Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

неделя, 30 юни 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Юни 2024)

С лек ръст на БФБ през юни и три стотинки по-скъп долар спрямо лева за периода цялостният ми инвестиционен портфейл записа пореден положителен резултат за отчетен месец. Около 2% е ръстът в нетните активи, управлявани през българския капиталов пазар (стълб БФБ), като и при тях основният двигател бяха чуждите акции, които бидейки деноминирани в евро видяха арбитражни ръстове. 

Първият пост, отрязяващ моите инвестиционни решения и нагласи, датира от декември 2019 г. За почти пет години спестяване, реинвестиране и реализирана доходност "снежната топка" на сложната лихва нарасна значително. Съответно вече малки ръстове в процентно изражение на цялостни портфейл плюс положителни валутни флуктуации носят съвсем различни и много по-осезаеми резултати в номинална стойност. 

Един пример: разликата в нетната стойност на активите на цялостния портфейл за месец юни спрямо май е +3,256.92 лв. Разликата между същите отчетни периоди миналата година е била +1,953.98 лв., като тук трябява да се имат предвид две факта - първо, говорим за частично нереализирана доходност и второ, движението зависи от месечното движение на пазарите, което в други случаи може да е негативно. 

И тук идва важно уточнение - по-големите портфейли в номинално изражение виждат и по-големи спадове, когато пазарите не вървят в желаната посока. С други думи един индивидуален инвеститор може да види много вдъхновяващ резултат (както аз през юни), но може да види и съкрушителни спадове с подобни стойности, а и повече. Затова психологията и изграждането на работеща инвестиционна система от голямо значение за финансовия успех.

* * * P2P * * *
P2P платформата Минтос продължава да разширява портфолиото от предлагани услуги за спестители, като до мен лично не достигат свидетелства за особен интерес към тях. Самият аз опитах ETF-ите и реализирах скромна доходност ("Не бързайте с ETF-ите в Минтос (обновена)", 21 декември 2023 г.), а към останалите продукти - например новите фондове с фиксирана доходност от Блек Рок, нямам особен интерес

 
* * * Американски акции * * *
През месец юни бяха реализирани обичайните три поръчки. На 10 юни бяха закупени акции от AT&T при цена от $17.88 за дял. Много често съм се самобичувал за грешен трейдинг, колкото и това да е върпос с ограничено значение в моята стратегия. Тази покупка обаче към днешна дата е повече от успешна с повече от долар на дял отгоре (или 5.50% нереализирана доходноствърху тази покупка само за 20-ина дни при контролиран разумен риск ). 

Другите поръчки минаха на 11 юни. Добавих Visa при цена от $274.00 и Johnson & Johnson ($145.99 на акция). 

Дивиденти бяха изплатени от V, JNJ, XOM, MSFT, PFE и NEE, които увеличиха кешовата позиция до 12.57% от портфейла. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
През юни нямаше покуоки и продажби в този стълб. Начислен по сметката беше дивидент от Johnson & Johnson. В последните месеци загубих фокус от българския пазар, а липсата на дивиденти го прави непривлекателен в моите очи. 

Единственото движение е при Българска Фондова Борса АД, където точно в момента се осъществява сплит 2:1 (известно у нас като увеличение на капитала със собствени средства). Наблюдавам технологичната реализация на това мероприятие и мнението ми е, че капиталовият ни пазар все още е обидно далеч от необходимата инфраструктура дори и спрямо по-малки, съпоставими пазари от ЕС. 


От архива: 
Инвестиционен портфейл (Май 2024)
Инвестиционен портфейл (Април 2024)
Инвестиционен портфейл (Март 2024)
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *