Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

вторник, 21 януари 2020 г.

FIRE – приходите или разходите са по-важни за финансовата независимост

Приходите или разходите са по-важни за финансовата независимост и ранното пенсиониране? Въпросите, свързани с FIRE концепицята, рядко имат еднозначен отговор.

И двете страни на личния бюджет оказват влияние по пътя към финансовата свобода. В България изглежда, че е по-лесно да се живее икономично спрямо други точки на Европа или Америка, но това не води задължително към висока норма на спестявания. Обратното - трудовите възнаграждения у нас рядко отговарят на това, което същите професионалисти получават "на Запад".

И все пак кой от двата компонента е по-значим по пътя към евентуалното ранно пенсиониране? Следващите редове са лични разсъждения и отразяват текущите ми възгледи и собствения ми опит.

Според мен приходите са по-ключовата част на личния бюджет. Въпреки всички обективни и субективни препятствия, потенциалните доходи нямат горна граница. Да, денят е ограничен в 24 часа и няма как да се работи във всеки един от тях. Да, в модерната икономика капиталът има значително преимущество срещу работната ръка при разпределението на произведените блага. Въпреки това разходите не могат да надвишават приходите, освен ако не се поеме дълг, докато ножицата в обратния случай може да се разтваря до безкрайност.

Свръхикономичният начин на живот освен това е и демотивиращ. Калкулаторите за финансова свобода показват или фантастични очаквания за доходност върху натрупания капитал, или необходимост от работа над 100 години, ако темпът на спестяване не съществен. Възможно ли е обаче да се постигне норма на спестявания, която да пасва на поставените финансови цели? Положителният отговор на този въпрос (според мен) зависи повече от доходите. Ето какво се сещам, че може да се направи в тази връзка:


1. Максимизиране на трудовия доход
Човек продава себе си и уменията си на трудовия пазар, съответно умението за преговори е критично за осигуряването на по-добри условия. То се развивива най-вече с практиката, но има и доста книги по темата. Усвояването на нови умения и знания също е от полза, този аспект изобщо не трябва да се пренебрегва, но ако способностите не се конветират в пари, добавената им стойност отива почти изцяло в полза на работодателя. Къде искате да попадне добавената стойност на вашите знания, опит и трудолюбие – изцяло в баланса на фирмата-работодател или част тях очаквате и във вашите спестовни или инвестиционни сметки?


2. Разумно управление на инвестиционното портфолио
Акции в България, САЩ, Европа; P2P инвестиции в кредити и имоти; земеделска земя, апартаменти, гаражи, офиси, складове; финансови инструменти от типа на договори за разлика и фючърси; борсов отъргувани фондове (ETF); ФОРЕКС; корпоративен и държавен дълг; криптовалути и всякакви видове виртуални монети; физическо злато и произведения на изкуството... Списъкът с възможности за инвестиции става все по-дълъг и все по-дълъг. А това обърква. В колкото повече класове активи държите спестяванията си, толкова по-вероятно е да не разбирате принципите на съответния пазар. Диверсификацията е задължителна за разумния инвеститор, но свръхдивесификацията е по-скоро опасна. От доброто управление на порфолиото зависи компонентата с доходността във FIRE калкулцията. Максимизрайте възвръщаемостта на инвестициите си, за да бъде по-съществен приносът им към периодичното увеличение към месечния пул. И най-важното – не губете пари!

В следващите месеци в личния ми портфолио анализ ще калкулирам и паричния поток, който активите ми генерират. Мисля, че това би била полезна демонстрация на силата и ефекта на натрупването, както и мотивиращо доказателство (или пък съкрушително опровержение в някакъв момент), че FIRE пътят може да бъде извървян в България.

3. Осигуряване на допълнителни доходи
Максимизирането на нормата на спестяване може да се постигне и с този хибриден вариант между трудовите и пасивните доходи. Всяко начинание, което носи положителна финансова разлика, може да бъде от полза за постигането на крайната или някоя от междинните цели. Има десетки различни начини да се добият „странични“ доходи – писане на книга (не в качеството на професионален писател), брандиране на личен автомобил срещу заплащане, маркетингови приходи и участия в проучвания, спортно съдийство или стюардинг, участия във филми и програми като статист и много други... Част от тези занимания изискват време, усилия, а може би и умения, което ги прави съвсем подобни на труда. Разликата обаче е в ангажимента и възможността за опционално участие.


В заключение по основната тема – според мен доходите са по-важни от минимизирането на разходите по пътя към FIRE. Възможностите за осигуряване на доходи са неимоверно повече от потенциала на спестяването и икономичния живот. Разходите следва да се държат под контрол, а приходите да се оптимизират. Това изглежда като верния и здравословен начин да се разтвори ножицата между двете страни на личния и семейния бюджет.


Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *