Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 30 август 2019 г.

Финансова грамотност на български

Най-вероятно ги знаете, но аз да ги припомня.

Съществуват няколко добри източника на информация на български по темата за финансовата грамотност, финансовата култура, инвестициите, кредитното и банково дело и т.н.

Ето ги по теми:


Финансова грамотност:
SmartMoney - сайтът на Стойне Василев, известен български финансов коуч


Финтех и P2P инвестиции:
Виваинвест - блогът на Стойчо Недев с фокус върху финансовите технологии


Банкиране:
Моите Пари - сайтът на Деян Василев за сравнение на кредити, депозити, застраховки и други услуги


Форум:
Форум Финанси


Има и други, разбира се, но част от тях не са поддържани, нямат богато съдържание или просто не са ми известни. Ако мислите, че има сайт или блог на български, който заслужава по-голямо внимание, споменето го в коментар и ще го добавя.Share:

четвъртък, 29 август 2019 г.

Един месец инвестиция в Mintos

Измина един месец, откакто се занимавам с P2P lending, тоест един месец от първия ми депозит в Минтос.

Първите ми впечатления са много позитивни и услугата отговаря на очакванията ми, които не бяха ниски. Тъй като подходих с максимална предпазливост, първият ми депозит беше в размер на 214 евро. Исках да се уверя от първо лице как (и дали) работи платформата.

Първоначално закупих дялове в няколко краткосрочни заема със скорошен матуритет - дължими след примерно 3-4 дни. Разгледах пазара, взех няколко лични кредита (personal loans), един автолизинг, една фактура (тук поех допълнителен риск, тъй като факторингът е без гаранция за обратно изкупуване (buy back guarantee). Оформих тестовото си портфолио.

Свободни пари се появиха още на следващия ден. Някои заеми се погасяват предсрочно, други се предоговарят, а трети се погасяват на матуритет. Във всички случаи дължимата лихва се начислява и изплаща.

Направи ми впечатление, че за някои ликвидирани заеми имам регистриран лихвен запис в баланса по сметката (Account statement), въпреки че сумата се визуализира на екран като € 0.00. При посочване с мишката обаче се вижда, че е начислена лихва с число - дроб с 15 символа след десетичната запетайка. Получил съм лихви с размер фракция на евроцент.

Фактът, че закръглението е при такава дълбочина след дестичната запетайка е много важно за мен, а и за всеки инвеститор. В дългосрочен план и при по-големи суми евентуално по-грубо закръгление би довело до съществено отклонение в резултатите.


Преди да направя втория си депозит в Минтос разработих собствен инвестиционен модел, чрез който да оптимизирам риска и да коригирам стратегията си при нужда. В някоя следваща публикация ще разясня как и защо съм го изградил, но сега няма смисъл, тъй като статистическата ми извадка е лимитирана в рамките на един месец. Данните ми са твърде малко, за да съм сигурен, че от стратегията ми има смисъл.Скрийншот от таб на P2P оптимизационния ми модел


Вторият ми депозит, по-точно вторият и третият, тъй като си ударих лимитите в Paysera*, бяха съответно на 21 и 23 август. Тези вноски изкривяват допълнително модела, тоест възвръщаемостта на инвестицията изглежда малка, но реално доходност върху пълният ѝ текущ размер е начислявана няколко дни.

Функционалността за автоматично инвестиране (Auto invest) я активирах след новите депозити. Все още я настройвам според стратегията ми, нея също ще я коментирам в бъдеще.

Общото ми впечатление за тази платформа за P2P инвестиции е умерено позтивино, тъй като и очакванията ми бяха завишени. За този първи един месец не успях да открия очевидни слабости, но изглежда, че съм пропуснал възможност да максимизирам възвръщаемостта си с някое и друго евро. Като се има предвид, че пропуснатите ползи са в размер на 30 евро, очевидно съм допуснал доста груба и скъпа грешка.

Когато правех проучване и избирах в коя платформа да се регистрирам, нарочно подминавах линковете за бонуси, знаейки, че авторите "ловят" реферали. Такъв съм си, явно в този случай е надделяло недоверието и желанието "на Вуте да не му добре за моя сметка".

Сега, когато съм запознат с условията на бонуса, виждам, че съм бил глупак. Ето как изглежда бонусната схема към 29 август 2019, като бонус се полага и за рефериращия, и за новия потребител:


Източник: Общи условия на бонус програмата на Минтос


Имайки предвид, размерът на инвестираните в кредити средства към този първи месец, излиза, че съм пропуснал бонус от 30 евро. Бонусът се начислява на базата на инвестираната в кредити сума на 30-ия ден от регистрацията и се изплаща до 10 работни дни след въпросния ден.

Ако считате, че информацията в тази статия Ви е била полезна, споделете я в социалните мрежи. Ако нямате регистрация, но искате да имате, моля използвайте този линк за регистрация в Mintos. Той Ви гарантира бонус, съответен на Общите условия на тази P2P lending платформа.


Източник: Mintos.com
Share:

сряда, 28 август 2019 г.

Инвестиции P2P - основи и теория

С обещания за солидна възвръщаемост при минимална ангажираност, P2P заемите звучат като инвеститорска мечта. Как обаче работи системата.

Реалността на банковия пазар и статистиката за инфлацията сочи, че депозитите не изпълняват предназначението си да съхраняват парите на вложителите. Мнозина осъзнават този факт и търсят алтернативи.

Всеки човек обаче има индивидуален толеранс към риск.
P2P инвестициите носят среден риск съпоставени с другите инвестиционни продукти на пазара. На фона на акциите и борсово търгуваните фондове (ETF) те изискват по-малко проучване и като цяло обичайно имат по-малко нужда от честа грижа.

Допълнителна положителна черта на тези инвестиции са ниските (или отсъстващи) такси и комисиони, както и нищожния праг за вход (обичайно 10 валутни единици – евро, паунд или долар).

Накратко
P2P заемите носят добра доходност при относително завишен риск, понижена персонална ангажираност и нисък праг за вход.Източник: dollarsandsense.sg

Но как работи системата?


P2P платформите срещат инвеститорите с тези, които търсят кредит. Небанковите кредитни институции (известни и като оригинатори на заеми) митигират част от риска на инвеститорите срещу дял от техните печалби. Различните платформи имат различна насоченост и бизнес модели, но общото е, че доверието в тях зависи от това дали проучват надеждността на насрещната страна на заемодателите. Тази финансова иновация (част от финтех споделената икономика) елиминира посредническата роля на търговските банки. Това води до по-изгодни условия за кредитополучателите и по-добра доходност върху свободния финансов ресурс.

Голяма част от платформите позволяват гъвкавост по отношение на изграждането на портфолио. Освен автоматични настройки, всеки инвеститор може сам да изгради свой кредитен портфейл от бързи кредити, автолизинги, ипотечни кредити, факторинг, проекти, свързани с недвижими имоти и т.н.

Каква възвръщаемост можете да очаквате?

Всяка платформа рекламира резултатите на своите потребители с идеята да разширява бизнеса си. Обичайните „маржове“ в маркетинговите послания варират от 6% до 12% и повече. Имайте предвид, че пазарът на
P2P кредити расте експоненциално и с по-голям темп от самото кредитиране. Това означава, че е много вероятно и абсолютно разбираемо доходността да спада. Винаги очаквайте по-ниска доходност с 1-3% спрямо рекламираната. Така целите, които си поставяте, ще бъдат по-реалистични.

Каква е защитата на инвеститорите?

Отново да кажем, че различните платформи имат различен бизнес модел. Някои от тях кредитират директно крайния клиент, докато други препродават заеми на оригинатори. Най-същественият риск на кредитното портфолио е неплатежоспособността на заемополучателя. Някои
P2P плаформи предлагат заеми с „гаранция“ за обратно изкупуване. Това означава, че делът на инвеститора ще бъде покрит в случай на невъзможност за погасяване. Терминът гаранция е в кавички, тъй като тя зависи от платежоспособността на оригинатора (или на платформата).

Противодействието на този риск е диверсификацията. Разделянето на инвестицията в множество кредити и платформи понижава риска, но е на цената на малко по-разнородна доходност и необходимост от малко повече внимание и грижи. Колко и каква да бъде диверсификацията е свързана с персоналния риск толеранс и това е валидно за всеки вид инвестиция.

Друг съществен недостатък е бавното излизане от инвестицията в случай, че „купените“ заеми имат твърде дълъг матуритет. Тук рискът е свързан с това, че ако средствата са необходими по спешност на инвеститора, той ще бъде принуден да продава на вторичен пазар с отстъпка.
Как може да се максимизира доходността?


Доброто познаване (фокусът) в не много
P2P платформи би позволило усъвършенстването на съответните портфейли и купуването на кредити с желан срок на матуритет и по-висока лихва. Вниманието за кеш бек промоции и други маркетингови възможности (бонуси) може да донесе допълнителна доходност. Успешна търговия на вторичен пазар (покупки на кредити с отстъпка, които да бъдат погасени в последствие) също може да максимизира резултатите.


Това е едно сравнително кратко обобщение на
P2P инвестициите. Искам да уточния, че тази публикация не е съвет за инвестиционно решение, но аз самият вярвам в ползата от тази финансова технология както за мен самия, така и за кредитния пазар.

Тъй като тези редове са сред първите написани в този блог, мога да Ви препратя само към резултатите ми за първия месец на инвестиции в
P2P платформата Минтос (Mintos).
Ако темата Ви е грабнала, разгледайте блога и може би ще откриете и други полезни материали.

Успех!


Още по темата:
Един месец инвестиция в Mintos.

Share:

вторник, 27 август 2019 г.

BG FIRE - финансова независимост, лични финанси и инвестиции

Здравейте и добре дошли в блога BG FIRE (FIN FREE BG от ноември 2020 г. - анонсът).

Може би се питате от къде идва това име?

Не, тук няма пожар, нито огън, а референция към относително разпространената в англоезичния свят концепция за финансова независимост и ранно пенсиониране.

FIRE е абревиатурата на Financial Independence Retire Early.

Инвестирам от 2007 година и целта ми е да съхранявам и увеличавам парите ми, но за тази концепция научих повече по време на престоя ми в Англия. Най-общо това е екстремно спестяване и умно инвестиране, което да позволи живот от пасивни доходи преди настъпването на пенсионна възраст. Това наистина е много грубо описание, защото финансовата независимост има много измерения. Например да разполагаш със средства, които да позволяват 24 месеца живот без трудови доходи и без драстична промяна на стандарта също е финансова независимост или поне гъвкавост, която да направи възможна смяна на работата, преквалификация или някакво предприемаческо начинание.

Според дефиницията на Инвестопедия FIRE предивжда спестяване на до 70% от текущите доходи до достигане на финансов фонд в размер на 30 годишни заплати (или около 1 милион долара за Америка).

Има редица англоезични блогове на хора от FIRE движението, които може да са ви интересни. В тях те разказват за своето пътешествие към заветната цел – как режат разходи, как балансират стремежа си към финансова независимост в бъдеще с потребностите си сега и т.н. Ето и някои от тях:

ЮК базирани:ЮС базирани:Да си го кажем обаче направо – финансовата независимост и ранното пенсиониране в България са много трудна задача. В ЮК и в САЩ също е доста трудно, така че у нас може би е близо до невъзможно. Това не пречи обаче на стремежа към финансова стабилност, финансова грамотност и правилно управление на парите с мисъл за бъдещето.

В този блог ще откриете публикации, които имат отношение към личните финанси и инвестициите, а щом четете тези редове, значи и вие имате интерес към тези теми. Освен, че искам да споделя моя инвестиционен опит и знания, ще показвам в реално време какво е възможно и какво не за един средностатистически жител на София със средностатистически трудови доходи. Ще се проявят и грешките ми, което ще бъде от полза на всички.

Ще се радвам на Вашата обратна връзка. Пишето смело под статиите, питайте, оспорвайте. Споделяйте с приятели това, което смятате за полезно и опровергайте онова, което не е вярно.Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *