Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

вторник, 3 октомври 2023 г.

Анализ на срива при NextEra Energy (NEE)

В един момент през 2020 г., годината на Ковид-19, NextEra Energy се беше превърнала в най-скъпата енергийна компания в САЩ, изпреварвайки по капитализация мастодонти като Exxon Mobil и Chevron. Говорим за най-големият прозводител Тя е най-големият производител на електроенергия от вятър и слънце в световен план.

NextEra Energy публикува повече от прилични финансови показатели. Например CAGR коефициентът за последните 15 години е 8.3%, т.е. печалбата на акция (Adjusted Earnings per Share) расте стабилно и предвидимо. 

Дивидентът за същия период е нараствал с по 9.9% на година. За 15 години общата компанията е донесла 669% обща доходност (Total Shareholder Return). 

Прогнозата на мениджмънта е, че ръстът както на печалбата, така и на дивидента ще могат да бъдат поддържани комфортно в обозримото бъдеще. На базата на цена от $50 на акция, коефициентът Цена/Печалба (P/E) е около 17 в момента и около 13 спрямо проекциите за жъдещето. 

На какво тогава се дължи пазарният погром?
Този път избързвам със забележката, че този текст не е препоръка за взимане на инвестиционни решения и че собствено проучване също е необходимо за разбиране на цялостната картина. Следващите редове са обосновани предположения, които не са непременно правилни. 

За 2023 г. пазарната капитализация на NextEra Energy е спаднала до този момент с 35.77%. Това е доста. 

Първо, един от големите активи на холдинга е FPL - Florida Power & Light, която е компания в сектора на комуналните услуги. Доставя ток, като над 50% от клиентите са домакинства в САЩ. В този смисъл този важен стълб в портфолиото на NextEra Energy е силно зависим от икономическата цикличност. Негативните очаквания за американската икономика се пренасят, както към бизнеса (които също са важни клиенти на дъщерното дружество), така и към домакинствата. 

Фиг. 1 и 2: Източник на графиките: GuruFocus


Вторият проблем, който инвеститорите виждат, е задлъжнялостта. Тази тревога също е свързана с цикличността и времената на повишаващи се лихви, макар че тук има едно противоречие. В момента, в който икономиката изстине, безработицата започне да се повишава и инфлацията се окаже овладяна, Федералният резерв ще спре покачването на лихвите и не е изключено да премине в другия режим - на намаляване. Коефициентът на NEE Дълг/Собствен капитал (Debt/Equity) e 1.36, което е височко. Освен това за да расте, компанията е принудена да инвестира в скъпи активи, които водят до отрицателни парични потоци преди изплащането на дивдент. Това не е задължително катастрофа, но със сигурност е червена сигнална лампа, че парите не достигат за текущи операции и че е необходимо външно финансиране, което идва на определена, в момента по-висока цена. Третата причина, поради която капитализацията спада рязко, е неизвестността около това кое крило ще управлява САЩ след изборите през 2024 г. Бурното развитие на NextEra Energy се дължи в немалка степен на облекчения и добронамерена законодателна рамка за производителите на чиста енергия. Но техните интереси не са единствените в щатите, а и по света. Производителите на енергия от фосилни горива и най-вече доставчиците на суровини преживяват небивал ренесанс след срива през 2020 г. и след като някъде по това време успяха да се справят с конкуренцията на фракинга. 

Четвъртата причина е пазарният сантимент. Много инвеститори смятат, че NextEra Energy се превръща в капан (value trap) по подобие на други компании от сектора на комуналните услуги като например телекомите (AT&T, Verizon и други). На пръв поглед те изглеждат изгодни, имат добри пазарни коефициенти, печелят някакви пари, но капитализацията не само не расте, но и спада. Спада, защото очакванията за бъдещето са различни спрямо представянето на момента. 

По различни методологии справедливата стойност на акцията е между $70 и $110 долара. 
фиг. 3: Справедлива стойност на акцията според GuruFocus


В Yahoo Finance агрегираната ценова цел (price target) е $83.54, а компанията в зоната на Strong Buy препоръката. Въпреки това пазарните участници са добре наясно с това, че анализаторите също са хора и нерядко допускат грешки. 

В крайна сметка моментната капитализация на NextEra Energy отразява много фактори - както обективни като задлъжнялост и парични потоци, така и суебктивни като пазарен сантимент. Дали акцията се е превърнала в много изгодна инвестиция или холдингът ще продължи да губи стойност никой не може да отговори със сигурност. Share:

0 коментара:

Публикуване на коментар

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *