Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

четвъртък, 30 септември 2021 г.

Инвестиционен портфейл (Септември 2021)

Приключва силно тримесечие (Q3 2021). Растежът на икономиките започна да се забавя, краткосрочните очаквания бяха коригирани надолу, но пазарите останаха спокойни на фона продължаващата инфлация. Поскъпването на суровините, нарастването за разходите за труд и скокът в цените на недвижимото имущество все по-рядко се определя като преходно. 

В контекста на личното инвестиционно портфолио септември бе рекорден откъм входящи парични потоци от американски акции. Доходността от трите стълба (в случая само от американски дивиденти и погасени P2P кредити) представляваше от 8.17% от общия паричен поток към цялостното портфолио за месеца. Останалото, разбира се, са моите депозити. 


* * * БФБ * * *
Шоуто през септември беше на БФБ. Въпреки че инвестиционният ми посредник не успя да завери дивидента от Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ преди приключването на месеца, този стълб отбеляза много силен резултат и към края на отчетния период е на +20.79% от създаването си. 

В периода бяха пуснати за търговия акциите на Доверие Обединен Холдинг, закупени с правата от увеличението. Така в средата на месеца се оказах със скромен пакет на средна цена на акция от 4.87 лв. с включените такси и комисионни. Яд ме е, че не бях пуснал по-смела поръчка за права, но в ретроспектива винаги е лесно да откриеш грешки и възможности. След пускането на търговията се включих и в обирането на предлаганите бройки нагоре с покупки на 6.70 лв. Тази позиция в момента е с най-високата капиталова доходност в портфейла от 34.27% спрямо средната цена на всички притежавани акции. 

Отново обаче проявих стара слабост с микромениджмънт и свръх търговия. Имах възможността да съм пред платформата в сутринта на 2 септември и успях да взема акции на Българска Фондова Борса АД и да реализирам по-късно през деня малка доходност. Продажбата беше излишна, но така или иначе операцията не беше планирана, а и нямам достатъчно задълбочен поглед върху случващото се в оператора.

Добавих още Софарма Трейдинг на 10 септември, но цената не пое в моята посока към края на месеца въпреки влизането в SOFIX. Причината мож би е в раздялата с досегашния изпълнителен директор Димитър Димитров и възкачването на поста от самия Огнян Донев.

Записах и две сделки с Телелинк при цени от 16.30 лв./акция на 10 и 16 септември. Въпреки оптимистичните перспективи пред ТБСГ (Анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп, 27.09.2021 г.) цена от около 20 лв. ще бъде сигнал за продажба преди следващия транш публично предлагане на акции от собствениците. 

Закрих напълно позицията си в Елана Агрокредит през месеца с малка капиталова загуба и нетна доходност от нисък едноцифрен процент с акумулираните дивиденти. Просто не виждам как този бизнес може да расте и да ми носи повече дивиденти в бъдеще. 

Бурен месец на БФБ, но портфейлът добива желан вид. С 20% тегло в него е ТБСГ, втори е Доверие Обединен Холдинг с 15.50%, трета по големина позиция е Софарма Трейдинг с 15.47%. Другите две позиции с над 10% в портфолиото са ФНИБ и Монбат. * * * P2P * * *
Доходността по кредитите в Минтос образува 1.19% от общия входящ паричен поток за месеца. Нищо интересно за месеца, освен един изплатен кредит в дефолт от Финко/Динеро (Украйна). Остават още доста от Украйна, Армения, Виетнам, Индонезия, Филипини, но всяко възстановено евро е от значение. 
* * * Американски акции * * *
Три покупки направих през месеца. На 13-и взех Pfizer при цена от $14.77/акция. На 15-и добавих VICI Properties на цена от $29.79 и на 18-и добавих една акция Apple на цена от $146.52. 

Близо 7% от паричния поток към всички стълбове бе формиран от дивидентите на Pfizer, J&J, Microsoft, Exxon Mobil и NextEra Energy.

Покупките бяха предпазливи и оставиха малко кеш в акаунта за дългоочакваната от всички корекция. В портфолиото има само една компания без дивидент (XPeng), a за всички останали съм готов да усреднявам при спадове, в това число и AT&T, което е много несправедливо пребито в навечерието на прехода на американските потребители към 5G. 

JPM повиши дивидента си за радост на всички акционери и в унисон с тенденците компаниите да връщат към инвеститорите колкото могат повече чрез дивиденти и обратни изкупувания. 

13.78% е доходността от създаването на портфейла с включени дивиденти. Бъдещата дивидентна доходност върху вложените от мен пари (включително и в XPEV) е 3.11%. За 2022 г. трябва да се опитам да достигна до 4% с оглед на ускоряващата се инфлация. 

Иначе поскъпването на долара спрямо еврото носи допълнителен ефект в левовото изражение на този стълб от цялостния портфейл. 


От блога:
Инвестиционен портфейл Август 2021
Инвестиционен портфейл Юли 2021
Инвестиционен портфейл Юни 2021изображение: FT.com
Share:

понеделник, 27 септември 2021 г.

Анализ на Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Публикация 20/02/2023:
"Телелинк бизнес Сървисис Груп показа какво НЕ трябва да се прави"Телелинк Бизнес Сървисис Груп е една от представените на БФБ български ИТ компании и една от най-добре представящите се акции на родния капиталов пазар напоследък. Фирмата се занимава с облачни услуги, обслужване и подръжка на офиси и дистанционна свързаност на служителите, информационна сигурност, решения за телекоми, ИТ инфраструктура и други. 

Листнатата компания оперира като холдинг, собственик на 100% от капитала на юридическите лица, опериращи на вътрешния и чуждестранните пазар. Освен в България, ТБСГ има операции оше в Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словения, Албания и Северна Македония. 

За последната една година капитализацията на компанията се е увеличила с 51.85% (фиг.1). Вторичното предлагане на цена от 13.50 лв. на акция през юни т.г. достигна до успех за 20 минути, а към момента на писане на тази публикация последната сделка е осъществена при 16.40 лв./дял. фиг. 1. Графика на борсовото представяне на Телелинк Бизнес Сървисис срещу SOFIX към 24.09.2021 г. Източник: Infostock.bg. 


Телелинк Бизнес Сървисис Груп дава заявка да бъде дивидентна компания. През 2020 г. холдингът разпредели 6 млн. лева към инвеститорите. На последниото извънредно Общо събрание акционерите гласуваха още едно дивидентно плащане от 0.82 лв. бруто на акция за първото полугодие (Телелинк БСГ ще разпредели 0.82 лв. на акция за полугодието, Investor.bg, 07.09.2021 г.). Плащането носи доходност от малко под 5% нетно срещу цената на акцията към момента на писане. 

Като част от добрите корпоративни практики компанията представи пред инвеститорите резултатите за първото полугодие на 2021 г. на онлайн събитие на 16 септември. На него бяха коментирани и средносрочните цели пред ТБСГ.

Разрастването на компанията води със себе си известен спад на маржа, но приходите, EBITDA и резултатът под линия се увеличават през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. (фиг. 2).
фиг. 2. Резултати за Q2 2020 и 2021 г. Източник: Презентация ТБСГ.


За първото полугодие ръстът на приходите е 51% спрямо същия период на 2020 г., а нетната печалба нараства с 26% (фиг. 3). фиг. 3. Резултати за H1 за 2020 и 2021 г. Източник: Презентация ТБСГ.


Впреки рекордните резултати, ръководството вижда насрещни ветрове. Част от клиентите отлагат капиталови и оперативни разходи във връзка с икономическата обстановка и рисковете, свързани с глобалната пандемия. Така например става ясно, че голям клиент телеком от Западните Балкани е отложил ИТ инвестициите си заради капиталоемки операции по сливания и придобивания. Договореното партньорство с Луфтханза също очаква своите положителни ефекти, които още не са видими в корпоративния баланс (Българската Телелинк ще изгражда корпоративната мрежа на Lufthansa, Economic.bg, 07.07.2021 г.).

Освен това сегментите с по-ниски маржове растат по-бързо в сравнение с по-печелвишите такива. Въпреки корекциите надолу спрямо първоначалните заявки (фиг. 4), прогнозните резултати остават силни. 
Фиг. 4. Ревизирани очаквания на мениджмънта за 2021 г. 


На онлайн събитието беше представен още облика на органичния растеж, като беше подчертан нарастващия брой служители и представителства на различните пазари. От 159 служители през 2018 г. сега компанията разполага с персонал от 308.

За съжаление анализите на българските инвестиционни посредници по принцип са изключително оскъдни като брой. Телелинк Бизнес Сървисис е бил обект на интереса на два посредника - Ъптренд и Елана Трейдинг.

Анализът на Ъптренд датира от 5 юни 2020 и е публичен (Оценка на справедливата стойност на акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД). Според изчисленията тогава (Q12020) справедливата стойност е 17.28 лв. (фиг. 5 и фиг. 6).
фиг. 5. Анализ на ТБСГ, Източник: ИП Ъптренд


фиг. 6. Анализ на ТБСГ, Източник: ИП Ъптренд


Анализът на Елана Трейдинг за сметка на това е още "топъл", след като ревизираната оценка от 23 септември на присъщата стойност е за 20.53 лв. на акция дори след корекцията надолу (22.78 лв. стара оценка от юни т.г.). По изчисленията на анализатора на посредника Димитър Киряков справедливата стойност на акциите на холдинга по метода на дисконтираните парични потоци е 26.32 лв. (фиг. 7). Сравнението с мазарните множители на подобни компании пък води до очаквана цена на акция от 14.75% (фиг. 8). При 50% процента тегло на двата компонента се получава и препоръката "Купува" от Елана Трейдинг.Фиг. 7. Справедлива стойност на една акция на ТБСГ. Източник: Елана Трейдинг.


Фиг. 8. Сравнение с коефициентите на сходни компании (peers) като Accenture Plc (IE), Capgemini, Atos (FR), Tieto (FI) и други. Източник: Елана Трейдинг.


Перспективи
Проблемът пред Телелинк Бизнес Сървис Груп е в задаващото се забавяне на ръста на приходите и от доминацията на сегментите с по-нисък марж. Експозицията на българския пазар (70% от всички продажби) е неутрален за акцията факт. Бизнесът започва да се задъхва в пост-ковид условията и не е ясно доколко инвестициите в ИТ инфраструктура и облсужване ще бъдат приоритет на фирмите. От друга страна "срамежливият" за сега пробив на Румънския пазар, който е многократно по-голям от българския, предпоставя добри възможности за растеж.

Реализирането на стратегически партньорства като това с Луфтханза следва да е ключова маркетингова цел. Разширяването на акционерната структура с друг чуждестранен играч като английския инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust Plc пък може да доведе цената на акцията на нива, сходни с тези на конкурентите в Европа. Влизането на подобен играч обаче на този етап е възможно само през БФБ. На скорошното онлайн събитие изпълнителният директор Иван Житянов поясни, че идеята за листване на компанията във Франкфурт засега е замразена. 

В планът на мениджмънта за следващите пет години остава удвояване на приходите и печалбата преди данъчно облагане и амортизации (EBITDA). Освен всичко Телелинк Бизнес Сървис груп дава заявки да капитализира ноу-хауто си в хиперавтоматизацията (hyperautomation) в следващите години като един нов и високопечеливш бизнес сегмент. 

Въпреки че обратно изкупуване на собствени акции в момента не се случва, Телелинк Бизнес Сървисис Груп предла нелоша дивидентна възвръщаемост на инвеститорие, която не изглежда под заплаха в следващите години. 
Забележка: Настоящата публикация не е препоръка за взимането на инвестиционни решения. Авторът притежава акции в разглежданата компания, което може да оказва влияние върху изложените мнения и разсъждения. Използвани са публични източници на информация, като техният произход е надлежно цитиран. Авторът не носи отговорност за настъпили последващи промени в обстоятелствата след публикуването. 


Share:

четвъртък, 9 септември 2021 г.

Инвестиране и его

Искате да бъдете винаги прави или искате да постигате възвръщаемост върху капитала? Това е важен въпрос преди взимането на инвестиционно решение, чийто отговор на думи е ясен, но на практика нещата се случват по различен начин. 

Най-добрите инвеститори и трейдъри не са тези с най-високо IQ, със сигурност не са най-образованите хора на планетата, а и никой от тях не е известен с класата си на шахматната дъска. Този дисонанс се дължи на обективното наблюдение, че пазарите не се подчиняват на конвеционалните логика и знания. Висококвалифицираните професоналисти прилагат знанията и уменията си върху субекти, които се поддават на разбиране, на принципи, а често и закони. А кой може да посочи дори един неписан закон на капиталовите пазари?

Егото не е добър съветник по принцип. Това важи с особена сила за инвестирането. Морето от информация кара човек да мисли, че е научил не просто достатъчно, ами и повече от другите участници в инвестиционни процес. Прави по-добър технически анализ, разбира отлично даден клас активи, разчита по-правилно заглавията на финансовата преса. 

Когато един инвеститор си създаде усещането за непогрешимост и всезнание, тогава идват загубите. Егото взима превес над инстинктът за самосъхранение, който се проявява под формата на инстинкт за съхранениет на капитала. Егото е способно да въвежда в заблудата, че бъдещето е предвидимо. То не е предвидимо, никога не е било и няма изгледи да стане. 

Един инвеститор не би трябвало да го е срам да заяви, че не знае какво ще бъде състоянието на пазара и на неговите вложения след 6 месеца. Той обаче би следвало да знае дали има "План Б" при негативен сценарий, как да се защити при сривове, включително ментално, и готовност за адекватна реакция, ако благоприятна ситуация се появи. От блога: Защо финансовите прогнози са непотребни, 23 декември 2019 г.

Стенли Дръкенмилър, който има дългогодишни отлични инвестиционни резултати в партньорство с Джордж Сорос, споделя кой е най-големият урок, който е получил от Сорос:

"Научил съм много от Джордж, но може би най-важното е, че не е важно дали си прав или грешиш, а дали си на печалба, когато си прав и колко губиш, когато грешиш. Малкото случаи, в които съм получвал критика, са когато съм бил прав във вижданията си за пазара, но не съм ги монетизирал".

Дънинг-Крюгер ефект
Ефектът на Дънинг-Крюгер (Уики линк) е когнитивна заблуда, при която некомпетентни индивиди изпитват чувство за превъзходство, изразяващо се в надценяване на собствените си способности и знания. В социалните мрежи това явление е особено разпространено, което е и любезно напомняне да приемате редовете в този сайт със здравословна доза скептицизъм. 

От блога: Българският финансов уеб, 10 август, 2021 г. 

Компетентността и самочувствието изглежда имат обратна корелация. Колкото по-малко знае човек, толкова по-уверен е в способностите си и обратното, колкото повече знае, толкова по-разколебан е в действията си. Тази закономерност също може да бъде забелязана с просто око на сцената на инвестирането. 

През 2020 г. видяхме милениалите да стъпват смело на пазара и дори да раздават съвети. Всичко това бе породено от скуката на локдауните. Няма как на младежите да им бъде обяснено, че ковид годините са един от най-плодородните на капиталовите пазари. Самият пазар обаче рано или късно ще им го каже и покаже, но урокът може да се окаже твърде скъп и болезнен.

Акциите и облигациите за последно са скачали с по 15% на годишна база през далечната 1997-а. Малцина знаят и осъзнават колко благодатен е всъщност периода за всякакви инвестиции. Пазарите обаче имат свойството да променят правилата на играта и това, което работи в момента, скоро може да не работи.   

Решението
на проблемите с егото и алчността е в самосъзнанието. В разбирането, че има невидими сили, които могат да поемат контрол над процеса, вместо процесът да се случва според първоначалния дизайн. Целите помагат за придържането към пътя. Целеполагането е в основата на финансовата грамотност, а (само)дисциплината е ключова за следването на компаса. 

Когато пък се появят грешки в инвестиционния процес (те, разбира се, са неизбеждни), трезвият анализ следва да покаже дали егото и алчността са ги причинили или първоначалният замисъл е имал пробойни.
Share:

четвъртък, 2 септември 2021 г.

Въвеждането на чужди акции на БФБ се оказа сполучливо

В понеделник, 5 юли 2021 г., участници на БФБ с изненада видяха котировките на няколко десетки чуждестранни компании и ETF-a, както и сделки с Vodafone, iShares S&P 500, Deutsche Bank, AT&T и Daimler AG. Това бяха първите сделки, реализирани благодарение на партньорството на Българска Фондова Борса и германския инвестиционен посредник ТрейдГейт АГ, който се явява маркетмейкър. 

В публикацията "Има ли ИмПулс и Доверие на БФБ" от 18 юли т.г. бяха очертани параметрите на нововъзникналата възможност за търговия на родния пазар, а два месеца по-късно може да се каже, че приемането от страна на инвеститорите е по-скоро положително. 

До 31 август оборотът на БФБ с книжата на Apple е за 63 хил. лв., с тези на Coca Cola е за 23 хил. лв., акции на Royal Dutch Shell за 51 хил. лв също са сменили собствеността си през инфраструктурата на софийската борса. Рекордьор по оборот в първите два месеца на търговия е Deutsche borse със 191 хил. лв. 

Цените на чуждестранните акции се котират в евро, което свари посредниците не съвсем готови за нововъведението. 

Неясни остават към този момент два въпроса - ще влязат ли по сметките на българските клиенти точно толкова дивиденти в евро, колкото биха влезели на немските в Германия, и как ще се уреди правото на глас в общите събрания на компаниите, след като акциите се съхраняват на имената на крайните собственици в Централния Депозитар и Clearstream. 

Първият въпрос най-вероятно вече има отговор, защото 29 акции на АТ&T бяха изтъргувани през БФБ на 5 юли. Екс-дивидентната дата на емисията (ISIN: US00206R1023, Ticker symbol: SOBA) e 8 юли, а рекърд датата е 9 юли, тоест клиринговите къщите са имали четири дни да обслужат сделката. Ако всичко е било наред, на 2 август или ден по-късно сметката в посредника на купувача е трябвало да бъде заверена с 0.494 евро на дял (0.52 евро е плащането преди данък)  или с около 27-28 лв. (14.33 евро). 

Същото се отнася и за Apple (Ticker symbol: APC), чиято последна екс-дивидентна дата е 6 август, а последното плащане е от 12 август. Ако намеря инвеститор през БФБ, който вече е получил дивидент, ще сверим заедно дали цялата верига работи както трябва и ще представя резултатите в отделна публикация в блога.* * *

Въвеждането на чужди акции на БФБ беше важно усилие в привличането на интереса на българите към инвестициите. Моментът също се оказа сполучлив в една много силна за повечето пазари година (от блога: "Динамика на БФБ: SOFIX катери нагоре", 24 юни, 2021 г.). 

Освен доходността, която получава немалко гласност, бурно започна да се развива и общността ("Българският финансов уеб", 10 август, 2021 г.). Анализаторите вече споменават ритейл инвеститорите като някакъв фактор на родната борса, като последните примери са IPO-тата в сегмента BEAM и обирането на незаписаните права при търга за увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг. 

Всъщност по-малките портфейли получиха уникалната възможност да намалят значително риска си чрез новите предложения на БФБ. С уточнението, че минали събития не са гаранция за бъдещи такива, можем да потвърдим, че няма ликвиден риск при чуждите акции и изходът от инвестиция в 5- или нисък 6-цифрен порядък може да стане без асистенция от брокер и без това да повлие значително на цената на съответния инструмент. За по-големи обеми маркет-мейкинга на ТрейдГейт АГ не е тестван. 

В контекста на ликвидността чуждите акции всъщност могат да изиграят ролята на облигации или по-точно на "временни касички" до появата на инвестиционни възможности в български акции. Първите се търгуват при по-нисък спред и могат да понесат търговия с обеми в по-кратки срокове и при по-ниска волатилност. Разбира се, международните книжа също са подвластни на общата пазарна конюнктура и котировките им следват оценката на германската борса. 

Лимитиращият фактор в лицето на скромната библиотека с предложения (малко под 100 акции и ETF-и) се компенсира от гаранциите и удобствата, които дават българските инвестиционни посредници. Смесен портфейл от български и чужди акции в лицензиран посредник е защитен до 90% от Фонда за Компенсиране на инвеститорите (Гарантирани суми, ФКИ) - нещо, което международните посредници, опериращи в България, не предлагат. 

Последната позитивна новина около иновацията e приемането на ТрейдГейт АГ като борсов посредник от БФБ. Решението на борсата бе взето и оповестено на 1 септември. 


Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *