и във форума на Инвестор са, че меко казано не всичко върви по "мед и масло". Изглежда, че прехвърлянето на дивиденти се възпрепятства от чуждестраните депозитари, с които работи маркет мейкъра Трейдгейт АГ. 

Мариян Йорданов, дългогодишен водещ икономически и пазарен журналист, беше споделил в една от социалните мрежи, че този проблем е решен. Дали това е така, предстои да разбера в лично качество. 

Проблемът с дивидентите е, че те се акумулират в чужди депозитари**, а както е известно свързаността на България с тях е силно проблематчина. 

** От архива: Възможен ли е ръст на SOFIX с 25%, finfree.bg, 15 септември 2019 г.
В публикацията става дума за борбата на Експат Капитал да свърже българския капиталов пазар с европейските клирингови къщи. 

Акумулирането на дивидентите някъде извън България по клиентски подсметки и последващото им прехвърляне в страната коства определени такси, които правят инвестициите, особено за дивидентен доход, неизгодни. Според Мариян Йорданов обаче на този проблем е намерено решение. От борсовия оператор (БФБ) и от маркет мейкъра (Трейдгейт АГ) обаче никакви публични становища по въпроса. 

Аз самият не достигнах до по-надеждна информация. От кореспонденцията ми с борсата получих само следния коментар:

"Борсата е отправила запитване към данъчната администрация как се третират съответните суми и какъв е принципът на облагане. Въпросите са специфични в зависимост от държавата на произход на инструмента, политиката на съответния емитент, дори и политиката на централния регистър на притежателите на инструменти, с които емитентът работи". 

В този смисъл най-достоверната картина ще се получи, когато минат датите за плащане на дивиденти. 


Предстоящи отцепвания (spin offs)
Някъде в средата на 2022 г. се очаква да бъде официално осъщественo отцепването на Уорнър Медия от АТ&T  (АТ&T кешира Уорнър медия, ритейлът разпродава, 19 май 2021 г.). Бизнес подразделението ще се влее в нова компания, в която ще попаднат и всички активи на Дискавъри (Discovery). Всички собственици на акции на AT&T ще получат дялове в следствие на този spin-off в размер на 71% от капитализацията на новата компания. 

Проблемът е, че новият сегмент на БФБ - BSE International, все още не е преминавал през spin-off и съответно не е ясно как собствениците на акции на AT&T и Johnson & Johnson (листнати на БФБ) ще бъдат компенсирани за дяловете си в новите формирования, които пък не се предлагат за търговия. 

Изпратих официално запитване до БФБ по този въпрос, защото и Johnson & Johnson обяви намерение за spin-off (J&J to spin off consumer products and focus on pharmaceuticals, Reuters, 12 ноември 2021).

Ето какво бяха любезни от оператора да ми отговорят:

"Съгласно правилата на пазара, Регистрацията на инструменти се извършва по реда на ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, чл. 4, ал. (2) - след проучване за наличието на интерес към търговията със съответната емисия от страна на участниците в МСТ, техните клиенти и маркет-мейкъра по нея. При решението се вземат предвид ликвидността на емисията, както и други фактори. [...] При взимането на решение относно регистрацията на инструменти, създадени в следствие на spin off ще бъдат взети предвид и наличния интерес към инструмента, от който се отделя новосъздаденият инструмент. Всички стъпки по отношение на регистриране на нови инструменти са съпътствани от административни и финансови тежести".

Направих справка за т.нар. интерес към двете компании с предстоящ spin off. AT&T има 11 сделки от началото на предлагането в София, а JNJ - 2. Едната е моята, а другата е за 1 акция. 

(б.а. - Огледах и другите компании, от които съм купувал и се оказа, че и по трите аз съм бил най-големият купувач. Това внесе известно съмнение в целесъобразността на инвестиционните ми решения, но както винаги - времето ще покаже. Поне знам, че имам голям съотнесен към изтъргуваните обеми skin in the game и със сигурност ще преследвам решението и на двата проблема). 


Заключителни думи
Засега ситуацията с дивидентите от чуждестранните комапнии, листнати на БФБ, е неясна. Информацията е откъслечна по отношение на изплащаните суми, но знаем, че операторът е в сътрудничество със съответните институции за установяване на благоприятно данъчно третиране. По-голяма яснота ще имам в края на декември. 

По отношение на spin off-овете нито БФБ, нито маркетмейкърът имат идея как ще процедират към днешна дата. Ако интересът определя дали новите дружества ще бъдат качени за търговия на BSE International, то те със сигурност няма да бъдат предложени, макар че не е ясно и какви са били очакванията на БФБ и на Трейдгейт АГ за обемите. 

Обемите ще бъдат допълнително потиснати, ако българските инвестиционни посредници увеличат комисионите. 

Личното ми предположение, че полагащите се акции от бъдещите дружества ще бъдат продадени по служебен ред и собствениците на акции в AT&T и Johnson & Johnson ще получат парични компенсации. Подчертавам, че това е само предположение. 

Пазарът очаква официални становища по тези въпроси от борсовия оператор и от маркет мейкъра. 


Заб.: Настоящата публикация има информативен харектер и не е препоръка за търговия с финансови инструменти.
Share:

събота, 13 ноември 2021 г.

FIRE и инфлация

В една пазарна икономика цените на стоките и услугите могат винаги да се променят. Някои се повишават, други се понижават. За инфлация говорим, ако е налице общо повишение на цените на стоките и услугите, а не само на някои отделни артикули. Тя означава, че за 1 евро днес можете да купите по-малко от вчера. Иначе казано, с течение на времето инфлацията намалява стойността на парите. 

Това е дословно цитираното обяснение от официалния сайт на ЕЦБ в секцията с образователни материали. Настощата публикация няма за цел да разглежда що е инфлация, а как тя се отразява на хората, които се стремят към пълна финансова свобода (FIRE). 
Инфлация и реална доходност
Агресивното спестяване добива смисъл, когато заделените пари са инвестирани и "работят здраво" за техния притежател. През 2021 г., а и през 2020 г., доходността на повечето популярни финансови и спекулативни активи беше много добра, за което има доста причини. Светът се промени с пандемията, централните банки заляха пазарите с ликвидност, домакинствата и индивидите увеличиха нормите на спестяване заради свитите си разходи, а търсенето за определени активи надвиши значително предлагането. 

В същото време увеличаващите се разполагаеми средства у домакинствата, отложеното търсене, което се отключи в последните месеци, и нарушените вериги на доставки доведоха до повишена инфлация, която бе желана от години от правителствата и централните банки. 

На практика повишението на потребителските цени (инфлацията) е данък върху спестителите и облекчение за длъжниците. Стойността на кредитите ерозира точно както ерозират и депозитите. 

Реалната доходност от инвестициите е нетният финансов резултат след отчитането на инфлацията. Затова ако например притежаваните акции са поскъпнали с 20% през 2021, то реалната доходност е 15% след като се извади хипотетичната инфлация от 5% (цифрите са примерни). Този принцип е добре известен на пазарните участници, което пък ги кара да поемат много повече рискове от обичайното. Така се обясняват много силните ръстове както на пазара на акции, така и на този на криптовалути. 

Що се отнася до "бакалските сметки" колко е нужно за финансова независимост и ранно пенсиониране, те следва да бъдат направени наново. 

Слаб FIRE срещу Дебел FIRE, finfree.bg, 21.01.2021 г.

Досега отчитаната от официалната статистика инфлация в развитите пазари и България беше около и под 2%. Сега новото нормално предвижда около 5% средногодишен ръст на потребителските цени. Тези нови показатели следва да бъдат отразени в изчисленията с корекция нагоре на очакваните годишни разходи както и с ревизия на таргетите за бъдещите парични потоци. 


Инфлация срещу мотивация
Инвеститорите хвърлят с лопати пари във всеки един ETF, който има в името си "Инфлация", информира Блумбърг (Investors Throw Cash at Any ETF With ‘Inflation’ in the Name, advisorhub.com, 09.11.2021 г.). Изследване на медията показва, че 18 фонда в САЩ със стратегии за защита от повишаващи се цени, са отчели входящи парични потоци от 35.5 млрд долара за тази година. Органичният им ръст е три пъти по-голям от средното за пазара, който възлиза на общо 7.2 трилиона долара. 

"Повечето хора виждат инфлацията с очите си и не вярват на тезата за нейната преходност", коментира Ерик Балкунас, старши ETF анализатор в Блумбърг. 

Въпросните ETF-и са относително по-ниско рискови и съответно доходността им не се равнява на други по-горещи активи, но за сметка на това предлагат сигурност, че реализираният резултат ще бъде запазен. 

Важно е да се отбележи, че растящата инфлация не може и не бива да бъде причина да бъдат изоставяни личните финансови цели.

Пет принципа при целеполагането за финансова независимост, finfree.bg, 20.09.2019 г.

Тези цели трябва изначално да се поставят с известна доза гъвкавост, така че да бъдат адаптивни към всякакви пазарни условия. В този контекст личният риск мениджмънт е от ключово значение за напредъка. Опасността счетоводните печалби в даден момент да върнат процеса назад, не е малка. Важно е какво човек е съхранил, а не какво е спечелил през тази година напреимер. Образно казано снеговалежът навън може да е силен, но ако финансовата снежна топка не е добре оформена и здраво компресирана, тя може да се разпадне лесно. Този риск, разбира се, не може да служи за оправдание целите да бъдат изоставени.


Инфлация в персоналната потребителска кошница
Малко известно е, че съществуват потребителски финансови калкулатори, които да оценят как повишението на цените в магазина се отразяват на личния джоб. ЕЦБ е изградил такъв калкулатор за еврозоната, в който всеки може да изчисли спрямо собственото си потребление колко е неговата лична инфлация.

Персонален инфлационен калкулатор

Изчисленията са в евро, но с известно закръгление може да се направи изчисление и за българската потребителска кошница с условното приемане, че поскъпването е еднакво във всички страни от ЕС. 

Share:

четвъртък, 4 ноември 2021 г.

Анализ на Union Pacific Corp. (UNP)

Нарушените вериги на доставки са ключова тема в последните месеци. Секторът на товарните превози (freight, fracht) страда от остър недостиг на шофьори на наземни превозни средства. Морските контейнери също поскъпнаха значително, измерител на което е Baltic Dry Index (бенчмаркът на шипинг разходите за контейнер сухи стоки на едро). Цялостното увеличение в търсенето на товарен транспорт се отразява по цялата верига на доставки - от производител до доставчик последна миля, и накрая рефлектира в увеличение на крайните потребителски цени (потребителска инфлация), което всички ние усещаме към момента.източник: up.comИма много възможности за капитализиране на въпросното търсене и една от тях е железопътният транспорт. Железопътните превозвачи са капиталоемки компании, секторът е труден за пенетриране от нови участници, а технологията в известна степен позволява адаптация към стремежите за зелена икономика. Електрифицирането ЖП линиите изглежда по-постижимо от преминаването на глобалния ТИР-парк на електричество. 

Освен това железопътният транспорт предлага ефикасно и евтино наземно решение за големи обеми, което е най-голямото конкурентно преимущество спрямо влекачите. 

Union Pacific (UNP) е най-голямата публична железопътна компания в САЩ и втора по големина на пазара след Burlington Northern and Santa Fe Railway. Последната е непублична, а мажоритарен собственик е холдингът на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway. Двата превозвача формират дуопол в Западната част на Северна Америка. 

Други подобни на UNP компании са CSX Transportation, Canadian National Railway и Norfolk Southern Railway (фиг 1). фиг. 1. Товарна железопътна мрежа на САЩ. Източник: Асоциация на Американските Железници.


Фундамент
Union Pacific има добри финансови показатели и се търгува при коефициент P/E от 25.76 към момента на писане на този пост. За сравнение капитализацията на Norfolk Southern се оценява на 24.46 пъти текущата печалба. Canadian Pacific Railway се търгува при P/E от 20.54, но това е и компанията с най-нисък дивидент - 0.79% годишна доходност. NSC плаща дивидент от 1.51%, а дивидентната доходност на UNP e 1.78%, което е една от причините за ценовата премия. Пейаутът на разглеждания превозвач е 43.56%.

Разглежданата компания има EV/EBITDA съотношение от 16.23 при пазарен бенчмарк (SPX) от 17.83. С други думи акцията не е в никакъв случай подценена. 

Бизнес перспективите пред железопътният превозвач обаче изглеждат позитивни. Рентабилността (съотношението разходи/приходи) е 56.3% с отличен марж на печалбата, както стана ясно от последния отчет (Q3 2021). Това показа на пазара, че компанията може да се справи с повишаващите се цени на течните горива, с инфлационния натиск (материали и цена на труда), с интермодалното забавяне (липсата на персонал, който да товари и разтоварва корабите и влаковете) и с горските пожари, които са нещо обичайно в САЩ и нанасят материални щети на железниците. 

Възвръщаемостта на активите (ROA) e 8.86%. За сравнение сходна компания в лицето на Norfolk Southern записа 7.61% по този показател в последния си отчет. 

Chartmill предлага агрегираните данни от третото тримесечие на 2021 г. с крайна оценка, базирана на няколко компонента (UNP fundamental analysis). Рейтингът на рентабилността е много висок (9, фиг. 2), защото и превозвачът демонстрира по-добри коефициенти от своите конкуренти. Пазарната оценка обаче е мястото, където се крие най-големият риск, защото тя е доста щедра (фиг. 3).

фиг. 2. Източник: Chartmillфиг. 3. Източник: Chartmill


Дългът на железопътният превозвач е под контрол. Съотношението дълг към EBITDA e 2.8, което подсказва, че компанията използва здравословен размер кредитен лост. Техническа картина
Може бе е учудващо за нетехнологична компания, но Union Pacific донася алфа срешу основия индекс S&P500 през последните пет години (фиг. 4). фиг. 4. Сравнение между възвръщаемостта на UNP и S&P500. Източник: Mothley Fool. 


20- и 100-дневните плъзгащи средни сочат продължаващ бичи тренд. 

Препоръката на Yahoo Finance за Union Pacific e STRONG BUY (1.9), въпреки вече щедрата пазарна оценка. Към момента на писане ценовата цел е $254.04 (осреднено от изчисленията на 28 анализатора). 

Short interest възлиза на едва 1.25%, което е потвърждение от пазара, че няма голям интерес към залози срещу моментната цена на акцията. Заключителни думи
Union Pacific e консервативна компания, подходяща за балансирано дивидентно портфолио. Потенциалът за растеж е еднакво ограничен с риска от срив. Цената на акцията расте бавно, но сигурно, защото такова е естеството на бизнеса. 

41% от товарните превози на американския континент се извършват върху релси. За разлика от пътния транспорт, в сектора на железопътния транспорт няма голяма конкуренция и компанията няма проблем с това да прехвърля инфлация върху клиентите си. 

Дори и при сегашната си висока пазарна оценка, анализаторите задават по-високи ценови цели. 

Изпълнителният директор Ланс Фриц затвърди очакванията на пазара, че дивидентът  също ще продължи да расте, заедно с приходите и печалбите. 


Важно: Настоящият текст не е препоръка за покупко-продажба на акции. Вземането на инвестиционно решение следва да стане след допълнително индивидуално проучване. Използваната информация е публична и в повечето случаи източникът е цитиран. 
Share:

неделя, 31 октомври 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Октомври 2021)

Този месец обзорът на инвестиционният портфейл ще бъде в малко по-различен формат. Причината е, че през изминалите дни имаше много движения и големи решения. Досегашният стълб "Български акции" вече е много по-труден за отчитане, а и класификацията му вече не е докрай коректна. Защо е така, ще стане ясно в следващите редове. 

* * *

Нека започнем с P2P портфолиото в Минтос. Операциите в латвийската платформа вървят стабилно и ако не виждах в другите стълбове по-голяма очаквана доходност, със сигурност щях да подновя депозитите. За периода от избухването на ковид-кризата тържището за кредити се разви значително, включително и в насоката за гарантиране интересите на инвеститорите. 

Делът на доходността от P2P към общия входящ поток остава пренебрежим - 0,63% за октомври от всички добавени по стълбовете средства. 
* * * 

В портфолиото с американски акции постъпиха два по-малки дивидента (от VICI Properties и от CISCO Systems), a в края на периода кумулативната доходност от създаването на портфейла възлиза на 20.85% върху всички депозирани средства. С покачването на долара имам и около 1% нереализирана положителна валутна разлика в лева. 

Четири сделки бяха извършени през октомври. Продажбата на всички акции на XPeng (XPEV) на 19.10. ($44.07/бр) генерира единственото дотук данъчно събитие за годината. Не ме е яд, че не хванах локален връх (акцията стигна до 47 долара), защото все пак реализирах доходност и не е реалистично да мисля, че мога да улучвам винаги най-високите цени при продажба. Излязох от позицията, защото компанията не носи парични потоци, а капитализацията ѝ е обект на твърде много спекула и волатилност. Въпреки това съм готов да се върна при нива от около 35 долара.

От блога:
Анализ на XPeng Inc., 16 ноември 2020 г.

Имах и три покупки. На 13-и взех дялове от NextEra Energy (NEE, $78.70), AT&T (T, $25.45) и разкрих нова позиция с Union Pacific на 20 октомври (UNP, $225.50). Към железопътния превозвач имах интерес от много време и ме е адски яд, че не "посегнах" при скорошната корекция, тъй като цената на акцията му беше около $200 долара. Но както и при продажбите, така и при покупките е трудно да се хване дъно. Защо и как избрах UNP може би ще анализирам в някой следващ пост. 

* * *

През октомври стълбът с българските акции се промени значително. Всъщност нямам покупки на родни книжа през месеца, но взех решение да прехвърля едни спестявания по сметката си в Елана Трейдинг, чието предназначение преди беше начална вноска за инвестиционен имот.  Състоянието на имотния пазар в България е такова, че инвестицията в популярните компоненти - жилищна или търговска площ, в момента ми се струва твърде скъпо. Онези, които са влезли в имоти през 2018 или 2019 г., или са рискували с проект "на зелено", който е бил разплатен и реализиран през 2020 г., са истинските печеливши от бума в момента. Освен всичко, смятам и че нямам необходимата експертиза, за да стигна до добра сделка, от която да получавам доходност в бъдеще.

Ето защо реших да затворя един спестовен депозит и да пренасоча средства от него в чуждестранни акции, листнати на европейски борси и търгувани през БФБ. Така през октомври сключих сделки за книжа на Exxon Mobil и JPMorgan на 13-ти, с Microsoft (на 19-и) и с Johnson & Johnson на 27-и. Между другото най-лесният сток-пикинг (избор на акция) е този на Microsoft. Взех моите дялове преди отчетния сезон и успях да запиша отлична капиталова доходност буквално за дни. Тя, разбира се, все още не е реализирана. 

По отношение на чуждите акции на БФБ има още неясноти, особено с изплащането на дивидентите, но сега ще мога от първо лице да разбера какви са предизвикателствата и ако мога, да ги разреша. 

От блога:
Въвеждането на чужди акции се оказа сполучливо, 2 септември 2021


Едно от предизвикателствата между другото е как да отчитам обективно портфейла, с включени транзакционни разходи, евентуални валутни разлики и т.н. Затова и този месец няма да представям резултати, защото те биха били изкривени от големия входящ паричен поток от депозита.

Говорейки за входящи потоци, двидиентите от Фонд за Недвижими Имоти България и Телелинк добавиха прилична сума кеш към баланса. 


От блога:
Инвестиционен портфейл Септември 2021
Инвестиционен портфейл Август 2021
Инвестиционен портфейл Юли 2021Share:

четвъртък, 28 октомври 2021 г.

Инфлацията, балоните и инвестициите (от уебинара на Expat Capital)

Търсенето на доходност над нивата на инфлацията ще доведе до поскъпване на повечето финансови инструменти. Това е общоприетата към момента теза, споделяна и от Никола Янков от Експат Капитал. Инвестиционната компания проведе уебинар под заглавие "Инфлация, балони и инвестиции" с участието на главния икономист на Института по пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов. 

"Разкъсва се връзката между паричната политика и реалната икономика. Имаме концентрация в някои видове активи. Например в тех-сектора оценките са неясно формирани, там се търгуват единствено големи очаквания. Същото се отнася и за недвижимите имоти.

В България се оформя усещането, че недвижимите имоти винаги ще растат заради последните три години на неизменно поскъпване. Има гласове, които питат къде е балонът, при положение, че няма предлагане. Няма достатъчно жилища. Но проблемът с предлагането на недвижимите имоти е, че много собственици дори на празни имоти не са склонни в момента да участват на пазара като продавачи. Винаги има един момент, в който свършва горивото. Интересното е, че той съвпада с момента, в който се появи политически натиск да се увладее инфлацията. Това води до потискането на кредитната експанзия", коментира Лъчо Богданов. 

"Охлаждането на кредита се очаква още от следващата година - 2022. Около 10 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в имоти тази година. За това гориво става дума, това е много голям дял от свободните пари на българите. Човек трябва да внимава къде ще влиза от тук нататък и как иска да съхранява стойност", добави Никола Янков. 
"Не можеш да напечаташ петрол, не можеш да напечаташ газ. Те трябва да бъдат произведени с физически капитал, с труд, а всичко това поскъпва. Искаме да сменим от въглища на ВЕЦ-ове, но това отнема време. Това не става с включване и включване на капацитети. На спот пазара изчезва едно нещо, но другото не се е появило. Не можеш ноември да пуснеш нова ядрена централа, защото в Италия няма ток или в Германия липсва газ. Някои от европейските компании не инвестират в находища на петрол и газ заради ангажиментите към зеления преход. Това носи дисбаланси на пазара", сподели още Богданов. 

"Тази година нефтът е поскъпнал 70%. Същото важи и за металите. Има инструменти и фондове, които следят движението на тези цени. Може да се печели и в двете посоки - и когато пазарът върви нагоре, и когато тръгне надолу. Човек обаче трябва да знае какво се случва със съответната суровина", допълни Янков. 

Лъчезар Богданов обясни и ръста на множество популярни инвестиционни активи във втората половина на 2020 г. и цялата 2021 г.:

"Аз мога много лесно от телефона си да купувам крипто и акции в САЩ. Въпросът е как да прочета, че има бизнеси, които създават стойност например в развиващите пазари. И как да инвестирам? Същото е и в България. Няма как да участваш в успеха на нашите компании, защото никой не ги предлага. Свободната ликвидност се насочва там, където може и това е валидно глобално". 

Share:

сряда, 13 октомври 2021 г.

3 грешки, които да избягвате с кредитната карта

Мъдрото използване на кредитната карта може да бъде велико нещо. На теория. Просто не винаги човек може да предвиди какво ще се случи с него, а кредитът под формата точно на този продукт носи екстра риск. 

Да, кредитните карти имат своите ползи, но също така носят и заплахата да фалират човека, който е прибягнал до тях, особено когато е бил без пари.

Лирическо отклонение: Имам добър приятел, бивш съученик, който по стечение на обстоятелствата затъна в дългове. Обслужващата банка му е отпускала през времето необезпечени кредити, а той ги е поемал с радост, защото са му трябвали ликвидни средства за тежкото и продължително образование по медицина. Остава рано без семейство и без собствено жилище. Същият прави грубата финансова грешка да продаде наследствената гарсониера и постепенно затъва в спиралата на дълговете. Банката го вкарва в заблуда, че рефинансирането е в негова полза, като всеки път капитализира лихвата и издава нов кредит с малко по-малка вноска, но много по-дълъг период на погасяване.

Банката изобщо не изглежда обезпокоена нито от просрочията и лошия му кредитен статус (ЦКР), нито от собствените си системи за риск контрол. Предлагат му всички възможни свои продукти, включително овърдрафт и кредитна карта. 

Може да се каже, че клиентът даже е доволен от обслужването, докато не изпада в пълна несъстоятелност. Постепепнно губи социалната си среда. Губи работата си, след това наетото жилище, телекомите го гонят за стари сметки. Запори и съдебни изпълненители го дебнат от всякъде, макар че няма нито доходи, нито имущество. 

Най-голямата язва се оказва кредитната карта, по която има напълно непокриваемо салдо, върху което се трупат космически лихви. 

Позволявам си да спомената банката. Тя е Пощенска банка, макар че сигурно във всяка има поне по още един подобен случай. Когато банките отпускат злеоценени кредити на юридически лица, проблемът е на банката. Когато същите отпускат злеоценени кредити на физически лица, проблемът е на хората с дълг. 

На изображението по-долу се отбелязани две напълно нарушени точки от т.нар. "Харта на клиента", както и една, която също частично не е спазена. 

Точка 10 не е спазена, защото тонът, с който Централното Управление разговаряше със своя клиент в критичните моменти на просрочие от близо 90 дни, не беше точно приветлив и не издаваше усмивката на отсрещната страна.Слава Богу героят на това лирическо отклонение се съгласи да делегира общуването с банката и да се фокусира върху възстановяването на доходите си. Да се надяваме, че освен прескъпа финансова грамотност, той ще получи и нов шанс от съдбата да вземе живота си в ръце. 
Обратно на темата...

Какви са заплахите, които кредитните карти крият?

1. Да си удариш лимита

Да си удариш лимита означава точно това - да употребиш целия кредит и да нямаш никакво "пространство за мърдане", ако потрябват още пари. За да се стигне дотам, може да се направи обоснованото предположение, че закриването на салдото може да се окаже трудна задача. Освен това свръхупотребата на подобна карта всъщност може да навреди на кредитния рейтинг, вместо да го подобри. Разумната граница е 30% от отпуснатата кредитна линия.

2. Плащането на дължимия минимум

Банките слагат поносими месечни вноски. В тяхна полза е да се плащат само те, защото сумите едвам достигат до погашения по главницата. Така кредитополучателят на практика плаща още и още лихви, които за тези продукти не са никак ниски. За да се избегне тази грешка на всяка цена трябва да се плаща повече, отколкото е сантираният минимум, определен от кредитора. 

3. Пропуснати вноски

Всяка една забавена или пропусната вноска идва с нови наказателни такси и жестоки лихви. Така зле пресметнатият финансов план води да затъване в спиралата на дълговете, което очевидно не е желателно. За да се избегне този капан е редно средствата за минималната вноска винаги да са налични на падеж. Това може и а не е лесно, но е задължително, когато имаш кредитна карта. 

* * *

Заключителни бележки:  Кредитната карта не е задължително нещо лошо, но не и особено потребна на хората със стабилни финанси и добра финансова култура. Тези банкови продукти идват с някои примамливи оферти като кешбек, но кешбекът е компенсация върху цената на потребление, което иначе може би не би изглеждало толкова привлекателно. Излишното потребление е в конфликт с FIRE философията, така че желаещите да достигнат финансова независимост не виждат никаква логика в притежанието на кредитна карта.

За хората с ниска финансова култура тя може и обикновено е пагубна. 

Идеята на посочения пример е да се онагледи казаното с пример от реалността. Пощенска банка е добра и стабилна банка, но както нейните прокламирани ценности, така и тези на конкурентните банки, нямат нищо общо с действителността. Действителността е, че банките са търговски дружества, които целят максимизация на печалбите си. Кредитните карти са един от продуктите им с най-висок марж. Никой, който се стреми към финансова независимост, не следва да ползва нещо, за което плаща (или има риск да плати) много повече, отколкото е стойността на същото нещо. 

Share:

четвъртък, 30 септември 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Септември 2021)

Приключва силно тримесечие (Q3 2021). Растежът на икономиките започна да се забавя, краткосрочните очаквания бяха коригирани надолу, но пазарите останаха спокойни на фона продължаващата инфлация. Поскъпването на суровините, нарастването за разходите за труд и скокът в цените на недвижимото имущество все по-рядко се определя като преходно. 

В контекста на личното инвестиционно портфолио септември бе рекорден откъм входящи парични потоци от американски акции. Доходността от трите стълба (в случая само от американски дивиденти и погасени P2P кредити) представляваше от 8.17% от общия паричен поток към цялостното портфолио за месеца. Останалото, разбира се, са моите депозити. 


* * * БФБ * * *
Шоуто през септември беше на БФБ. Въпреки че инвестиционният ми посредник не успя да завери дивидента от Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ преди приключването на месеца, този стълб отбеляза много силен резултат и към края на отчетния период е на +20.79% от създаването си. 

В периода бяха пуснати за търговия акциите на Доверие Обединен Холдинг, закупени с правата от увеличението. Така в средата на месеца се оказах със скромен пакет на средна цена на акция от 4.87 лв. с включените такси и комисионни. Яд ме е, че не бях пуснал по-смела поръчка за права, но в ретроспектива винаги е лесно да откриеш грешки и възможности. След пускането на търговията се включих и в обирането на предлаганите бройки нагоре с покупки на 6.70 лв. Тази позиция в момента е с най-високата капиталова доходност в портфейла от 34.27% спрямо средната цена на всички притежавани акции. 

Отново обаче проявих стара слабост с микромениджмънт и свръх търговия. Имах възможността да съм пред платформата в сутринта на 2 септември и успях да взема акции на Българска Фондова Борса АД и да реализирам по-късно през деня малка доходност. Продажбата беше излишна, но така или иначе операцията не беше планирана, а и нямам достатъчно задълбочен поглед върху случващото се в оператора.

Добавих още Софарма Трейдинг на 10 септември, но цената не пое в моята посока към края на месеца въпреки влизането в SOFIX. Причината мож би е в раздялата с досегашния изпълнителен директор Димитър Димитров и възкачването на поста от самия Огнян Донев.

Записах и две сделки с Телелинк при цени от 16.30 лв./акция на 10 и 16 септември. Въпреки оптимистичните перспективи пред ТБСГ (Анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп, 27.09.2021 г.) цена от около 20 лв. ще бъде сигнал за продажба преди следващия транш публично предлагане на акции от собствениците. 

Закрих напълно позицията си в Елана Агрокредит през месеца с малка капиталова загуба и нетна доходност от нисък едноцифрен процент с акумулираните дивиденти. Просто не виждам как този бизнес може да расте и да ми носи повече дивиденти в бъдеще. 

Бурен месец на БФБ, но портфейлът добива желан вид. С 20% тегло в него е ТБСГ, втори е Доверие Обединен Холдинг с 15.50%, трета по големина позиция е Софарма Трейдинг с 15.47%. Другите две позиции с над 10% в портфолиото са ФНИБ и Монбат. * * * P2P * * *
Доходността по кредитите в Минтос образува 1.19% от общия входящ паричен поток за месеца. Нищо интересно за месеца, освен един изплатен кредит в дефолт от Финко/Динеро (Украйна). Остават още доста от Украйна, Армения, Виетнам, Индонезия, Филипини, но всяко възстановено евро е от значение. 
* * * Американски акции * * *
Три покупки направих през месеца. На 13-и взех Pfizer при цена от $14.77/акция. На 15-и добавих VICI Properties на цена от $29.79 и на 18-и добавих една акция Apple на цена от $146.52. 

Близо 7% от паричния поток към всички стълбове бе формиран от дивидентите на Pfizer, J&J, Microsoft, Exxon Mobil и NextEra Energy.

Покупките бяха предпазливи и оставиха малко кеш в акаунта за дългоочакваната от всички корекция. В портфолиото има само една компания без дивидент (XPeng), a за всички останали съм готов да усреднявам при спадове, в това число и AT&T, което е много несправедливо пребито в навечерието на прехода на американските потребители към 5G. 

JPM повиши дивидента си за радост на всички акционери и в унисон с тенденците компаниите да връщат към инвеститорите колкото могат повече чрез дивиденти и обратни изкупувания. 

13.78% е доходността от създаването на портфейла с включени дивиденти. Бъдещата дивидентна доходност върху вложените от мен пари (включително и в XPEV) е 3.11%. За 2022 г. трябва да се опитам да достигна до 4% с оглед на ускоряващата се инфлация. 

Иначе поскъпването на долара спрямо еврото носи допълнителен ефект в левовото изражение на този стълб от цялостния портфейл. 


От блога:
Инвестиционен портфейл Август 2021
Инвестиционен портфейл Юли 2021
Инвестиционен портфейл Юни 2021изображение: FT.com
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *