Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

Показват се публикациите с етикет Финансова грамотност. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Финансова грамотност. Показване на всички публикации

сряда, 21 септември 2022 г.

Моментна картина на спестяванията в България

Преди да говорим за финансова независимост, трябва да поговорим за финансова стабилност. Втората е фундамент, върху който се градят богатството и просперитета. За постигането ѝ е необходимо неравенството между приходи и разходи да бъде в полза на приходите.

Нормата на спестяване представлява процентната разлика между приходите и разходите. Излишъкът, ако има такъв, или се инвестира, или се съхранява в банка. Затова и динамиката на спестяванията може да даде известна индикация за това как се справят българите с личните си бюджети. 

Статистиката на БНБ за кредитите и депозитите се публикува на тримесечна база и последните предоставени данни касаят второто тримесечие на 2022, което обхваща месеците април, май и юни. 

Тенденциите показват, че домакинствата с по-скромни депозити теглят парите си през второто тримесечие. На езика на финансовата независимост това означва, че тези домакинства прибягват до парите за "черни дни". Като се има предвид наситения пазар на труда в България, обоснованото предположение е, че депозитите отиват за покриване на текущи разходи, които са нараснали заради високата инфлация през тази година. 
фиг. 1. Аналитична извадка от данните на БНБ за депозитите с фокус върху домакинсктвата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД). 


"В сектора на домакинствата се запази тенденцията към забавяне на растежа на депозитите. Силно отрицателните реални лихвени проценти по депозитите и все още прилаганите от банките такси за поддържане на парични наличности над определен размер вероятно продължават да стимулират домакинствата да заместват депозитите с алтернативни възможности за инвестиране или съхранение на стойност на своите спестявания", пише БНБ в своя икономиески преглед 2/2022.фиг. 2. Норма на спестяване (лява скала), източник: БНБ, НСИ. 


Към момента според статистиката на централната банка нормата на спестяване на българските домакинства е около 11%. Най-високата норма е регистрирана около ковид локдауните, когато този процент е бил в порядъка на 1/5 от разполагаемия доход.  Това беше силен период за хората, които спестяват и инвестират целенасочено. 

Много е интересен въпросът дали е възможно тези, които теглят депозитите си, вместо да го правят, да намалят потреблението си. Наличните данни не биха били достатъчни за анализ на този въпрос, но на този етап потребителското търсене в България (а и по света) не изглежда да търпи съществени изменения спрямо експлозията веднага след вдигането на локдауните. За това свидетелства и продължаващият ръст на инфлацията, подклаждана не само от лимитираното предлагане, но и от чудовищното търсене. 

В заключение можем да обобщим, че у нас и нормата на спестяване, и самите спестявания в номинално изражение спадат най-вече заради инфлацията. Това означава, че известна част от населението не може да побере или коригира потреблението си в рамките на разполагаемите месечни доходи. Причините за това явление е въпрос на лична оценка, тъй като еднозначен отговор няма. Или голяма част от гражданите са финансово неграмотни и не се справят с личното си бюджетиране, или доходите в страната са твърде ниски. А може би двата фактора влияят върху средата едновременно. 

Share:

вторник, 10 май 2022 г.

Квартална рецесия или икономически индикатори за невъоръжено око

Ако сте се впуснали в света на инвестициите, най-вероятно вече имате и повече от необходимото източници на информация. Всеки ден, отвсякъде хвърчат графики, цени, идеи, проценти, терминология. Това е материя, с която понастоящем професионално се занимават относително малко хора, а мнозина я консумират през социални мрежи и медии. 

Знанието носи умора. Финансовата грамотност и докторската степен по инкономика са две различни неща. Първото касае способността на човек да разбира как функционират парите, да знае кое е актив и кое - пасив, да може да управялва собствения си бюджет така, че да изпълнява определени финансови цели. Степента по икономика от своя страна предполага много по-задълбочени познания, които трудно могат да бъдат обобщени в няколко изречения. 

На 23 декември 2019 г., преди почти три години, публикувах в блога статията "Защо финансовите прогнози са непотребни". От тогава досега на капиталовите пазари се появи първо един черен лебед (ковид-19), а днес имаме ято черни лебеди с войната в Украйна, изпуснатата от Централните банки инфлация и все още нарушените по различни причини вериги на доставки. Определено смутни времена. 

В такива времена, както се спомена по-горе, икономическите данни се излъчват в реално време. Как се покачват лихвите, с колко поскъпват потребителските кошници, на базата на които се изчислява потребителската инфлация, как се отразяват цените на суровините и материалите на бизнесите, как растат необслужваните кредити на домакинствата и фирмите, как се представят публичните компании в съответното тримесечие... Това са десетки хиляди парчета информация, които често имат малко общо с личната инвестиционна стратегия и по-скоро вредят, отколкото да помагат. 

С нелош успех икономическата ситуация може да бъде оценявана и с невъоръжено със статистика око. Разбира се, това е валидно само за средата, в която живеете. Възможността да направите "оценка на око" е едно от малкото предимства на БФБ пред чуждите капиталови пазари. Тази преценка обаче струва повече, защото финансовите данни обичайно са достъпни за целия пазар (или поне така се предполага), докато вашите знания и вашите наблюдения са уникални.

Квартална рецесия
Магазинът за домашни потреби на вашата улица затваря? Лошо. Това означва, че оборотът не е достатъчен за това собственикът да може да покрива наема, режийните, евентуално нечия заплата и все пак да остава печалба, с която той да може да живее достойно. Най-вероятно този обект е отворил във времена на подем, но може да се касае и просто за лош бизнес план. При всяко положение е налице загуба на инвестицията на собственика, както и по-малко търсене, а вече и предлагане на съответните стоки във вашия район. 

Павилионът за бързооборотни стоки изглежда подозрително празен? Половината от позициите за цигари са празни, изборът на вафли не е голям, липсват премиум чипсове? Лошо. Управителят на фирмата най-вероятно е изчерпал оборотния капитал и не е готов да "затвори" нови пари за стоки, които се продават по-рядко и в цената им е заложен нисък марж на печалба. Може би явлението се дължи на промяна в потребителското поведение в квартала. Ако хората харчат повече от разполагаемите си средства в големите вериги и за течни горива, може би вече не им остават "излишни" пари за глезотии като шоколади, подсладени наптики или по-скъп и качествен алкохол. 


Кашкавалена инфлация
Статистическите офиси (БНБ, НСИ, чуждестранни еквиваленти и т.н.) предоставят данни за индексите на потребителските цени (CPI - Consumer Price Index), често обобщаван под названието инфлация. За човек, който следи разходите си (т.е. си ги отчита и записва) е много лесно да види кои продуктови групи изяждат най-голяма част от месечния му бюджет и къде поскъпването е най-голямо. Статистическата потребителска кошница винаги се различава от собствената такава. 

Поскъпването на трикотажа към настоящия момент изглежда много по-малко от това на кашкавала. Цената на дизела, бензина и течната газ за автомобили се е повишила многократно повече от книгите или билета за киното, който всъщност е на цената от 2019 г. На всеки човек потребителските навици са различни, съответно и изпитва ефектите на поскъпването по различен начин. 

Това, от което човек е склонен да се лиши, му дава груба идея кои сектори биха пострадали при рецесия. Да, информацията е статитстически непредставителна, но поведенческата икономика се изучава точно с решенията на индивида. 


Когато мирише на рецесия...
Съвпадението на икономическите данни и наблюденията с невъоръжено око не е повод за паника. Икономиките редовно преминават през цикли и след дъно винаги следва нов връх. Този факт създава предпоставки за успешни инвестиции, които да променят човешкия живот. Колкото и банално да звучи, кризите наистина създават възможности. В същото време кризата не е гарант, че бъдещето на определени инвестиции е светло. В крайна сметка дори улавянето на знаците на "кварталната рецесия" е умение, което се усвоява и което е необходимо за взимането на правилни финансови решения. 

Паниката със сигурност не е приятел на успеха. Ученето, внимателното планиране и дисциплината са. 

Share:

понеделник, 28 март 2022 г.

Данъци и акции - Как да попълним и подадем онлайн данъчна декларация по ЗДДФЛ

В следващите редовете ще споделя моя опит с подаването на годишна данъчна декларация към НАП в качеството ми на физическо лице, притежаващо и търгуващо с финансови инструменти (акции).

Финансовата грамотност минава и през данъчна такава, а аз самият се смятам за проповедник на данъчната култура. Смятам, че в България е дълбоко вкоренен погрешния възглед, че "обществената касичка" служи единствено за облагодетелстването на властимащите. В нашата страна нивата на корупция са пословично високи и заради бездействието на всеки един от нас, както и от желанието на мнозина да "прецакат" системата, да укрият доходи или да се облагодетелстват от слабостите на системата. Солидарността е това, което ще ни издигне като общество. 

* * *

Ако сте решили да градите богатство по морален и честен път, поздравления. Вие сте на най-правия път, но вървенето по него може да не е лесно. Следващите инструкции са валидни за данъчна кампания 2021 г. и ако искате да подавате годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за Данъка върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) за някоя друга година ще се наложи да проверите за промени. 

Стъпка 1 - Осигуряване на ПИК от НАП
За да попълните данъчната си декларация, най-вероятно ще изберете варианта да направите това онлайн. Това е най-ефективното решение от гледна точка на време за попълване и превенция на грешките в калкулациите. Освен това Националната Агенция по Приходите би трябвало да разполага с данни за доходите ви, грижата за декларирането на които имат работодателите. 

За да попълните и изпратите декларацията са необходими или електронен подпис, или ПИК (персонален идентификационен код), издаден от местния офис на НАП. Вторият вариант е по-евтин, аз използвам него за да избегна допълнителни разходи. 

Получаването на ПИК става с физическо присъствие в офис на НАП и след попълването на образец за искане. Образецът се попълва лесно, а ПИК-ове се раздават от повечето служители на Агенцията. Кодът се връчва с протокол в непрозрачен пощенски плик и това е всичко, което е небходимо за достъп до електронните услуги на НАП на адрес: https://portal.nra.bg/Стъпка 2 - Откриване и верифициране на вече подадените данни към НАП
Данъчната декларация на задълженото лице са намира в секцията "Подоходни данъци" (фиг. 1). Клик върху посочената със стрелка зона ще ви отведе до странциа с обяснение на няколкото тъмно сини бутона. Един от тях е "Подаване". Следва избор на метод за идентификация и там, логично, трябва да се мине през модул "ПИК". 

Данъчната декларация на задълженото лице се зарежда автоматично и къде има предварително попълнена информация може да се познае по жълите маркери до всеки елемент на декларацията. В моята лична декларация автоматично са попълнени "Данни за декларатора", "Част III" и "Приложение 1" (фиг. 2)фиг. 1


фиг. 2


Проверете данните си, както и приложение 1 за възможни грешки. Аз се осигурявам на реално възнаграждение и имам доверие на работодателя, че декларира и внася коректно дължимите данъци, но винаги може да се случи и техническа грешка. Ако сумите ви се струват много по-големи или много по-малки от очакванията, може би трябва да ги засечете с получените фишове за заплати.

Ако всичко изглежда наред, преминете към Част III, където можете да отключите иначе заключените приложения, които касаят други типове доходи. Маркирайте "Приложение 8" / Образец 2081. Това ще отключи съответната секция и по-късно ще можете да я попълните.

Когато потвърдите данните в "Приложение 1" ще се отвори и "Част IV", където е онагледено как и дали работодателят е внесъл дължимите данъци по трудовия договор. Ако всичко е наред, клетки 4011 и 4012 - Дължим за довнасяне данък и Надвнесен данък трябва да бъдат "0". Това са стойностите, които не взимат предвид търговията с финансови инструменти, затова не бързайте да потвърждавате "Част IV" (фиг. 3)


Заб.: В настоящата публикация е разгледан моят частен случай, чрез който да помогна и на други да си попълнят декларацията. Аз нямам доходи от наеми, наследства или други източници на приходи през 2021 г., така че това трябва да се има предвид, когато попълвате вашата собствена декларация. В зависимост от данъчните събития през съответния период (в случая 2021 г.) е възможно да трябва да се попълват и други приложения. Публикацията е инструкция за ползване на електронната услуга на НАП, а не съвет на счетоводител. 
фиг. 3


Стъпка 3 - Сдобийте се с информация за реализирания финансов резултат за периода
Трябват ви извлечения от брокерите, които ползвате. Най-популярните български посредници като Елана, Карол и т.н. имат сравнително удобни платформи, от които да бъде изтеглена нужната информация. 

За инвестициите ми в български акции ползвам Елана, но те са изключени от данъчното облагане, защото сделките се сключват на регулиран пазар от страна в Европейския съюз. 
От 2021 г. ползвам услугите на посредника за търговия в сегмента на БФБ - BSE International, но тъй като нямам продажби през годината, няма и възникнали данъчни събития. 

Инвестиционните посредници би трябвало да предоставят информации (и го правят) относно състоянието на сметката към определена дата (за нуждите на данъчната декларация това е 31.12.2021 г.). От там можете да си припомните с какви ценни книжа ви е заварила Нова година. 

За инвестициите ми в чуждестранни акции ползвам Револют. От приложението също може да се изтегли извлечение в Excel или PDF формат. Интересува ви модул Stocks/Акции; More/*многоточието*; Profit and Loss statement/Извлечение за печалба и загуба и периодът. 

Хубаво е да запазите данните в собствен архив, както и да работите с тях в Excel, ако искате да улесните калкулациите. 


Стъпка 4 - Попълване на "Приложение 8"
Предимството на попълването онлайн е, че можете да добавяте и махате колкото поискате редове. За хората, които имат по-широки портфолиа от акции от различни държави, това е полезно улеснение. 

Достатъчно детайлна информация кое и къде се попълва, различно от български акции, има в блога на Димитър Ангелов (линк, отваря се в нов прозорец). Препоръчвам да прочетете неговата публикация, ако имате доходи и от други финанови инструменти (ETF, криптовалути). 

В моя случай притежаваните от мен финансови инструменти са само от САЩ, но някои от тях са закупени от борса в Германия (става дума за дялове на американски компании, закупени от BSE International). 

Заб.: Данъчното третиране на книжа, закупени през BSE International не е напълно изчистено към датата на писането на този пост. Дивидентите от щатските емитенти са облагат с 30% данък върху брутния им размер. Самите предлагани акции в сегмента на БФБ са листнати на борси, повече от които са от страни-членки на ЕС (Германия, Франция). 

За онагледяване на попълването на данъчната декларация съм показал само един от необходимите редове (фиг. 4.). Сделките на BSE International се сключват в евро и за нуждите на декларацията аз съм ползвал фиксинга на БНБ от 1.95583 за изчисляване на сумата в лева. Това се прави ръчно. 
фиг. 4


За акциите в Револют съм ползвал среднопретеглена цена на придобиване в USD, защото там сделките са наистина много и не е реалистично да се декларират една по една. Използваният валутен курс е към 31.12.2021 г. (това е и индикираната дата на придобиване). 

Заб.: Този подход е реалистичен начин да се отрази максимално достоверно размерът на съответните позиции без да бъде създавана излишна административна тежест за попълващия и потребителя на информацията. Важно е да се отбележи обаче, че не ясно дали НАП ще приеме декларацията за правилно попълнена, ако възникне спор. Възможно противодействие на потенциален спор относно валутни разлики е да се използва най-високият курс на съответната валута през съответната година. 

Внимание! В част I, колона 5 следва да се индикира стойността на целия пакет акции в съответната валута, а не единичната цена на акция при придобиването. 

Попълването на получените дивиденти става в част IV. Отново съм използвал за онагледяване (фиг. 5) Exxon Mobil и полученият от компанията дивидент в евро (от блога: Дивидентите на BSE International вече се изплащат коректно, 04.01.2022 г.). Стойността на дивидента е в лева. Ако посредникът подава информация в друга валута (например Револют), тогава се налага превалутиране по курса на деня на получава. Лесна, бърза и надеждна справка може да се направи в сайта на БНБ или във валутния конвертор на сайта на Оанда
фиг. 5


Получените дивиденти се попълват и изчисляват в секция 1. В колона две се изписва компанията, от коят е получен дивидента, в колона 3 с падащо меню се избира държавата, където същата е листната и откъдето сте закупили финановия инструмент, в колона 4 се поставя код 8141 (кодът за дивиденти), в колона 5 се избира "2" от падащото меню (това е методът за избягване на двойното данъчно облагане) и в колона 6 е брутният размер на дохода в лева. 

Процедурата завърша с натискането на бутона "потвърди" долу в дясно на страницата и светването на зелената светлина срещу приложени 8. 


Стъпка 5 - Попълване на "Приложение 5"
В случайм, че имате реализирана капиталова доходност, следва да се отключи и попълни таблица 2 в приложение 5. Отключването става отново чрез отбелязване на съответния ред в Част III. 

Кодът за деклариране на реализиран финансов резултат от търговията с акции (колона 2) е 508. При посочването на стойността в колони 3 и 4 (продажната цена и цената на придобиване) се вписва цялата стойност на сделката в лева. Финансовият резултат се вписва в колона 5, ако е печалба, или в колона 6, ако е загуба. Загубите се записват също като положително число. 

Дължимият данък върху реализираната капиталова доходност е 10%. 

Отново както и в другите приложения, процедурата завършва с натискането на бутона "потвърди" и светването на зелената светлина вляво срещу съответната секция. 


Стъпка 6 - Верифициране и подаване на Част IV
В случай, че е формирана данъчна основа във връзка с управлението на инвестиционно портфолио, дължимият данък ще се появи в Част IV в клетки 4007, 4009 и 4011. 

Ако няма какво повече да се попълва и информацията в данъчната декларация е изчерпателна и вярна, отново секцията се затваря с бутона за потвърждение. На този етап всички приложения и части, които са попълвани, трябва да светят в зелено. 


Стъпка 7 - Подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
Остава само декларацията да бъде подадена. За целта кликнете върхъ бутона "Проверка и Подаване" (фиг. 6). фиг. 6На следващкия екран имате възможност окончателно да подадете попълнената декларация. Нищо не трябва да се попълва, освен да се натисне бутонът "Потвърждаване и подаване". 

Внимание! Тъй като най-вероятно не подавате корективна декларация, поленцето в жълтия сектор следва да остане неотбелязано.

фиг. 7


При потвърждаването сайтът на НАП ще поиска още веднъж индивидуалният ПИК. След попълването трябва да излезе съобщение със "статус на верификацията: успешна". 

Освен това появилата се страница трябва да се виждат данните на задълженото лице, за което е подадена декларацията, както и нотификация, че предстои потвърждение и по имейл. 


Заб.: Още веднъж припомням, че настоящият блог пост не може да се счита като счетоводен съвет. Ако имате съмнения при попълването на данъчната декларация, моля, консултирайте се със специализиран експерт. 

Share:

петък, 11 март 2022 г.

Да се пипа ли резервния кеш при пазарни сривове

Финансовата грамотност предвижда солидни резерви от свободни средства за непредвидени времена. Различни са възгледите колко голям трябва да бъде размерът на ликвидните средства на разположение. Под ликвидни средства се разбира кеш и краткосрочни депозити. 

Стандартен възглед е, че човек трбява да разполага с 6 пъти месечните си разходи под формата на разполагаеми пари. Разбира се, размерът на този резерв зависи от личните предпочитания. Някои държат пари за три месеца, а други - за повече от година.

Английският термин "военно ковчеже" (war chest) обозначава точно тази сума, която на български я наричаме "пари за черни дни".


Но кои са черните дни?
Обичайно този тип спестяване служи за протекция на инвестициите в неликвидни активи в моменти, в които очакваният доход намалее или изчезне напълно. Примерна ситуация е временното изпадане в нетрудоспособност или загуба на работа. При загуба на доход ликвидацията на акции, скъпоценни метали или недвижими имоти може да се окаже скъпо и неефективно решение. 

Черни дни са и миговете, когато се налагат големи принудителни единични разходи. Такива са скъпи ремонти на кола или жилище, скъпи медицински интервенции, щастливи или печални семейни поводи и т.н. 

В инвеститорската психология черен ден може да бъде и ден, в който нереализираните печалби се стопяват рязко или притежаваните активи се обезценят под стойността на покупката. Но оправдано ли е използването на паричните резерви за нови инвестиции?


Усредняване (Dollar Cost Averaging)
Когато става думa за усредняване, обичайно се разбира процес, при който един актив се купува на равни времеви интервали с равни суми, така че пазарните флуктуации да бъдат изгладени. 

Блог архив:
Дивидентно инвестиране, усредняване и Мартингейл, 8 октомври 2020 г.

Усредняване обаче може да има и с еднократни инвестиции в мигове, когато пазарният сентимент е крайно песимистичен (например по време на война или при избухването на пандемия). 

Една възможна стратегия за купуване на спад ("buy the dip") е освобождаването на наличния кеш на порции. Така без човек да се стреми да хване абсолютното дъно, може да постигне прилични резултати в следващата фаза на ръст. Стратегията предвижда при 5% спад на S&P500 (случаен примерен бенчмарк, може да бъде SOFIX, а може да бъде и всеки друг индекс) да се инвестират 20% от парите за черни дни. Ако пазарът спадне с 10% - други 20%. При спад от 15% се влагат 30% от първоначалното "военно ковчеже" (или 50% от остатъка към момента), а при спад от 20% - целия остатък (или последните 30% от първоначалната сума). Ето нагледно страгтегията:

Спад от 5% - реинвестиране на 20% от резерва;
Спад от 10% - реинвестиране на 20% от резерва;
Спад от 15% - реинвестиране на 30% от резерва;
Спад от 20% - реинвестиране на 30% от резерва;

Важно е да се уточни, че подобна стратегия е високорискова. Дълбок мечи пазар, който инвеститорът се опитва да използва, може да го свари неподготвен за непредвидени разходи. Евентуална продажба на актива преди неговото възстановяване може да нанесе непоправими щети на портфейла. 

Друго важно уточнение е, че човек трябва да има механизъм за справяне с алчността. Ако 20% от парите за черни дни са използвани за покупки при 5-процентен спад, при възстановяването използваната сума би трябвало да се върне при източника (депозит или кеш). Същото се отнася и за по-дълбоките корекции. 

Блог архив:
Хоризонт на инвестиране (спекула, трейдинг и дългосрочно инвестиране), 24 януари 2022 г.

Винаги е по-лесно да се каже, отколкото да се направи
Финансовата грамотност е само стъпка към финансовия успех. Не по-маловажно е спазването на финансова и инвестиционна дисциплина. В моменти на турболенции, особено когато емоциите са силно негативни, хората са изложени на риск от взимането на неправилни и скъпоструващи финансови решения. Затова и решението дали да се пипа резервния кеш по време на сривове е въпрос, чийто отговор зависи и от писхическата издържливост на индивида. 

Ако четете тези редове, може би сте съвсем наясно колко важна е психологията при инвестирането. Тя е определяща и за това дали използването на парите за черни дни за инвестиции е вярно или грешно решение. Цялото финансово знание на света е безсмислено, ако липсва дисциплина. 

Ако дисциплината е доказана и налице, тогава спадовете при сериозни катаклизми са моментите, в които могат да се постигне висока ефективност на направените вложения. 

Блог архив:
Три случая, в които инвестирането с голяма сума бие усредняването, 2 декември 2020 г.


Share:

четвъртък, 17 февруари 2022 г.

Правилото 50/30/20

Натъквали ли сте се на "Правилото 50/30/20"? Това е стратегия за лично бюджетиране, която има пряка връзка с концепцията за финансова независимост и ранно пенсиониране (FIRE).

Както наименованието подсказва, това са съотношенията между двете разходните групи и спестяванията. За екзистенциални нужди следва да отиват до 50% от месечния доход, за желания  до 30% и поне 20% трябва да бъдат заделяни за спестявания и инвестиции. 

Някои източници сочат противоречивата личност на сенатор Елизабет Уорън като автор на това правило, но то датира много преди издаването на съвместната ѝ книга с дъщеря ѝ ("All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan").

В разходната група на нуждите влизат храна, режийни, облекло (но не луксозни стоки и аксесоари), транспорт и евентуално подслон (в случай на наемане, защото покриването на ипотеката и останалите дългове се числи по-скоро към спестяването). В другата група са разходите за барове и ресоранти, кино, книги, театри, подаръци, стоки на лукса и т.н. Третата част  двайсетте процента спестявани и инвестиции, са ясни. 
Постигането и изпълнението на реалистичен бюджет е от ключово значение за бизнеса. Следователно същото би трябвало да е валидно и за домакинствата, въпреки че мнозина подценяват финансовото планиране.

Ако някоя разходна група започне да излиза от квотата си, може би е време за смяна на заниманието с по-доходоносно такова или добавянето на страничен доход. Това не винаги е възможно, разбира се, и тогава се налага или орязване на разходите, или съкращаване на 20%-овия стълб на спестяванията. Последното обаче е пътека към колелото на морското свинче, известно в англоезичния свят като "rat race".

Правилото 50-30-20 е само един от начините за затягането на финансовата дисциплина и формирането на периодичен бюджет, на базата на който да бъдат заложени финансовите цели. Няма как да бъде постигнат FIRE (ако изключим наследството и печалбата от тотото) без спестяванията да бъдат значителен процент от месечния доход. 

В идеалния свят парите трябва да работят за човека, а не човекът да работи за пари. Пътят към този идеален свят минава през висока финансова култура и голяма норма на спестявания. Щом четете тези редове, много е вероятно вече да го знаете. Следващата стъпка и следващото голямо предизвикателство е да управлявате успешно вашите спестявания. Защото кръговратът на богатството има същата диаграма като "бачкаторското колело", но някак изглежда по-добре и носи по-хубави усещания. 


Още от блога:

Финансова независимост и стопанско самозадоволяване
FIRE и инфлация
Share:

понеделник, 24 януари 2022 г.

Хоризонт на инвестиране (спекула, трейдинг и дългосрочно инвестиране)

"Дългосрочно ли инвестирате? Колко години за вас значи дългосрочно - 3, 5, 10, 20 години? Питам, защото в някои случаи може да има много голямо значение за резултатите".

Това попита Стойчо Недев, финтек експерт, активен участник в българската инвестиционна общност и автор на блога vivainvest.eu, в няколко поста в социалните мрежи. Публикацията беше придружена с графика на Intel от периода преди спукването на "Дот Ком" балона (2000 г.) до сега. На нея ясно се вижда, че инвеститорите в производителя на чипове, които са купували акции в началото на века, 22 години не са излезли на капиталова печалба след спукването на балона. 

Примерът му е важен с онагледяването на това, че актив, купен на твърде висока цена, не е добра инвестиция. А лошите инвестиции превръщат някои инвеститори с настройка за "Buy & Hold" (Купи и Дръж) в инвеститори тип "Hold & Hope" (Дръж и се надявай). 
Фиг. 1. Използваната от Ст. Недев илюстрация на неговия пост в социалните мрежи.


* * * 

Силните години на пазарите имат свойството да заблуждават инвеститорите. Много хора добиват измамното усещане за богатство, наблюдавайки как сметката им при посредника расте всеки ден. Тогава идват самонадеяността и поемането на прекомерни рискове. Стремежът към финансова независимост и FIRE е точно обратното. Той е мотив за това изработеното богатство да се съхрани, за да може с времето така да се увеличи, че да позволи на собственика му да "откупи времето си" напълно. 

В публикацията "Десетте нива на финансовата независимост" са описани стъпките, които човек на теория може да извърви до достигането на заветната цел. В контекста на инвестиционния хоризонт всеки би следвало да оцени много прецизно къде се намира по картата на успеха, за да избегне попадането в капана на принудителното дългосрочно инвестиране или по-лошо - да му се наложи да ликвидира инвестиция на загуба. Минималното ниво, при което човек може да управлява инвестиционен портфейл изцяло на базата на изградената си стратегия, е четвърто. То е нивото, при което е постигната пълна кредитна свобода, наличен е наистина солиден авариен фонд, налични са и стабилни трудови доходи. 

В друг пост в блога са описани "Трите случая, при които инвестирането с голяма сума бие усредняването". Открояването им подсказва, че те са изключения от правилото. В посоченият с Intel (INTC) пример инвестицията с голяма единична сума през 2000 г. е била пагубна. Бектест на стратегия с усредняване и реинвестиране на дивидента обаче показва, че картината съвсем не е толкова отчайваща и подобна стратегия би донесла реална доходност (т.е. побеждаваща инфлацията доходност към днешна дата). 
* * *

Всъщност въпросът за инвестиционния хоризонт не е насочен към намерението на човек да инвестира по принцип във финансови инструменти, недвижими имоти, собствен бизнес и т.н., а е въпрос кога конкретна инвестиция да бъде реализирана в пари. Излизането от даден залог си е истинско изкуство и за него разписани правила няма. Затова е хубаво всеки сам за себе си да знае и да има представа как и кога би се случил изходът.

Аз например към днешна дата не планирам да излизам от инвестициите в Майкрософт изобщо. По тази позиция съм постигнал добра нереализирана капиталова доходност, а дивидентът, макар скромен като процент, е стабилен и растящ. Какъвто е и бизнесът на компанията.

През октомври 2021 г. (обзор Окт'21) обаче ликвидирах напълно акциите си на XPeng (XPEV) при цена от $44.07 на дял. Ценовата ми цел беше $44 и аз спазих дисциплина на инвестиционната стратегия и план. В последствие цената скочи до над 50 долара и чувството на пропуснатите ползи беше доста неприятно. Днес цената е под моята продажна и чувството за "превъзходство над пазара" трябва да бъде озаптено. Ако няма промяна в геополитическата обстановка и перспективите на компанията да остане листната в Ню Йорк се запазят, рейнджът за обратен вход е $30-$35 долара. Това обаче е пример за спекулация по позиция, която не е много типична за преследващите FIRE. Това е буквално игра с огъня. 

От блога: Анализ на XPeng Inc. (XPEV), 26 ноември 2020 г. 

Третият личен пример е с книжата на Exxon Mobil (XOM). Петролният мастодонт изживя тежки моменти при избухването на ковид кризата март 2020 г. с отрицателни цени на петролните фючърси, покриващи контангото. Акцията беше буквално разгромена, а заради спадналата капитализация тикърът дори напусна индекса Dow Jones. Впрочем тригодишната графика на Ексон е същата, като 20-годишната на Интел (фиг. 2). 
фиг. 2. Графика на Ексон Мобил (XOM) за периода 25.01.2019 - 24.01.2022. 


Първата моя покупка на дялове от петролния гигант беше 28 октомври 2019 г. "Високо в планината" на графиката така да се каже, в подножието на върха. Цена: $69.10 долара на дял. Само че още при първата покупка аз знаех, че искам тази компания заради солидния бизнес, заради визията ми, че към онзи момент цената на петрола е изкуствено потисната от опериращия преди това шистов добив, както и заради щедрия дивидент, който компанията успява да покрие дори и в лоши години. Осъзнавам обаче, че това явление може и да не е вечно, както и забелязвам тенденциите за електрифициране на транспорта и постигане на въглеродна неутралност в икономиката. 

Взимайки предвид всичко това съм си поставил цел да ликвидирам напълно позицията до 2024 г. До тогава обаче планът е да я увеличавам и да прибирам дивидентите, които ми се полагат. 

На долната графика (фиг. 3) са изобразени моментите, в които е правено усредняване. Общо взето същите интервали за покупка следва да продължат да се спазват до годината на ликвидация.

Между другото инвестицията ми с най-голяма натрупана доходност към днешна дата е тази в Ексон, а не Майкрософт. Това казва доста за стретегията за DCA (Dollar Cost Averaging, "Дивидентно инвестиране, усредняване и Мартингейл"). 


фиг. 3. Моментите на покупки при усредняване, маркирани по графика. Източник: My Stocks Portfolio appФиг. 4. Резултати от инвестицията в Exxon Mobil към датата на публикуване на този пост. Анюализираната очаквана норма на възвръщаемост след близо 3 години увеличаване на позицията е 35,02%


* * *

В горните редове онагледих три възможни отговора на върпоса за хоризонта на инвестиране. Самият процес е най-логично да продължи доживот. Отделните инвестиции вече могат да има собствени хоризонти, които би следвало да са съобразени с финансовите цели на инвестиращия, финаносовите му възможности, толеранса му към риск, дори менталното му състояние. 

Както винаги, имайте предвид, че горните редове не са съвет за взимане на инвестиционни решения. Правете собствени проучвания и се консултирайте с лицензиран инвестиционен консултант преди да вложите парите си в начинания, които носят значителен риск за финансовото ви положение. 


Share:

сряда, 13 октомври 2021 г.

3 грешки, които да избягвате с кредитната карта

Мъдрото използване на кредитната карта може да бъде велико нещо. На теория. Просто не винаги човек може да предвиди какво ще се случи с него, а кредитът под формата точно на този продукт носи екстра риск. 

Да, кредитните карти имат своите ползи, но също така носят и заплахата да фалират човека, който е прибягнал до тях, особено когато е бил без пари.

Лирическо отклонение: Имам добър приятел, бивш съученик, който по стечение на обстоятелствата затъна в дългове. Обслужващата банка му е отпускала през времето необезпечени кредити, а той ги е поемал с радост, защото са му трябвали ликвидни средства за тежкото и продължително образование по медицина. Остава рано без семейство и без собствено жилище. Същият прави грубата финансова грешка да продаде наследствената гарсониера и постепенно затъва в спиралата на дълговете. Банката го вкарва в заблуда, че рефинансирането е в негова полза, като всеки път капитализира лихвата и издава нов кредит с малко по-малка вноска, но много по-дълъг период на погасяване.

Банката изобщо не изглежда обезпокоена нито от просрочията и лошия му кредитен статус (ЦКР), нито от собствените си системи за риск контрол. Предлагат му всички възможни свои продукти, включително овърдрафт и кредитна карта. 

Може да се каже, че клиентът даже е доволен от обслужването, докато не изпада в пълна несъстоятелност. Постепепнно губи социалната си среда. Губи работата си, след това наетото жилище, телекомите го гонят за стари сметки. Запори и съдебни изпълненители го дебнат от всякъде, макар че няма нито доходи, нито имущество. 

Най-голямата язва се оказва кредитната карта, по която има напълно непокриваемо салдо, върху което се трупат космически лихви. 

Позволявам си да спомената банката. Тя е Пощенска банка, макар че сигурно във всяка има поне по още един подобен случай. Когато банките отпускат злеоценени кредити на юридически лица, проблемът е на банката. Когато същите отпускат злеоценени кредити на физически лица, проблемът е на хората с дълг. 

На изображението по-долу се отбелязани две напълно нарушени точки от т.нар. "Харта на клиента", както и една, която също частично не е спазена. 

Точка 10 не е спазена, защото тонът, с който Централното Управление разговаряше със своя клиент в критичните моменти на просрочие от близо 90 дни, не беше точно приветлив и не издаваше усмивката на отсрещната страна.Слава Богу героят на това лирическо отклонение се съгласи да делегира общуването с банката и да се фокусира върху възстановяването на доходите си. Да се надяваме, че освен прескъпа финансова грамотност, той ще получи и нов шанс от съдбата да вземе живота си в ръце. 
Обратно на темата...

Какви са заплахите, които кредитните карти крият?

1. Да си удариш лимита

Да си удариш лимита означава точно това - да употребиш целия кредит и да нямаш никакво "пространство за мърдане", ако потрябват още пари. За да се стигне дотам, може да се направи обоснованото предположение, че закриването на салдото може да се окаже трудна задача. Освен това свръхупотребата на подобна карта всъщност може да навреди на кредитния рейтинг, вместо да го подобри. Разумната граница е 30% от отпуснатата кредитна линия.

2. Плащането на дължимия минимум

Банките слагат поносими месечни вноски. В тяхна полза е да се плащат само те, защото сумите едвам достигат до погашения по главницата. Така кредитополучателят на практика плаща още и още лихви, които за тези продукти не са никак ниски. За да се избегне тази грешка на всяка цена трябва да се плаща повече, отколкото е сантираният минимум, определен от кредитора. 

3. Пропуснати вноски

Всяка една забавена или пропусната вноска идва с нови наказателни такси и жестоки лихви. Така зле пресметнатият финансов план води да затъване в спиралата на дълговете, което очевидно не е желателно. За да се избегне този капан е редно средствата за минималната вноска винаги да са налични на падеж. Това може и а не е лесно, но е задължително, когато имаш кредитна карта. 

* * *

Заключителни бележки:  Кредитната карта не е задължително нещо лошо, но не и особено потребна на хората със стабилни финанси и добра финансова култура. Тези банкови продукти идват с някои примамливи оферти като кешбек, но кешбекът е компенсация върху цената на потребление, което иначе може би не би изглеждало толкова привлекателно. Излишното потребление е в конфликт с FIRE философията, така че желаещите да достигнат финансова независимост не виждат никаква логика в притежанието на кредитна карта.

За хората с ниска финансова култура тя може и обикновено е пагубна. 

Идеята на посочения пример е да се онагледи казаното с пример от реалността. Пощенска банка е добра и стабилна банка, но както нейните прокламирани ценности, така и тези на конкурентните банки, нямат нищо общо с действителността. Действителността е, че банките са търговски дружества, които целят максимизация на печалбите си. Кредитните карти са един от продуктите им с най-висок марж. Никой, който се стреми към финансова независимост, не следва да ползва нещо, за което плаща (или има риск да плати) много повече, отколкото е стойността на същото нещо. 

Share:

четвъртък, 9 септември 2021 г.

Инвестиране и его

Искате да бъдете винаги прави или искате да постигате възвръщаемост върху капитала? Това е важен въпрос преди взимането на инвестиционно решение, чийто отговор на думи е ясен, но на практика нещата се случват по различен начин. 

Най-добрите инвеститори и трейдъри не са тези с най-високо IQ, със сигурност не са най-образованите хора на планетата, а и никой от тях не е известен с класата си на шахматната дъска. Този дисонанс се дължи на обективното наблюдение, че пазарите не се подчиняват на конвеционалните логика и знания. Висококвалифицираните професоналисти прилагат знанията и уменията си върху субекти, които се поддават на разбиране, на принципи, а често и закони. А кой може да посочи дори един неписан закон на капиталовите пазари?

Егото не е добър съветник по принцип. Това важи с особена сила за инвестирането. Морето от информация кара човек да мисли, че е научил не просто достатъчно, ами и повече от другите участници в инвестиционни процес. Прави по-добър технически анализ, разбира отлично даден клас активи, разчита по-правилно заглавията на финансовата преса. 

Когато един инвеститор си създаде усещането за непогрешимост и всезнание, тогава идват загубите. Егото взима превес над инстинктът за самосъхранение, който се проявява под формата на инстинкт за съхранениет на капитала. Егото е способно да въвежда в заблудата, че бъдещето е предвидимо. То не е предвидимо, никога не е било и няма изгледи да стане. 

Един инвеститор не би трябвало да го е срам да заяви, че не знае какво ще бъде състоянието на пазара и на неговите вложения след 6 месеца. Той обаче би следвало да знае дали има "План Б" при негативен сценарий, как да се защити при сривове, включително ментално, и готовност за адекватна реакция, ако благоприятна ситуация се появи. От блога: Защо финансовите прогнози са непотребни, 23 декември 2019 г.

Стенли Дръкенмилър, който има дългогодишни отлични инвестиционни резултати в партньорство с Джордж Сорос, споделя кой е най-големият урок, който е получил от Сорос:

"Научил съм много от Джордж, но може би най-важното е, че не е важно дали си прав или грешиш, а дали си на печалба, когато си прав и колко губиш, когато грешиш. Малкото случаи, в които съм получвал критика, са когато съм бил прав във вижданията си за пазара, но не съм ги монетизирал".

Дънинг-Крюгер ефект
Ефектът на Дънинг-Крюгер (Уики линк) е когнитивна заблуда, при която некомпетентни индивиди изпитват чувство за превъзходство, изразяващо се в надценяване на собствените си способности и знания. В социалните мрежи това явление е особено разпространено, което е и любезно напомняне да приемате редовете в този сайт със здравословна доза скептицизъм. 

От блога: Българският финансов уеб, 10 август, 2021 г. 

Компетентността и самочувствието изглежда имат обратна корелация. Колкото по-малко знае човек, толкова по-уверен е в способностите си и обратното, колкото повече знае, толкова по-разколебан е в действията си. Тази закономерност също може да бъде забелязана с просто око на сцената на инвестирането. 

През 2020 г. видяхме милениалите да стъпват смело на пазара и дори да раздават съвети. Всичко това бе породено от скуката на локдауните. Няма как на младежите да им бъде обяснено, че ковид годините са един от най-плодородните на капиталовите пазари. Самият пазар обаче рано или късно ще им го каже и покаже, но урокът може да се окаже твърде скъп и болезнен.

Акциите и облигациите за последно са скачали с по 15% на годишна база през далечната 1997-а. Малцина знаят и осъзнават колко благодатен е всъщност периода за всякакви инвестиции. Пазарите обаче имат свойството да променят правилата на играта и това, което работи в момента, скоро може да не работи.   

Решението
на проблемите с егото и алчността е в самосъзнанието. В разбирането, че има невидими сили, които могат да поемат контрол над процеса, вместо процесът да се случва според първоначалния дизайн. Целите помагат за придържането към пътя. Целеполагането е в основата на финансовата грамотност, а (само)дисциплината е ключова за следването на компаса. 

Когато пък се появят грешки в инвестиционния процес (те, разбира се, са неизбеждни), трезвият анализ следва да покаже дали егото и алчността са ги причинили или първоначалният замисъл е имал пробойни.
Share:

вторник, 10 август 2021 г.

Българският финансов уеб

Знаем, интернет е непресъхващ извор на информация за абсолютно всичко. Когато става дума за България, отново знаем, повечето неща се случват с известно закъснение. 

Нещо, което се случи в синхрон с развития свят по време и след глобалния локдаун през 2020 г., беше навлизането на услуги, улесняващи достъпа до капиталовите пазари на ритейл инвеститори. Изведнъж заделянето на пари и инвестирането им се превърна в нещо достъпно и сравнително евтино за всеки притежател на мобилен телефон. Успоредно с това избухна нещо, което условно ще наречем "българският финансов уеб". Това са всички сайтове, блогове, Ютуб канали, Фейсбук групи, които създават или опосредстват размяната на съдържание на тема лични финанси, финансова грамотност и инвестиции. Въпросното избухване в случая не беше в синхрон с навлизането на финтех услугите на българския пазар, но пък изостава от англоезичния свят, където отдавна има уеб балон на тези теми. 

По-надолу съм опитал да обощия и систематизирам кратка линк библиотека, която съм сигурен, че с течение на времето ще се разширява. 

Блогове и сайтове:
finfree.bg - мястото, където се намирате в момента, е създадено с пилотна публикация през август 2019 г. Първоначалният замисъл на блога е да бъде дневник на дългия и може би неизвървим път до постигането на FIRE в България (Financial Independence Retire Early). Към момента можете да намерите по няколко блогпоста на месец, касаещи актуални събития в сферата на инвестициите, агресивното спестяване и стремежът към финансова независимост. 

angelovdimitar.com - това е сайтът на Димитър Ангелов, който разглежда сходни теми с тези в блога, в който сте в момента. Разликата е, че проектът става все по-комерсиален, Митко развива и YouTube канал, предлага и платени консултации. 

redtapepayments.blogspot.com - това е блогът на  Валентин Стойков, разглеждащ всевъзможни данъчни и правни аспекти на инвестирането. По тези въпроси много активна е и Марина Мучакова в множество Фейсбук групи, но тя няма собствено интернет пространство. 

vivainvest.eu - сайтът на Стойчо Недев, който е специализиран във финансовите технологии и иновации и предлага особено голяма стойност, когато става дума за информация за P2P индустрията. 

smartmoney.bg - умните пари на Стойне Василев е един от най-старите сайтове за финансово консултиране и грамотност. Там можете да откриете както полезна публикации по случайни теми, свързани с инвестиране, спестяване и забогатяване, така и информация около офлайн дейността на Василев като консултант. 

pasivendohod.net - това е сайт, за който научих от публикация в SmartMoney на тема колко трудно е блогването в България (о, повярвай ми, знам :) ). Тематиката на блога на Никола Янчовинчин е печелне пари от афилиейт маркетинг, онлайн дейности, създаване на съдържание и т.н. 
YouTube канали:
100х invest с Любо Леков - това е видеоканалът на познатото име в инвестиционните среди Любомир Леков, където той споделя свои виждания по актуални инвестиционни теми и възможности. 

Angelov Dimitar - каналът на Димитър, където можете да получите информация за някои от ключовите въпроси около индивидуалното инвестиране. 

Българският крипто канал - Нашумял по обясними причини, това е един канал, който не може да бъде пренебрегван в родния уеб заради броя на абонатите и броя на показванията на видеата. Авторът Пламен Андонов предоставя актуална информация и собствените си възгледи върху динамиката на криптопазара, като често мненията му стават обект на разгорещени спорове. 

Клубът на инвеститора - Още един канал, в който има видеа с актуални инвестиционни сюжети, авторът на който е анонимен. Фейсбук групи:
Клуб на Инвеститроа - създадената от Стойне Василев група се разрасна до най-голямата в България на инвестиционна тематика. Това идва със своите плюсове и минуси, но мястото е по-скоро полезно, тъй като се споделят много идеи и се коментират от широк кръг хора с различни профили. 

Инвестиции в P2P кредити / Peer to Peer lending investments - група, движена на Стойчо Недев на очевидната тема P2P инвестиции.

Dividend Investors Club - Bulgaria - има по-малко членове, но пък е фокусирана върху специфичен сегмент от капиталовия пазар. Също много полезна за идеи за инвестиции, които да носят и регулярни парични потоци. 

Български фондов пазар - една малко по-неактивна група, занимаваща се със сюжетите на БФБ. 


* * *

Има известна отговорност в това да се промотират YouTube канали и уебсайтове, защото не за всеки е лесно да открои самозванците от създателите на съдържание, от което има реална полза. Ясно е, че всеки може да си пише и говори всичко в Интернет, а доверие се гради трудно, още по-трудно сред аутитория, която е и по-недоверчива. 

Аз лично следя и слушам повече чужди източници, но това не означава, че няма интересно и качествено съдържание и на български език. Отправната точка за "консумацията" на подобно съдържание е винаги да има критичен поглед и допълнителна проверка на фактите и твърденията. Инвестиционните решения все пак всеки си ги взема сам, освен ако не предостави парите си за доверително управление. Следователно и сам носи отговорност за решенията си. 

* * * 

заб.: Този пост е публикуван на 10 август 2021 г. и досега не е редактиран. Ако се сещате за сайт, канал или група, която пропускам и от която смятате, че има полза, моля, споделете в коментар. Ако сте създател на съдържание, чувствайте се поканени да се свържете с мен, за да включа Вашият сайт, канал или блог. Share:

сряда, 10 февруари 2021 г.

15 дупки в джоба, от които изтичат пари

Според Уорън Бъфет най-важното правило в инвестирането е да не се губят пари. Това правило изглежда също толкова разумно и в ежедневието, където хилядите реклами бомбардират съзнанието на хората в консуматорските общества. 

Постигането на финансова свобода е много по-трудно, когато ножицата между приходи и разходи не е достатъчно голяма. FIRE концепцията за финансова независимост и ранно пенсиониране предвижда строг контрол върху излишните харчове и силен акцент върху нормата на спестяване.

В следващите редове ще намерите 15 примерни дупки в джоба, откъдето парите ви могат да изтекат. 

1. Банкови такси, овърдрафт лихви и кредитни карти 
Ниските лихви по кредитите карат банките да търсят необичайни източници на приходи и да крият част от таксите, с които облагат клиентите си. Щом четете тези редове, вероятно също така имате и някакви инвестиции. Дръжте под около месечната такса на разплащателната ви сметка и винаги проверявайте цената, на която правите парични преводи към инвестиционни посредници или търговски платформи. Овърдрафтът и кредитната карта са враг на финансовата независимост.

2. Абонаменти и членски такси
Някои услуги предлагат тестов период, ако се регистрирате с банковата си карта. В условието също така пише, че ако не се откажете изрично, от даден момент нататък ще бъдете таксувани с определена сума. Това е модерен трик на някои бизнеси да генерират абонати. Преценете и дали няма да е по-евтино да си купите карта за конкретен фитнес, вместо пакетна карта за всички спортни центрове в града. Не спирайте да спортувате и да живеете, напротив - разтоварвайте се и правете каквото пожелаете, само наглеждайте дали разходите са оправдани.

3. Покупки в приложения и игри
Искаш финансова независимост?  Тогава не си купувай диамантчета и кристалчета за някоя Фейсбук игра и не отключвай допълнителните опции на приложението, което подменя лицето на филмов герой с твоето. Забавлявай се с безплатните опции, апликацията все някак ще оцелее с рекламите, но без твоята покупка. 

4. Скъпи кафета и освежителни напитки
Коста? Старбъкс? Това са лиготии за ученички. Добавената полза от надписаната чаша е НУ-ЛА. Едно за опит? Защо не. Уикенд само-награда? Ок. Всеки ден? Абсурд. Енергийните напитки също са в този списък. Една от идеите на финансовата независимост е да не се стига до умора, която да изисква стимуланти. Не искаме да лекуваме симптомите, а причините, нали?

5. Пазаруване на гладно
Не чакайте да огладнеете до смърт, за да обядвате или вечеряте. Вярно, ежедневието е натоварено и забързано, но с малко планиране ще избегнете спонтанни покупки, които освен излишно скъпи може би са и вредни за здравето. 

6. Цигари
Пушенето е демоде и все по-малко хора го практикуват. Твърди се, че отказването е трудно, но това е само оправдание. Потенциалните спестявания от това перо обаче могат да стимулират още някого да хвърли и стъпче кутията веднъж завинаги.

7. Удължени гаранции
Спокойствието е ценно и струва пари, но наистина ли си струват допълнителните разходи? Една гаранция никога не е излишна, но помислете дали ако заделите 100, 200 или повече лева в допълнителен фонд "Поправки" няма да постъпите по-правилно. Ако уредът се повреди - използвайте този фонд, ако пък не се - парите са спестени.8. Колективно пазаруване и специални оферти
И тук тази "дупка в джоба" е много специфична, дори спорна. Винаги е по-правилно да се плати колкото се може по-малко за една и съща стока или услуга. Въпросът е дали тази стока или услуга е наистина необходима. Избягвайте да купувате нещо само, защото е на промоция. 

9. Спонтанни онлайн покупки
Покупка от скука? Случвало ли ви се е? Онлайн търговията се разви неимоверно напоследък, включително и в България. Дори социалните мрежи предлагат платформи за търговия между потребителите. Стоенето в такава мрежа или сърфирането из някой онлайн магазин или пазар от типа на AliExpress, Amazon или OLX ви излага на опасността да купите нещо излишно, само защото ви се е изпречило пред очите. 


10. Скъпи кабелни и мобилни пакети
Спортните телевизии най-вероятно си струват допълнителната цена, но никога не е излишно пакетът на кабелната да се преразгледа. Същото важи и за договора за мобилния телефон. Покупката на лизинг на нов апарат обикновено идва с неблагопритен дребен шрифт в договора с мобилния оператор. Дръжте под око как доставчиците на тези услуги ви таксуват за предоставеното.

11. Скъпи брандирани вещи
Допълнителният разход за емблемата трудно може да бъде оправдан, особено ако изисква пре-бюджетиране. Високата цена не винаги означава качество и обратното - стоките с отстъпка може би са такива не заради ниското качество, а заради липсата на някоя популярна емблема. Вярно, трудно е една дама да бъде убедена, че чантата служи за пренос на вещи и тя може да бъде стилна и без да е скъпа, но защо пък да не бъде направен опит... 

12. Последният писък на технологиите
Смарт часовник? Фитнес гривна? Нов телевизор след само година-две ползване на стария? Телефон всяка година? Ок, един път се живее, но защо тези джаджи да не се купуват с пасивните доходи от дивиденти, вместо да се работи волски за тях?

13. Евтини боклуци, които се чупят лесно
Тази точка е в известен конфликт с точка 11, но има и резон в приказката, че не сме достатъчно богати, за да купуваме евтиното (разбирай най-евтиното). Харчи много за скъпи предмети и няма да ти останат спестявания. Бъди стиснат за важните неща и скоро ще трябва пак да се бръкнеш за поправка или нова покупка. Контролът над разходите изисква прецизен анализ и не е лесна работа. 

14. Прахосване по бебешки продукти
Още една противоречива точка, която да се надяваме, ще бъде правилно разбрана. Покупката на количка за четирицифрена сума изглежда прекомерен разход. Оборудването на бебешкия гардеров с множество маркови дрехи, които ще бъдат износени буквално за дни - също. За децата не бива да се пести, но защо и да се разхищава за продукти, които ще бъдат малко употребявани или изобщо няма да влязат в употреба. А и дали бебетата се интересуват каква марка са им дрешките? Категорично не, искат само да им е топло и удобно. 

15. Излишък от продукти за лична грижа и козметика
Третият парфюм, ако не е подарък, вече е излишен лукс. Ясно е, че всеки има любима миризма и всеки следващ флакон е втори любим, трети любим и т.н. Тук отново дамите са на прицел, но пак сигурно е трудно да се докаже, че повечето възможни цветове от семейство "Пепел" най-вероятно няма да им свършат никаква работа. Може би спестяванията от козметика не биха имали значим ефект но хей, няма смисъл да гледаме изпод вежди един лев банкова такса, ако ще купуваме всеки месец по един парфюм за 80, 100 или повече лева. 


Още по темата:
FIRE - Приходите или разходите са по-важни за финансовата независимост
10-те нива на финансова независимост
5 принципа при целеполагането за финансова независимостShare:

петък, 25 декември 2020 г.

Започване на инвестиция в акции през 2021

2020 година може би изглежда лоша за мнозина и тя е точно такава като се има предвид глобалната пандемия и нейния отпечатък както в личен, така и в икономически план. Стресът беше неимоверен в много аспекти, но в контекста на ритейл инвестициите тя даде много възможности за печалби.

"Направи си сам" инвеститорите можеха да избират измежду високо рискови спекулативни активи с висока потенциална възвръщаемост като виртуални койни и "горещи" акции в секторите на биотехнологиите (ваксини) и автомобилостоенето (електрически автомобили и батерии). Консервативните вложители също видяха нелоша доходност с вече традиционните компании от семейството на FAANG и Microsoft. Големите губещи за 2020 г. се оказаха инвестициите направени в петролния сектор в минали години, авиацията и секторът на публичните забавления. Трусове имаше и в P2P индустрията.

Никой обаче не е забогатял от депозити в банка. За да четете тези редове, може би тайно или явно искате да имате повече от всичко - време, свобода, възможности...

Никога не е късно човек да започне да мисли за близките си, себе си и бъдещето си като поеме ръчен контрол над спестяванията си. Ако искате да започнете да инвестирате в акции през 2021 г., имайте предвид следните 8 стъпки:изображение: CykaHotFire1. Колко да инвестираме
Преди да вземете това решение, трябва да направите сериозна ревизия на личния и семейния бюджет. Успявате ли да се вместите в месечния си доход? Ако да, къде са отивали спестяванията ви досега? Ако отговорът е в разходи за лятната почивка или за друга кола, то значи всъщност не сте успявали да спестите. 

Имате ли "бели пари за черни дни" (фонд, който да ви остави на повърхността за известно време при негативни обстоятелства)? Какво е състоянието на кредитите ви, ако имате такива. 

Анализът на всички тези въпроси ще покаже дали трупането на капитал в акции е възможно и си заслужава стреса и допълнителното отделено време. Разумно е да се инвестира част от горницата, която остава след отчисляването на всички месечни разходи. Дори и 100 лв. (или евро, или долара) не е малка сума. Няма малки суми, има само твърде големи - такива, каквито не можете да си позволите да загубите. 

2. Откъде да знаем кои акции да купим
Това е много важен въпрос, който обърква мнозина. Помислете какво точно искате да постигнете като доходност и колко риск сте склонни да поемете. В публичното пространство има десетки материали относно съотношението риск/доходност, но те често не дават достатъчно ясна представа за това какво представлява първата част от съотношението, а именно - рискът.

"Ако нещо може да се обърка, то ще се обърка" е закон на Мърфи, който рядко се нарушава (все пак е издигнат до ранг на закон, нали). Изберете стратегия, която сте убедени, че ще проработи за вас изборът на акции ще дойде от самосебе си. 

Ако изберете дивидентното инвестиране, кръгът от възможности ще се стесни. След това преценете от кой пазар искате да купувате (САЩ, Европа, България). Така кръгът ще се стесни още повече. 

Добра стратегия са и борсово-търгуваните фондове. Те предлат кошници от акции по тема, регион или друг критерий, а изборът им става на базата на индивидуалните инвеститорски предположения за бъдещето. 

"Ядро-сателит" стратегията предвижда 60% - 75% вложения във фондове с различни профили и класове активи и още 8 - 10 индивидуални акции с повече риска за допълнителна възвръщаемост. 

Можете да изберете растящите компании, които не плащат дивидент. Те също не са безкрайно много и когато започнете собственото си проучване, ще ви се изпречат пред очите бързо. 

Най-важното е да направите свое собствено проучване и да диверсифицирате източниците си на информация. Един сайт, един влогър или един форум са твърде малка извадка. 
3. Как да изградим портфейл
Имате пари, отделени за инвестиции, имате идея какво искате да направите, значи е време е за действие. Последният въпрос на стратегията е дали да вложите всичко наведнъж или да да "изградите позиции" постепенно. Моята лична ситуация ме е насочила към месечните вноски, но в блога съм описал и 3 случая, в които инвестирането с по-голяма сума бие усреднявато

Проучете внимателно олюсовете и минусите на двата начина Тъй като тази статия излиза в навечерите на 2021 г., когато американският пазар е на исторически върхове, внимателният подход е може би по-добрият избор. 


4. Колко на брой акции да притежавам
Като "Направи си сам" инвеститори ние не разполагаме с технологиите и персонала на големите хедж фондове и инвестиционни къщи. Това означава, че и възможностите за проучване са ограничени до свободното ни време и достъпните ни информационни източници. Пазете процеса прост. Свръхдиверсификацията при ритейл инвеститорите е често срещана грешка. Те не знаят реално какво се случва с всяка една компания по отделно, а само отчитат дневните движения - радват се на зелено и страдат на червено. 

Помислете имате ли времето и знанията да следите динамиката на повече от един пазар (САЩ, Европа, България, Азия, форекс, крипто и т.н.).

Два до четири ETF-а е ок, 8-10 акции от индивидуални компании - също. 


5. Да се подготвим за инвестиране
Четете колкото се може повече относно бъдещата ви инвестиционна дейност. Участвайте в дискусии в социалните мрежи, питайте активните интернет потребители за мнение. Можете да следите влогъри на всички езици (5 влога за инвестиции, идеи и анализи), но не взимайте за чиста монета ничие мнение в мрежата. 


помислете и за очакванията си. Богат не се става от днес за утре, за тази цел има казина и платформи за онлайн залагания. В инвестирането има огромна доза хазарт, но не целият капиталов пазар функционира както ротативката. 

Подготовката за инвестирането е както теоретична и практическа, така и психологическа. Мнозина пропускат този последен аспект и напускат разочаровани едно поле, което им предлага немалко възможности. 


6. Откъде да купим акции
Както сте направили проучване за акциите, в които искате да инвестирате, така трябва да проучите и посредниците. В България инвестиционно посредничество предлагат "Елана Трейдинг", "Карол" и още няколко по-големи фирми, както и повечето търговски банки. Вече достъпни у нас са и международни финтех платформи като Револют, еТоро и т.н.


7. Как да купим акции
Прочетете няколко пъти ръководството на търговската платформа, след като си изберете  посредник. Опитайте и демото, ако се предлага. Ако не сте уверени, но сте избрали доставчик на услуга с по-висока цена, поискайте помощ. Българските инвестиционни посредници имат предимството на живия контакт и разполагат с  квалифицирани екипи, които са и отзивчиви. Персоналът им може да ви помогне и при избора на стратегия и отделни акции. 


8. Как да разберем кога да продадем 
Това е важнпо умение, което честно казано малцина притежават. Не е лесно, да не кажем, че е невъзможно да се предвиждат големи форсмажорни обстоятелства като глобални пандемии и кризи. Въпреки това има някои критерии, които могат да се съблюдават, когата става дума за вашите пари. 

На първо място е безотчетността на мениджмънта. Харесва ли това, което шефовете на компанията, от която имате акции, правят. Не? А може би не знаете какво правят? Да вас достигат т.на.р "червени флагове" относно финансовото състояние, стратегическите решения и т.н.? Тогава е време всеки да поеме по своя път. Пътят на лошия мениджмънт не е вашият път. 

На второ място е безразсъдното поглъщане на дълг. Ако вие затънете в дългове, не е добре. Същото се отнася и за компаниите. Дръжте баланса под око. Не е лесна дейност, но може да бъде научена.

На трето място е усещането ви за бъдещето. Ако мислите, че дадена индустрия е в залез, значи няма логика да държите акции на компании, опериращи в нея. Пригответе се да поемете и финансова загуба обаче. Не само вие виждате, че дадена компания или даден сектор буксуват. 


*  *  *

Това са осемте ключови стъпки и точки за размисъл преди да започнете евентуално ново инвестиционно начинание през 2021 г. Може би вече имате вложения в акции и смятате, че пропускам нещо. Пишете под статията, ако мислите, че още нещо може да бъде от полза за тези, които биха започнали да купуват и продават акции през следващата година. 

Не забравяйте, че става дума за вашите пари, вашия бюджет и вашата ситуация. Никой не знае по-добре от вас самите какво става във вашия джоб. Поемането на умерен риск чрез търговия с акции през 2021 г. обаче ще се случи при много хора, които имат предишен опит. Не позволявайте страхът или липсата на опит да спъва финансовите ви амбиции.

Успех и плодотворна нова година!

И не забравяйте, че все пак горният текст не е препоръка за взимането на конкретни инвестиционни решения :) 

Share:

сряда, 2 декември 2020 г.

3 случая, в които инвестирането с голяма сума бие усредняването

Когато индивидуалните инвеститори са под стрес от волатилността на пазара, обичайният съвет е да заложат на усредняването (dollar cost averaging) вместо на еднократното инвестиране с голяма сума. С усредняването се поема ангажимент да бъдат влагани определени суми на относително равни интервали от време като например всеки месец или всяко тримесечие. Тази политика обикновено успява да редуцира средния разход за определена акция – това е ефектът, когато се куува и от дъното, и от върха.

Dollar cost averaging също редуцира и емоциите в инвестирането. Ловенето на върхове и дъна е много трудна задача, свързана с много късмет, изразходвано време и нерви. Емоциите особено при силен спад могат да причинят големи материални загуби. 


Като дългосрочна стратегия усредняването бие инвестирането с големи суми. Има обаче и някои изключения. Ето три от тях:


1. Пазарът е потънал и инвеститорът може да поеме още потъване
Влизането в дадена позиция във времена на криза („кръв по улиците“) има смисъл, ако може да бъде понесен още по-голяма спад. Един от най-лошите пазарни дни в САЩ за 2020 г. беше понеделник, 9 март. От този момент нататък беше ясно, че на борсите им предстои свободно падане. Индексът S&P500 спадна с 200 пункта за ден, затваряйки при ниво от 2,746.56.  Ако в този ден са били инвестирани 1000 долара в целия индекс, само след няколко седмици – на 23 март, оценката на вложението би възлизала 814.60 долара. Към момента обаче същата покупка бе се оценявала на около 1200 долара. 


Разбира се, перфектният тайминг на пазара би донесъл много по-голяма доходност, но вероятността да бъде уцелен е малка. Важният извод обаче е, че за шест месеца след началото на спада инвестицията с голяма единична сума би донесла по-добра доходност, отколкото усредняването за шест месеца през този период. Ако волатилността се понася трудно, то dollar-cost averaging е по-добрата стратегия в случая. Но ако инвеститорът има толеранс към спадове, другият подход също може да бъде успешен особено в краткосрочен план. 


2. Заспал неизползван кеш
При сегашните си нива лихвите са чудесни за теглене на кредити и кошмарни за спестяване в депозити.  Ако аварийният фонд е пълен и подсигурен, и все пак има излишък, може би все пак е по-добре да се направи една добре обмислена инвестиция с голяма сума, вместо парите да спят в спестовна сметка с половин процент лихва.


Всеки е чувал прословутите фрази, че времето е всичко в инвестирането (например „Time in the market beats timing the market“). 


Историята показва, че една инвестиция в американски акции в прозиволен момент в последните 100 години, оставена за 20 години, неизменно носи доходност независимост от икономическите турболенции, спадове и възходи. В България това съвсем до скоро не е било възможно, но няма обосновани причини защо „този път да бъде различно“. Важно е да се отбележи, че става дума за вложения в индекси (т.е. фондове, следящи индексите), а не в индивидуални акции, които носят съвсем различна степен на риск. 3. Еднократни приходи
При получаване на наследство, продажба на друг актив (имот), бонус към трудовото възнаграждение, се генерира нов фонд, който трябва да бъде съхранен и евентуално да носи доходност. Инвестирането на голяма сума еднократно може би е добро решение в случай, че вече е изградено добре диверсифицирано портфолио и финансовите перспективи са добри (т.е. не се очертават големи разходи в краткосрочен план). 

* * *

Еднократните инвестиции чрез по-голяма единична сума не могат да си съперничат с усредняването по отношение на риск мениджмънта. Много е вероятно обаче Вие вече да практикувате усредняване (dollar cost averaging) чрез месечните Ви вноски към допълнителното пенсионно осигуряване, ако имате такова. Ако пък усреднявате инвестициите си на капиталовите пазари чрез ръчно управление, тогава еднократните вложения на по-големи суми могат да бъдат удачно допълнение към изградената стратегия тогава, когато се появи подходящата възможност. 

***

Нека сега разгледаме и сценариите, при които инвестирането наведнъж е по-доброто решение. Те са най-общо два, но и в двата случая инвеститорът трябва да "познае" (да предвиди) неизменни ръстове в следващите периоди. По-долу са показани сценария с 10 поредни ръста, както и този с 5 ръста, последвани от 5 спада. 

фиг. 1. Графика на еднократното инвестиране (синьо) срещу усредняването (DCA) при растящ пазар в дълъг период от време. 


фиг 2. Представяне на хипотетичен портфейл при десет поредни ръста.


фиг. 3. Графика на еднократното инвестиране (синьо) срещу усредняването (DCA) при растящ пазар в в първите пет периода и спад в следващите пет. 


фиг. 4. Представяне на хипотетичен портфейл при пет поредни ръста с последващи пет поредни спада. Източник на графиките: https://investmentcache.com/

* * *

Логично, представянето на усредняването е по-добро, когато имаме периоди на продължителен спад или такива, при които първо се наблюдава спад, а след това ръст. 

Аналогична е сметката и на месечна база. Ако стратегията Ви е да усреднявате всеки месец, би следвало да очаквате спадове в обозримото бъдеще, те да се случат и да издържите с тази стратегия до появата на ръстове. Ако пък имате дисциплината да излезете напълно от инвестицията си в точния момент и сте убедени, че предстоят ръстове, то еднократното вложение тогава може би е по-правилния подход. 

За финал, обичайната забележка: Горният текст не е препоръка за взимане на инвестиционно решение и има само информативен характер. Не се колебайте да оставите коментар, ако имате въпроси или забележки. Успех!

Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

FIRE 2.0 - работа за забавление

Концепцията за FIRE - Financial Independence Retire Early, предвижда стремеж към финансова независимост, която да позволи човек да се откаже...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *