Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

Показват се публикациите с етикет Mintos. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Mintos. Показване на всички публикации

понеделник, 21 август 2023 г.

Подобрената прозрачност в P2P платформата Минтос

Наглеждайки на регулярна база инвестицията ми в Минтос, наскоро ми направи впечатление, че в стремежа си да повиши доверието и прозрачността, платформата публикува в блога си информация за финансовото състояние на някои ключови оригинатори. Последните имат бизнеси в повече от една държава и притежават множество брандове в микрокредитирането. 

Някои от отчетите са заверени, други са представени като информационни презентации, но във всеки случай намерението е ясно - да се демонстрира финансовото здраве на оригинаторите, които продават кредити в Минтос. Или поне финансово здравите такива да се покажат на инвеститорите. 

Ето например ESTO (основан в Естония небанков кредитор) отчита ръст на печалбата (фиг. 1) и положителен тренд във всички ключови индикатори. 
фиг. 1. ОПР на ЕСТО. Източник: Mntos.comID Finance (Испания) също публикува пълния си заверен отчет за първото полугодие на 2023 г. (фиг 2.). В него също се отбелязват положителни трендове. Оригинаторът има полици (пакети) със просрочени от получателите кредити, но в никакъв случай не може да става дума за притеснителна тенденция. фиг. 2. ОПР на ID Finance. 


Пробелемът е, че когато и да дойдат насрещни ветрове в индустирята, отчетите ще ги отразяват ретроспективно. Освен това като се има предвид, че P2P технологията е относително нова, все още не може да се говори за трайни добри практики и традиции. С други думи не е ясно дали и ако някой оригинатор "закъса", отчетите отново ще бъдат споделяни с инвеститорите в кредити. Освен това далеч не всички компании споделят финансови резултати. Публичните борсово търгувани оригинатори не са никак много. 

Все пак, като се тегли чертата, практиката на споделяне е добра и правилна. Когато се инвестира, всяко парче информация е важно и от полза. 

Заб.: Настоящата публикация не е съвет за P2P инвестиции. Моля, правете щателно собствено проучване преди вземане на решение за управление на спестяванията ви. 


Share:

петък, 7 април 2023 г.

Нов начин за отчитане на лошите кредити в Минтос

С уговорката, че нововъведението в Минтос е вече на повече от седмица, искам да оставя няколко реда, тъй като го намирам за още една крачка във вярната посока. 

Става дума за графичното представяне на лошите кредити, Това са P2P кредити, пласирани от оригинатори в ликвидация и от такива, които не изпълняват ангажиментите си към платформата и инвеститорите. 

Под шапката на "Overdue" (Просрочени) са групирани кредити, за които получателят е превел погасителни вноски на оригинатора, но последният не ги е трансферирал в Минтос за последващ сетълмент, и кредити, за които оригинаторите на са покрили задължението си за обратно изкупуване (Buy back). 

В моя спестовно-инвестиционен портфейл (ежемесечни коментари тук) P2P кредитите заемат почти пренебрежим дял най-вече заради трусовете, които индустрията претърпя след ковид локдауните. Съответно не съм и влагал някаква особени усилия в анализа на просрочията, като изключим прочита на регулярните сводки. Сега, с новото представяне, имам много по-ясна картина кой юрисдикции трябва да заобикалям и къде мога да се надявам на плащания макар и със закъснение. фиг. 1. Скрийншот от новия модул


Видно от фиг. 1 вече мога да направя справка кога съм получавал плащания (зелените колони) и кога платформата официално е отписвала кредити (червените колони). Курсорът е поставен илюстративно на месец, в който не е имало движение по просрочените кредити в моя портфейл. 

По-надолу има разбивка по оригнатори с актуалното състояние на съответния проблем, както и в каква степен просрочените заеми са били вече погасени (фиг. 2).фиг. 2. Ситуация оригинатор по оригинаторКакто е видно, косовският оригинатор и Минтос са чисти към мен. Групата на Финко с оригинатори в Украйна и Армения е успяла да събере от кредитираните лица и да преведе на Минтос около 50% от кредитите, преди да възникнат проблемите. Точно на обратния полюс е Кешвагон с оригинаторите си в Индонезия и Виетнам. 

В колоната статус се вижда, че Минотс води юридически битки там, докато при другите оригинатори процесът е на преструктуриране и общуването е на масата за преговори, вместо в съда. 

Намирам нововъведението за нова крачка във вярната посока по отношение изграждането на доверие между инвеститори, пазар (платформа), оригинатори (кредитори) и кредитополучатели. Дали и какво се прави във връзка с проблемите, т.е. дали Минтос защитава интересеите ми, е с една идея по-прозрачен процес. 

Междувременно чисто оперативно портфейла расте заради капитализацията на лихвите. Става дума за пасивния доход, който също отчитам на месечна база като процент от всички входящи парични потоци. 

Приближава се моментът, в който ще бъда достатъчно спокоен, че да започна отново да внасям в Минтос някакъв процент от ежемесечния ми депозит. 

Разбира се, горното не е препоръка да го правите и Вие, нито е някаква форма на инвестиционен съвет. Това, че аз съм пропонент на P2P технологията, не означава, че тя е съвършена или че дори е добро решение за съхранение на спестяванията. Инвестирайте предпазливо и умно след задълбочени собствени проучвания. 

Share:

четвъртък, 21 април 2022 г.

Динамика на P2P пазара (Април 2022)

Отдавна не бях публикувал малко по-задълбочен поглед върху динамиката на P2P пазара и достъпните в България инвестиционни възможности. Всъщност аз нямам информация от първа ръка освен за Минтос, където поддържам малък кредитен портфейл, част от цялостното ми инвестиционно портфолио. Осведомявам се от социалните мрежи и споделеното от хората, които ползват други платформи с други бизнес модели. 

В последните две години P2P инвестициите загубиха от своя блясък по няколко причини. Първо, ковид пандемията донесе сериозни сътресения на пазара, което доведе до загуби от инвеститорите и съответно и отлив. Второ, появиха се по-добри инвестиционни възможности за масовия спестител. Доходността на пазара на акции задмина с няколко порядъка тази от P2P вложения в среда, в която търговията с корпоративни дялове стана значително по-лесна и евтина буквално за месеци. И трето, сериозните и добри P2P платформи не могат да се предпазят от лошия имидж, който измамите нанасят на сектора. Регулацията е слаба или никаква и измамните платформи идват и си отиват (с пари на инвеститорите разбира се) без особени последствия. 

Няма да лъжа, че индивидуалното FIRE портфолио изглежда може да мине и без P2P вложения. Аз все пак поддържам 2.36% от моя портфейл в Минтос. Преди влагах повече време в ръчното управление на кредитите в платформата, докато сега съм настроил автоматични стратегии и само наблюдавам картината през моя ексел модел. 
Блог архив:
Контролен модел за инвестиция в Минтос, 2 януари 2020 г. 
Девети месец инвестиция в Минтос, 31 май 2020 г.
10 прости начина да избегнете загуби от P2P инвестиции, 1 октомври 2020 г.
Развитие по блокираните пари в Минтос, 4 декември 2021 г. 

Всичко за P2P в блога


Минтос
Поради цитираните по-горе обстоятелства лихвите по кредитите за физически лица от небанкови институции поскъпнаха, т.е. те вече носят по-голяма лихва от преди за инвеститорите и по-голям риск от дефолт за кредитополучателите. 

От избухването на войната в Украйна се наблюдава оживление на вторичен пазар, откъдето автоматичната ми стратегия прибира кредити с отстъпка поне 5%, издадени от оригинатори с рейтинг от 6 нагоре и в страни само от ЕС. Това ми е втората по приоритет стратегия, а първата е за кредити само от Великобритания (два оригинатора) и Финландия (един оргинатор). Същата стратегия включваше и Дания преди изтеглянето на Sun Finance (Датски оригинатор също е свален, 16 февруари 2021 г.).

По отношение на средствата за възстановяване от фалирали оригинатори или такива с отнети лицензи, напредъкът е малък. Платформата прави усилия да комуникира проблема, а вероятно и да възстанови парите инвесторите, но темпото не е впечатляващо. В блога на Минтос могат да се видят информации за множество кеш-бек кампании, което е знак, че оригинаторите имат глад за финансиране. 

Ето как изглеждат ключовеите показатели на една почти три годишна инвестиция в Минтос, обяснителните бележки следват:
Графа Return on Investment (Възвръщаемост на инвестицията) всъщност е показан Total Return (Обща възвръщаемост за целия период). Т.е. срещу всяко евро, което някога съм внесъл в сметката, днес имам 1.67 евро. Сумата обаче включва и кредити в дефолт, които още не са официално отписани. 

Последната графа (Funds at Risk / Средства в риск) маркира размера на кредитите в дефолт, които не са официално отписани и които участват във формирането на тотала на сметката. Ако не ми бъдат върнати възстановени поне половината от тези пари, инвестицията ще бъде на загуба. Процентът в тази графа е голям, тъй като съм извършвал тегления и съм намалил цялостната си експозиция към P2P инвестициите в цялостния ми портфейл. 

Non-performing loans (кредити в просрочие) е процентът на кредитите, чието погасяване закъснява до 60 дни. Тази графа обхваща само кредитите, които не са в дефолт. На всяко евро в сметката ми съответсват 43 евроцента кредити в дефолт и 57 евроцента работещи кредити. От тях около 26 евро цента имат някаква форма на обичайно за бизнеса просрочие.

Графите за вътрешната норма на възвръщаемост и средната лихва нямат нужда от допълнително обяснение. 

Held Payments (Задържани плащания) включват цялата сума на Средствата в риск плюс текущи Pending Payments (Висящи плащания). Последните са суми, преведени от оригинаторите, но все още неразпределени по клиентските сметки в Минтос. Тези пари по-често са пренебрежими и се преразпределят обичайно за един работен ден. 

Така изглежда инвестицията в Минтос през очите на един редови вложител от България. Какво се случва по другите платформи информация получавам само от социалните мрежи.

Rendity
Платформата Rendity ще пласира емисия облигации с 4.75% фиксирана доходност за период от 5 години (до 2027). Ценните книжа ще бъдат емитирани на борсата в Австрия. Самата платформа е фокусирана във финансирането на проекти с недвижими имоти. Повече за облигацията може да се научи от официалния сайт тук

Rendity също осъществяват агресивни маркетингови кампании в съотвествеие с конкурентите в сектора в битка за инвеститорското внимание. Годишната доходност на предлаганите проекти се колебае около 6-7%, като средната лихва логично е по-ниска от средната при кредитие за физически лица заради различните степени на риск. 


Bondora
Тази платформа също продължава да бъде сред най-привлекателните за публиката, най-вече заради натрупаната репутация и относително по-дългата си история на съществуване. 

6.75% е рекламираната годишна доходност на продукта Go&Grow. 

Bondora също полага усилия да информира инвеститорите относно проблематичните кредити. Последната публикация по темата в блога им е от 12 апрли с информация за събираемостта на заеми в дефолт. 


Iuvo
Българската P2P платформа има нов управител и това е Благовест Караджов. Тя също предлага по-добри условия за клиентите си от преди с маркетингови стратегии, отстъпки от такси и т.н., както и с повишена доходност на продукта Iuvo Save. 

Проблем е експозицията към Русия и руските небанкови кредитори. Неформално инвестициите в издадени в Русия заеми е нарушение на международните санкции, но компанията със седалище в Естония към този момент не е попадала под регулаторни удари. 

Просрочия и проблематични кредити има по подобие на всички останали P2P платформи, фокусирани в микрокредитирането. 


* * *

Както вече споменах, впечатленията ми от другите платформи не са от първа ръка. Ако имате положителна собствена история с времеви хоризонт от поне две години, не се колебайте да се свържете с мен чрез формата за контакт или като напишете коментар. Ще се радвам да знам и да споделя за още някоя възможност пред преследващите FIRE в България.

 Търсят се положителните примери, защото негативини имаме предостатъчно със задъхващи се платформи или откровени измами. 

Както се полага на такъв тип текстове, завършвам с уточнението, че нищо от написаното не представлява съвет за взимането на инвестиционни решения. Линковете в текста не са реферални, нямам финансов интерес от написването на тази публикация.  

Share:

събота, 4 декември 2021 г.

Развитие по блокираните пари в Минтос

В един идеален свят P2P инвестициите трябва представляват инструмент за диверсификация в портфолиото на хората, които се опитват да постигнат финансова независимост или поне да изградят някакво богатство. Въпреки че P2P технологията на кредитиране е относително нова, пазарът узрява бързо и работещите модели продължават да функционират дори и след големи трусове, какъвто е глобалната пандемия от коронавирус. 

Насрещните ветрове обаче припомниха на инвеститорите, че думата "риск" не е изпразнена от съдържание, а напротив. В платформата Минтос, където инвестирам и аз, възникнаха сериозни проблеми през последните две години с оригинатори, които по една или друга причина спряха да си обслужват задълженията. 

През ноември кредитите на един такъв оригинатор - E-Cash UA, бяха отписани от сметките на инвеститорите. От Минтос обявиха, че няма обосновано очакванe повече средства да бъдат възстановени. Според статистиката около 35% от задълженията на украинския небанков кредитор са били покрити, преди да се пристъпи към отписването. 


Всъщност платформата споделя актуална информация за всеки един проблематичен оригинатор горе-долу на месечна база в страницата Status update on suspended and defaulted lending companies. Следващите редове онагледяват въпросния статус според официалната информация, както и съдържат част от думите на Дмитри Амелин (Мениджър събирания на дългове в Минтос) на последния уебинар от 12 октомври. 

E-Cash (Украйна)
Спиране от търговия: 21 април 2021
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 700,000 евро
Сътрудничество: Приемливо
Очаквано възстановяване: 35% (останалото вече е отписано)

Cashwagon (Виетнам, Индонезия, Филипини)
Спиране от търговия: 10 май 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 7,400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: PH, ID 100%, VN < 25%

Finko/Varks (Армения)
Спиране от търговия: 21 август 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 15,000,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

Capital Service (Полша)
Спиране от търговия: 6 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 17,600,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

ExpressCredit (Замбия)
Спиране от търговия: 30 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 2,400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: 100%

AlexCredit (Украйна)
Спиране от търговия: 28 март 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 4,300,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <25%

Амелин: Тук нашите намерения и реално случващото се се разминават по необичаен начин. Използваме трета страна - колекторска фирма за събирането на вземанията на инвеститорите. Лошата новина е, че украинската централна банка наложи регулации, които засягат цялата колекторска индустрия. Тези регулации засягат това кога може да се потърси длъжник по телефона, колко текстови съобщения могат да бъдат пращани, какво може да се казва на длъжниците и какво не, и най-важното - какви данни могат да бъдат събирани и използвани в целия този колекторски процес. Всичко това резултира в спад на събиранията в цяла Украйна, включително и при АлексКредит, където изоставаме от прогнозата. Това е причината за девиацията и заедно с третата страна работим върху възможностите за подобряване на ситуацията. 

Monego (Косово)
Спиране от търговия: 6 декември 2019 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 3,200,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <100%

GetBucks (Ботсвана, Замбия)
Спиране от търговия: 30 април 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 8,500,000 евро
Сътрудничество: Лимитирано
Очаквано възстановяване: <50%

Амелин: Преди три месеца се споразумяхме около преструктурирането на задълженията с мениджмънта на оригинатори и ключовия акционер. За съжаление оригинаторът в Ботсвана не може да намери финансиране, което резултира в спиране на месечните плащания към Минтос, както и в оспорване на договореностите. Усилията продължават, но не изключваме пристъпване към друг вариант, предвиждащ съдебни действия. 

Rapido (Испания)
Спиране от търговия: 23 октомври 2019 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 400,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: 0

Dziesiatka Finance (Поша)
Спиране от търговия: 18 юни 2020 г.
Ескпозиция на инвеститорите в Минтос: 600,000 евро
Сътрудничество: Пълно
Очаквано възстановяване: <50%фиг. 1. Статистика за вторичния пазар в Минтос

фиг. 2. Размер на кредитите, пласирани на P2P пазара чрез Минтос


По отношение на текущото функциониране на платформата, статистиката изглежда позитивна. Оборотът на вторичния пазар е във възходящ тренд, но кривата е почти изгладена, което означава, че инвеститорите не прибягват до него за изход от инвестициите си така, както го правеха през пролетта на 2020 г. (фиг. 1).

Същевременно общият размер на "превъртяните" през Минтос инвестиции достига 7,5 млрд. евро в началото на декевмври 2021. Разликата спрямо предходния месец е около 9 млн. евро, което също е сигнал за относително високото доверие на P2P инвеститорите в платформата. 


Заб.: Горният текст не е препоръка за инвестиционни решения и има информативен характер. 

Share:

вторник, 16 февруари 2021 г.

Нов удар по Минтос - датски оригинатор също е свален

Нов удар понесе P2P платформата Mинтос. В петък вечерта българско време на 12 февруари  инвеститори в кредити, отпуснати в Дания от групата Sun Finance, получиха предупредителни имейли, че непласираните заеми ще бъдат свалени от първичен пазар. В съобщението се казва още, че на този етап не се планира лимитирането на търговията с тези кредити на вторичен пазар.

Sun Finance консолидира операциите на оригинатора Capitolia ApS, извършващ дейност в Дания под търговския бранд Simbo. След кризата, породена от сътресението с Finko (от блога: "Кризата в Минтос", 25.03.2020 г.), Sun Finance се превърна в най-голямата група с оригинатори в различни държави, издаващи бързи кредити - най-търсените в краудлендинг платформата. Всъщност тя е пласирала повече от половината бързи заеми в Минтос - 59,573,608 евро от общо 117,423,381 евро към момента на писането на тази статия. Дания дели трето място с Латвия по обем (около 9 млн. евро) след Казахстан и Полша (по около 17 млн. евро).

P2P инвестициите са интересна възможност за спестистелите да реализират доходност чрез авангардна и относително зряла финтек иновация. Затова и относително редовно оставям по някой ред най-вече за Минтос, където лично аз имам инвестиция.От архива:
Актуално състояние на задържаните пари в Минтос, 19.01.2021 г.
Фалира ли Минтос, 12.10.2020 г.


Тази статия обаче се забави, тъй като дори и в датските медии не изелзе навременна информация по случая. Днес вече има някои достъпни в интернет материали по въпроса.

Сайтът journalisten.dk обяснява, че две локални компании за бързи кредити - Simbo и Kronelån (и двата под шапката на Capitolia ApS), са посочени от Датският потребителски омбудсман като такива, отпускащи заеми при неблагоприятни и извънзаконови условия.

Статият в Journalisten.dk

И банките, и небанковите кредитни институции в Дания са регулирани от местната агенция за финансов надзор. Въпросната е получила сигнала, но за становище е рано.

Обвинението към Simbo, цитирано от изданието, изглежда съшито с бели конци. Забележката е, че максималният размер на отпусканите заеми е твърде малък - определено странна причина за нарушение.

В имейлът от Минтос е цитиран изпълнителният директор на Sun Finance Томс Юриевс. Той казва следното: "Силно вярваме, че всички отпуснати кредити съответстват с местното законодателство. Освен това нашата дейност е оценена от независими експерти, които одобряват нашия бизнес модел и неговото законово съответствие. Подчертаваме, че ще предоставим детайлни пояснения на нашите бизнес практики на Потребителския омбудсман. В конкретната ситуация вярваме, че омбудманът същесвено е сгрешил в преценката си за текущата ситуация и би трябвало да получим възможност да изчистин недоразумението по професионален начин".

* * *

Презумпцията е, че Дание е една от най-стабилните юрисдикции, от където инвеститорите в Минтос могат да купуват кредити. Ясно е, че P2P индустрията "хапе" от пазарния дял и печалбите на търговските банки и ми се иска да вярвам, че технологията няма да падне жертва на картелни удари. Елиминирането на посредника (middle man) между кредитор и кредитиран в е възможност свободните средства да заобиколят банковите депозити и да бъдат инвестирани директно в паричното търсене.

Ситуацията със Simbo обаче още веднъж подчертава високите рискове, които носят P2P инвестициите. Към момента на писане на вторичен пазар има 4059 кредита на Sun Finance, някои от които се предлагат със скромна отстъпка. фиг. 1 скрийншот от имейла на Минтос (непълен)

Share:

вторник, 19 януари 2021 г.

Актуално състояние на задържаните пари в Минтос

Вероятно повечето инвеститори в Минтос виждат суми в графата "In Recovery" в своите сметки. P2P кредитирането се охлади значително около и след пика на ковид-кризата през март 2020 г. поради две основни причини - първо, кредитополучателите, оригинаторите и платформите изпитаха насрещните ветрове от икономическата контракция и второ, горещите пари на ритейл инвеститорите се преместиха на капиталовите пазари в търсене на доходност от акции и на борсите за криптовалути в преследване на огромната спекулативна възвръщаемост, която виртуалните монети предложиха напоследък. 

Въпреки охлаждането, оцелелите P2P платформи продължават борбата за пазарен дял и бизнес развитие. Така например Минтос видя огромен интерес към предлагането на собствени дялове в КраудКюб (CrowdCube) в края на миналата година. ("Динамика на P2P пазара, Минтос и българския контекст", 14.12.2020 г.). 

В същото време напредъкът около ликвидацията на няколкото ключови и няколкото периферни оригинатора, които напуснаха пазара, изглежда незадоволителен.

Моето кредитно портфолио има 581.12 евро (фиг. 1) задържани средства към датата на публикуването на този пост. Финко (51.24%), КешВагон (28.24%) и АлексКредит (13.04%) са големите суспендирани оригинатори, издали заеми, части от които аз съм финансирал. От групата на Финко 68.71 евро са пласирани в Армения (чрез Варкс) и 229.05 евро в Украйна (чрез Динеро и УкрПозика). От групата на КешВагон имам 74.97 евро във Виетнам, 53.58 евро в Индонезия и 35.55 евро във Филипините. 


фиг. 1. Средства за възстановяване по оригинатори и юрисдикции към 19.01.2020 г.


Минтос не отказва обратна връзка относно този проблем, което е добър сигнал. Разбира се, платформата не може да бъде държана отговорна за некоректни бизнес партньори (оригинатори), но моята надежда е, че ще бъдат положени необходимите усилия за възстановяване на въпросните пари "In Recovery". Изводите са направени, рискът от P2P инвестициите е ясно онагледен, но от крайния изход ще зависи бъдещето на платформата и очевидно в Рига осъзнават това. На 28.01.2021 г. предстои нов уебинар на тема "Fund in Recovery" (анонсът от блога на Минтос, 13.01.2021 г.), на който на въпросите този път няма да отговаря изпълнителният директор Мартинс Султе, а водещи ще бъдат мениджърът по събираемостта Дмитрий Амелин и мениджърът по партньорствата с оригинаторите - Янис Праневичс. Инвеститорите очакват някакви позитивни новини и по-детайлен график на разплащането, особено след като платформата осигури финансирането си и вече може да се концентрира изцяло върху този проблем. 

Впрочем в сайта на Минтос има постоянен достъп до пълната информация основно фалиралите и лишените от лиценз оригинатори, които са финансирали свои клиенти с пари на P2P инвеститори (фиг. 2, линк към изображението в платформата). 

От изнесените данни става ясно, че инвеститорите в Минтос чакат 94,5 млн. евро главници и 3,39 млн. евро лихви. Това е плашещо голяма сума и могат да се направят обосновани предположения, че не всички пари ще бъдат възстановени. Добрата новина е, че движението по инвестиционните сметки през четвъртото тримесечие на 2002 г. идва от най-големите оригинатори - Финко Украйна - 3,6 млн. евро, Финко Армения - 1,12 млн. евро, ЕкспресКредит Замбия - 302 хил. евро, а Пийчи (Англия) покри задълженията си напълно (повече детайли в зеления сектор във фиг. 2). 

Фиг. 2 Данни за проблемните оригинатори към 05.01.2021 г. Източник: Минтос.


Важна изглежда и оценката на Минтос относно вероятността средствата да бъдат възстановени напълно или частично. Така например очакването за суспендираните оригинатори е за 100% възстановяване, докато при фалиралите за голям брой няма прогноза. При тези, при които има, най-песимистично изглежда положението при КешВагон Филипини с очакване за възстановяване на под 25% от главниците и лихвите. Оригинаторите от същата група в Индонезия и Виетнам дават индикации за до 50% покритие на задълженията. При АлексКредит (Украйна) очакването е също за до 50%.

Имайки предвид тези данни, както и пожелателният им характер смятам, че реалистичният таргет за възстановяване на суми в моята инвестиционна сметка е около 60% на базата на публично достъпната информация. За двата оригинатора, които не дават индикации за очаквано възстановяване, съм заложил цел от 50% (фиг. 3)


Фиг. 3. Калкулация на очакванотоо възстановяване на средства на база публично достъпна информация


А вие снехте ли доверието си от Минтос? Или може би участвахте в набирането на капитал през КраудКюб? Споделете какви са вашите очаквания за възстановяване в коментар под тази статия. Добавяте ли средства в платформата или търсите окончателен изход? 


Заб.: Горният текст не е съвет за взимане на инвестиционни решения. Вложенията в P2P платформи е високо рисково начинание и рекламираната доходност е далеч от гарантирана. 
Share:

четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Фалира ли Минтос?
Да, това заглавие е т.нар. "кликбайт" - примамка за кликове. След като привлякох вниманието върху този пост, в следващите редове ще опитам да дам една напълно обективна момента картина за състоянието на тази значима за P2P индустрията платформа.

Най-напред нека маркираме проекта за набиране на капитал, който беше обявен в началото на ноември в блога на Минтос (Mintos is crowodfunding, 4.11.2020). Заявената цел е набиране на финансиране от венчър капитал и индивидуални инвеститори в порядъка на един милион евро, като посоченото целево разходване е за разширяване на инвеститорската база и продуктовото портфолио, създаването виртуален Минтос портфейл с дебитна карта и банкова сметка и т.н.

Посочва се изрично, че излизането от инвестицията директно в капитала на Минтос е високорискова и излизането от нея може да не е възможно преди листване на някоя борса или придобиване от трета страна. 

Всеки желаещ може да се доосведоми за намеренията на платформата във втората публикация в техния блог седмица по-късно (Mintos crowdfunding campaign launches on 17 November 2020, 10.11.2020) или от последния уебинар на един от съоснователите - Мартинс Султе.

Наред с набирането на капитал Минтос се бори и с последниците от срива в небанковото кредитиране покрай ковид-кризата. Преди разразяването на глобалната пандемия P2P индустрията отново срещаше различни проблеми, но ситуацията тогава изглеждаше под контрол.*  *  *
от блога:

Всичко за отнетия лиценз на Monego и Iute, 10.12.2019 г.
P2P трусове - какво се случва в сектора, 24.01.2020 г. 
Кризата в Минтос, 25.03.2020 г.

*  *  *

Сега е трудно да се намери инвеститор в кредити в Минтос, който да няма задържани средства в някой от делицензираните напоследък оригинатори. В социалните мрежи могат да се прочетат десетки критични коментари към платформата, които ясно демонстрират, че масата инвеститори не са били готови за риска, който поемат. 

Освен това не личи да има разбиране, че Минтос няма директна вина за "заключените" пари за възстановяване. Напротив, платформата инкасира негативите от некоректните оригинатори, от това, че Армения е във война, от това, че кредитните мораториуми покрай ковид-кризата удариха много небанкови кредитори и т.н. 

В името на прозрачността следва да се спомене, че част от моето P2P портфолио е блокирано в кредити от оригинатори като Varks, Monego или Cashwagon. Не мисля, че е имало как да ги избегна напълно, но моят подход към риска изглежда по-различен от масовия.

Когато поемам риск не се двоумя дали негативният сценарий ще се случи или не, а разсъждавам дали когато негативният сценарий се случи, защото той е статистически неизбежен, ще мога да понеса удара. Автомобилните застрахователи знаят, че от 1000 застраховани коли, 500 ще причинят щети (числата са примерни) и техните разчети трябва да предвиждат тези загуби. Аналогично всеки инвеститор във високорискови P2P кредити трябва да знае, че ще загуби пари, но ако може да ги побере в реализираната доходност, значи си е написал домашното и е диверсифицирал правилно. 

*  *  *

В последните седмици Минтос въведе още една новост - десетобалната рейтингова система. Една от най-големите критики към платформата е, че инвеститорите са били подведени заради рейтингите на оригинаторите. Всеки, който инвестира, трябва да знае, че и Standard & Poor's да направят рейтингите, гаранция няма (включително и за обратно изкупуване, когато оригинаторът изпадне в неликвидност). 

Междувременно платформата се стреми да попадне в регулациите на ЕС - ход, с който бизнесът се стреми да получи допълнителна легитимация. Внимание се отделя и на мобилната апликация, която е безалтернативна в 21 век. 

И за да не звучи нереалистично бодро настоящата публикация следва да се отбележи, че възстановяването на блокираните средства върви много бавно. Последните добри новини дойдоха от Обединеното Кралство и оригинатора Peachy, който погаси задълженията си към инвеститорите. Сведения и преводи от повечето други оригинатори обаче не идват. Надеждата е, че задълженията на кредиторите по места, които са част от по-голяма група, ще бъдат погасени частично или изцяло. 

Оцеляването на самия Минтос обаче не изглежда застрашено. Рундът на финансиране със сигурност ще бъде успешен и платформата ще набере желаните пари за развитие. Никой инвеститор с блокирани средства обаче не бива да очаква, че с набрания капитал ще бъдат покривани загуби, причинени от форсмажорни обстоятелства или от некоректни партньори от страната на небанковите кредитни институции. 

*  *  *

Забележка: Горният текст не е препоръка за инвестиционни решения. Притежавам портфейл от кредити в Минтос, част от който е блокиран в проблемни оригинатори. Инвестирането в P2P кредити, както и всички други инвестиции, следва да се осъществяват след щателно проучване от съответния инвеститор. Засягам динамиката на моя P2P портфейл в месечните обзори (тук). 


Share:

четвъртък, 30 юли 2020 г.

Една година инвестиция в Минтос

Беше 30 юли 2019 г., хубав топъл ден на "Дюни". Получих нотификация, че първият ми депозит в Минтос от 214 евро вече е уреден и мога да купя първите си дялове от кредити в P2P платформата.

Измина една година откакто реших да инвестирам част от спестяванията си чрез краудлендинг технологията и понеже пиша немалко за Минтос в блога, сега е редно да споделя впечатленията ми. Следващите редове ще бъдат "украсени" и с личен контекст, който обаче смятам, че не пречи на разказа.

Малко преди началото
Та получих аз тази нотификация за първия ми депозит, но преди да се стигне до нея бях свършил малко работа. Първо, прочетох всички по-смислени текстове и коментари за P2P платформата и индустрията изобщо. Изборът на краудлендинг сайтове не е малък, а и начинът им на функциониране е много различен. Klear например е директен краудлендер, докато Mintos и Iuvo предоставят пазарна инфраструктура за листване и продажба, съответно и покупка на кредити, издадени от т.нар. оригинатори (небанкови кредитни институции).

Това, което направих правилно е, че не се впуснах в безогледна диверсификация. Първо не съм фен на свръхдиверсификацията по принцип и второ, нямаше да мога да обръщам достатъчно внимание на всички платформи, в които евентуално бих инвестирал. От дистанцията на времето това решение се оказа правилно, особено като се има предвид изчезването на немалък брой сайтове, които до преди година имаха дори положителна репутация.

Избягах от кредитирането на проекти за недвижими имоти, тъй като хоризонтът на инвестицията е твърде голям. Отхвърлих директния краудлендинг заради малкия брой кредити за покупка. Така на финала на пряката елиминация останаха две платформи и честно казано тук изборът бе направен заради впечатлението ми, че Mintos има по-глобален обхват от Iuvo.

Това, което направих грешно, е че направих първия си депозит през Paysera. Много скоро достигнах до най-правилния, тоест най-евтиния начин за депозиране, а именно през Revolut.


Началото
Не съм фен на диверсифицирането на платформите, но по отношение на кредитите и аз бих препоръчал диверсификация на оригинаторите и юрисдикциите. Първите ми няколко купени кредита бяха на българските оригинатори ITF Group, CashCredit и Credissimo. Опънат на шезлонга на плажа изобщо не съм гледал лихви, бях си пуснал само филтър България и падеж до 3-4 дни, за да мога още докато съм на морето да видя как работи системата, по-точно как връща парите.

Това, което направих правилно, е че се ориентирах към оригинатори само в юрисдикции на Европейския съюз и към бързи кредити (short-term loans). Архивът показва, че съм купил и по няколко кредита от Полша, Финландия и Дания. Между другото Mintos има хубави опции за проследяване на всички инвестиции и дори сега мога да видя първите си кредити както и абсолютно пълно обобщение на оборота ми в платформата от ден първи.

Другата ми правилна постъпка е, че нито за секунда за отминалата година не съм включвал Invest&Access опцията, която автоматично да разпределя парите ми. Винаги съм наглеждал отблизо какво се случва с кредитното портфолио.Първи стъпки
Първите евроцентове доходност дойдоха на 1 август от два датски и един полски кредит, чиито срокове бяха удължни, но главницата и дължимата лихва бяха платени. С постъпленията купих нови кредити, вече от първите страници с оферти в евро, тоест кредити с най-висока възможна лихва.

Преди да направя втори, много по-сериозен депозит, изпробвах как функционира и вторичния пазар. На 5 август съм взел парчета от заеми с дискаунт (отстъпка), регистрирайки и първи евроцентове доходност от това кътче на Минтос.

На 21 август започнах да изпращам депозити през Paysera. В този виртуален портфейл към онзи момент (сега не знам) имаше лимити за безплатни трансфери, което ми попречи да изпратя желаната сума накуп. Много стриктно внимавам за транзакционни разходи, затова ми отне няколко дни да свърша тази работа.

Това, което направих правилно, е че създадох контролен модел (виж повече ТУК), чрез който дълго време инвестирах ръчно. Така имах много по-ясна отчетност плюс информация, която ми помагаше да моделирам кредитния си портфейл по мой вкус. В кредитния микс включих малко факторинг (без Buyback гаранция), малко повече заеми за автомобили и определен брой лични заеми с по-отдалечен падеж. Основният дял обаче си останаха бързите кредити.

Това, което направих грешно, е че в един момент се изкуших да тествам функцията Autoinvest без да я настроя достатъчно прецизно. Така близо четирицифрена сума в евро се озова в послкия оригинатор "Creditstar" в идентични по параметри кредити, които бяха уредени чак на датата за обратно изкупуване, тоест след повече от три месеца.


Зряла фаза
Това са месеците от четвъртия до седмия, които бяха много спокойни и продуктивни. Системата работеше перфектно, активите бяха високопроизводителни при минимално усещане за риск.

Това, което пропуснах, е още тогава да "хвърля мрежата" на вторичния пазар. В последствие установих, че на вторичен пазар участват много хора, които нямат знанията и уменията да настройват правилно стратегиите си и това дава възможности за допълнителна доходност. По-висока доходност озанчава по-добро здраве на кредитния портфейл, точно както е при банките.

Това, което направих правилно, е че продължих да внасям суми всеки месец на принципа "плащай първо на себе си". Така сумата се разрастваше експоненциално под ефектна на доходността и депозитите.


Кризата
След Нова година (2020 г.) се появиха няколко сътресения с отделни оригинатори в Минтос, а и самата индустрия бе изложена на стрес-тест с изчезването на няколко платформи като Envestio и Kuetzal. Отделни юрисдикции удариха директно върху небанковото кредитиране - един от най-съществените рискове пред краудлендинга, като отнеха лицензите при съмнителни обстоятелства на някои ключови оригинатори. Най-същественият пример е Армения с кредитора Варкс (част от групата на Финко). Подбни примери дойдоха и от Косово, Албания и Русия.

Това, което направих правилно, е че чрез инвестиционния модел и предимно ръчното управление бях диверсифициарал достатъчно портфейла на регионално ниво.

В последствие дойде и коронакризата, която подтикна много P2P инвеститори да потърсят паническа ликвидация на вложенията си. Това доведе до много тесен изход и много високи отстъпки за кредити от оригинатори в добро здравословно състояние

Правилен ход от моя страна беше да настроя стратегии на вторичния пазар, чрез които купувах кредити с голяма отстъпка и ги продавах с по-малка. От тази спекулация постигнах много добра и лесна доходност. Другото вярно решение беше не да излиам панически, а просто да намаля новите покупки, "скалпирайки" по малко от остатъчния кеш в платформата.

Дори и след въведените от Минтос такси за продажба на вторичен пазар, всъщност до ден днешен, има инвеститори, които не се справят да настроят Аутоинвест стратегиите си, от което губят за сметка на по-прецизните, информирани и предприемчиви участници на пазара.

В следващите два скрийншота ще онагледя казаното по-горе с примери за кредити, ликвидирани на вторичен пазар с надценка от 1.2% (?!?), т.е. дори, когато ми бъде удържана таксата, аз пак съм на нетна печалба от транзакцията.


Фиг. 1. Актуален пример за парадокс на вторичен пазарФиг. 2. Още два примера за възможностите за оптимизиране доходността чрез вторичен пазар
Резултати
Най-важният ключов показател след една година в Минтос е очакваната вътрешна норма на възвръщаемост, която е 14.16%. Превъзходна доходност, която бие основните индекси за една година (от 30 юли 2019 г.)

Заради изтеглените средства възвръщаемостта върху инвестирания капитал е 23.53%. В дългосрочен план планирам да оперирам само с печалбите върху първоначалната инвестиция.

Процентът на необслужваните кредити е висок - 44.45%. Това е по-малка стойност от тази през март, но все пак е доста висока. Този процент както ме смущава, така го и приемам, като се имат предвид глобалните мораториуми по кредитите, паниката на P2P сцената, която лишава оригинаторите от ресурси, и изобщо цялостната икономическа картина по света.

Средната годишна лихва в портфейла е 14.67% към края на първата година. Това означава, че дори без експлоатация на слабостите на вторичния пазар, очакваната норма на възвръщаемост ще може да се запази в обозримото бъдеще.

Висящите плащания са доста - 15.06% от целия портфейл. Това са "вързани" пари, които "не работят", но поне върху тях се начисляват скромни лихви.

Средствата в риск падат на 7.63%. Много добро постижение, като се има предвид намаляващата база, върху която се изчислва това съотношение. Това е общата сума по кредитите от оригинатори в ликвидация като Варкс (Армения), Кешвагон (Виетнам, Индонезия и Филипини) и Алекскредит (Украйна).Фиг. 3. Динамични резултати за първата година инвестиция в Минтос


Още по темата:
Всички публикации, свързани с P2P индустрията, могат да се открият в секцията, достъпна от началната страница на блога.

Постингите конкретно за Минтос се откриват чрез съответния таг/категиория.

В заключение ще си позволя да оставя моя реферален линк. Това, което не направих правилно в началото, е че не се възползвах от бонусните схеми, които други блогъри префлагаха покрай съдържанието си. Когато си правех акаунт, осъзнавах ясно, че и те ще получат бонус и най-вече поради келешлък реших да се регистрирам без реферал. Лишвайки някой друг от няколко евро, лиших и себе си.

Ако сте стигнали дотук, но още нямате акаунт в Минтос и смятате, че моментът е подходящ за стартиране на подобна инвестиция, моля, регистрирайте се от следващия линк:
Той ще Ви осигури бонус съгласно бонусната схема (вижте повече тук) на Минтос и ще ви донесе още малко от това, към което се стремите, а именно доходност. Подчертавам обаче, че горните редове не са препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Успех и до нови срещи.
Share:

понеделник, 27 април 2020 г.

Девети месец инвестиция в Минтос (обновена 31.05.2020)

Деветият месец на инвестицията в Минтос съвпадна с турболентните времена по цялото Земно кълбо, с което заслужи и малко повече внимание от обичайното. Напоследък отчитах и коментирах функционирането на P2P инвестицията в обзора на цялостното портфолио, но сега има по-голяма динамика в индустрията.

Заб. (31.05.2020): Коментар под статията, който по неизвестни причини беше попаднал в списък за модериране, ме насочи към осъзнаване на сериозна грешка, която съм допуснал както при поднасянето на информацията, така и при оценката на ситуацията. Запазвам текста в оригинален вид, а поправките нанасям в курсив.


€0.85
На 31 март водещата платформа за P2P кредитиране обяви въвеждането на такса от 0.85 евро такса на сделка за продавачите на вторичен пазар. Основната причина, която изтъкват от компанията, е осигуряването на средства за функционирането ѝ, след като търговията с кредити на първичен пазар изпадна в колапсзаедно с избухването на корона вирус пандемията. Както е известно, основният приход на Минтос идва от процента комисиона, дължим от оригинаторите на заеми. Това перо от приходите на практика изчезна, което наложи и въвеждането на мярката.

От една страна тази аргументацията е солидна, но от друга не съвпада с обявения от изпълнителния директор Мартинс Султе "финансов комфорт", който възглавницата от 1,6 млн. евро кеш осигурява на платформата.

Същевременно формулировката е удобен начин да се възпрепятства паническото излизане на инвеститори, което също се наблюдаваше в последните 30-40 дни. Чуват се отделни гласове, че мярката не би спряла никой паникьосан, тъй като сумата представлява 8.5% от стандартен 10-евров дял от кредит, а на вторичен пазар се предлагат кредити и с по-голяма отстъпка. Това не е правилно съждение, защото на вторичен пазар няма долен праг на сделките. Ако купувач вземе 0.01 евро от кредита на продавача, то продавачът става нетен длъжник на Минтос с 0.84 евро. Така теоретично всеки, който предлага кредитния си портфейл на вторичен пазар без премия от поне +8.5% може не само да не върне нищо от вложенията си, ами и да се окаже, че дължи пари.

аблюдението показва, че мярката има ефект и от близо 3 млн. кредита, предлагани в началото на април на вторичен пазар, към датата на писането на този пост офертите са около 1.1 млн.

От гледна точка на Минтос овладяването на хаотичните панически тегления е критичен приоритет.


0.85%
Това е верният размер на таксата, която Минтос начислява при продажби на вторичен пазар, считано от 31 март 2020. Коректните сметки показват, че продажбата на "непокътната" минимална главница, закупена от първичен пазар (т.е. кредит за 10 евро), ще бъде таксувана с 0.0085 евро или 8.5 евроцента.

Въпреки че действително паническите продажби на вторичен пазар секнаха през месец май, то таксата определено не е била възпиращия фактор и горните разсъждения не са били акуратни.

Написването на поста, както и усилието на анонимния читател да остави коментар, все пак имат полза. Благодаря на коментатора за забележката и се радвам, че общността е активна и будна.


Време
Въпросът е колко време системата ще издържи на коронавирусната криза. По мои впечатления в момента главници по кредити са изплащат предимно на датата, когато се активира гаранцията за обратно изкупуване. Това не съвпада с очакванията на инвеститорите, въпреки че е логично с оглед на глобалната катастрофа.

За P2P индустрията е важно да спечели време, докато трае глобалния локдаун и докато оригинаторите не влязат в режим "новото нормално". Икономическият "отскок" след падането на карантината вероятно вещае добри времена и за небанковото кредитиране, но дотогава трябва да се оцелява.

В режим на оцеляване са не само платформите, но и оригинаторите. В средата на април разговарях с познат, който работи в Easy Credit (оригинатор в Iuvo). По думите му за разлика от преди, сега компанията е фокусирана върху събирането на кеш, вместо рефинансирането, както и върху заздравяването на портфейла чрез приоритетната ликвидация на рискови вземания. Вероятно това е политиката на всички небанкови кредитори в момента.

От време се нуждаят и ликвидаторите на всички "изгърмели" оригинатори. В Минтос такъв през април беше само Акулаку (Akulaku), но в края март бе отнет лиценза на Варкс (Varks), който беше най-големият клиент с най-голям портфейл реализирани кредити сред P2P инвеститорите (виж постинга Кризата в Минтос).

По думите на моя познат все още не се наблюдава значителен ръст на hard collection (принудително събиране) на българския пазар на бързи кредити.Други платформи
За съжаление цялата P2P индустрия е разтърсена от коронавируса. Платформи започнаха да чезнат, което от гледна точка на изчистването на пазара от измамници е добре, но от гледна точка на завлечените инвестирои е зле. Чуват се отчаяни гласове на хора, губещи спестяванията си къде ли не. Очевидно и водещите платформи са в много трудна ситуация и малко от тях ще оцелеят. В тази статия няма да разглеждам подробно коя пирамида се е сринала и кой оригинатор е погинал. Моля се и се надявам читавите платформи, сред които е и Iuvo, да оцелеят, а инвеститорите да възстановят голяма част от вложенията си. Със сигунорст обаче "лечението" на коронавируса, с които е заразен P2P пазара, ще отнеме време и нерви.Личен риск мениджмънт
С наличната информация, която имам за статуквото, в средата на април реших да преустановя временно агресивното изкупуване на вторичен пазар, където реализирах много прилична доходност за кратко време.

Освен това виждам отлични краткосрочни възможности на капиталовите пазари в САЩ и България, които се нуждаят от финансиране. FIRE стремежът минава през два основни постулата, валидни всъщност за всякакво инвестиране:

 1. Да не се губят пари

  и

 2. Да се максимизира възвръщаемостта на капитала колкото се може повече

Първият постулат като цяло е по-важен.

В този контекст спрях аутоинвест стратегията и започнах да чакам клиъринга на кредитите, повечето от които са тип "бързи". Както споменах по-горе, кеш балансът през периода беше захранван основно от активирани бай-бек гаранции. Направих и две тегления, които намалиха размера на портфейла с около 20%. Тези тегления "надуха" показателите ROI (Възвръщаемост на инвестицията) и IRR (Вътрешната норма на възвръщаемост) съответно до 10.40% и 12.87%. С оглед на перспективите, очаквам ROI в края на първата пълна година в Минтос да бъде фиксиран на около 13% - презадоволителен резултат, отговарящ и на очакванията ми (фиг. 1).Фиг. 1 Резултати след 9 месеца инвестиции в Минтос


Планът е да пусна отново аутоинвест траулера*, когато доходността ми надвиши сбора на висящите плащания (pending payments - събрани дългове, средствата от които не са преведени към инвеститорите в Минтос) и средства под риск (Funds at risk - кредити от проблемни оригинатори). Засега разликата е -2.20%, което означава, че или трябва да намаля експозицията си още, или веригата на разплащания в платформата да заработи на по-високи обороти.

*Аутоинвест траулерът 
Траулер представлява риболовен кораб, който събира риба чрез мрежа (траул). Така съм кръстил единствената аутоинвест стратегия, която изполвам в момента. Нейните настройки и ключови фактори са следните:


 • Кредити в евро с оставащ срок до падеж до 1 месец;
   

 • Дискаунт от -7,5% надолу (внимавайте с настройките, минималният дискаунт се вписва в дясното поле, фиг. 6);

 • Оригинатори с Минтос рейтинг до C+ включително. Оставени са "Short term", "Personal" и "Car loans" включително. Елиминирани са Русия, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Намибия, Северна Македония и Турция - все юрисдикции с много лоши условия за правене на какъвто и да е бизнес. Оставени са само кредити с гаранция за обратно изкупуване;

 • Ръчно са премахнати някои по-ненадеждни оригинатори (пак по моя преценка) или кредитори в други спорни юрисдикции (например Казахстан). Тук е важно да се отбележи, че например Sun Finance операциите в Казахстан и Виетнам (не-добри юрисдикции) са третирани с по-голяма степен на доверие заради груповата гаранция. Последната обаче може и да не бъде удовлетворена, ако групата изпадне в неликвидност.

 • Активирани са настроиките за реинвестиране и включване на кредити, в които вече имам дял, но е изключена опцията за диверсифициране. Няма как да събирам големи отстъпки и да имам по равно кредити от всички маркирани оригинатори. За дивресификацията се грижи Контролния модел, който ако покаже твърде голяма експозиция към даден оригинатор, последният просто ще бъде деактивиран в аутоинвест стратегията.

Спирането на Аутоинвест траулера става не чрез опцията "stop", а чрез завишаване на минималния праг за активация, тоест кеш драг в самия акаунт.

По-надолу са скрийншотите на стратегията. Оригинаторите се застъпват, за да няма съмнение за пропуски.


Уточнение (добавено на 30.04.20): Стратегията, описана по-горе, даде добри резултати през март и до средата на април. Миксът от мерки на самия Минтос, динамиката на пазара, както и ефективното излизане на част от инвеститорите промениха картината на вторичния пазар и оферти с големи намаления и високи лихви почти не се намират вече. Следователно и стратегията не е ефективна при тези параметри.

Имайте предвид, че инвестицията P2P не е пасивна инвестиция. Кредитният портфейл изисква наблюдение и усилия за максимизиране на възвръщаемостта.

Очевидно през май стратегията ще претърпи изменения (по-ниски очаквани нива на отстъпка), като е възможно и пълното ѝ спиране и връщане към ръчно управление на портфейла. 

-----

Важно! Настоящата публикация не е съвет за инвестиране в P2P кредити. Моментът е много лош за стартирането на този тип инвестиция и може да създаде погрешни впечатления за възможност, която в "мирно време" носи отлична доходност при разумни нива на риск.


Share:

сряда, 25 март 2020 г.

Кризата в Минтос

Публикуваният само преди десет дена пост "Минтос новини и динамика на P2P" вече е почти напълно неактуален.

Първото значимо събитие в този времеви прозорец беше уебинарът на изпълнителният директор на платформата Мартинс Султе в петък, 20 март (пълен запис в YouTube). Изгледах изявлението на Султе на живо и още тогава неговите думи ми вдъхнаха доверие.

Преди уикенда смятах, че ефектът върху Минтос от коронавирус кризата ще бъде лесно преодолян. Самият Султе заяви, че в банковата сметка на платформата има 3,6 млн. евро, която сума може да продължи да подържа операциите 15-18 месеца. Винаги съм смятал, че основният риск на краудлендинга e съответната платформата да не допуска вложителите до акаунтите им, тоест сайтът просто да изчезне. Точно това се случи с Envestio и Kuetzal (и за тях имаше постинг през януари).

Рискът в отделните оригинатори или групи намирам за далеч по-малък. Чрез Минтос събрах вложенията си от Монего (над 15 кредита в Косово), Метрокредит (около 30 кредита в Русия, повечето взети от вторичен пазар с отстъпка), сега имам малък дял в портфейла на Пийчи в Англия. Чрез моя Минтос модел (който на практика е ръчна стратегия) винаги съм балансирал според вкуса ми вътрешната диверсификация и към момента на писането на този текст имам кредити от 31 оригинатора, като този с най-висок дял заема около 15% от портфейла. Всички останали са под 10%, а 23 оригинатора имат дялове по под 5% от портфолиото. "Стърчащият" оригинатор е групата на Финко, тоест дори и там отделните субекти не заемат повече от 5% от всички кредити.


Голямата лоша новина
Голямата новина от 25 март е отнемането на лиценза на Варкс в Армения. Варкс е (или беше) най-добре функциониращият оригинатор в групата на Финко. Вътрешният рейтинг на Варкс в Минтос е B+ (най-високият в групата). 48.3 млн. евро е размерът на кредитното портфолио в Армения на Финко, общият оборот също е най-голям - близо 290 млн. евро (виж фиг. 1).Фиг. 1 Оригинатори в групата на Финко.
Източник: Модул Оригинатори в сайта на Минтос 


Фиг. 2 Статистика за Варкс.
Източник: Модул Статистика


Дългата история накратко - Варкс е too big to fail (твърде голям, за да се провали). На практика това е най-големият оригинатор в целия P2P пазар в сегмента с бързите кредити. 31,240,915 евро са парите, които се чакат от инвеститорите от Варкс към момента, всичките с бай-бек гаранция (виж фиг 2. по-горе).

Последният одитиран отчет, качен в сайта на Минтос, показва 3,5 млн. евро печалба за 2018 г. Официалното съобщение от днес е лаконично, все още не се казва защо регулаторът в Армения отнема лиценза на оригинатора. Със сигурност платформата скоро ще обяви, че се активира груповата гаранция на Финко. Отнемането на лиценза не означава, че крайните кредитополучатели са освободени от задълженията си и техните плащания би трябвало да бъдат засрещнати с купените от инвеститорите кредити в обозримото бъдеще.


След лошата идва една неутрална новина
Неутралната новина е, че Минтос на практика замрази дневния сетълмент на кредитите, за да възпрепятства паническото теглене от инвеститорите. В момента се изплащат много малко кредити, най-вече от сегмента на просрочие от 30 до 60 дни. В същото време расте размерът на "необслужваните" кредити (така ги виждат инвеститорите в Минтос, но това не означава, че оригинаторите не ги събират от длъжниците).

Расте и размерът на "висящите" плащания.

Моето мнение е, че за паника е късно. Така или иначе средният кешдраг (акумулиране на средства в сметката) е около 1% дневно от цялото портфолио, тоест ще ми трябват около 100 дни с този темп, за да се уредят всички кредити (с малки изключения).

Освен това разбирам напълно увеличения брой просрочени кредити. В обзора на протфейла за Януари имах 24.96% процента не-текущи заеми, което не ме безпокоеше ни най-малко. Все пак да не забравяме, че бързи кредити ползват хора с лошо ЦКР и в силно затруднено финансово положение дори и в добри времена. Броят на тези хора за съжаление ще се увеличи, което обаче пък е бизнес за небанковото кредитиране.

Затова смятам, че много лошата новина за Варкс може да свърши само по два начина:

 • провал на Минтос, масирани тегления и оттам разпад на цялата P2P индустрия поне до отшумяването на корона-кризата

  или
 • временно изкуствено възпрепятстване на тегленията до момента, в който Варкс и Финко започнат да уреждат задълженията си към инвеститорите. 

Теория на игрите
В ситуацията място намира и теорията на игрите. Без да бъде препоръка, аз смятам, че колективното вярно решение е да не се тегли панически и да се подпомогне функционирането на платформата.

Фиг. 3 Изходи от "затворническата дилема" в контекста на Минтос

Ако всички посегнат в един и същи момент да теглят, Минтос със сигурност изчезва преди да е изтеглено всичко. Ако от два субекта единият тегли, а другият не, платформата може и да оцелее достатъчно дълго, за да успее първият да напусне кораба на време, но дали вторият няма да се "усети" и да потопи всички след преосмисляне на своята стратегия и промяна на курса също към теглене? И накрая, ако пазарните субекти колективно преценят, че най-полезният ход е да не пипат нищо, това ще даде време на най-голямата P2P платформа да преодолее предизвикателствата.

Аз лично оставам с позитивни очаквания за краудлендинг индустрията, но трусове ще има още много. Светът няма да свърши и този път, сигурен съм.
Share:

четвъртък, 2 януари 2020 г.

Контролен модел за инвестиция в Минтос

В следващите редове, в отговор на въпрос в коментарите под обобщения портфейл за декември 2019, ще представя личния ми контролен модел на инвестицията ми в Mintos.

По обясними причини абсолютните стойности са заличени, но ще се опитам да разясня функционалностите. Моделът е относително прост, защото и инвестицията не е кой знае колко многофакторна, а и изходните данни, които предоставя Минтос не винаги са в удобен за обработка формат. Например възраст и пол на кредитополучателите, както и обезпечения, не влизат изобщо в статистиката.

Целият модел се състои от следните табове:

 • BU performance
 • Loans Purchased
 • OD (замразен)
 • Bad debts
 • Cash flow
 • Payments
 • Originators
 • Interest rates
 • Loan types
 • -working- (замразен)
 • KPI Trends
 • Buyback log (замразен)
   

BU performance
Разделът е кръстен погрешно Business Units, когато става дума за типове кредити. Тук се случват всички изчисления и агрегации на данни. Линиите, които се виждат на фиг. 5 по-долу, ще бъдат разяснени в следващите редове в логическа последователност.


Loans Purchased
Това е таб, в който слагам изтеглените данни от сайта на платформата, раздел Portfolio, Current investment без филтри. Това са всички дялове от кредити, които притежавам.


OD
Или Originators Database. Това е полу-ръчно направена база данни, чрез която вадя условята на всеки оригинатор в случай на просрочие на техни кредити. Изтеглил съм го от сайта на Минтос, но първата колона я допълвам на ръка, за да мога да тегля данни с VLOOKUP.

Фиг. 1 Част от базата дании с оригинаторите

Bad debts
Тук има пивот таблица, която тегли данни от Loans purchased. Интересува ме от кой оригинатор идват кредитите, дата на следващо плащане (ако има повече от една вноски), както и политиката на оригинатора - VLOOKUP в колони E и F в таб OD. Филтърът елиминира current credits (които логично не са bad debts).Фиг. 2 Конструкция на таблицата за лоши кредити


С формулата по-долу сумирам всички просрочени кредити по "business unit" в таба "Performance".

=IFERROR(-SUMIFS('Bad debts'!C:C,'Bad debts'!B:B,'BU performance'!X6),""),

(където колона Х са  типовете кредити изписани според класификацията на Mintos)

Резултатите се агрегират на ред 5 в "Performance".

Cashflow
Тук се записва паричният поток към платформата от точката, в която парите излизат от банковата ми карта.

Записал съм по колко лева съм изпратил към Paysera и Revolut, две банкови такси при преводите към Paysera и така, когато излизам от инвестицията, ще знам с точност колко пари съм вкарал.

Payments
Това е пивот таблица с датите на следващ падеж плюс очакваните плащания, данните за която идват от Loans Purchased. В редовете са "Next Payment" (дата), в стойности са сумите на "Estimated next payment", които включват и лихвите. Тези данни нямат отношение към "Performance", засега ги използвам за планиране при покупката на бързи кредити. Предпочитам плащанията да са равномерно разпилени по датите от месеца, вместо в един ден да ми се "отваря много работа" да избирам и купувам кредити.

Originators
В този таб имам обобщени данни, които ползвам за диверсификация. Две пивот таблици и графика, които ми помагат да намалявам и увеличавам експозициите спрямо настроенията и разбиранията ми.фиг. 3 Данни за оригинаторите и съответните пазари, на които оперират

Interest rates
Пивот таблица с лихвените нива. Данните идват от Loans Purchased, в редовете са процентите лихва, в сумите - сумата на моите инвестиции.


Loan types
Пивот обобщение по типове кредити с няколко вида суми. Този таб захранва BU Performance по колони, за да имам информация кои видове кредити се представят по-добре и кои по-зле, средни лихви в моето портфолио по типове.фиг. 4 Сумиране по типове кредити


KPI
Key Performance Indicators се попълва на ръка в желания ден (за мен към края на всеки месец) с данните, които идват от Performance раздела.


Калкулации
Имайки различните данни, достъпни от сайта на Минтос, могат да се извлекат следните обобщения:Фиг. 5 Изгледът на BU Performance

 • Дялове на кредитите по тип, ред 4, данните идват от таб Loan types;
 • Суми на необслужваните кредити по тип, ред 5, данните идват от Bad debts, представени като отрицателно число;
 • Суми на обслужваните кредити, ред 6, сбор от ред 4 и ред 5;
 • Относително тегло, ред 7, процентно изражение на абсолютните стойности от ред 4 срещу цялото портфолио, клетка H4 – Total All BUs;
 • Средни лихвени ставки, ред 9, данните идват от таб Interest rates;
 • Средни оставащи вноски, ред 10, информация от Loan types (но скоро ще отпадне поради липсата на информативна стойност);
 • Процент на необслужваните кредити, ред 13, съотношението между стойностите в ред 5 (като положително число) и ред 4;
 • Толеранс в евро, ред 14. Общият толеранс в колона H е равен на цялата доходност до момента (H23). От там пропорционално на теглата се алокира толеранс в абсолютна стойност по тип кредити. Формулата е =$H$23*D7;
 • Толеранс в процент, ред 15, е съотношението между ред 14 и ред 4;
 • Позиция на необслужваните кредити, ред 16, разликата между ред 15 и ред 13 – положителното число е ОК, тоест ако тези кредити не бъдат изплатени, доходността ми ще покрие загубите без да губя капитал;
 • Текущ баланс, ред 20, идва от сумата на всички кредити (H4), плюс неинвестиран кеш (H29, попълва се ръчно), плюс закръгление;
 • Печалба преди данъци, ред 23, идва от разликата между всичко внесено (идва от таб Cash flow) и текущия баланс;
 • Компоненти на доходността, ред 24 до ред 30,
 • Вътрешна норма на възвръщаемост, ред 32, фиг. 7;
 • Възвръщаемост на инвестицията, ред 34, клетка H23 (резултат) срещу инвестиран капитал – клетка H31.


Вътрешната норма на възвръщаемост се калкулира според методологията в Excel.
На последния ред е текущият баланс с обратен знак.

Формулата е =XIRR(N$38:N$45,M$38:M$45)


Фиг. 6 Калкулация на вътрешната норма на възвръщаемост

* * *

Ако имате въпроси, коментари или препоръки, не се колебайте да ги споделите в коментар под публикацията. Ако информацията ви е била полезна или мислите, че тя може да послужи на ваш близък или познат, моля, споделете я.

В случай, че се интересувате от инвестиция в P2P платформата Mintos и още нямате открита сметка, използвайте моя реферален линк, който ще ви осигури стартов бонус в размер съответен на Общите условия, повече за които можете да разберете ТУК.
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *