Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

четвъртък, 24 юни 2021 г.

Динамика на БФБ: SOFIX катери нагоре

Първични предлагания, любопитни увеличения на капитала, изненади в дневния ред на Общите събрания и политически скандали бележат живота на Българската фондова борса. На този фон основният индекс SOFIX бележи ръст от 22.94% от началото на годината, което на пръв поглед никак не е малко. За сравнение за същия период индексът S&P500 е донесъл възръщаемост от 13.14%. Сравнието, разбира се, е в кръга на шегата.


фиг.1 Представяне на индекса SOFIX от началото на годината (към 23.06.2021 г.). Източник: Bloomberg


Голяма роля за ръстa играе експлозията при Алтерко (+148.92% от началото на годината и +76,53% откакто е част от SOFIX), който е един от тежките конституенти на основния измерител на БФБ. Това за по-ранните акционери в компанията е отлична новина, но не е изчерпателна картина за капиталовия пазар, просто защото той е следен на базата на едва 15 компании. 

Други конституенти с по-голямо тегло сa Софарма (+9.84% YTD), Еврохолд (+43,68%) и Адванс Терафонд (+33.70%). В "червено" са Химимпорт (-8.30% YTD), ПИБ (-7,61%), ЦКБ (-3,06%) и замесената наскоро в публичен скандал Градус (-1.37%).

Ликвидността е обичайно ниска, спредът купува/продава - голям, което прави животът на спекулантите по-труден, а на трейдърите почти невъзможен. Търговия с компаниите извън SOFIX и BG40 на практика няма, а емитентите в "сенчестите" кътчета на пазара рядко имат дори по 10 поръчки от двете страни. Въпреки това цифрите показват, че на българската борса може да се постигне добра възвръщаемост, макар и при завишен ликвиден, политически и изобщо риск от всякакво естество. 


Интерес отвън
Такъв към българските компании към този момент няма или поне е пренебрежим.

Може би за отбелязване е фондът Utilico Emerging Markets Trust (uemtrust.co.uk), който пое част от предлаганеото на Телелинк Бизнес Сървисис (около 10% от капитала). Компанията представлява четвъртата по големина позиция на базирания в Лондон фонд в сектора на дейта услугите и дигиталната инфраструктура. Фиг. 2. ТБС е четвъртата по големина собственост на Utilico Emerging Markets Trust в технологичния сектор с позиция от около 9 млн. паунда. Източник: Отчет на фонда към 31 март 2021 г. (PDF).
Чака се с интерес и листването на Алтерко във Франкфурт. От компанията разпространиха документ, предоставящ актуалната официална информация по намерението, но проспект за предлагането в Германия все още няма. Крослистингът ще даде по-лесен и бърз достъп на чуждите инвеститори до капитала на дружеството, но очакванията не следва да са прекомерни с оглед и на опита. Софарма например също предлага свои акции на борсата във Варшава, но интерес няма. 

Когато говорим за немския капиталов пазар редно е да споменем и фонда върху SOFIX на Експат. В последните дни беше регистрирано голямо теглене именно през борсата във Франкфурт (ETF-ът e листнат и в Лондон). Към 22 юни дяловете намаляват до 6,976,497 от над 20 млн. в моментите на пиков интерес. Надеждите, които бяха възлагани на фонда, а именно да предоставят експозиция към българския пазар на чуждестранни инвеститори, на този етап остават химера. Всъщност, технически погледнато, възможността е предложена, но интерес към българския пазар и пакета от 15-те топ компании няма. 


На вътрешната сцена
Изглежда, че има кеш, но няма къде той да отиде. Битката за ключовите увеличения и предлагания е голяма, като дори вече се стига до скандали. (Една оферта купи 97% от цялото предлагане на акции на "Син Карс", Инвестор.бг, 01.06.2021 г.). Оказа се, че предлаганията на новия сегмент на БФБ за капитализиране на малки и средни предприятия (BEAM) са твърде малки като обем, за да задоволят глада за инвестиции на местните играчи. Това се видя и при предлагането на Биодит, очаква се подобна картина и при следващите предлагания. 

По-голямото предстоящо увеличение на капитала е при Еврохолд България. Еврохолд търси от пазара до 100 млн. евро, с които да изкупи активте на ЧЕЗ Груп в България, като за сделките е осигурен и кредит от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) в размер на 60 млн. евро. Всички права за това увеличение бяха изкупени на 21 юни. 

Доверие Обединен Холдинг пък търси от пазара минимум 5,804 млн. лв. (това са минимално записаните за успех 1,381,951 акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 4.20 лв.). Максимумът е 11,608 млн. лв., който като се има предвид сериозния глад за емисии най-вероятно ще бъде поет в цялост. На 23 юни акцията приключи сесията с последна сделка за 6.80 лв. за брой, което беше увеличение с 13.33% само за деня. При тази цена и при условието, че 6,7788 права ще са необходими за записването на една нова акция от 4.20 лв., то прогнозната цена на едно право към настоящия момент е 0.38 лв. Всяко право, закупено под тази цена, ще позволи записване на акции на цена под текущата борсова оценка (без да са взети предвид транзакционните разходи). 
Банките преливат
Фактор с отложено действие на вътрешната сцена е отказът на ключови банки да приемат повече депозити. След Уникредит Булбанк и Банка ДСК, наскоро и Пощенска Банка обяви, че спира да приема повече стандартни срочни влогове (Трета банка премахва стандартните срочни депозити, в-к Сега, 21.06.2021 г.). 

Депозитите на Домакинства и НТООД са 63,466 млрд. лв. (50.3% от БВП) в края на май 2021 година. Те се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на 2020 г. (11.9% годишен ръст през април 2021 година). 


фиг. 3. Парични, депозитни и кредитни показатели, май 2021 г. Източник: БНБ
Вероятността голяма част от бъдещите депозити на домакинствата да се насочат към БФБ е относително малка. Банките предлагат фондове, които инвестират в български акции, но обикновено те са с високорисков профил (и с право). Спестовните и инвестиционни продукти и услуги, които се предлагат на българските потребители, стават все по-разнообразни. Това включва както достъп до големи чуждестранни фондове, така и по-лесен и по-евтин излаз на чуждестранните капиталови пазари за индивидуална търговия.

Въпреки всичко ефектът от "затварянето" на банките за нови депозити може да се усети и на БФБ, както вече се усеща на имотния пазар в страната.


Очаквания и анализи
Българският пазар не се радва на особен аналитичен интерес, но от време на време се появяват професионално изработени доклади от инвестиционни посредници и други институции. 

Последният анализ на българска компания в Рисърч хъба на ЕБВР е този на Сирма от 16.06.2021. (Линк към ПДФ). Анализаторите на Woods & Co дават BUY сигнал със силно редуциран прайс таргет обаче (0.64 лв. сега спрямо 0.90 лв. преди). Цена затваря на 23 юни беше 0.52 лв. за дял. 

Другият по-актуален анализ е на Алтерко от 17.05.2021 г. (Линк към ПДФ). Финансистите развиват бул кейс (bull case) за комапнията с прайс таргет от 17.00 лв., който към настоящия момент е вече постигнат. Посочва се "здравия" баланс и отличните темпове на растеж на продажбите (най-вече на стоки), на EBITDA, на паричните потоци и най-вече на печалбата. 
фиг. 4. Финасови показатели на Алтерко. Източник: listed-sme.com
Елана Трейдинг дава HOLD сигнал за Корадо с прайс таргет от 7.57 лв./дял от 3 юни.

Без целева цена, но с изчисление на присъщата стойност на Телелинк анализаторите на Елана дават оценка от 22.78 лв. (intrinsic value). 

Последното обобщение на българския пазар с публичен достъп от Карол е за първото тримесечие на 2021 г. Там се отблеязват новини за основни емитенти, някои виждания от анализаторите на компанията относно разминавания в пазарните оценки и представянето на компаниите и т.н. (Линк към PDF)

фиг. 5. Източник: ИП Карол Заключителни слова
Българският капиталов пазар е трудна арена за инвестиции с много предизвикателствата. Международната конюнктура спомогна за възстановяването и връщането на БФБ на територията на положителната доходност. През тази година има доста нови предлагания, а очевидно има и излишен кеш у инвеститорите (индивидуални и институционални). Бизнес перспективите пред листнатите компании са различни, защото оперират в различни сектори на икономиката, но цялостното възстановяване и растеж дават отражение в резултатите на българските фирми. Като цяло борсата се радва на умерено позитивен сентимент, като картината ще се промени драстично в положителна посока, ако родните емитенти успеят да привлекат чуждестранен интерес. 

Моля, приемете горния текст като информационно-развлекателен и направете собствено проучване преди да инвестирате. Нищо от споменатото по-нагоре не е инвестиционен съвет. 

И още една молба от автора. Ако публикацията Ви е харесала и я намирате за полезна, моля, споделете я с вашето обкръжение или в социалните медии, за да достигне повече хора. Създаването на съдържание е трудоемка, времеемка и като цяло неблагодарна работа и достигането до по-голяма аудитория е съществено признание и радост.

Благодаря, че стигнахте дотук. Успех в инвестициите и по пътя Ви към FIRE. 
Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *