Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

четвъртък, 2 януари 2020 г.

Контролен модел за инвестиция в Минтос

В следващите редове, в отговор на въпрос в коментарите под обобщения портфейл за декември 2019, ще представя личния ми контролен модел на инвестицията ми в Mintos.

По обясними причини абсолютните стойности са заличени, но ще се опитам да разясня функционалностите. Моделът е относително прост, защото и инвестицията не е кой знае колко многофакторна, а и изходните данни, които предоставя Минтос не винаги са в удобен за обработка формат. Например възраст и пол на кредитополучателите, както и обезпечения, не влизат изобщо в статистиката.

Целият модел се състои от следните табове:

 • BU performance
 • Loans Purchased
 • OD (замразен)
 • Bad debts
 • Cash flow
 • Payments
 • Originators
 • Interest rates
 • Loan types
 • -working- (замразен)
 • KPI Trends
 • Buyback log (замразен)
   

BU performance
Разделът е кръстен погрешно Business Units, когато става дума за типове кредити. Тук се случват всички изчисления и агрегации на данни. Линиите, които се виждат на фиг. 5 по-долу, ще бъдат разяснени в следващите редове в логическа последователност.


Loans Purchased
Това е таб, в който слагам изтеглените данни от сайта на платформата, раздел Portfolio, Current investment без филтри. Това са всички дялове от кредити, които притежавам.


OD
Или Originators Database. Това е полу-ръчно направена база данни, чрез която вадя условята на всеки оригинатор в случай на просрочие на техни кредити. Изтеглил съм го от сайта на Минтос, но първата колона я допълвам на ръка, за да мога да тегля данни с VLOOKUP.

Фиг. 1 Част от базата дании с оригинаторите

Bad debts
Тук има пивот таблица, която тегли данни от Loans purchased. Интересува ме от кой оригинатор идват кредитите, дата на следващо плащане (ако има повече от една вноски), както и политиката на оригинатора - VLOOKUP в колони E и F в таб OD. Филтърът елиминира current credits (които логично не са bad debts).Фиг. 2 Конструкция на таблицата за лоши кредити


С формулата по-долу сумирам всички просрочени кредити по "business unit" в таба "Performance".

=IFERROR(-SUMIFS('Bad debts'!C:C,'Bad debts'!B:B,'BU performance'!X6),""),

(където колона Х са  типовете кредити изписани според класификацията на Mintos)

Резултатите се агрегират на ред 5 в "Performance".

Cashflow
Тук се записва паричният поток към платформата от точката, в която парите излизат от банковата ми карта.

Записал съм по колко лева съм изпратил към Paysera и Revolut, две банкови такси при преводите към Paysera и така, когато излизам от инвестицията, ще знам с точност колко пари съм вкарал.

Payments
Това е пивот таблица с датите на следващ падеж плюс очакваните плащания, данните за която идват от Loans Purchased. В редовете са "Next Payment" (дата), в стойности са сумите на "Estimated next payment", които включват и лихвите. Тези данни нямат отношение към "Performance", засега ги използвам за планиране при покупката на бързи кредити. Предпочитам плащанията да са равномерно разпилени по датите от месеца, вместо в един ден да ми се "отваря много работа" да избирам и купувам кредити.

Originators
В този таб имам обобщени данни, които ползвам за диверсификация. Две пивот таблици и графика, които ми помагат да намалявам и увеличавам експозициите спрямо настроенията и разбиранията ми.фиг. 3 Данни за оригинаторите и съответните пазари, на които оперират

Interest rates
Пивот таблица с лихвените нива. Данните идват от Loans Purchased, в редовете са процентите лихва, в сумите - сумата на моите инвестиции.


Loan types
Пивот обобщение по типове кредити с няколко вида суми. Този таб захранва BU Performance по колони, за да имам информация кои видове кредити се представят по-добре и кои по-зле, средни лихви в моето портфолио по типове.фиг. 4 Сумиране по типове кредити


KPI
Key Performance Indicators се попълва на ръка в желания ден (за мен към края на всеки месец) с данните, които идват от Performance раздела.


Калкулации
Имайки различните данни, достъпни от сайта на Минтос, могат да се извлекат следните обобщения:Фиг. 5 Изгледът на BU Performance

 • Дялове на кредитите по тип, ред 4, данните идват от таб Loan types;
 • Суми на необслужваните кредити по тип, ред 5, данните идват от Bad debts, представени като отрицателно число;
 • Суми на обслужваните кредити, ред 6, сбор от ред 4 и ред 5;
 • Относително тегло, ред 7, процентно изражение на абсолютните стойности от ред 4 срещу цялото портфолио, клетка H4 – Total All BUs;
 • Средни лихвени ставки, ред 9, данните идват от таб Interest rates;
 • Средни оставащи вноски, ред 10, информация от Loan types (но скоро ще отпадне поради липсата на информативна стойност);
 • Процент на необслужваните кредити, ред 13, съотношението между стойностите в ред 5 (като положително число) и ред 4;
 • Толеранс в евро, ред 14. Общият толеранс в колона H е равен на цялата доходност до момента (H23). От там пропорционално на теглата се алокира толеранс в абсолютна стойност по тип кредити. Формулата е =$H$23*D7;
 • Толеранс в процент, ред 15, е съотношението между ред 14 и ред 4;
 • Позиция на необслужваните кредити, ред 16, разликата между ред 15 и ред 13 – положителното число е ОК, тоест ако тези кредити не бъдат изплатени, доходността ми ще покрие загубите без да губя капитал;
 • Текущ баланс, ред 20, идва от сумата на всички кредити (H4), плюс неинвестиран кеш (H29, попълва се ръчно), плюс закръгление;
 • Печалба преди данъци, ред 23, идва от разликата между всичко внесено (идва от таб Cash flow) и текущия баланс;
 • Компоненти на доходността, ред 24 до ред 30,
 • Вътрешна норма на възвръщаемост, ред 32, фиг. 7;
 • Възвръщаемост на инвестицията, ред 34, клетка H23 (резултат) срещу инвестиран капитал – клетка H31.


Вътрешната норма на възвръщаемост се калкулира според методологията в Excel.
На последния ред е текущият баланс с обратен знак.

Формулата е =XIRR(N$38:N$45,M$38:M$45)


Фиг. 6 Калкулация на вътрешната норма на възвръщаемост

* * *

Ако имате въпроси, коментари или препоръки, не се колебайте да ги споделите в коментар под публикацията. Ако информацията ви е била полезна или мислите, че тя може да послужи на ваш близък или познат, моля, споделете я.

В случай, че се интересувате от инвестиция в P2P платформата Mintos и още нямате открита сметка, използвайте моя реферален линк, който ще ви осигури стартов бонус в размер съответен на Общите условия, повече за които можете да разберете ТУК.
Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

FIRE 2.0 - работа за забавление

Концепцията за FIRE - Financial Independence Retire Early, предвижда стремеж към финансова независимост, която да позволи човек да се откаже...

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *