Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 29 ноември 2019 г.

Четвърти месец инвестиция в Минтос

Изглежда, че четвъртият месец на всяко новоизградено Минтос портфолио винаги е вълнуващ, защото тогава се активират и първите гаранции за обратно изкупуване (buyback guarantee), ако приемем, че всички купувани заеми са били текущи в момента на покупката.

В моето портфолио имаше значим пакет от просрочени заеми на Creditstar (Полша) и чаках с нетърпение да видя какво ще стане, когато листът влезе в категорията просрочени 60+ дни. Случи се това, че оригинаторът изплати главниците, договорените лихви и лихвите за просрочие и ключовите показатели на инвестицията се "изстреляха".

В края на октомври процентът на необслужваните кредити беше 42.13%, сега е 20.23%. Беше отчетена обща възвръщаемост от 1.07% за периода, което превръща ноември в най-силния ми Минтос месец досега. Важно е да се отбележи, че дял от доходността се дължи на спекула с кредити на Метрокредит - процес, обяснен по-долу.

Доходността беше такава, че към месечната вноска за общия инвестиционен пул бяха добавени около 8%. Повече от задоволителни резултати! Още за другите стълбове на цялостния портфейл можете да прочетете в този въвеждащ отчет.Фиг. 1 Текущо състояние на Минтос портфейла с анализ по типове кредитиФиг. 2 Движение на ключовите показатели за първите четири месеца


В следващите месеци месечния преглед на P2P инвестицията ще бъде засяган в темата за общия инвестиционен портфейл, но ще публикувам и статии за новините около Минтос.

   * * *

Метрокредит
Едно от големите събития за платформата беше суспендирането на лиценза на руския оригинатор Метрокредит. Новината беше разпространена на 8 ноември, петък, и предизвика вълна от разпродажби. Аз имах кредити от този оригинатор, но преди да пристъпя към паническо разчистване потърсих публична информация за ситуацията, оригиналното решение на Руската централна банка, както и препрочетох внимателно публикацията в блога на Минтос. Така, вместо да продавам, в събота сутринта започнах да изкупувам текущи кредити с отстъпка от 5% с всичките налични средства, които се бяха събрали овърнайт. Важен детайл в ситуацията е, че продължавам да управялявам портфейла изцяло ръчно, което позволи и тази бърза спекула. Всичко новозакупено беше поставено моментално на вторичен пазар с отстъпка от -2% и в неделя разликата вече беше капитализирана. Пазарът обаче се "премести" и новият пакет беше купен на 1% и продаден на 0,5% отстъпка, което вече нямаше осезаем финансов смисъл.

Sun Finance
Bino, Kuki.pl, Simbo, Dineria и Tengo вече са представлявани от една компания-майка - Sun Finance. Това събитие е от периферно значение и няма прякт ефект върху самия пазар. В зависимост от индивидуалните предпочитания и настройки аутоинвест стратегиите ще трябва да бъдат обновени.

Нови оригинатори
Минтос обяви и няколко нови оригинатора, които също може би налагат преразглеждане на автоматичните стратегии. Dinerito Audaz от Мексико беше анонсиран и въведен на пазара, но техните кредите не изглеждат интересни. По-интересни са автолизингите на първия турски оригинатор - Wowwo. На 11% те предлагат добра алтернатива за диверсификация. Това, което на мен не ми допада, е дългият матуритет, но още в първия им ден след анонса успях да намеря няколко предложения под 12 месеца.

   * * *

Ако имате върпоси относно стратегията ми на управление на моя кредитен портфейл в Минтос, не се колебайте да попитате в коментар под статията. Същото важи, ако имате мнения, препоръки и съвети. Те са добре дошли.
Share:

сряда, 27 ноември 2019 г.

Инвестиционен портфейл (Ноември 2019)
В името на пълната прозрачност и в името на това да се онагледи как може реалистично и евтино да се управлява спестовен инвестиционен портфейл в България, от този пост нататък ще обединя отчитането на инвестицията в P2P платформата Mintos с другите ми инвестиции.

В тази статия можете да се запознаете с представянето на "Минтос портфейла" в неговия четвърти месец, както и с новините около платформата. Тъй като това вложение е с най-висока очаквана възвръщаемост при относително нискo отклонение (Expected Return) - около ХХ% на месец, там ще постъпва и по-голямата част от спестените през месеца средства.

В края на този месец (ноември 2019) алокирах грубо 2 части от спестеното в Mintos и 1 част в разширяването на "Револют портфолиото" от акции на американския пазар. В блога можете да намерите списък с всички налични за търговия акции в Revolut, както и текущото им пазарно представяне (линковете се отварят в нов прозорец).

Освен спестеното от мен, Mintos добави още цели 8% към вноската този месец, което се дължеше на еднократен ефект, обяснен в този отчет. Иначе, ако запазя същата норма на спестяване, очакваният принос от P2P платформата към спестеното за съответния месец ще възлиза на около 4%. Много важна част от всяка спестовно-инвестиционна стратегия е финансовият пул "да работи" видимо и осезаемо - прословутата магия на сложната лихва.

И така, другите два инвестиционни стълба са портфейл с акции на БФБ и портфейл с акции в Револют. Ще обясня накратко и как са се формирал, плод на каква стратегия са.


* * * Портфейл на БФБ * * *

Към момента на писането на тази публикация имам шест позиции в следните пропорции:Ticker codeCompany namePortfolio share
GR6 / GR6Градус35.49%
0EA / 0EAЕлана Агрокредит20.26%
SFARM / 3JRСофарма15.04%
BREF / 5BUФНИБ11.13%
MONBAT / 5MBМонбат10.15%
CHIM/6C4Химимпорт7.90%
Cashпари в брой0.03%

Оценката на тази инвестиция е много трудна, защото всички тези компании в момента се търгуват при по-ниски цени от средните, при които техните акции са придобивани. Динамиката на пазара прави така, че ако бях купувал акциите в първия работен ден на 2019 г., портфолиото отново щеше да бъде с отрицателна доходност.

В момента този портфейл не се разширява с нови средства, не се ребалансира, а най-актуалната промяна беше закупуванете на дялове от Химимпорт с натрупаните пари от дивиденти от всички останали компании. Динамиката на българската борса към момента е такава, че не виждам причина и полза от каквито и да било действия към момента.

До този избор на компании се стигна след период на по-активна търговия през 2016 г. и 2017 г., когато донякъде спекулативно през портфейла минаха компании като "Зърнени храни", "Еврохолд", "Доверие Обединен Холдинг", "Стара Планина Холд", "ПИБ", "ЦКБ" и други. Най-рисковите позиции, в които съм влизал от 2008 г. насам (откакто управлявам сам инвестиционния си портфейл на БФБ), са "Енергони" при спекулата около фракцията на стотинката и "Булгартабак холдинг". От първата реализирах известна доходност, която се нетира от загубата по втората.


*** Портфейл от американски акции ***

Тук все още не мога да говоря нито за стратегия, нито за опит, защото това портфолио е само на два месеца. Може би единственият стратегически детайл е, че не вярвам и не харесвам свръхдиверсификацията и като цяло едва ли и за вбъдеще ще има неразумно много позиции. Под неразумно много имам предвид толкова, че да не мога да ги следя, анализирам и разбирам сам.

---
Между другото личното ми правило за избягване на свръхдиверсификацията важи и при избора на посредници и инструменти. Неслучайно има една единствена P2P платформа, в която имам вложения. Не казвам, че няма по-доходоносни решения, нито че рискът при Минтос е значително по-малък, но все пак пазарът ги сочи като най-надеждния избор към днешна дата.

Същото се отнася и за инвестициите чрез българския ми посредник. От 13 години работя с "Елана Трейдинг", но за последно съм се възползвал от алтернативен спестовен продукт през 2006 и 2007 г., когато прохождах в света на инвестициите и имах дялове в техен взаимен фонд. Разглеждал съм платформата за търговия на международните пазари, но до този момент сметките ми показваха, че транзакционните разходи биха били твърде големи, за да има финансов ефект от индивидуалното ми участие. Може би съм грешал, поглеждайки от сегашния момент, но може и да не съм, имайки предвид и доскоро много по-активния ми търговски стил.

---

И така, към момента портфейлът с американски акции съдържа две позиции - AT&T и Exxon Mobil.

AT&T е компания - дивидентен аристократ, с коефициент цена/печалба от 16.7 - един от най-разумните на американския пазар в момента. Спадът на цената на акцията от началото на годината извежда дивидентната доходност на ниво от 5.45%. Плащанията са през февруари, май, август и ноември. Като представител на сектора на телекомуникациите със солиден пазарен дял очаквам капитализацията да не спадне драстично при евентуален агресивен мечи пазар.

Exxon Mobil го избрах като алтернатива на директен залог за поскъпване на петрола. Печалбата на подобна компания е в пряка корелация с цената на добаваните сортове като се имат предвид и относително фиксираните производствени разходи. Базираната в Ървинг, Тексас корпорация се търгува в Ню Йорк при коефициент P/E 20 (по-висок от Chevron - P/E 16.90), но дивидентната доходност към текущата цена е 5.06%, докато на Шеврон въпреки ценовата премия е 4.04%. Дивидентите на Ексон се изплащат през март, юни, септември и декември, което озачава, че до дни по сметката трябва да постъпи и първия превод.

Една от идеите ми е да изградя такъв микс от компании в портфейла, че да получвам дивиденти всеки месец. В най-минималистичния случай ще ми трябват още две позиции с плащания в "празните" месеци. С оглед на размера на портфолиото тези дивиденти няма да имат значимост, особено в първичния етап на натрупване, но осигуряването на още един ежемесечен паричен поток освен P2P инвестициите е от ключово стратегическо значение.

Ето и как са разпределни към момента средствата от общия финансов пул:


---
Тази публикация не е препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Тя е с информативен характер и има за цел да онагледи едно евтино за подръжка портфолио от български и чужди акции и P2P инвестиции. В по-дългосречен план целта ми е да покажа нагледно, че в България може да се спестява и инвестира и че (дори) у нас финансовата грамотност има практическо приложение. В духа на блога управлението на този портфейл може да се разглежда и като експеримент дали постигането на финансова независимост чрез труд, спестяване и инвестиране изобщо е възможно, ако се изключат форсмажорни обстоятелства като печалби от лотарията или големи наследства.
Share:

петък, 22 ноември 2019 г.

Налични за търговия акции в РеволютСписък в табличен вид на достъпните за търговия акции в Револют

Пазарно представяне на достъпните акции:

заб: Клик върху светлосивото име на компанията извежда актуалната графика, а клик върху тикър кода отвежда към доставчика на услугата (в нов прозорец).

Компаниите по номера (тоест на коя страница могат да бъдат открити) са налични в приложения по-горе линк.


Share:

понеделник, 18 ноември 2019 г.

Експо "Моите пари"

На 16 и 17 ноември се проведе експо "Моите пари". Това беше едно събитие, организирано от едноименния сайт и събрало разноцветна аудитория - от опитни инвеститори до хора, които получават първите си уроци по финансова грамотност.

Имах удоволствието да участвам в уъркшопите на двата водещи български инвестиционни посредника - "Карол" и "Елана".

Първият, воден от Георги Георгиев от "Карол", беше под наслов "Определяне на рисков профил и как да изградим личния си портфейл". Интересен факт е, че след попълването на онлайн теста (достъпен на този линк), повечето мъже попаднаха в четвъртата категория - "балансиран към високодоходен инвеститор", докато повечето дами в залата се оказаха "балансиран тип".

Акцентът в презентацията на Георгиев беше концепция за усредняване при спад на цената на акциите (dollar cost averaging). В една демонстрираните графики бе показано, че в средносрочен план дори няколко лоши години не могат да направят инвестицията в S&P500 губеща в абсолютно изражение.

В презентацията бе споделена и формула за определяне размера на високорисковите активи в зависимост от възрастта на инвеститора:

100 - възрастта = % рискови активи в портфейла

Например 33-годишен човек би следвало да държи 67% от спестяванията си в по-високорискови и по-високодоходни активи.


Представяне на S&P500 в различни времеви отрязъци. Снимка: FIN FREE BG

Вторият уъркшоп бе воден от Цветослав Цачев от "Елана". Работилницата беше под наслов "Как да избера своите печеливши акции" и също беше много интересна. Личното ми мнение е, че Цачев е най-компетентният българин по отношение на инвестиционното дело.

Чрез упражнението, което беше поставено, избрах за покупка акциите на CISCO, Walt Disney и Nike. Изборът бе на база дивидентна доходнот, очакван среден растеж на приходите за 5 г. и процент печалба за следващата година.

От друга страна напълно изключих Exxon Mobil, чиято текуща дивидентна доходност и краткосрочни едногодишни перспективи бяха измежду най-добрите. Именно Exxon е една от двете позиции, които държа в портфолиото си в момента.

Според Цачев в момента пазарът дава превес на растящите акции за сметка на антицикличните такива. Като пример той посочи сравнението между Intel (технолигии) и Johnson&Johnson (фармация и потребителски стоки), където първата компания бележи много по-голям ръст, отколкото втората.

Експертът на "Елана" напомни, че исторически

усредненият P/E на NYSE е 16

Това е коефициентът цена/печалба (price-to-earnings), тоест за колко години може да бъде "избит" един бизнес.  Цачев допълни, че много компании се търгуват на много по-високи коефициенти, което показва, че съответните компании са надценени.Цветослав Цачев, "Елана Трейдинг". Снимка: FIN FREE BG

Освен полезните и интересни работилници експо "Моите пари" предложи на посетителите и редица панелни дискусии на различни теми като финансова интелигентност, тенденции на имотните пазари, финтех и други. Организаторите се бяха постарали събитието да се проведе на добро ниво и вероятно участниците в него са го намерили за полезно и приятно.
Share:

петък, 1 ноември 2019 г.

FIRE философия

Финасовата независимост означава да можеш да моделираш своя живот без да парите да бъдат фактор в този процес. Повечето от нас взимаме финансите си предвид при всяко едно решение, а понякога самите решения идват на базата изцяло на състоянието на джоба ни. В момента, в който се достигне до дефиницията за финансова независимост, ние вече имаме привилегията да не се събразяваме (или поне да се съобразяваме в по-малка степен) с размера на нашите доходи и спестявания.

Движението FIRE (Financial Independence Retire Early), на което е посветен и този блог, разглежда ранното пенсиониране не в класическия смисъл – като край на трудовия път, а като възможност човек да се посвети на мечтите и страстите си.

Всъщност последователите на FIRE философията мислят по-малко за „пенсионирането“ и повече за свободата.

Финансовата независимост е постижима цел, 

която е двигател на важни и полезни промени в начина на живот. Преследваният краен резултат е трансформацията на земното ни време от контролирано съществуване към вдъхновяващо оползотворяване на всеки миг.

Постигането на FIRE изисква много усилия и фокус. Ако се стремите към ранно пенсиониране, защото работата Ви съсипва или пък е зле платена, концепцията, за която говорим, не е за Вас. В такъв случай става дума за принуда, а не за мотивация. Все пак именно принудата е явлението, от което се бяга чрез финансовата независимост. Ако имате добре начартен план (вижте 5-те стъпки на планирането), той би трябвало да предвижда изкарването на пари на работа, която не Ви унищожава. Все пак крайната цел не е да се мързелува и деградира в скука, а да се направи така, че

работата да има повече нужда от Вас, отколкото Вие от работата

Това ще Ви позволи да имате „последно 10“, когато преговаряте за условията си – нещо, на което малцина се радват.

И накрая, имайте предвид, че финансовите съвети никога не са „правилни“ или „грешни“. Всяка ситуация е строго индивидуална, но това, което е общо, е че системата потиска задълбочения анализ на това какво искаме да правим. Жалко е, че повече мечти не биват сбъднати заради инертност, конкретни грешки или неоптимизран за успех начин на живот.


изображение: dollarsandsense.sg
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *